Konusunu Oylayın.: Mezheplere göre Abdest almak / soru

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Mezheplere göre Abdest almak / soru
 1. 18.Şubat.2012, 23:34
  13
  Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ocak.2007
  Üye No: 5
  Mesaj Sayısı: 17,610
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 227
  Bulunduğu yer: the silent deserts in my soul

  Cevap: Mezheplere göre Abdest almak / soru

  reklam


  Cevap: Mezheplere göre Abdest almak / soru isimli yazı www.Mumsema.comCevap: Mezheplere göre Abdest almak / soru
  Farklı mezhepten olanlara imam olacak kişinin dikkat etmesi gereken hususlar

  Ülkemizde, çoğunlukla Hanefî ve Şâfiî mezhebine mensup Müslümanlar bulunmaktadır. Diğer iki mezhebe tâbi olanlar pek nâdirdir. Zaten mevcut fıkıh kitaplarının ekserisi de Hanefî ve Şâfiî mezhebine göre yazılmıştır.
  Bu iki mezhebe bağlı olan Müslümanlar daha önceleri belli bölge ve şehirlerde çoklukla bulunmaktaydı. Fakat bugün Türkiye’nin her tarafında her iki mezhep mensuplarını da görmek mümkündür. Bilhassa bu durum camilerde açıkça görülmektedir. Aynı şekilde, camilerimizde her iki mezhebe bağlı olan imamlar da bulunmaktadır. Bunun için, öncelikle imamlık vazifesini yapanların her iki mezhebin ibadetle, bilhassa namazla alâkalı farklılıklarını bilmesi gerekir. Böylece arkalarında bulunan cemaatin namazı daha sıhhatli bir şekilde edâ edilmiş olur.

  Bu hususta en efdal olan, herkesin kendi mezhebine mensup imamın arkasında namaz kılmasıdır. Fakat Şâfiî bir kimsenin Hanefî olan imama, Hanefî bir kimsenin de Şâfiî olan imama uyması caizdir. Bu meselede mühim olan husus, imam olan zatın, namazın şart ve rükünlerine riayet etmesidir. Çünkü değişik mezhepten de olsa, namazı cemaatle kılmak tek başına kılmaktan daha faziletlidir.

  Sahabîler ve Tâbiinden pek çokları müçtehid derecesinde büyük âlimlerdi. Farklı ictihadlara sahip olmakla beraber birbirlerinin arkasında namaz kılmışlardır. Bu hususta ciddî bir farklılık olmamıştır. (İbni Âbidin, 1/378-79)

  Ancak bu meselede cemaatin ve imamın ihtiyatlı davranması, namazın sahih olması açısından mühimdir. Meselâ Hanefi mezhebine mensup olan imamın, cemaat içinde Şâfiî birisinin bulunabileceğini dikkate alarak bazı hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.

  Hanefî imamın bilmesi gereken bazı mühim hususları şöyle sıralayabiliriz:

  1. Şâfiî mezhebine göre, namaza mâni olan necasetin, dirhem miktarından az da olsa temizlenmesi farzdır.

  2. Şâfiîye göre kalben de olsa abdeste niyet etmek farzdır.

  3. Şâfiî mezhebinde abdestte âzâları yıkarken tertibe riayet edip, âzâyı sırasıyla yıkamak farzdır.

  4. Şâfiîyye göre elin iç kısmının tenasül uzvuna değmesi abdesti bozar.

  5. İnsanın hanımı dahil, teninin nâmahrem bir kadının tenine dokunması abdesti bozar.

  6. Namazda ise tâdil-i erkân ve teşehhüdde salâvatları okumak Şâfiîlere göre farzdır.

  7. Hatibin her iki hutbede Allah’a hamd etmesi, salâvatları okuması, takvayı tavsiye etmesi, en az bir âyet okuması ve son hutbede seslice mü’minlere dua etmesi hutbenin rükünlerindendir. İmam olan zatın bunları terk etmeyip riayet etmesi gerekir.

  Bu meseleler her ne kadar Hanefî mezhebine göre abdesti, namazı ve hutbeyi bozmasa da, Şâfiîlerin ibadetlerine bir eksiklik getirir.

