+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden İnsan Portresi Çizmek Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Hiss1
  Devamlı Üye
  Reklam

  İnsan Portresi Çizmek

  Reklam

  İnsan Portresi Çizmek Mumsema Selamun Aleykum.
  Karşımızdaki bir insanın portresini çizmek günah diye biliyorum. Peki tamamen kendi hayal gücümüzden yararlanarak çizersek yine günah olur mu? Yani gerçekte var olmayan bir insanı çizmek günah olur mu?

 2. Galus
  Devamlı Üye

  Cevap: İnsan Portresi Çizmek


  Reklam


  ve aleykumusselam ve rahmetullah  fark etmez karşındaki yada bir başkasının resmini çizmek doğru değildir,

  buyur size daha detaylı bir bilgi için okuyun


  İnsan resmi yapmak neden doğru değildir?


  İslam dini her konuya dair, bir bakış açısı ortaya koyup her hususta görüş ve düşünceyi yansıttığı gibi resimle ilgili olarak da bir bakış açısı belirtmiştir  Allah'ın birliği inancına dayanan İslâm dini, bu inancı korumak için son derece titizlik gösterir Akla ve kalbe, gizli ve açık bir şekilde girebilecek her tür şirk ve putperestlik yolunu kapatır Onun için de, resim konusunda hassas davranır Çünkü çoğunlukla, sevilen kimselerin hatıralarını devam ettirmek gibi bir niyetle başlayan resim ve heykel işi, sonunda Allah'a şirk koşmaya, resmi ve heykeli yapılan kimseleri yüceltmeye varır Onun için İslâm bu kapıyı kapatmıştır  Hz Peygamber İslamın ilk döneminde, ne suretle olursa olsun, resimli eşya kullanılmasını yasakladı Çünkü Hz Peygamber (sas) şirkle mücadele halindeydi; insanları putlara, heykellere, resimlere ibadetten uzaklaştırıyordu Nitekim resim ve heykeli şiddetle yasaklayan hadisler bu dönemde söylenmiştir  "Her kim bir canlı resmi yaparsa Allah ona o resme can verinceye kadar azab eder Ressam resmine katiyyen ruh veremez ve ebediyen azab olunur" (Tecrid-i Sarih Tercümesi, VI, s 533)  "Şu resimleri yapanlar yok mu? İşte onlar, kıyamet gününde, haydi yaptığınız resimlere can veriniz, diye azab olunacaklardır" (Tecrid, XII, 116)  İslamın kuvvetlenip güçlenmesiyle tazim ifade etmeyen resimlerin yapılmasına müsaade olunmuştur Nitekim İslâm bilginlerinin çoğu, manzara resimlerinin, yarım(Mesela belden yukarı) insan ve diğer ruh taşıyan hayvanların resimlerinin yapılmasında ve kullanılmasında bir sakınca görmemişlerdir Yalnız tam insan ve ruh taşıyan hayvan resimleri hakkında alimlerden bir kısmı, tazim olmaksızın kullanmayı kerahetle caiz görmüş, bir kısmı da görmemiştir  İslâm dini semavî bir din olup insanın dünya ve âhiretini imâr etmek için nazil olmuştur Getirdiği hükümlerin herkesin akıl ve zevkine uyması da mümkün değildir Çünkü simalar birbirine uymadığı gibi akıl ve huylar da birbirine uymazlar Akıl ve mantıki veren Allah Teâlâ, insan için hangi hüküm daha uygun, hangi nizam daha güzel ise onu biliyor ve onu indiriyor  Bunun için emir, nehiy, haram ve helâl ile ilgili olan ilâhî kanun ve nizamların bazılarına aklımız ermezse de tümüne inanıp hikmetini araştırmamız gerekir Araştırma yapmadan inkâr etmek küfre götürür Bunun için şu veya bu niye haram olsun? Aklıma yatmıyor, demek büyük bir vebaldir Birçok kimse heykel ve resim haram oluşundan söz edildiği zaman hoşlanmıyor, "heykel bir sanattır Neden haram olsun?'' deyip İslâm'ın hükmünü tereddütsüz reddediyor  Müzelerde bulunan heykeller üzerine araştırma yapıldığı zaman câhiliyet devrinde, bu husus Roma ve Bizans devletlerinin hüküm sürdükleri zamanlarda insanların birçokları heykel ve resimlere büyük itinâ göstererek tapındıkları putperestlik girdabına girdikleri görülecektir İnsanı yeryüzüne Hâlife olarak tâyin eden Allah Teâlâ, taştan ve ağaçtan kendi eliyle yaptığı heykel ve resimlere yaptığı ibadetten onu kurtarıp lâyık olduğu makama çıkarmak için canlı mahlûkların her türlü heykel ve resimlerini yasakladı  Sorularla İslamiyet

+ Yorum Gönder
insan portresi