+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Zina ile ilgili soru Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. تقاضا
  öğrenmeye devam..
  Reklam

  Zina ile ilgili soru

  Reklam

  Zina ile ilgili soru Mumsema Esselamun aleyküm ,

  Arkadaşlar hadisi vardı sanırım şöyleydi 'Bir müslüman zina yaptığı zaman iman ondan çıkıp bir bulut gibi tepesinde bekler o zinayı bırakınca iman da geri döner' şimdi bundan yola çıkarak zina işleyen biri imansız gider diyebilir miyiz?

  Ayrıca bu hadis el zinası (mastürbasyon) , göz zinası (harama bakmak) , dil zinası (gıybet vb.) gibi zinalar için de geçerli midir yani insan bunları yaparken ölürse imansız mı gitmiş olur?

  Gusülsüz ölen birinin durumu nedir? vesselam.

 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: Zina ile ilgili soru


  Reklam


  Esselamun aleyküm ,

  Arkadaşlar hadisi vardı sanırım şöyleydi 'Bir müslüman zina yaptığı zaman iman ondan çıkıp bir bulut gibi tepesinde bekler o zinayı bırakınca iman da geri döner' şimdi bundan yola çıkarak zina işleyen biri imansız gider diyebilir miyiz?

  Ayrıca bu hadis el zinası (mastürbasyon) , göz zinası (harama bakmak) , dil zinası (gıybet vb.) gibi zinalar için de geçerli midir yani insan bunları yaparken ölürse imansız mı gitmiş olur?


  Zina yapanın imanı gider mi?

  ve aleykumusselam ve rahmetullah Değerli kardeşimiz. zina yapanın namazı kabul olur mu zina yapanların sonu ve namaz yapanın namazı kabul olurmu büyü yapanların sonu
  Zina yapanın imanı gider mi?
  Resulullah (sa) buyurdular ki: "Zani bir kimse, zina yaptığı sırada mü'min olarak zina yapmaz, hırsız da çaldığı sırada mü'min olarak hırsızlık yapmaz, içkici, içki içtiği sırada mü'min olduğu halde içki içmez; insanların, onun yüzünden gözlerini kendine kaldıracakları kadar nazarlarında kıymetli olan bir şeyi mü'min olarak yağmalamaz" (Buhari, Mezalim 30, Eşribe 1, Hudud 1, 20; Müslim, İman 100, (57); Ebu Davud, Sünnet 16, (4689); Tirmizi, İman 11, (2627); Nesai, Sarık 1, (8, 64)

  Yine Resulullah (sa) buyurdular ki: "Kişi zina edince iman ondan çıkar ve başının üstünde bir bulut gibi muallak durur Zinadan çıkınca iman adama geri döner" (Tirmizi, şu ziyadede bulunmuştur: "Ebu Cafer el-Bakır Muhammed İbnu Ali'nin: "Bunda imandan çıkıp İslam'a geçiş vardır" dediği rivayet edilmiştir") (Ebu Davud, Sünnet 16, (4690); Tirmizi, İman 11, (2627)

  "Ebu Ca'fer merhum, imanı İslam'dan ayrı tutup ona daha hususi bir hüviyet tanımıştır Böylece kişi imandan çıksa da İslam'da baki kalmaktadır İbnu Hacer, bu yorumun, cumhurun: "Hadisteki imandan murad kâmil manadaki imandır, imanın kendisi değildir" sözüne muvafık olduğunu belirtir (Kütüb-i Sitte Prof Dr İbrahim Canan)

  Bu ve buna benzer Hadisler büyük günah işleyenin kafir olacağını değil, mükemmel imana sahip olmayacağını bildirmek içindir Çünkü günahlar İmanın aslını olumsuz şekilde etkilemese de, İmanın kemalini etkiler Nitekim Peygamberimiz yukarıda geçen Hadisleriyle bunu bildirmiştir

  İman ve amel, bir bütünü oluşturan parçalar değil, ayrı ayrı şeylerdir Çünkü Kur'an-ı Kerim'de:

  "İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekât verenler var ya onların mükafatları Rableri katındadır Onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler" (Bakara, 277) buyurulmuş, amel, iman üzerine atfedilmiştir Arapça gramer kuralına göre ancak ayrı ayrı manada olan şeyler birbirine atfedilebilirler Daha açık bir ifade ile eğer amel imanın bir parçası olsaydı "İman edenler" ifadesinden sonra "iyi iş yapanlar" denmesine gerek kalmazdı

  İman ile amel, ayrı ayrı şeyler olmakla beraber aralarında çok sıkı bir ilişki vardır Allah ancak olgun müminlerden razı olur Olgun mümin olmak için de yalnız inanmak yeterli değildir İman ile birlikte ibadet etmek ve güzel ahlâka sahip olmak gerekir Hiç şüphe yok ki ibadet, imanın bir göstergesidir Sadece inandım demek yeterli değildir Kalpdeki iman ışığının sönmemesi için ibadet de gereklidir İbadet yapmayan kimsenin kalbindeki iman yavaş yavaş zayıflar ve Allah korusun günün birinde sönebilir Bu ise insan için en büyük bir kayıptır İman nurunun söndüğü bir gönül, insan için bir yük olmanın ötesinde bir anlam taşımaz

  İman ile amel ayrı ayrı şeyler olunca, akla şöyle bir soru gelir Farz olan ibadetleri yapmamak, Allah'ın yasakladığı büyük günahları işlemek imanı nasıl etkiler? Başka bir ifade ile farz olan ibadetleri yapmayan ve büyük günah işleyen kimse imandan çıkar mı?

  Bu konuda farklı görüşler olmakla beraber Ehl-i Sünnetin görüşü, farz olan ibadetleri yapmamak ve büyük günah işlemek insanı dinden çıkarmaz, günahkâr yapar Dinden çıkmak başka, günahkâr olmak başkadır Nitekim Ashab-ı Kiram'dan Ebû zer (ra) şöyle demiştir:

  "Peygamberimize geldim Üzerinde beyaz bir elbise olduğu halde uyuyordu Döndüm, sonra yine geldim, uyanmıştı şöyle buyurdu:

  – Lâilâhe illallah –Allah'tan başka ilâh yoktur– diyen ve bu ikrar üzerine ölen hiç bir kul yoktur ki, cennete girmesin, buyurdu Ben:

  – Zina etse de hırsızlık etsede mi? dedim Peygamberimiz:

  – Evet, zina etse de hırsızlık etse de girer, buyurdu Ben:

  – Zina etse de hırsızlık etse de mi? dedim Peygamberimiz:

  – Evet, hırsızlık etsede zina etsede girer, buyurdu Ben takrar:

  – Ey Allah'ın Resûlü, zina etse de hırsızlık etse de mi? dedim Peygamberimiz:

  – Evet, Ebû Zerr'in burnu toprağa sürülse ve böylece zelil ve hakir olsa da muhakkak cennete girer, buyurdu

  Ebû Zer (ra) bu hadisi rivâyet ederken:

  – Ebû Zerr'in burnu kırılsa da, yani istemese de peygamberimiz böyle buyurdu" demiştir (Buhari, Tevhid, 33, Rikak, 16; Müslim, İman, 40)

  Şu hadisi şerif de büyük günah ile imanın bir arada bulunabileceğini ifade etmektedir:

  Ubâde b es-Samit (ra) şöyle demiştir: Peygamberimiz etrafında bir topluluk olduğu halde şöyle demiştir:

  ''Allah'a ibadette O'na hiç bir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarınızı öldürmemek, kendiliğinizden uyduracağınız bir yalanla kimseye bühtan etmemek, hiç bir ma'rufda isyan etmemek üzere bana biat ediniz İçinizde sözünde duran olursa onun ecri Allah'a aittir Bu dediklerimden birini yapıp da ondan dolayı dünyada azaba uğrarsa bu ona keffaret olur Bunlardan birini yapıp da yaptığı işi Allah Teâlâ örterse işi Allah'a kalır; isterse onu affeder isterse ona azap eder" buyurdu, biz de bu şart üzerine kendisine biat ettik" (Buhari, İman, 11; Müslim, Hudut, 10)