  Şâfiî bir imamın da, cemaat içinde Hanefî birisinin bulunacağını hesaba katarak, bir tarafından kan ve benzeri şeyler çıkmışsa veya ağız dolusu kusmuşsa abdestini yenilemesi lâzımdır. Aksi takdirde Hanefî cemaatin namazı sahih olmaz.

  Sabah namazına gelince; Şâfiîler sabah namazının farzının ikinci rekâtında rükûdan sonra doğrulunca kunut duâsı okurlar. Bu sünnettir. Cemaatle kılındığında da kunutu yalnız imam okur, cemaat “Âmin” der. Hanefî mezhebine mensup bir kimse Şâfiî bir imamın arkasında sabah namazını kıldığı zaman kunut esnasında susar, hiçbir şey okumaz. Namazını imama uyarak tamamlar. Kunut duası okunurken elleri kaldırıp açmak da sünnettir. Hangi mezhepten olursa olsun, cemaatte bulunanlar da ellerini açıp iştirak ederler.  Hanefi imâmı arkasında kılan bir şâfiînin sabah ve diğer namazlarda yanılma secdesi yapması sünnetdir. Çünkü Hanefî mezhebinden olan bir şahıs sabahleyin kunut duâsını okumaz ve diğer namâzlarda da ilk teşehhüdte Peygamberimiz Sallal'âhu aleyhi veselleme salâvat getirmez, hattâ getirse kendi mezhebine göre yanılma secdesi yapması lâzımdır. Şâfiîye göre ise bunların terkinde yanılma secdesi yapıldığından imâmın selâmından sonra Şâfiî muktedinin yanılma secdesi yapması sünnetdir.  Hanefi olan imam kendi mezhebine göre kılar. Yani ilk oturuşta salavat okumaz. Ancak tahiyyatı yavaş okuyarak şafii cemaatin salavatları okumasına zaman tanır. Şafii cemaat ise yetiştirebilirlerse salavat da okurlar. Yetişmezse de sehiv secdesi yapmaları sünnettir. Şafiilere göre teşehhüdde salavat okumanın en azı: "Allahumme salli ala Muhammed" demektir. Fakat salli ve barik salavatlarını okumak en ekmelidir.

  Kendi mezhebinden olmayan bir imama uyan kimse, o imamda kendi mezhebine göre namaza mâni olacak birşey görmedikçe ve yakînen bilmedikçe ona uyarak namaz kılması caiz, namazı da sahihtir. Ancak arkasında namaz kıldığı imamda kendi mezhebine göre namazı bozacak bir durumu gören, vâkıf olan kimsenin o imama uyması caiz olmaz. Meselâ, Hanefî mezhebine mensup olan bir kimse, Şâfiî bir imamın bir tarafının kanadığını gördüğü halde gider ona uyarsa, bu kimsenin namazı sahih olmaz. Çünkü namazı kendi mezhebine göre sahih değildir

  Mehmet Paksu

  --------------------------------


  Şafii Mezhebine göre kan necistir. Namaz kıldıktan sonra elbisesinde kan olduğunu gören kimse namazı yeniden kılmalıdır.

  Necasetin bulunduğunu bilmemek:

  Bir kimse namaz kılarken affedilemiyecek kadar pisliği taşıdığı hâlde, bilmeyerek namaz kılsa, Malikîler dışındaki üç mezhebe göre namazı batıl olup kaza edilmesi lâzımdır. Çünkü namazın kılınma-sında temizliğin bulunması şarttır. Bunun namazı iptal ettiğini, yahut pisliğin bu-lunduğunu bilmese de durum aynıdır.

  Çünkü Allahutealâ: "Elbiseni temizle" buyur-maktadır. Malikîlerde meşhur olan görüş şudur: Abdestsizlikten temizlenmek ve hatırlar ve gücü yeterse necaseti gidermek farzdır. Necasetin bulunduğunu hatırla-yarak ve bunu gidermeye gücü yeterek namaz kılan kişinin bu namazı yeniden kıl-ması vaciptir.

