Konusunu Oylayın.: Din hocam hristiyanların cehenneme gitmeyeceğini söledi doğrumu bu

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Din hocam hristiyanların cehenneme gitmeyeceğini söledi doğrumu bu
 1. 20.Aralık.2011, 15:06
  1
  hakan aydın
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 05.Aralık.2011
  Üye No: 92309
  Mesaj Sayısı: 123
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Bulunduğu yer: trakya

  Din hocam hristiyanların cehenneme gitmeyeceğini söledi doğrumu bu


  Din hocam hristiyanların cehenneme gitmeyeceğini söledi doğrumu bu Mumsema selamın aleyküm müslüman kardeşlerim din hocam hristiyanlarda tanrı ya tapıor tanrı allah demekmiş onlar cehenneme gitmicek dedi doğrumu sadece bunu öğrenmek istiorum


 2. 20.Aralık.2011, 15:06
  1
  Devamlı Üye  selamın aleyküm müslüman kardeşlerim din hocam hristiyanlarda tanrı ya tapıor tanrı allah demekmiş onlar cehenneme gitmicek dedi doğrumu sadece bunu öğrenmek istiorum

 3. 20.Aralık.2011, 15:21
  2
  GÖKHÜKÜMDAR
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Kasım.2009
  Üye No: 64293
  Mesaj Sayısı: 226
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3
  Yaş: 30
  Bulunduğu yer: antalya

  Din hocam hristiyanların cehenneme gitmeyeceğini söledi doğrumu bu
  Sual: Bazı kimseler, ateist, Budist, ateşperest, Hıristiyan ve Yahudi Cennete girer diyorlar Bunlar kâfir değil mi? Kâfir Cehenneme girmeyecek mi?

  CEVAP

  Bir hoca da, yukarıda bildirilen kâfirlerin hepsinin Cehennemlik olduğunu anlatınca, esnaftan birkaç kişi geliyor, (Hocam biz sizin görüşünüze katılmıyoruz Kâfirlerin de Cennete gireceğini bildiren başka hocalar vardır) diyorlar Hoca, (Bu benim kendi görüşüm değildir, zaten hiç kimsenin kendi görüşü dinde senet olmaz Bu Allahü teâlânın, Kur’an-ı kerimde açıkça bildirdiği bir hükmüdür) diyor Ama onlar, (Allah’ın açık bir hükmü olsa hiç öteki hocalar böyle söyler mi) diye itirazlarına devam ediyorlar Onun için kâfirleri bile Cennete koymaya çalışanlara cevap olması için bu yazıyı yazmak zorunda kaldık  Dinimizde dört delil var Bunlardan kıyas-ı fukahayı ve icma-i ümmeti kaldırmaya çalışıyorlardı, sadece Kitap ve sünnet diyorlardı, son zamanlarda, Sünneti de devreden çıkarmaya çalıştılar Sadece Kitap [Kur’an] kalmıştı Demek şimdi Kur’an-ı kerime olan itimadı da sarsmaya çalışıyorlar  Müslüman olmayan herkesin ebedi Cehennemlik olacağı hükmü, bizim görüşümüz değil, yüce Allah’ın kesin emridir, âyet ve hadislerle sabittir Bunu inkâr eden Müslüman kâfir olur Bu konuda yüzden fazla âyet vardır Birkaçının meali şöyledir:

  (Elbette, ehl-i kitaptan [Yahudi ve Hıristiyan] olsun, müşriklerden olsun bütün kâfirler Cehennem ateşindedir, orada ebedi kalırlar Onlar yaratıkların en kötüsüdür) [Beyyine 6]

  (Kâfirler için hazırlanmış olan ateşten sakının!) [Al-i İmran 131]  (Allah’a ve Resulüne karşı isyan edip sınırlarını [dinin hükümlerini] aşanı Allah ebedi kalacağı bir ateşe sokar) [Nisa 14]  (Resule karşı gelip, müminlerin yolundan başka bir yola gideni, o yönde bırakır ve Cehenneme sokarız; orası ne kötü bir yerdir) [Nisa 115]  (İnkârcıları, zalimleri Allah asla affetmez, onları içinde ebedi kalacakları Cehennem yoluna iletir Bu da Allah'a kolaydır) [Nisa 168, 169]  (Allah, Meryem oğlu Mesîh’tir diyenler kâfir olmuştur Allah, kendine ortak koşana Cenneti haram kılar; artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcı yoktur) [Maide 72]

