Konusunu Oylayın.: Çok düşünüyorum ama şu sorunun cevabını bir türlü bulamıyorum yaratan var ama tek olduğunu nasıl anlarız

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Çok düşünüyorum ama şu sorunun cevabını bir türlü bulamıyorum yaratan var ama tek olduğunu nasıl anlarız
 1. 02.Ocak.2012, 06:45
  1
  hzyusufsa
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Aralık.2011
  Üye No: 92786
  Mesaj Sayısı: 50
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 32

  Çok düşünüyorum ama şu sorunun cevabını bir türlü bulamıyorum yaratan var ama tek olduğunu nasıl anlarız


  Çok düşünüyorum ama şu sorunun cevabını bir türlü bulamıyorum yaratan var ama tek olduğunu nasıl anlarız Mumsema Çok düşünüyorum ama şu sorunun cevabını bir türlü bulamıyorum yaratan var ama tek oldugunu nasıl anlıcaz benim aklıma hep takılıyor bu kainat bu kadar iyi yapılmış yaratılmış ama ya peki iki tane yaratıcı fln varsa bunlar işbirligi içinde çalışıyorlarsa fln bunu anlayamıyorum Allahın tek oldugunu nasıl anlıcaz arkadaşlar akli delili var mı bunun ?


 2. 02.Ocak.2012, 06:45
  1
  hzyusufsa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli  Çok düşünüyorum ama şu sorunun cevabını bir türlü bulamıyorum yaratan var ama tek oldugunu nasıl anlıcaz benim aklıma hep takılıyor bu kainat bu kadar iyi yapılmış yaratılmış ama ya peki iki tane yaratıcı fln varsa bunlar işbirligi içinde çalışıyorlarsa fln bunu anlayamıyorum Allahın tek oldugunu nasıl anlıcaz arkadaşlar akli delili var mı bunun ?

 3. 02.Ocak.2012, 08:23
  2
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,996
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Çok düşünüyorum ama şu sorunun cevabını bir türlü bulamıyorum yaratan var ama tek oldugunu nasıl anlıcaz
  Allah'ın Tek Yaratıcı ve Tek İlah Olduğunun İspatı

  Yüce Allah Kur'an'ın birçok yerinde şöyle buyurur: "Andolsun, onlara:
  "Kendilerini kim yarattı?" diye soracak olsan, tartışmasız: "Allah"
  diyecek-ler."[1]
  Madem Allah bütün varlıkları tek başına yaratmıştır, o halde ibadete ve kulluk
  yapılmaya layık olan tek varlık da O'dur. Bu gerçek ortadayken ve O'nun tek
  yaratıcı olduğu kabul edilirken, ibadet etmede O'na nasıl ortak koşulur?

  İşte Kur'an'ın Rubûbiyet tevhidi (Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul etmek) ile
  ulûhiyet tevhidini (Yalnız Allah'a kulluk etmek) ispat etme metodu budur.

  Bir başka âyette Allah'ın yaratma özelliği "Sizi ve sizden öncekileri
  yara-tan"[2]
  şeklinde ifade edilir. Burada Allah Teâlâ bizi ve bizden öncekileri,
  babalarımızı ve atalarımızı da yarattığına dikkat çekmekte, böylece tek
  yaratı-cının kendisi olduğunu, ne bizim ne de bizden öncekilerin yaratılışında
  kimsenin kendisine ortak olmadığını belirtmektedir. Allah'ın, varlıkları tek
  başına yaratmış olması, O'nun güç ve kuvvetinin, iradesinin, ilminin, hikmet
  ve hayatının mükemmel ve eksiksiz oluşuna delalet eder. Bu sıfatlar, O'nun
  diğer üstün sıfatlara da sahip olmasını zorunlu kılar. Bu da sıfatlarının ve
  fiil-lerinin eşsiz olduğunu, hiçbir varlıkta bulunmadığını, hiçbir varlığın
  fiillerinde O'na ortak olmadığını gösterir. Bu cümle ile Allah varlığını ispat
  ettikten sonra, onları yaratmadaki amacını şöyle açıklamaktadır: "Rabb'inize
  kulluk ediniz"[3]
  Yani O, sizi ve sizden öncekileri yarattı ki, O'na itaat edip isyan
  etmeyesiniz, O'nu zikredip unutmayasınız, nimetlerine nankörlük etmeyip
  şükredesiniz. İşte Allah'ın azabından korunup sakınmanın yolu budur. Âyet şu
  cümleyle bitiyor: "Ki sakınasınız." Cümlede geçen "Le alle" edatının
  an-lamı konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bunları kısaca şöyle
  belirte-biliriz:

  * Kulluk ediniz emrinin nedenini açıklamaktadır.

  * Yaratılışın nedenini açıklamaktadır.

  * "O'na ibadet ediniz ki, bu ibadetinizle O'ndan korunasınız" anlamında-dır.

  * Bir diğer görüş, "O'ndan korunup sakınasınız diye sizi yarattı"
  şeklinde-dir. Bize göre bu görüş şu sebeplerden dolayı daha doğrudur:

  1-
  Allah'tan korunup sakınmak anlamına gelen "takva" da bir tür iba-dettir.
  Dolaysıyla bir şey, kendi varlığının nedeni olamaz.

  2-
  Buna benzer bir âyet de şudur: "Ben insanları ve cinleri bana ibadet
  etsinler diye yarattım."[4]

  3-
  Âyetteki yaratma sözcüğü "Ki sakınasınız" cümlesine daha yakındır. Bu
  yüzden ibadetin değil; yaratılışın nedenidir. Buna benzer âyet şudur: "Ey
  iman edenler, sizden öncekilere yazıldığı gibi, oruç, size de yazıldı (farz
  kı-lındı). Umulur ki sakınırsınız."[5]
  Burada sakınma, orucun faz kılınma nedeni olarak zikredilmektedir.