  Aciz olma yahut unutma durumlarında bu vaciplik düşer. Böyle bir kimse unutarak yahut aciz olduğu hâlde namaz kılarsa bu namazı yeniden kılması gerekmez. (Fethu'l-Kadîr, I, 179; ed-Dürrül-Muhtâr, 1,373; Muğni'l-Muhtâc, 1,188; eş-Şerhü's- Sağîr, 1,64, 293 Keşşaful-Kınâ', 1,22; el-Muğnî, 1,109; el-Mühezzeb, 1,59; el-Mecmû, Ill, 163.)

  Şafiilere göre namazı geçersiz olan imama uyan cemaatin durumu:

  İmamlık eden kişinin kâfir veya kadın olduğu ortaya çıkarsa ona uyanların, namazlarını yeniden kılmaları vacip olur. Çünkü cemaat, imamın durumunu, iyi bir kimse olup olmadığını araştırmayı terk ettiği için kusurludur. Bununla beraber, imamlık eden kişi imam olma ehliyetine sahip değildir.

  Fakat imamın cünüp olduğu, abdestsiz olduğu yahut elbise veya bedeninde gizli bir necasetin bulunduğu ortaya çıkarsa, o imama uyanların namazlarım yeniden kılmaları vacip değildir. Çünkü bunda kendilerinin bir kusuru bulunmamaktadır.

  Cuma namazı bu hükmün dışındadır. Cuma namazında imamla birlikte namaz kılanlar, abdestsiz yahut üzerinde pislik bulunan kişi dahil, sadece kırk kişi ise namazlarını yeniden kılmaları gerekir.

  Bunun gibi, imamın üzerindeki pislik eğer görünür pislik ise, yine cemaatin namazlarını yeniden kılmaları gerekir. Çünkü imama uyan kişinin bunda kusuru vardır. Ayrıca görülen pislik cemaat durumundaki kişinin, biraz düşünüp dikkat edecek olsa görebileceği şekildedir. Gizli olan pislik böyle değildir. (Muğni'l-Muhtâc, 1,241; el-Mühezzeb, 1,97.)

  (Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ans.) 2. 18.Şubat.2012, 23:34
  13
  Silent and lonely rains
  reklam


  Farklı mezhepten olanlara imam olacak kişinin dikkat etmesi gereken hususlar

  Ülkemizde, çoğunlukla Hanefî ve Şâfiî mezhebine mensup Müslümanlar bulunmaktadır. Diğer iki mezhebe tâbi olanlar pek nâdirdir. Zaten mevcut fıkıh kitaplarının ekserisi de Hanefî ve Şâfiî mezhebine göre yazılmıştır.
  Bu iki mezhebe bağlı olan Müslümanlar daha önceleri belli bölge ve şehirlerde çoklukla bulunmaktaydı. Fakat bugün Türkiye’nin her tarafında her iki mezhep mensuplarını da görmek mümkündür. Bilhassa bu durum camilerde açıkça görülmektedir. Aynı şekilde, camilerimizde her iki mezhebe bağlı olan imamlar da bulunmaktadır. Bunun için, öncelikle imamlık vazifesini yapanların her iki mezhebin ibadetle, bilhassa namazla alâkalı farklılıklarını bilmesi gerekir. Böylece arkalarında bulunan cemaatin namazı daha sıhhatli bir şekilde edâ edilmiş olur.

  Bu hususta en efdal olan, herkesin kendi mezhebine mensup imamın arkasında namaz kılmasıdır. Fakat Şâfiî bir kimsenin Hanefî olan imama, Hanefî bir kimsenin de Şâfiî olan imama uyması caizdir. Bu meselede mühim olan husus, imam olan zatın, namazın şart ve rükünlerine riayet etmesidir. Çünkü değişik mezhepten de olsa, namazı cemaatle kılmak tek başına kılmaktan daha faziletlidir.

  Sahabîler ve Tâbiinden pek çokları müçtehid derecesinde büyük âlimlerdi. Farklı ictihadlara sahip olmakla beraber birbirlerinin arkasında namaz kılmışlardır. Bu hususta ciddî bir farklılık olmamıştır. (İbni Âbidin, 1/378-79)

  Ancak bu meselede cemaatin ve imamın ihtiyatlı davranması, namazın sahih olması açısından mühimdir. Meselâ Hanefi mezhebine mensup olan imamın, cemaat içinde Şâfiî birisinin bulunabileceğini dikkate alarak bazı hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.