  ([Allah, Şeytana] dedi ki: Yerilmiş ve rahmetten kovulmuş olarak, oradan çık, defol; and olsun ki sana uyanları ve sizin hepinizi Cehenneme dolduracağım) [Araf 18]  (Kâfirlerin akıbeti ateştir) [Rad 35]  (İçinde ebedî kalacağınız Cehenneme girin! Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür) [Nahl 29]

  (Biz, Cehennemi kâfirler için bir zindan yaptık) [İsra 8]  (Tartıları hafif gelip hüsrana uğrayanlar, Cehennemde ebedi kalır) [Müminun 102,103]  (Allah’a ve Resûlüne inanmayan o kâfirler için çılgın bir ateş hazırladık) [Fetih 13]  (Ey Nebi, kâfirlerle [silahla] ve münafıklarla [öğütle, delille, belgeyle] cihad et, [öğüt de kâr etmezse] onlara sert davran! Onların gidecekleri Cehennem, ne kötü yerdir) [Tevbe 73, Tahrim 9]  (Cehennem, tagutları [kâfirleri] bekleyen yerdir) [Nebe 21-22]  (Facirler [kâfirler] Cehennemdedir) [İnfitar 14]  (Kâfirlere Cehennem ateşi vardır Öldürülmezler ki ölsünler [de kurtulsunlar] Cehennem azabı da hafifletilmez İşte biz, küfürde ileri gideni böyle cezalandırırız) [Fatır 36]  Yaratıcıya inanmak yetmez

  Sual: Bir tanrıya inansa da, inanmasa da bütün gayrimüslimler Cehenneme gidecek mi? Bu konuda âyet var mı?

  CEVAP

  Birçok âyet ve hadis vardır Âyet-i kerimelerden bazılarının mealleri şöyledir:

  (Kâfirler için hazırlanan, yakıtı insan ve taş olan ateşten sakının) [Bekara 24]  (Âyetlerimizi yalanlayan kâfirler, Cehennemliktir, orada ebedi kalırlar) [Bekara 39]  (Kötülükleri [günahları] kendilerini çepeçevre kuşatanlar Cehennemliktir, orada ebedi kalırlar) [Bekara 81]  (İnkârcının [kâfirin] az bir süre rızkını verir, sonra onu Cehennem azabına maruz bırakırım Orası ne kötü yerdir) [Bekara 126]  (Allah’tan kork denilince işlediği günahlar sebebiyle daha çok gurura kapılan kimseye, Cehennem yetişir Ne kötü yataktır orası) [Bekara 206]  (İnkârcıların [kâfirlerin] dostları tâğuttur, onları aydınlıktan karanlığa sokar İşte bunlar Cehennemliktir, orada ebedi kalırlar) [Bekara 257]  ([Mubah bilip] tekrar faizcilik yapanlar Cehennemliktir, orada temelli kalırlar) [Bekara 275]  (İnkârcıların [kâfirlerin] malları da, evlatları da Allah indinde bir fayda sağlamaz [onları cezadan kurtaramaz] Onlar Cehennem yakıtıdır) [Al-i İmran 10]  (İnkârcılara de ki: Mağlup olacak ve Cehenneme sürüleceksiniz Orası ne kötü bir yerdir!) [Al-i İmran 12]  (Allah’ın, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Ona ortak koşmaları sebebiyle, kâfirlerin kalblerine korku salacağız Gidecekleri yer de Cehennemdir Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür!) [Al-i İmran 151]  (İnkârcıların diyar diyar [refah içinde] gezip dolaşmaları seni [ümmetini] aldatmasın! Bu [tez gelip geçen] az bir menfaattir, sonunda onların varacakları yer Cehennemdir Orası ne kötü yerdir!) [Al-i İmran 196, 197]  (Âyetlerimizi inkâr edip kâfir olanları yarın [elbette] ateşe sokacağız) [Nisa 56]  (Bir mümini [mümin olduğu için] kasten öldürenin cezası, içinde ebedi kalacağı Cehennemdir Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır) [Nisa 93]  (İşte onların [Allah’ı bırakıp şeytanı dost edenlerin] yeri Cehennemdir; ondan kaçıp kurtulacak bir yer de bulamazlar) [Nisa 121]