  Ancak her iki durumun da kastedilmiş olmasına bir mani yoktur. Hatta böyle
  olması daha uygundur. Daha sonra Yüce Allah şöyle buyurarak devam etmektedir:
  "O, sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina kıldı. Ve gökten
  yağmur indirerek bununla sizin için (çeşitli) ürünlerden rızık çı-kardı."[6]
  Bu âyetle Allah, varlıkları yaratmanın bir başka hikmetini daha
  açıklamaktadır. Dolaysıyla ilk âyet, yaratılışın ve varoluşun nedenini
  açıkla-maktadır. Bu, yaratma delili olarak adlandırılmaktadır.

  4-
  Bu görüş, varlıklarda görülen hükümleri kapsamaktadır. Bu da hikmet ve inayet
  delili olarak adlandırılmaktadır. Yüce Allah, bu iki tür delili Kur'an'ın
  birçok yerinde defalarca tekrarlar. Bu tür âyetlerden bazıları şöyledir:

  "Allah, gökleri ve yeri yaratan ve gökten su indirip onunla size rızık
  olarak türlü ürünler çıkarandır. Ve onun emriyle gemileri, denizde yüzmeleri
  için size, emre amade kılandır. Irmakları da sizin için emre amade kılandır.
  Gü-neşi ve ayı da hareketlerinde sürekli emrinize amade kılan, geceyi ve
  gün-düzü de emrinize amade kılandır."[7]

  Yüce Allah bu âyetlerde, gökleri ve yeri yarattığını belirtmekte sonra
  dabunların varlıklara olan faydalarından ve hikmetlerinden söz etmektedir.

  "(Onlar mı) hayırlı yoksa, gökleri ve yeri yaratan ve size gökten su
  indiren mi! Ki onunla (o suyla) gönül alıcı bahçeler bitiriverdik. Sizin
  içinse onun bir ağa-cını bitirmek, (bile) mümkün değildir. Allah ile beraber
  başka bir ilâh mı? Hayır, onlar sapıklıkta devam etmekte olan bir kavimdir. Ya
  da yeryüzünü bir karar yeri kılan, onun arasında ırmaklar var eden ve ona
  (yeryüzü için) sar-sılmaz dağlar yaratan ve iki deniz arasında bir ara engel
  (haciz) koyan mı? Allah ile beraber başka bir ilâh mı? Hayır, onların çoğu
  bilmiyorlar."[8]

  "Gerçek şu ki, göklerin ve yerin yaratılmasında

  gece
  ile gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeylerle denizde yüzen
  gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle ölümünden sonra yeryüzünü
  dirilttiği suda, her can-lıyı orada üretip-yaymasında, rüzgârları
  estirmesinde, gökle yer arasında bo-yun eğdirilmiş bulutları evirip
  çevirmesinde düşünen bir topluluk için ger-çekten âyetler vardır."[9]

  Bu tür âyetler Kur'an-ı Kerîm'de oldukça çoktur. Düşünenler için…

  Yüce Allah Bakara sûresinin

  21.
  âyetinde, insanlar için yerin yaşama alanı, göğün de tavan olduğunu, kulların
  yararlandığı ana kaynağın gökten indirdiği su olduğunu belirtmektedir. Böylece
  yaşanılan alanı, yaşayanı ve ihtiyaç duyduğu şeyleri bir arada zikretmiş
  bulunmaktadır. Allah, yeryüzünü bir dö-şek gibi yaydığına dikkat çekmekte ve
  bunun hikmetini, canlıların üzerinde istikrarla yaşamalarını sağlamak olarak
  açıklamaktadır. Gökyüzünü ise düş-mesi mümkün olmayan sağlam bir tavan olarak
  yarattığını, onda hiçbir çat-laklığın, çelişkinin ve uyumsuzluğun olmadığını
  belirtmekte; sonra da şöyle buyurmaktadır: "Öyleyse (bütün bunları) bile
  bile Allah'a eşler koşmayın."[10]
  (fecir.net)
  * * *
  [1] Zuhruf, 87.
  [2] Bakara, 21.
  [3] Bakara, 21.
  [4] Zariyat, 56.
  [5] Bakara, 183.
  [6] Bakara, 22.
  [7] İbrahim, 32-33.
  [8] Neml, 60-61.
  [9] Bakara, 164.
  [10] Bakara, 22


 4. 02.Ocak.2012, 08:23
  2
  Moderatör  Allah'ın Tek Yaratıcı ve Tek İlah Olduğunun İspatı

  Yüce Allah Kur'an'ın birçok yerinde şöyle buyurur: "Andolsun, onlara:
  "Kendilerini kim yarattı?" diye soracak olsan, tartışmasız: "Allah"
  diyecek-ler."[1]
  Madem Allah bütün varlıkları tek başına yaratmıştır, o halde ibadete ve kulluk
  yapılmaya layık olan tek varlık da O'dur. Bu gerçek ortadayken ve O'nun tek
  yaratıcı olduğu kabul edilirken, ibadet etmede O'na nasıl ortak koşulur?

  İşte Kur'an'ın Rubûbiyet tevhidi (Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul etmek) ile
  ulûhiyet tevhidini (Yalnız Allah'a kulluk etmek) ispat etme metodu budur.