  Hanefî imamın bilmesi gereken bazı mühim hususları şöyle sıralayabiliriz:

  1. Şâfiî mezhebine göre, namaza mâni olan necasetin, dirhem miktarından az da olsa temizlenmesi farzdır.

  2. Şâfiîye göre kalben de olsa abdeste niyet etmek farzdır.

  3. Şâfiî mezhebinde abdestte âzâları yıkarken tertibe riayet edip, âzâyı sırasıyla yıkamak farzdır.

  4. Şâfiîyye göre elin iç kısmının tenasül uzvuna değmesi abdesti bozar.

  5. İnsanın hanımı dahil, teninin nâmahrem bir kadının tenine dokunması abdesti bozar.

  6. Namazda ise tâdil-i erkân ve teşehhüdde salâvatları okumak Şâfiîlere göre farzdır.

  7. Hatibin her iki hutbede Allah’a hamd etmesi, salâvatları okuması, takvayı tavsiye etmesi, en az bir âyet okuması ve son hutbede seslice mü’minlere dua etmesi hutbenin rükünlerindendir. İmam olan zatın bunları terk etmeyip riayet etmesi gerekir.

  Bu meseleler her ne kadar Hanefî mezhebine göre abdesti, namazı ve hutbeyi bozmasa da, Şâfiîlerin ibadetlerine bir eksiklik getirir.

  Şâfiî bir imamın da, cemaat içinde Hanefî birisinin bulunacağını hesaba katarak, bir tarafından kan ve benzeri şeyler çıkmışsa veya ağız dolusu kusmuşsa abdestini yenilemesi lâzımdır. Aksi takdirde Hanefî cemaatin namazı sahih olmaz.

  Sabah namazına gelince; Şâfiîler sabah namazının farzının ikinci rekâtında rükûdan sonra doğrulunca kunut duâsı okurlar. Bu sünnettir. Cemaatle kılındığında da kunutu yalnız imam okur, cemaat “Âmin” der. Hanefî mezhebine mensup bir kimse Şâfiî bir imamın arkasında sabah namazını kıldığı zaman kunut esnasında susar, hiçbir şey okumaz. Namazını imama uyarak tamamlar. Kunut duası okunurken elleri kaldırıp açmak da sünnettir. Hangi mezhepten olursa olsun, cemaatte bulunanlar da ellerini açıp iştirak ederler.  Hanefi imâmı arkasında kılan bir şâfiînin sabah ve diğer namazlarda yanılma secdesi yapması sünnetdir. Çünkü Hanefî mezhebinden olan bir şahıs sabahleyin kunut duâsını okumaz ve diğer namâzlarda da ilk teşehhüdte Peygamberimiz Sallal'âhu aleyhi veselleme salâvat getirmez, hattâ getirse kendi mezhebine göre yanılma secdesi yapması lâzımdır. Şâfiîye göre ise bunların terkinde yanılma secdesi yapıldığından imâmın selâmından sonra Şâfiî muktedinin yanılma secdesi yapması sünnetdir.  Hanefi olan imam kendi mezhebine göre kılar. Yani ilk oturuşta salavat okumaz. Ancak tahiyyatı yavaş okuyarak şafii cemaatin salavatları okumasına zaman tanır. Şafii cemaat ise yetiştirebilirlerse salavat da okurlar. Yetişmezse de sehiv secdesi yapmaları sünnettir. Şafiilere göre teşehhüdde salavat okumanın en azı: "Allahumme salli ala Muhammed" demektir. Fakat salli ve barik salavatlarını okumak en ekmelidir.

  Kendi mezhebinden olmayan bir imama uyan kimse, o imamda kendi mezhebine göre namaza mâni olacak birşey görmedikçe ve yakînen bilmedikçe ona uyarak namaz kılması caiz, namazı da sahihtir. Ancak arkasında namaz kıldığı imamda kendi mezhebine göre namazı bozacak bir durumu gören, vâkıf olan kimsenin o imama uyması caiz olmaz. Meselâ, Hanefî mezhebine mensup olan bir kimse, Şâfiî bir imamın bir tarafının kanadığını gördüğü halde gider ona uyarsa, bu kimsenin namazı sahih olmaz. Çünkü namazı kendi mezhebine göre sahih değildir

  Mehmet Paksu

  --------------------------------


  Şafii Mezhebine göre kan necistir. Namaz kıldıktan sonra elbisesinde kan olduğunu gören kimse namazı yeniden kılmalıdır.