  (İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlar, Cehennemliktir) [Maide 86]  (Âyetlerimizi yalanlayıp büyüklük taslayanlar, Cehennemliktir, orada temelli kalırlar) [Araf 36]  (And olsun, Cehennem için birçok cin ve insan yarattık; onların kalbleri var ama anlamazlar; gözleri var, görmezler; kulakları var, işitmezler İşte bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha da aşağıdır) [Araf 179]  (Kâfirlikte ısrar edenler Cehenneme toplanacaktır) [Enfal 36]  (Müşriklerin, Allah'ın mescitlerini imar etmeye yetkileri yoktur [Beğendikleri] bütün işleri boşa gidecek; ebedi olarak ateşte kalacaklardır) [Tevbe 17]  (Cehennem, kâfirleri mutlaka kuşatacaktır) [Tevbe 49]  (Şu gerçeği anlamıyorlar mı: Allah'a ve Resulüne karşı gelene muhakkak içinde ebedi kalınacak Cehennem ateşi vardır) [Tevbe 63]  (Allah, erkek kadın münafık ve kâfirlere ebedi kalacakları Cehennem ateşini hazırladı O ateş onlara yeter Allah onlara

  lanet etti Onlara bitmez tükenmez bir azap vardır) [Tevbe 68]

  (Müşriklerin Cehennemlik oldukları belli olduktan sonra, akrabaları bile olsa, artık onlar için, Peygamber de, müminler de istiğfar edemezler) [Tevbe113]  (Şakiler [azaba maruz kalanlar] ateştedir, orada feci şekilde inleyip, solurlar) [Hud 106]  (Şaşacaksan, onların, "Biz toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız?" demelerine şaşmak gerekir İşte onlar Rablerini inkâr edenler, boyunlarına demir halka vurulanlardır Onlar Cehennemliktir, orada temelli kalırlar) [Rad 5]  (Sağlam söz verdikten sonra Allah’a verdiği sözde durmayanlara, Allah'ın emrettiği bağları koparanlara [akrabalık bağlarını kesenlere] ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara lanet olsun, kötü yurt, [Cehennem] onlaradır) [Rad 25]  (Allah’ın nimetine nankörlük eden ve kavimlerini helâk yurduna [Cehenneme] sürükleyen [müşrikler] ler, oraya girecektir Orası ne kötü bir karargahtır) [İbrahim 28, 29]  (Kıyamette onları [kâfirleri] kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzüstü haşrederiz Onların varacağı ve kalacağı yer Cehennemdir) [İsra 97]

  (Biz Cehennemi kâfirlere bir konak olarak hazırladık) [Kehf 102]  (Allah'tan başka taptıklarınız [putlar] ile birlikte siz Cehennem yakıtı olacaksınız) [Enbiya 98]  (Âyetlerimizi bozmak için tartışanlar, fesat çıkaranlar, Cehennemliktir) [Hac 51]  (Senden bir an önce azabın gelmesini isteyen kâfirleri Cehennem çepeçevre kuşatacaktır) [Ankebut 54]  (Allah kâfirleri lanetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır) [Ahzab 64]  (Kâfirler, zümreler halinde Cehenneme sürülür Orada, bekçiler, “Size, Rabbinizin âyetlerini bildiren ve bugüne kavuşacağınızı ihtar eden resuller gelmedi mi” derler Onlar, “Evet geldi” derler; ama azap vaadi [Elbette Cehennemi (kâfir olan) cin ve insanlarla dolduracağım vaadi] kâfirlerin üzerine gerçekleşmiştir) [Zümer 71]  (Yoldan çıkanlar [kâfirler] Cehenneme odun olmuştur) [Cin 15]  (Biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık) [İnsan 4]  Cehennemi görmek

  Sual: Tekasür suresinde, (Kesin bilgi sahibi olsaydınız, Cehennemi elbette görürdünüz) deniyor Niye bilirdiniz denmiyor da, görürdünüz deniyor?