  Bir başka âyette Allah'ın yaratma özelliği "Sizi ve sizden öncekileri
  yara-tan"[2]
  şeklinde ifade edilir. Burada Allah Teâlâ bizi ve bizden öncekileri,
  babalarımızı ve atalarımızı da yarattığına dikkat çekmekte, böylece tek
  yaratı-cının kendisi olduğunu, ne bizim ne de bizden öncekilerin yaratılışında
  kimsenin kendisine ortak olmadığını belirtmektedir. Allah'ın, varlıkları tek
  başına yaratmış olması, O'nun güç ve kuvvetinin, iradesinin, ilminin, hikmet
  ve hayatının mükemmel ve eksiksiz oluşuna delalet eder. Bu sıfatlar, O'nun
  diğer üstün sıfatlara da sahip olmasını zorunlu kılar. Bu da sıfatlarının ve
  fiil-lerinin eşsiz olduğunu, hiçbir varlıkta bulunmadığını, hiçbir varlığın
  fiillerinde O'na ortak olmadığını gösterir. Bu cümle ile Allah varlığını ispat
  ettikten sonra, onları yaratmadaki amacını şöyle açıklamaktadır: "Rabb'inize
  kulluk ediniz"[3]
  Yani O, sizi ve sizden öncekileri yarattı ki, O'na itaat edip isyan
  etmeyesiniz, O'nu zikredip unutmayasınız, nimetlerine nankörlük etmeyip
  şükredesiniz. İşte Allah'ın azabından korunup sakınmanın yolu budur. Âyet şu
  cümleyle bitiyor: "Ki sakınasınız." Cümlede geçen "Le alle" edatının
  an-lamı konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bunları kısaca şöyle
  belirte-biliriz:

  * Kulluk ediniz emrinin nedenini açıklamaktadır.

  * Yaratılışın nedenini açıklamaktadır.

  * "O'na ibadet ediniz ki, bu ibadetinizle O'ndan korunasınız" anlamında-dır.

  * Bir diğer görüş, "O'ndan korunup sakınasınız diye sizi yarattı"
  şeklinde-dir. Bize göre bu görüş şu sebeplerden dolayı daha doğrudur:

  1-
  Allah'tan korunup sakınmak anlamına gelen "takva" da bir tür iba-dettir.
  Dolaysıyla bir şey, kendi varlığının nedeni olamaz.

  2-
  Buna benzer bir âyet de şudur: "Ben insanları ve cinleri bana ibadet
  etsinler diye yarattım."[4]

  3-
  Âyetteki yaratma sözcüğü "Ki sakınasınız" cümlesine daha yakındır. Bu
  yüzden ibadetin değil; yaratılışın nedenidir. Buna benzer âyet şudur: "Ey
  iman edenler, sizden öncekilere yazıldığı gibi, oruç, size de yazıldı (farz
  kı-lındı). Umulur ki sakınırsınız."[5]
  Burada sakınma, orucun faz kılınma nedeni olarak zikredilmektedir.

  Ancak her iki durumun da kastedilmiş olmasına bir mani yoktur. Hatta böyle
  olması daha uygundur. Daha sonra Yüce Allah şöyle buyurarak devam etmektedir:
  "O, sizin için yeryüzünü bir döşek, gökyüzünü bir bina kıldı. Ve gökten
  yağmur indirerek bununla sizin için (çeşitli) ürünlerden rızık çı-kardı."[6]
  Bu âyetle Allah, varlıkları yaratmanın bir başka hikmetini daha
  açıklamaktadır. Dolaysıyla ilk âyet, yaratılışın ve varoluşun nedenini
  açıkla-maktadır. Bu, yaratma delili olarak adlandırılmaktadır.

  4-
  Bu görüş, varlıklarda görülen hükümleri kapsamaktadır. Bu da hikmet ve inayet
  delili olarak adlandırılmaktadır. Yüce Allah, bu iki tür delili Kur'an'ın
  birçok yerinde defalarca tekrarlar. Bu tür âyetlerden bazıları şöyledir:

  "Allah, gökleri ve yeri yaratan ve gökten su indirip onunla size rızık
  olarak türlü ürünler çıkarandır. Ve onun emriyle gemileri, denizde yüzmeleri
  için size, emre amade kılandır. Irmakları da sizin için emre amade kılandır.
  Gü-neşi ve ayı da hareketlerinde sürekli emrinize amade kılan, geceyi ve
  gün-düzü de emrinize amade kılandır."[7]

  Yüce Allah bu âyetlerde, gökleri ve yeri yarattığını belirtmekte sonra
  dabunların varlıklara olan faydalarından ve hikmetlerinden söz etmektedir.

  "(Onlar mı) hayırlı yoksa, gökleri ve yeri yaratan ve size gökten su
  indiren mi! Ki onunla (o suyla) gönül alıcı bahçeler bitiriverdik. Sizin
  içinse onun bir ağa-cını bitirmek, (bile) mümkün değildir. Allah ile beraber
  başka bir ilâh mı? Hayır, onlar sapıklıkta devam etmekte olan bir kavimdir. Ya
  da yeryüzünü bir karar yeri kılan, onun arasında ırmaklar var eden ve ona
  (yeryüzü için) sar-sılmaz dağlar yaratan ve iki deniz arasında bir ara engel
  (haciz) koyan mı? Allah ile beraber başka bir ilâh mı? Hayır, onların çoğu
  bilmiyorlar."[8]

  "Gerçek şu ki, göklerin ve yerin yaratılmasında

  gece
  ile gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeylerle denizde yüzen
  gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle ölümünden sonra yeryüzünü
  dirilttiği suda, her can-lıyı orada üretip-yaymasında, rüzgârları
  estirmesinde, gökle yer arasında bo-yun eğdirilmiş bulutları evirip
  çevirmesinde düşünen bir topluluk için ger-çekten âyetler vardır."[9]