  Necasetin bulunduğunu bilmemek:

  Bir kimse namaz kılarken affedilemiyecek kadar pisliği taşıdığı hâlde, bilmeyerek namaz kılsa, Malikîler dışındaki üç mezhebe göre namazı batıl olup kaza edilmesi lâzımdır. Çünkü namazın kılınma-sında temizliğin bulunması şarttır. Bunun namazı iptal ettiğini, yahut pisliğin bu-lunduğunu bilmese de durum aynıdır.

  Çünkü Allahutealâ: "Elbiseni temizle" buyur-maktadır. Malikîlerde meşhur olan görüş şudur: Abdestsizlikten temizlenmek ve hatırlar ve gücü yeterse necaseti gidermek farzdır. Necasetin bulunduğunu hatırla-yarak ve bunu gidermeye gücü yeterek namaz kılan kişinin bu namazı yeniden kıl-ması vaciptir.

  Aciz olma yahut unutma durumlarında bu vaciplik düşer. Böyle bir kimse unutarak yahut aciz olduğu hâlde namaz kılarsa bu namazı yeniden kılması gerekmez. (Fethu'l-Kadîr, I, 179; ed-Dürrül-Muhtâr, 1,373; Muğni'l-Muhtâc, 1,188; eş-Şerhü's- Sağîr, 1,64, 293 Keşşaful-Kınâ', 1,22; el-Muğnî, 1,109; el-Mühezzeb, 1,59; el-Mecmû, Ill, 163.)

  Şafiilere göre namazı geçersiz olan imama uyan cemaatin durumu:

  İmamlık eden kişinin kâfir veya kadın olduğu ortaya çıkarsa ona uyanların, namazlarını yeniden kılmaları vacip olur. Çünkü cemaat, imamın durumunu, iyi bir kimse olup olmadığını araştırmayı terk ettiği için kusurludur. Bununla beraber, imamlık eden kişi imam olma ehliyetine sahip değildir.

  Fakat imamın cünüp olduğu, abdestsiz olduğu yahut elbise veya bedeninde gizli bir necasetin bulunduğu ortaya çıkarsa, o imama uyanların namazlarım yeniden kılmaları vacip değildir. Çünkü bunda kendilerinin bir kusuru bulunmamaktadır.

  Cuma namazı bu hükmün dışındadır. Cuma namazında imamla birlikte namaz kılanlar, abdestsiz yahut üzerinde pislik bulunan kişi dahil, sadece kırk kişi ise namazlarını yeniden kılmaları gerekir.

  Bunun gibi, imamın üzerindeki pislik eğer görünür pislik ise, yine cemaatin namazlarını yeniden kılmaları gerekir. Çünkü imama uyan kişinin bunda kusuru vardır. Ayrıca görülen pislik cemaat durumundaki kişinin, biraz düşünüp dikkat edecek olsa görebileceği şekildedir. Gizli olan pislik böyle değildir. (Muğni'l-Muhtâc, 1,241; el-Mühezzeb, 1,97.)

  (Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ans.)


 3. 19.Şubat.2012, 01:00
  14
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,354
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 43
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Cevap: Mezheplere göre Abdest almak / soru

  reklam


  ah ah
  dört mezhebin kurucuları da
  onların ilk öğrencileri de
  birbirlerine yakın zamanda ve aynı mekanlarda yaşamış olup
  hepsi de birbirlerinin arkasında namaz kılmışlardır
  daha sonra kraldan daha kralcı olan birileri çıkıp
  bu ümmetin hakk mezheblerinin birbirinden kız alıp vermesine bile
  "ehli kitabın kızlarını almak caizdir
  felan mezheb de ehli kitap hükmünde olduğu için
  onların da kızı alınabilir" fetvası ile cevap verenleri de
  "felan mezhebin kestiği yenmez" diyenleri de
  Allah bildiği gibi yapsın