  CEVAP

  Burada görmekten maksat, kalb gözüyle görmektir Yani, (Bildirilenleri kesin olarak bilip iman etseydiniz, kalb gözlerinizle görürdünüz) deniyor; çünkü ilm-i yakînle bilmek, insanın Cehennemi kalb gözüyle görmesini sağlar Bazı âlimlere göre, burada bildirilen, ahirette görmektir, bu hitap da kâfirleredir (Ahirette Cehennemi [ve layık olduğunuz azabı] muhakkak göreceksiniz) demektir (Kurtubi tefsiri)  Taptığınız şeyler

  Sual: Enbiya suresinin 98 âyetinin mealinde, (Siz de, Allah'ı bırakıp da taptığınız şeyler de, Cehenneme girecektir) deniyor Bir ateist, (Buna göre, Hıristiyanların taptığı Hazret-i İsa da, Cehenneme girecek) dedi Buna nasıl cevap vermek gerekir?

  CEVAP

  Meal okumak böyle yanlışlıklara sebep olur Bu âyet-i kerimede, (ve mâ ta'budüne) ifadesindeki mâ, cansızlar için söylenir, orada (taptığınız şeyler)den maksat putlardır İbni Abbas hazretleri buyurdu ki:

  Bu âyet-i kerime nazil olunca müşrikler, (Bizim ilâhlarımıza hakaret ediliyor) dediler Putperestler, (İsa da mı cehenneme gidecek) diye, ateistler gibi aynı şeyi sordukları zaman, şu âyet-i kerime indi

  Kendileri için daha önceden tarafımızdan iyilik takdir edilmiş olanlar, Cehennemden uzaktır) [Enbiya 101] (Kurtubi tefsiri)  İnsanları yargılamak

  Sual: (Hristiyanlar kâfirdir, ateistler dinsizdir) diyerek insanlar Cehenneme yollanıyor Bir insanı yargılayıp, onu Cehenneme göndermeye hangi yetkiye dayanarak karar veriliyor?

  CEVAP

  Hiç kimsenin böyle bir yetkisi yok Cehenneme gönderen de yok Sadece dinin emri bildiriliyor Müslümanların Cennete, kâfirlerin Cehenneme gideceğini bildiren Allahü teâlâdır Acaba bundan niye alınan çıkar ki? Bu âyet-i kerimeleri, ancak kâfirleri dost bilenler inkâr eder  Cehennem ebedidir

  Sual: İbni Teymiyye, (Kâfir, Cehennemde ebedî kalmaz)sözünden dolayı tekfir ediliyor da, aynı sözü söyleyen İbni Arabî niye tekfir edilmiyor?

  CEVAP

  Kâfirlerin sonsuz Cehennemde kalacağını bildiren birçok âyet vardır Birinin meali:

  (Kâfirlerin malları ve çocukları kendilerini Allah’ın azabından asla kurtaramaz Onlar Cehennemliktir ve orada ebedî olarak kalırlar) [Âl-i İmran 116]

  Bu âyet-i kerime, müteşabih olmayıp, muhkem, açık olduğu için tevil edilemez Bu bakımdan, İbni Teymiyye bu âyet-i kerimeye göre küfre düşmüştür Aynı sözü söyleyen İbni Arabî hazretleri, mazurdur, çünkü bu sözü söylediği zaman, sekr hâlinde idi Yani tasavvuf sarhoşluğu içindeydi, sözünün farkında değildi Allahü teâlânın rahmet deryasına dalmış, her tarafı rahmet görüyordu Onun için, (Bu rahmet deryasında, kâfirler de ebedi kalmaz) dedi Günahkâr müminler Cehennemden çıkınca, onlara ait Cehennemin yeşil çayır çimenlerle kaplı olduğunu gördüğü zaman, yedi Cehennemin hepsi böyle olacak sanmış, tasavvuf sarhoşluğu içinde yanılmıştır Kasten söylememiştir Yoksa aklı başında olan kimse, âyet-i kerimeye aykırı olarak böyle küfür söz söylemez İbni Teymiyye ise, şuurlu bir şekilde bu sözü söyleyerek küfre girmiştir İkisi arasında fark çoktur Birinde tasavvuf [evliya] sarhoşluğu var, ötekinde Vehhabi sarhoşluğu var  Kâfirlerin pişmanlığı

  Sual: (Kâfirler âhirette de iman etmeyecekler, pişman olmayacaklar Cehennem azabı da kâfirlere zarar vermeyecek, zamanla ateşle ülfet kazanacaklar yani ateşe alışacaklardır) diyenler oluyor Bu görüşler dinimize aykırı değil midir?