  Bu tür âyetler Kur'an-ı Kerîm'de oldukça çoktur. Düşünenler için…

  Yüce Allah Bakara sûresinin

  21.
  âyetinde, insanlar için yerin yaşama alanı, göğün de tavan olduğunu, kulların
  yararlandığı ana kaynağın gökten indirdiği su olduğunu belirtmektedir. Böylece
  yaşanılan alanı, yaşayanı ve ihtiyaç duyduğu şeyleri bir arada zikretmiş
  bulunmaktadır. Allah, yeryüzünü bir dö-şek gibi yaydığına dikkat çekmekte ve
  bunun hikmetini, canlıların üzerinde istikrarla yaşamalarını sağlamak olarak
  açıklamaktadır. Gökyüzünü ise düş-mesi mümkün olmayan sağlam bir tavan olarak
  yarattığını, onda hiçbir çat-laklığın, çelişkinin ve uyumsuzluğun olmadığını
  belirtmekte; sonra da şöyle buyurmaktadır: "Öyleyse (bütün bunları) bile
  bile Allah'a eşler koşmayın."[10]
  (fecir.net)
  * * *
  [1] Zuhruf, 87.
  [2] Bakara, 21.
  [3] Bakara, 21.
  [4] Zariyat, 56.
  [5] Bakara, 183.
  [6] Bakara, 22.
  [7] İbrahim, 32-33.
  [8] Neml, 60-61.
  [9] Bakara, 164.
  [10] Bakara, 22

 5. 02.Ocak.2012, 08:26
  3
  leventtanju
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Ekim.2009
  Üye No: 61003
  Mesaj Sayısı: 149
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 32
  Bulunduğu yer: Bulgaristan/Balchik

  Cevap: Çok düşünüyorum ama şu sorunun cevabını bir türlü bulamıyorum yaratan var ama tek oldugunu nasıl anlıcaz

  Muhakkak Dogru Soyledin...


 6. 02.Ocak.2012, 08:26
  3
  Devamlı Üye
  Muhakkak Dogru Soyledin...

 7. 02.Ocak.2012, 08:37
  4
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,996
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Çok düşünüyorum ama şu sorunun cevabını bir türlü bulamıyorum yaratan var ama tek oldugunu nasıl anlıcaz

  Alıntı
  Muhakkak Dogru Soyledin...
  Kainatta birden fazla ilah olsaydı sonuç ne olurdu?
  "Halbuki gökte ve yerde, Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı oraların nizamı bozulurdu. Demek ki o yüce arş ve hükümranlığın sahibi Allah, onların zanlarından, onların Allah’a reva gördükleri vasıflardan münezzehtir, yücedir!" (Enbiya, 21/22)
  Kâinatta kemal sıfatları ile muttasıf, yani ilmi, kudreti, iradesi mutlak ve sınırsız olan birden fazla ilah bulunsaydı, farazî olarak şu ihtimaller olabilirdi:
  1. Onlardan yalnız birinin hükmü yürüseydi diğerleri âciz ve noksan olurlardı ki bu ilah olmakla bağdaştırılamaz.
  2. Her biri eşit kudret ve hakimiyete sahip olsalardı, ayrı ayrı nizamların bulunması gerekirdi. O takdirde de, mevcut olan bu nizam bulunmazdı.
  3. İlahların fazla değil, sadece iki tane olup bunların bir tek nizam kurup birleştikleri varsayılırsa, iki etkenin (illetin) bir nesne (malül) üzerinde çekişmesi sonucu ortaya çıkar, nizamın devamı imkânsız olurdu.
  4. Birbirleriyle anlaşmazlık halinde olsalardı zaten baştan beri nizam kurulamazdı. Bu âyet-i kerime kelam ilminde, tevhidin ispatında en önemli kaynak teşkil eden esaslardan biridir. Kelamda buna bürhan-ı temânu’ adı verilir.

  Yazar: Sorularla İslamiyet

  _________________
  Kâinatta birbirleri ile anlaşabilen birden fazla ilah bulunamaz mı?

  Bu söz, bir ayetin anlamını içermektedir.
  "Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş'ın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir." (Enbiya, 21/22)
  Akaidçilerin "Delil-i Temânü" dedikleri bu çok mantıkî delil ve ku­ralın sebebi gayet açıktır:

  1. Mutlak düzeni vücuda getiren, sınırsız bir kudret sahibidir. Zira düzenin büyüklüğü ve mükemmelliği, yaratanın kudretinin sınırsızlığına ve benzersizliğine delâlet eder.
  2. Bu kudret, dilediği gibi tasarruf etme ve var kıldığı eşyayı belli ölçülerde tutup devam ettirmeye sahiptir. Çünkü O, başkasının em­rinde olmadığı gibi, kendisine fikir verecek bir yardımcıya da muhtaç de­ğildir. Varlığı kendisinden olduğu gibi, üstün kudret, sınırsız ilim ve irâ­desi de kendisindendir,
  3. O her şeyi modelsiz, örneksiz ve benzersiz yaratır. Çünkü kendi­sinden önce hiçbir kudret yoktur ki, onu misal alsın; ortaya konmuş hiç­bir eşya yoktur ki, onları örnek edinsin. Başlangıcı olmadığı gibi, sonu da yoktur. O bakımdan tedbir ve tasarrufunda hiçbir şeye muhtaç değil­dir. Zira ihtiyaç noksanlıktan, kudretsizlikten kaynaklanır. O her türlü nok­sanlıktan ve kudretsizlikten pak ve yücedir.
  4. Yerde ve göklerde bu ölçü ve anlamda, bu vasıf ve kemalde iki ayrı kudret sahibi bulunsaydı, durum ne olurdu? Onlardan yalnız birisi tasarruf ve tedbire sahipse, diğeri âciz ve noksan demektir. Âciz olan hiç­bir zaman ilâh olamaz. İkisi de eşit kudrete sahip bulunsaydı, ayrı ayrı dü­zenlerin, sistemlerin bulunması gerekirdi, O takdirde bugünkü tek ve şaş­maz düzen olmazdı. İkisinin anlaşabildiğini ve tek düzen kurup birleştik­lerini varsayalım; o takdirde iki illetin bir malûl üzerinde çarpışması ve sürtüşmesi gerekirdi. Böyle olunca da yine görünen nizam olmazdı. Bir­birleriyle anlaşmazlık halinde olsalar, birinin yaptığını diğeri bozar, anar­şi başlar ve düzen diye bir şey vücut bulmazdı.
  Her biri düzen için cüz'î bir kudret ve illeti meydana getirmiş dersek, o takdirde her biri kendi kudretini tam olarak ortaya koyma imkânına sa­hip değildir. Bu durumda da ilâh olmaları düşünülemez.
  5. İlâhlardan biri diğerinin illeti, o diğeri de kâinatın illetidir dersek, malûl olan ilâh illete muhtaç bulunduğu için ilâh olamaz. Hem o takdirde illet-malûl geriye doğru gider ve böylece illetler, malûller zincirinin önce­si ve başlangıcı olmaz, illet-mâlûl halkaları uzayıp giderdi. Bu da caiz değidir. Aynı zamanda ilâhlık vasfını temelinden yıkmaktadır.
  İşte Kur'ân-ı Kerim bu gerçeği belirterek bize şu aydınlatıcı ana bil­giyi veriyor;
  "Eğer gökte ve yerde Allah'tan başka ilâhlar olsaydı, gökle yerin düzeni bozulup alt-üst olurdu."
  O halde bir olan, dengi, benzeri, eşi, ortağı ve yardımcısı bulunmayan Allah; inkarcı sapıkların, maddeci şaşkınların, putperest azgınların, şüp­heci beyinsizlerin vasfettikleri noksanlıklardan, mahlukî sıfatlardan çok yücedir, çok münezzehtir. Selim akıl bunun şahidi, sağduyu bunun açık­layıcısı, ilim bunun kanıtlayıcısı, imân bunun temel yapısıdır. (bk. Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Enbiya, 22. ayetin tefsiri)


 8. 02.Ocak.2012, 08:37
  4
  Moderatör
  Alıntı
  Muhakkak Dogru Soyledin...
  Kainatta birden fazla ilah olsaydı sonuç ne olurdu?
  "Halbuki gökte ve yerde, Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı oraların nizamı bozulurdu. Demek ki o yüce arş ve hükümranlığın sahibi Allah, onların zanlarından, onların Allah’a reva gördükleri vasıflardan münezzehtir, yücedir!" (Enbiya, 21/22)
  Kâinatta kemal sıfatları ile muttasıf, yani ilmi, kudreti, iradesi mutlak ve sınırsız olan birden fazla ilah bulunsaydı, farazî olarak şu ihtimaller olabilirdi:
  1. Onlardan yalnız birinin hükmü yürüseydi diğerleri âciz ve noksan olurlardı ki bu ilah olmakla bağdaştırılamaz.
  2. Her biri eşit kudret ve hakimiyete sahip olsalardı, ayrı ayrı nizamların bulunması gerekirdi. O takdirde de, mevcut olan bu nizam bulunmazdı.
  3. İlahların fazla değil, sadece iki tane olup bunların bir tek nizam kurup birleştikleri varsayılırsa, iki etkenin (illetin) bir nesne (malül) üzerinde çekişmesi sonucu ortaya çıkar, nizamın devamı imkânsız olurdu.
  4. Birbirleriyle anlaşmazlık halinde olsalardı zaten baştan beri nizam kurulamazdı. Bu âyet-i kerime kelam ilminde, tevhidin ispatında en önemli kaynak teşkil eden esaslardan biridir. Kelamda buna bürhan-ı temânu’ adı verilir.

  Yazar: Sorularla İslamiyet

  _________________
  Kâinatta birbirleri ile anlaşabilen birden fazla ilah bulunamaz mı?

  Bu söz, bir ayetin anlamını içermektedir.
  "Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş'ın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir." (Enbiya, 21/22)
  Akaidçilerin "Delil-i Temânü" dedikleri bu çok mantıkî delil ve ku­ralın sebebi gayet açıktır:

  1. Mutlak düzeni vücuda getiren, sınırsız bir kudret sahibidir. Zira düzenin büyüklüğü ve mükemmelliği, yaratanın kudretinin sınırsızlığına ve benzersizliğine delâlet eder.
  2. Bu kudret, dilediği gibi tasarruf etme ve var kıldığı eşyayı belli ölçülerde tutup devam ettirmeye sahiptir. Çünkü O, başkasının em­rinde olmadığı gibi, kendisine fikir verecek bir yardımcıya da muhtaç de­ğildir. Varlığı kendisinden olduğu gibi, üstün kudret, sınırsız ilim ve irâ­desi de kendisindendir,
  3. O her şeyi modelsiz, örneksiz ve benzersiz yaratır. Çünkü kendi­sinden önce hiçbir kudret yoktur ki, onu misal alsın; ortaya konmuş hiç­bir eşya yoktur ki, onları örnek edinsin. Başlangıcı olmadığı gibi, sonu da yoktur. O bakımdan tedbir ve tasarrufunda hiçbir şeye muhtaç değil­dir. Zira ihtiyaç noksanlıktan, kudretsizlikten kaynaklanır. O her türlü nok­sanlıktan ve kudretsizlikten pak ve yücedir.
  4. Yerde ve göklerde bu ölçü ve anlamda, bu vasıf ve kemalde iki ayrı kudret sahibi bulunsaydı, durum ne olurdu? Onlardan yalnız birisi tasarruf ve tedbire sahipse, diğeri âciz ve noksan demektir. Âciz olan hiç­bir zaman ilâh olamaz. İkisi de eşit kudrete sahip bulunsaydı, ayrı ayrı dü­zenlerin, sistemlerin bulunması gerekirdi, O takdirde bugünkü tek ve şaş­maz düzen olmazdı. İkisinin anlaşabildiğini ve tek düzen kurup birleştik­lerini varsayalım; o takdirde iki illetin bir malûl üzerinde çarpışması ve sürtüşmesi gerekirdi. Böyle olunca da yine görünen nizam olmazdı. Bir­birleriyle anlaşmazlık halinde olsalar, birinin yaptığını diğeri bozar, anar­şi başlar ve düzen diye bir şey vücut bulmazdı.
  Her biri düzen için cüz'î bir kudret ve illeti meydana getirmiş dersek, o takdirde her biri kendi kudretini tam olarak ortaya koyma imkânına sa­hip değildir. Bu durumda da ilâh olmaları düşünülemez.
  5. İlâhlardan biri diğerinin illeti, o diğeri de kâinatın illetidir dersek, malûl olan ilâh illete muhtaç bulunduğu için ilâh olamaz. Hem o takdirde illet-malûl geriye doğru gider ve böylece illetler, malûller zincirinin önce­si ve başlangıcı olmaz, illet-mâlûl halkaları uzayıp giderdi. Bu da caiz değidir. Aynı zamanda ilâhlık vasfını temelinden yıkmaktadır.
  İşte Kur'ân-ı Kerim bu gerçeği belirterek bize şu aydınlatıcı ana bil­giyi veriyor;
  "Eğer gökte ve yerde Allah'tan başka ilâhlar olsaydı, gökle yerin düzeni bozulup alt-üst olurdu."
  O halde bir olan, dengi, benzeri, eşi, ortağı ve yardımcısı bulunmayan Allah; inkarcı sapıkların, maddeci şaşkınların, putperest azgınların, şüp­heci beyinsizlerin vasfettikleri noksanlıklardan, mahlukî sıfatlardan çok yücedir, çok münezzehtir. Selim akıl bunun şahidi, sağduyu bunun açık­layıcısı, ilim bunun kanıtlayıcısı, imân bunun temel yapısıdır. (bk. Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Enbiya, 22. ayetin tefsiri)

 9. 02.Ocak.2012, 08:46
  5
  hzyusufsa
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Aralık.2011
  Üye No: 92786
  Mesaj Sayısı: 50
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 32

  Cevap: Çok düşünüyorum ama şu sorunun cevabını bir türlü bulamıyorum yaratan var ama tek oldugunu nasıl anlıcaz

  Tamam yaratan var biliyorum bize Allah ismi azimmüşanıyla kendini peygamberleriyle bildirmiştir ama benim aklıma hep şu takılıyor tek bir yaratıcı oldugunu nerden biliyorsun ya birbirleriyle anlaşarak çalışan iki tanelerse diye bu düşünceden kurtulamıyorum aklıma hep bu geliyor Tek oldugunun ispatı ne ? Göge, yeryüzünde yaptıklarına bakıyorum ama anlıyamıyorum Tek oldugunun ispatı ne ?


 10. 02.Ocak.2012, 08:46
  5
  hzyusufsa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Tamam yaratan var biliyorum bize Allah ismi azimmüşanıyla kendini peygamberleriyle bildirmiştir ama benim aklıma hep şu takılıyor tek bir yaratıcı oldugunu nerden biliyorsun ya birbirleriyle anlaşarak çalışan iki tanelerse diye bu düşünceden kurtulamıyorum aklıma hep bu geliyor Tek oldugunun ispatı ne ? Göge, yeryüzünde yaptıklarına bakıyorum ama anlıyamıyorum Tek oldugunun ispatı ne ?

 11. 02.Ocak.2012, 08:47
  6
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,996
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Çok düşünüyorum ama şu sorunun cevabını bir türlü bulamıyorum yaratan var ama tek oldugunu nasıl anlıcaz

  Alıntı
  Tamam yaratan var biliyorum bize Allah ismi azimmüşanıyla kendini peygamberleriyle bildirmiştir ama benim aklıma hep şu takılıyor tek bir yaratıcı oldugunu nerden biliyorsun ya birbirleriyle anlaşarak çalışan iki tanelerse diye bu düşünceden kurtulamıyorum aklıma hep bu geliyor Tek oldugunun ispatı ne ? Göge, yeryüzünde yaptıklarına bakıyorum ama anlıyamıyorum Tek oldugunun ispatı ne ?
  Hemen yukarda verdiğim cevabı okumadığını sanıyorum.
  Şayet okusaydın cevabını alırdın.
  Ayrıca bu şeytanın kuruntularından başka bir şey değil.