  Alıntı
  Fakat imamın cünüp olduğu, abdestsiz olduğu yahut elbise veya bedeninde gizli bir necasetin bulunduğu ortaya çıkarsa, o imama uyanların namazlarım yeniden kılmaları vacip değildir Çünkü bunda kendilerinin bir kusuru bulunmamaktadır
  Allah razı olsun
  Allah bizi mezhebçilikten kurtulup
  mezhebli olan kullarından eylesin
  Amin


 4. 19.Şubat.2012, 01:00
  14
  âb ü kil
  reklam


  ah ah
  dört mezhebin kurucuları da
  onların ilk öğrencileri de
  birbirlerine yakın zamanda ve aynı mekanlarda yaşamış olup
  hepsi de birbirlerinin arkasında namaz kılmışlardır
  daha sonra kraldan daha kralcı olan birileri çıkıp
  bu ümmetin hakk mezheblerinin birbirinden kız alıp vermesine bile
  "ehli kitabın kızlarını almak caizdir
  felan mezheb de ehli kitap hükmünde olduğu için
  onların da kızı alınabilir" fetvası ile cevap verenleri de
  "felan mezhebin kestiği yenmez" diyenleri de
  Allah bildiği gibi yapsın

  Alıntı
  Fakat imamın cünüp olduğu, abdestsiz olduğu yahut elbise veya bedeninde gizli bir necasetin bulunduğu ortaya çıkarsa, o imama uyanların namazlarım yeniden kılmaları vacip değildir Çünkü bunda kendilerinin bir kusuru bulunmamaktadır
  Allah razı olsun
  Allah bizi mezhebçilikten kurtulup
  mezhebli olan kullarından eylesin
  Amin

 5. 19.Şubat.2012, 01:15
  15
  rana
  Aciz Kul

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 07.Temmuz.2007
  Üye No: 5879
  Mesaj Sayısı: 5,593
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 69
  Bulunduğu yer: Almanya

  Cevap: Mezheplere göre Abdest almak / soru

  dersert rose kardesim Allah razi olsun
  bende farkli birsey söylemedim ve kaynaklarimi belirttim..

  Selam ve dua ile..


  Alıntı
  Safiye göre alinan abdest hanifiye göre tamamlamis sayilmaz
  Misal Mesh konusu, mesh farzdir ve hanifide dörtte biri oldugu icin safide bir parmak olan mesh tamamlamis olmuyor
  Hangi mezhebe göre namaz kilincaksa o mezhebe göre abdest alinmali
  Cok zaruri durumlarda diyer mezhebe gecebiliriz, fakat baska bir imkan varsa gecmemiz uygun olmaz
  Yani safiye göre alinan abdest ile hanifiye göre namaz kilinamaz
  Hangi mezhebe göre namaz kilincaksa ona göre abdest alinmalidir

  Imamlar ise abdest alirken su üc meselede dikat etmesi gerekiyor:
  Niyet
  Besmele
  ve Tertip

  ayrica mum hocam söylediginiz imam olarak mezheblere göre abdesti bozan seylere dikat edilmeli

  Selam ve dua ile
  Alıntı
  Celal Yildirim ve Vehbe Suhayli alimlerimiz`in kitaplarinda bulabilirsiniz, ayrica bu bilgileri bütün ilmihal ve islam fikih kitaplarinda bulabiliriz 6. 19.Şubat.2012, 01:15
  15
  Aciz Kul
  dersert rose kardesim Allah razi olsun
  bende farkli birsey söylemedim ve kaynaklarimi belirttim..

  Selam ve dua ile..


  Alıntı
  Safiye göre alinan abdest hanifiye göre tamamlamis sayilmaz
  Misal Mesh konusu, mesh farzdir ve hanifide dörtte biri oldugu icin safide bir parmak olan mesh tamamlamis olmuyor
  Hangi mezhebe göre namaz kilincaksa o mezhebe göre abdest alinmali
  Cok zaruri durumlarda diyer mezhebe gecebiliriz, fakat baska bir imkan varsa gecmemiz uygun olmaz
  Yani safiye göre alinan abdest ile hanifiye göre namaz kilinamaz
  Hangi mezhebe göre namaz kilincaksa ona göre abdest alinmalidir