  Peygamberimizden itibaren hemen her devir İslâm alimleri, imanı bulunduğu halde farz olan ibadetleri yapmayan veya haram ve büyük günahları işleyen kimseleri yaptıklarını helâl görmedikleri sürece, mü'min kabul etmişler, ancak bunların günahkâr olduklarını söylemişlerdir Ehl-i sünnetin görüşü de budur


  Gusülsüz ölen birinin durumu nedir? vesselam.
  Gusül abdesti alması gerekli olan birinin bunu geciktirmemesi ihtiyata en muvafık bir davranış şeklidir Zira ecelin başımıza ne zaman, nerede ve nasıl geleceği belli değildir Halbuki mümin maddi ve manevi donanımları itibariyle her an ölüme hazır ve nazır olmalıdır Buna rağmen, cünüp iken ölen kimse, kalbinde imanı varsa, elbette ahirete imanlı gitmiştir Hanzele b Amir’in, Uhud savaşında cünüp bir halde şehid olduğu ve Efendimiz’in beyanıyla meleklerin kendisini yıkadığını ve bu sebeple “gasîletü’l melâike– meleklerin yıkadığı insan’’ unvanıyla tarihe mal olduğunu hatırlatmak isteriz

 3. تقاضا
  öğrenmeye devam..
  Allah (c.c) razı olsun.

 4. Misafir
  وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً

  İSLAMDA ZİNA

  Yüce dinimiz İslam; insanların bu dünyada ve ahirette mutlu olacakları hayati öneme haiz ahlaki kurallar koymuştur. Hem ferdi hem de sosyal hayatın barış ve güven içerisinde yaşanılması ancak, bu ahlaki değerlerin yerine getirilmesi durumunda mümkün olacaktır. İşte Toplumun ve ferdin ahengini bozan ve Kur’anın çirkin olarak nitelediği haramlardan birisi de Zina’dır. Zina, nesebin karışmasına, ailenin dağılmasına, hısımlık, komşuluk, arkadaşlık gibi bağların çözülüp toplumun manevi ve ahlaki değerlerinin temelden sarsılmasına yol açan ve insanı bedeni zevklerinin esiri yapıp, aşağılayan, onurunu zedeleyen bir cürümdür.
  Hayat rehberimiz Kur’an-ı Kerim erkek olsun kadın olsun bütün Müslümanlara zinanın haram kılındığını bildirmektedir. Ayrıca, yine hem erkek hem kadınlara, kendilerini zinaya götürecek davranışlardan sakınmaları emredilmektedir. Yine Kur’an insanı zinaya sürükleyen en önemli şeyin şehvetle namahreme bakmak olduğunu öğretmektedir. Bu nedenle Allah Teâla, erkek kadın bütün müminlere gözlerini haramdan sakınmalarını, yani namahreme şehvetle bakmamalarını emir ve tavsiye buyurmuştur.

  Bütün kutsal dinlerde yasaklanmış olan bu davranış biçimi tekrarlandığında insanda tatminsizlik duygularını artar. Ve bu duygularını tatmin edemeyen kişi çarpık cinsel arayışlar içine girer. Tarihte örneğini gördüğümüz ve Kur’anda da zikredilen Lut kavmi bu cinsel sapkınlığın ulaştığı son noktaydı. Ve Yüce Allah bu eylemleri yüzünden onları helak etti. Çünkü; livata denilen bu hayasız davranışın içinde bulunanlar asla iflah olamayacaklardır.
  Bu nedenle hem fert hem toplum sağlığını tehdit eden bu hastalığın çocuklarımıza, gençlerimize bulaşmaması için onları uyarmalıyız. İnsan yoğunluğunun olmadığı yerlerde dolaşmamalarını, kullanılmayan binalardan uzak durmaları gerektiğini usülünce anlatmalıyız.

  Zina sadece bir sonuçtur, ona davet eden davranışların sonucudur. Bir cümlenin sonuna konan noktadır. Bu sebeple Allah(c.c.) yarattığı kulunu en iyi tanıyan olarak öncelikle onun bu kötü eyleme yaklaşmamasını emretmektedir. İsra suresinin 32. ayetinde Allah (C.C.) zina hakkında şöyle buyurmaktadır: “Zinaya yaklaşmayın. Zira o, apaçık bir hayasızlık (ahlaksızlık) ve çok kötü bir yoldur”
  Gittiği yolun, bulunduğu ortamın, gördüğü resmin gayri meşru olması, işin sonunun zina ile biteceğinin belirtileridir Yine bir başka ayette Allah(c.c.)’ razı olduğu kullarının vasıflarını sayarken de, zinayı, şirk ve adam öldürmek ile birlikte zikretmek suretiyle bu fiilin ne derece büyük bir günah olduğunu da göstermiştir.“Onlar (Mü’minler), Allah'ın yanında başka ilahı tutup ona yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar. Zina etmezler. Bunları yapan günaha girmiş olur.”