 12. 02.Ocak.2012, 08:47
  6
  Moderatör
  Alıntı
  Tamam yaratan var biliyorum bize Allah ismi azimmüşanıyla kendini peygamberleriyle bildirmiştir ama benim aklıma hep şu takılıyor tek bir yaratıcı oldugunu nerden biliyorsun ya birbirleriyle anlaşarak çalışan iki tanelerse diye bu düşünceden kurtulamıyorum aklıma hep bu geliyor Tek oldugunun ispatı ne ? Göge, yeryüzünde yaptıklarına bakıyorum ama anlıyamıyorum Tek oldugunun ispatı ne ?
  Hemen yukarda verdiğim cevabı okumadığını sanıyorum.
  Şayet okusaydın cevabını alırdın.
  Ayrıca bu şeytanın kuruntularından başka bir şey değil.

 13. 02.Ocak.2012, 08:49
  7
  hzyusufsa
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Aralık.2011
  Üye No: 92786
  Mesaj Sayısı: 50
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 32

  Cevap: Çok düşünüyorum ama şu sorunun cevabını bir türlü bulamıyorum yaratan var ama tek oldugunu nasıl anlıcaz

  Mum kardeşim etrafıma bakarak bir çok zaman tasavvuf ediyorum yüce yaratıcı insanlardan seçtikleri elçileriyle bize kendini bildirmiş zaten hakikattede biz insan oldugumuz için böyle olması gerekiyor başka mahluklardan gönderse saçma olurdu ama göge bakıyorum yer yüzünde yaptıklarına bakıyorum ama tek oldugunu nasıl anlıcam bunu çözemiyorum bir türlü TEK Oldugunu nasıl anlarız bunun ispatı var mı gerçek hayatta ?


 14. 02.Ocak.2012, 08:49
  7
  hzyusufsa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Mum kardeşim etrafıma bakarak bir çok zaman tasavvuf ediyorum yüce yaratıcı insanlardan seçtikleri elçileriyle bize kendini bildirmiş zaten hakikattede biz insan oldugumuz için böyle olması gerekiyor başka mahluklardan gönderse saçma olurdu ama göge bakıyorum yer yüzünde yaptıklarına bakıyorum ama tek oldugunu nasıl anlıcam bunu çözemiyorum bir türlü TEK Oldugunu nasıl anlarız bunun ispatı var mı gerçek hayatta ?

 15. 02.Ocak.2012, 08:56
  8
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,996
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Çok düşünüyorum ama şu sorunun cevabını bir türlü bulamıyorum yaratan var ama tek oldugunu nasıl anlıcaz

  Alıntı
  Mum kardeşim etrafıma bakarak bir çok zaman tasavvuf ediyorum yüce yaratıcı insanlardan seçtikleri elçileriyle bize kendini bildirmiş zaten hakikattede biz insan oldugumuz için böyle olması gerekiyor başka mahluklardan gönderse saçma olurdu ama göge bakıyorum yer yüzünde yaptıklarına bakıyorum ama tek oldugunu nasıl anlıcam bunu çözemiyorum bir türlü TEK Oldugunu nasıl anlarız bunun ispatı var mı gerçek hayatta ?
  ve sübhanallah.. aynı soruyu tekrarlayıp duruyorsun.
  Bak Allah ne buyuruyor:
  ""Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş'ın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir." (Enbiya, 21/22)"

  Bu söz Rabbimizin.


 16. 02.Ocak.2012, 08:56
  8
  Moderatör
  Alıntı
  Mum kardeşim etrafıma bakarak bir çok zaman tasavvuf ediyorum yüce yaratıcı insanlardan seçtikleri elçileriyle bize kendini bildirmiş zaten hakikattede biz insan oldugumuz için böyle olması gerekiyor başka mahluklardan gönderse saçma olurdu ama göge bakıyorum yer yüzünde yaptıklarına bakıyorum ama tek oldugunu nasıl anlıcam bunu çözemiyorum bir türlü TEK Oldugunu nasıl anlarız bunun ispatı var mı gerçek hayatta ?
  ve sübhanallah.. aynı soruyu tekrarlayıp duruyorsun.
  Bak Allah ne buyuruyor:
  ""Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş'ın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir." (Enbiya, 21/22)"

  Bu söz Rabbimizin.

 17. 02.Ocak.2012, 08:57
  9
  hzyusufsa
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Aralık.2011
  Üye No: 92786
  Mesaj Sayısı: 50
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 32
  Tamam şimdi kafamı karıştıran sebebi anladım birbirleriyle neden anlaşamasınlar ki iki tane aynı tanrı iyi geçinerek yönetse bunun mantıgını çözemiyorum geçinir giderler gibi geliyor bana kafamı karıştıran şey bu ?

  gülme işretini ben koymadım bu arada

  Tamam şimdi kafamı karıştıran sebebi anladım birbirleriyle neden anlaşamasınlar ki iki tane aynı tanrı iyi geçinerek yönetse bunun mantıgını çözemiyorum geçinir giderler gibi geliyor bana kafamı karıştıran şey bu ?


 18. 02.Ocak.2012, 08:57
  9
  hzyusufsa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Tamam şimdi kafamı karıştıran sebebi anladım birbirleriyle neden anlaşamasınlar ki iki tane aynı tanrı iyi geçinerek yönetse bunun mantıgını çözemiyorum geçinir giderler gibi geliyor bana kafamı karıştıran şey bu ?

  gülme işretini ben koymadım bu arada

  Tamam şimdi kafamı karıştıran sebebi anladım birbirleriyle neden anlaşamasınlar ki iki tane aynı tanrı iyi geçinerek yönetse bunun mantıgını çözemiyorum geçinir giderler gibi geliyor bana kafamı karıştıran şey bu ?