  Imamlar ise abdest alirken su üc meselede dikat etmesi gerekiyor:
  Niyet
  Besmele
  ve Tertip

  ayrica mum hocam söylediginiz imam olarak mezheblere göre abdesti bozan seylere dikat edilmeli

  Selam ve dua ile
  Alıntı
  Celal Yildirim ve Vehbe Suhayli alimlerimiz`in kitaplarinda bulabilirsiniz, ayrica bu bilgileri bütün ilmihal ve islam fikih kitaplarinda bulabiliriz


 7. 20.Şubat.2012, 01:21
  16
  peugeot_bor
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 08.Mayıs.2011
  Üye No: 87143
  Mesaj Sayısı: 136
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 31

  Cevap: Mezheplere göre Abdest almak / soru

  Arkadaşım şafiye göre abdset lan biri hanefiye göre namaz kıla bilir. Ben bu konuyu çok araştırdımç Benimde rahatsızlığım var. Malikiye göre abdest alıp hanefiye göre namaz kılıyorum.


 8. 20.Şubat.2012, 01:21
  16
  Devamlı Üye
  Arkadaşım şafiye göre abdset lan biri hanefiye göre namaz kıla bilir. Ben bu konuyu çok araştırdımç Benimde rahatsızlığım var. Malikiye göre abdest alıp hanefiye göre namaz kılıyorum.

 9. 20.Şubat.2012, 19:12
  17
  rana
  Aciz Kul

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 07.Temmuz.2007
  Üye No: 5879
  Mesaj Sayısı: 5,593
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 69
  Bulunduğu yer: Almanya

  Cevap: Mezheplere göre Abdest almak / soru

  ister inanin ister inanmayin kardesler ben kendiligimden birsey uydurmuyorum!
  mum hocama özellikle sordum cevabimi onayladi..

  Selam ve dua ile.. 10. 20.Şubat.2012, 19:12
  17
  Aciz Kul
  ister inanin ister inanmayin kardesler ben kendiligimden birsey uydurmuyorum!
  mum hocama özellikle sordum cevabimi onayladi..

  Selam ve dua ile..


 11. 20.Şubat.2012, 19:46
  18
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,948
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Mezheplere göre Abdest almak / soru

  rana da haklı sizde haklısınız bende haklıyım
  imam olacak kişi mezheplerin görüşüne dikkat ederse iyi olur ama uymak zorunda olduğu sadece kendi mezhebidir.


 12. 20.Şubat.2012, 19:46
  18
  Moderatör
  rana da haklı sizde haklısınız bende haklıyım
  imam olacak kişi mezheplerin görüşüne dikkat ederse iyi olur ama uymak zorunda olduğu sadece kendi mezhebidir.

 13. 20.Şubat.2012, 20:05
  19
  rana
  Aciz Kul

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 07.Temmuz.2007
  Üye No: 5879
  Mesaj Sayısı: 5,593
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 69
  Bulunduğu yer: Almanya

  Cevap: Mezheplere göre Abdest almak / soru

  nasil ikiside hakli olabilir hocam? anlamadim
  o zaman bir celiski var ikisi olursa..
  herneyse ben fikih kitaplarindan ve hocalairmdan ögrendim gibi devam uygularim..

  Selametle kalin.. 14. 20.Şubat.2012, 20:05
  19
  Aciz Kul
  nasil ikiside hakli olabilir hocam? anlamadim
  o zaman bir celiski var ikisi olursa..
  herneyse ben fikih kitaplarindan ve hocalairmdan ögrendim gibi devam uygularim..

  Selametle kalin..


 15. 20.Şubat.2012, 21:57
  20
  islamyolu
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Mayıs.2011
  Üye No: 87477
  Mesaj Sayısı: 2,611
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Mezheplere göre Abdest almak / soru

  .. Hanifi Mezhebine bağlı birini düşünelim . Adamın bir yeri kanadı ve kan bir türlü durmuyor. Namaz Vakti de geçti geçecek. işte böyle durumda bu kişi şafiye niyet edebilir. Çünkü şafi Mezhebine göre kan abdesti bozmuyor. o kişi Kalkar abdest alır ve Şafi'ye göre niyet eder. Ama Burada biraz ilim Lazımdır. Çünkü kişi taklit ettiği meseleyle alakalı hükümleri bilmesi lazım. Mesela abdesti şafi'ye göre aldımı , namazıda şafiye göre kılacak. yani namazını cemaatle imamın arkasında kılıyorsa Fatiha süresini okuyacak. hanefi mezhebine göre imamın arkasında cemaat fatiha süresini okumaz ama şafiye göre okumak gerekir.