  Şehvet insana verilmiş bir emanettir, şehvetle imtihan, imtihanların en çetinidir.
  İnsanın neslinin devamı için verilen bu gibi duygular maalesef günümüzde ticari bir araca çevrildi. İnternet olsun, yazılı veya görsel medya olsun, bu duyguların kabarmasına neden olmakta ve malesef her türlü olumsuz yayının yapılmasında bir beis görülmemektedir. Genç dimağları kirleterek, hayatın bu dönemindeki zaafiyetlerini, yetişkin insanların mutsuzluklarını paraya çeviren bu anlayış karşısında; öncelikle çocuklarımızı sağlıklı bir ortam içerisinde büyütmeli, ailelerimizi bu gibi yayın yapan neşriyatlardan korumalıyız. Televizyonlarda ve internette gösterilen müstehcen görüntüler karşısında en azından geleceğimiz için televizyon ve bilgisayar düğmesini kapatma iradesini ortaya koymalıyız.
  Şehvet emanetini meşru yollardan tatmin etmek gerekir. Bunun en güzel yolu da evliliktir. Gençlerin bir an önce evlenmeleri, zamanı gelmiş evliliği dünyevi gerekçelerle ertelememeleri gerekmektedir.
  Allah bütün İslam alemini bu gibi davranışlardan ve nefsin bu konudaki tasallutundan korusun.

 5. Misafir
  Merhabalar.
  Ben eşten ayri yasayan ancak resmen boşanma davasi devam eden biriyim.büyük bir hata yaptim.ve o kişiyle evlenmeyi düşünüyoruz.bu gunahimiz affedilirmi? Evlendigimiz takdirde nikahimiZ kabul olurmu? Dünyada cezasına raziyim ancak kimse bilmiyor lütfen yardim bekliyorum...

 6. munzir
  Devamlı Üye
  Sende de hayır yokmuş seninle nikahsız birlikte olanda da.
  Ayet ve hadislerde zina edip tevbe edenin affedilecegi yazıyor.
  Samimi ol Allaha yönel ve bir daha yapma.

 7. Misafir
  Ben eşimden 8 aydır ayrıyım ve eve dönmedi 2 .sorum ben boşanmak istemiyorum dini nikah düşermi ben boş ol demediğim sürece hem resmi

 8. Şema
  el-âsa limen âsa
  Ben eşimden 8 aydır ayrıyım
  KOCAM ve KARIM diye yazarsanız cinsiyetinizi öğrenmiş oluruz ve ona göre cevap veririz.
  Erkek iseniz, siz boşamadıkça nikah düşmez.
  Kadın iseniz siz boşadım demekle boşama gerçekleşmez.

 9. Misafir
  Hocam 18 yaşındayım ve erkeğim.zina ediyorum çok büyük günah biliyorum ama inanın tüm namazlarımı kılıyorum imam nikahımızı kıyacak birini bulamıyorum sıkıntı bu sadece. İbadetlerimin Hepsini yapıyorum namazımı kılıyorum orucumu tutuyorum herşeye dikkat ediyorum ancak şu illeti yapıyorum. Sizden Allah razı olsun cevaplasanızda cevaplamasanızda selamun Akeyküm Allah'a emanet olun.

 10. arifselim
  Yönetici
  Aleykum selam. Bütün ibadetlerini yapsan bile zina yapmanı haşa meşrulaştırmaz veya günahını azaltmaz. Gizli nikah kıymakla da nikah sayılmaz. Hemen ilk yapman gereken şey bu kişiden uzaklaşman tövbe etmen ve hemen evlenmendir.

+ Yorum Gönder
zina ile ilgili ayetler,  zina ile ilgili ayet