 19. 02.Ocak.2012, 16:22
  10
  taat
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 24.Eylül.2011
  Üye No: 90544
  Mesaj Sayısı: 171
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 41

  Cevap: Çok düşünüyorum ama şu sorunun cevabını bir türlü bulamıyorum yaratan var ama tek oldugunu nasıl anlıcaz

  bu tür soruları at kafandan ALLAH c.c bize kuranı kerimi göndermiş ve kuranda bir tek olduğunu ve her şeyi kendisinin yarattığını söylüyor


 20. 02.Ocak.2012, 16:22
  10
  taat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Devamlı Üye
  bu tür soruları at kafandan ALLAH c.c bize kuranı kerimi göndermiş ve kuranda bir tek olduğunu ve her şeyi kendisinin yarattığını söylüyor

 21. 02.Ocak.2012, 19:30
  11
  salamanda
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 05.Eylül.2011
  Üye No: 90229
  Mesaj Sayısı: 8
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 38

  Cevap: Çok düşünüyorum ama şu sorunun cevabını bir türlü bulamıyorum yaratan var ama tek oldugunu nasıl anlıcaz

  ""Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş'ın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir." (Enbiya, 21/22)"
  kardeşim bak anlayan için Allah ın kelamı herşeydir ama bazı düşünceleri akıl anlayamaz üstesinden gelemez bu yüzden Hakk anlama işi gönülde başlar önce
  Hele bir gönlünü ver mantık arama peşinden uzaklaş sonra gönülde sindirilen aklını kullan o zaman bu sorularda cevabını bulur...


 22. 02.Ocak.2012, 19:30
  11
  salamanda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  ""Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki, Arş'ın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir." (Enbiya, 21/22)"
  kardeşim bak anlayan için Allah ın kelamı herşeydir ama bazı düşünceleri akıl anlayamaz üstesinden gelemez bu yüzden Hakk anlama işi gönülde başlar önce
  Hele bir gönlünü ver mantık arama peşinden uzaklaş sonra gönülde sindirilen aklını kullan o zaman bu sorularda cevabını bulur...

 23. 02.Ocak.2012, 19:56
  12
  husameddin
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 01.Ocak.2012
  Üye No: 93045
  Mesaj Sayısı: 82
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 37
  Bulunduğu yer: almanya gross gerat

  Cevap: Çok düşünüyorum ama şu sorunun cevabını bir türlü bulamıyorum yaratan var ama tek oldugunu nasıl anlıcaz

  uzun uzun güzel güzel anlatmissiniz ama ben söyle diyeyim .. bir mahallede bile 2 horoz anlasamiyorsa biri mahalle benim diyeri benim diyorsa bu kadar kisinin sahibi bir allah degil hassa 2 tanri olsa her sey böylemi olurdu ? 2 cisi bunu hic bir zaman unutma kardesim birseyden 1 tane varsa sadece bilki o cok özeldir eyer 2 tane varsa bilki kessin olarak 3 cüsüde vardir buda o cismin veya nesnenin veya tanri ise tanrinin hic bir özelligi kalmaz...ama birse sadece bir se demekki o cok özeldir.. allah c.c tekbirdir onun aksini söyleyen bütün kabile var kavimler hepsi bozguna ugradi.. ve biz tutunup düsünelim diye gerek ayet gerek hadislerde ibret olarek gösterildi mesela kuranda bahsedilen lut kavmi 3 seneden fazla bir zaman önce baslarina geleni kuran da allah bize anlatti simdi daha yeni buldular onlarin cesetlerini tamda zina üzerindeyken allah onlari ne halla soktugunu daha insanlar hic bir sey bilmezken günesin dogdugu yerden sularin 2 e bölündgünü ve bir cok sey allah kendini bize gösterecek olsa gaybin bir manasi kalmazdi biz allahi görmeden ona iman ettik bude gaybtir görmedigin bir zata iman etmek kafandakileri seni cok sikiyorsa bir allah dostu bul onlar heryerde vardirlar onlarlan bir görüs kafandaki soru isareti cüzülecektir...


 24. 02.Ocak.2012, 19:56
  12
  husameddin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  uzun uzun güzel güzel anlatmissiniz ama ben söyle diyeyim .. bir mahallede bile 2 horoz anlasamiyorsa biri mahalle benim diyeri benim diyorsa bu kadar kisinin sahibi bir allah degil hassa 2 tanri olsa her sey böylemi olurdu ? 2 cisi bunu hic bir zaman unutma kardesim birseyden 1 tane varsa sadece bilki o cok özeldir eyer 2 tane varsa bilki kessin olarak 3 cüsüde vardir buda o cismin veya nesnenin veya tanri ise tanrinin hic bir özelligi kalmaz...ama birse sadece bir se demekki o cok özeldir.. allah c.c tekbirdir onun aksini söyleyen bütün kabile var kavimler hepsi bozguna ugradi.. ve biz tutunup düsünelim diye gerek ayet gerek hadislerde ibret olarek gösterildi mesela kuranda bahsedilen lut kavmi 3 seneden fazla bir zaman önce baslarina geleni kuran da allah bize anlatti simdi daha yeni buldular onlarin cesetlerini tamda zina üzerindeyken allah onlari ne halla soktugunu daha insanlar hic bir sey bilmezken günesin dogdugu yerden sularin 2 e bölündgünü ve bir cok sey allah kendini bize gösterecek olsa gaybin bir manasi kalmazdi biz allahi görmeden ona iman ettik bude gaybtir görmedigin bir zata iman etmek kafandakileri seni cok sikiyorsa bir allah dostu bul onlar heryerde vardirlar onlarlan bir görüs kafandaki soru isareti cüzülecektir...
+ Yorum Gönder
Git 12 Son