  Tabi şunuda ifade edelim. Yine abdestle ilgili olarak , şafi mezhebine göre eli çıplak olarak tenasül uzvuna değenin abdesti bozuluyor. hanefiye göre ise tenasül uzvuda senin bir parçandır. ha eline değdin , ha tenasül uzvuna değdin onun için abdest gerekmiyor.

  şimdi Hanefi olan bir kimse , kanı durmadığı için zaruret olduğundan şafiye niyet edip şafi mezhebini taklit etti, fakat diğer taraftan tenasül uzvunu tuttu ve burada da '' hanefiyi taklit ediyorum '' dedi Bu olmaz. Madem o konuda şafi'yi taklit ediyorsun , o halde bir ihtiyat lazım. .

  Cübbeli Ahmet hoca Arifan yayınları
 16. 20.Şubat.2012, 21:57
  20
  islamyolu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  .. Hanifi Mezhebine bağlı birini düşünelim . Adamın bir yeri kanadı ve kan bir türlü durmuyor. Namaz Vakti de geçti geçecek. işte böyle durumda bu kişi şafiye niyet edebilir. Çünkü şafi Mezhebine göre kan abdesti bozmuyor. o kişi Kalkar abdest alır ve Şafi'ye göre niyet eder. Ama Burada biraz ilim Lazımdır. Çünkü kişi taklit ettiği meseleyle alakalı hükümleri bilmesi lazım. Mesela abdesti şafi'ye göre aldımı , namazıda şafiye göre kılacak. yani namazını cemaatle imamın arkasında kılıyorsa Fatiha süresini okuyacak. hanefi mezhebine göre imamın arkasında cemaat fatiha süresini okumaz ama şafiye göre okumak gerekir.

  Tabi şunuda ifade edelim. Yine abdestle ilgili olarak , şafi mezhebine göre eli çıplak olarak tenasül uzvuna değenin abdesti bozuluyor. hanefiye göre ise tenasül uzvuda senin bir parçandır. ha eline değdin , ha tenasül uzvuna değdin onun için abdest gerekmiyor.

  şimdi Hanefi olan bir kimse , kanı durmadığı için zaruret olduğundan şafiye niyet edip şafi mezhebini taklit etti, fakat diğer taraftan tenasül uzvunu tuttu ve burada da '' hanefiyi taklit ediyorum '' dedi Bu olmaz. Madem o konuda şafi'yi taklit ediyorsun , o halde bir ihtiyat lazım. .

  Cübbeli Ahmet hoca Arifan yayınları 17. 20.Şubat.2012, 22:48
  21
  @mir
  âb ü kil

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Ağustos.2009
  Üye No: 49589
  Mesaj Sayısı: 3,354
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 36
  Yaş: 43
  Bulunduğu yer: Dârü'l-İmtihân

  Cevap: Mezheplere göre Abdest almak / soru

  neden amelini Resulullah'a göre yapan bir adam
  zorda kalınca Resulullah'ın başka bir hadisine göre amel etmiyor da
  genelde şuna göre bazen de buna göre amel ediyor?
  sonuçta şu da bu da
  fetvalarını Resulullah'tan gelen bir ilme göre vermiyorlar mı?
  o zaman neden Şafiiye göre Malikiye göre deniyor?


 18. 20.Şubat.2012, 22:48
  21
  âb ü kil
  neden amelini Resulullah'a göre yapan bir adam
  zorda kalınca Resulullah'ın başka bir hadisine göre amel etmiyor da
  genelde şuna göre bazen de buna göre amel ediyor?
  sonuçta şu da bu da
  fetvalarını Resulullah'tan gelen bir ilme göre vermiyorlar mı?
  o zaman neden Şafiiye göre Malikiye göre deniyor?
+ Yorum Gönder
Git İlk 12