  CEVAP

  Elbette aykırıdır Kıyamet günü herkes gerçekleri görecek ve kâfirler, dünyada iman etmediklerine çok pişman olacaklardır (Bizi dünyaya gönderin, iyi ameller işleyeceğiz) diyeceklerdir Kendilerine, (Siz dünyadan gelmiyor musunuz) diye cevap verilecektir Şiddetli azabı görünce, (Keşke toprak olsaydık) diyeceklerdir (Nebe 40, Secde 12, İbrahim 44)

  (Kâfirler ahirette pişman olmaz) diyenler bu âyetleri inkâr etmiş olurlar Kâfirlerin azaplarının hiç eksilmeyeceği, hatta artacağı, çok pişman olacakları Kur’an-ı kerimde açıkça bildirilmiştir (Bekara 86,162, Al-i İmran 88, Nahl 85, Fatır 36, Mümin 49,50, Zuhruf 75)  Bu âyet-i kerimeler nasıl inkâr edilir ki?  Yanlış yargı

  Sual: (Ateist ve dinsiz Cehenneme gidecektir) deniyor Bu yargı, yanlış değil mi? Kimin Cennete, kimin Cehenneme gideceğini yalnız Allah bilmez mi?

  CEVAP

  Ateist iman ederse Cennete gidebilir, Müslüman da küfre düşüp Cehenneme gidebilir Bunu kimse bilemez elbette, fakat (Ateist iman etmeden ölürse Cehenneme gider) demenin mahzuru yoktur, çünkü bunu Allahü teâlâ bildiriyor Söyleyen yargıda bulunmuyor Kitaptan naklediyor Mesela Allahü teâlâ, (Kâfirler ebedî Cehennemde kalacaktır) buyuruyor Bir kimsenin de, kâfirlerin sonsuz Cehennemde kalacağını söylemesi, bunu nakletmesi demektir Kendiliğinden bir şey söylemiş olmuyor


 4. 20.Aralık.2011, 15:21
  2
  Devamlı Üye  Sual: Bazı kimseler, ateist, Budist, ateşperest, Hıristiyan ve Yahudi Cennete girer diyorlar Bunlar kâfir değil mi? Kâfir Cehenneme girmeyecek mi?

  CEVAP

  Bir hoca da, yukarıda bildirilen kâfirlerin hepsinin Cehennemlik olduğunu anlatınca, esnaftan birkaç kişi geliyor, (Hocam biz sizin görüşünüze katılmıyoruz Kâfirlerin de Cennete gireceğini bildiren başka hocalar vardır) diyorlar Hoca, (Bu benim kendi görüşüm değildir, zaten hiç kimsenin kendi görüşü dinde senet olmaz Bu Allahü teâlânın, Kur’an-ı kerimde açıkça bildirdiği bir hükmüdür) diyor Ama onlar, (Allah’ın açık bir hükmü olsa hiç öteki hocalar böyle söyler mi) diye itirazlarına devam ediyorlar Onun için kâfirleri bile Cennete koymaya çalışanlara cevap olması için bu yazıyı yazmak zorunda kaldık  Dinimizde dört delil var Bunlardan kıyas-ı fukahayı ve icma-i ümmeti kaldırmaya çalışıyorlardı, sadece Kitap ve sünnet diyorlardı, son zamanlarda, Sünneti de devreden çıkarmaya çalıştılar Sadece Kitap [Kur’an] kalmıştı Demek şimdi Kur’an-ı kerime olan itimadı da sarsmaya çalışıyorlar  Müslüman olmayan herkesin ebedi Cehennemlik olacağı hükmü, bizim görüşümüz değil, yüce Allah’ın kesin emridir, âyet ve hadislerle sabittir Bunu inkâr eden Müslüman kâfir olur Bu konuda yüzden fazla âyet vardır Birkaçının meali şöyledir:

  (Elbette, ehl-i kitaptan [Yahudi ve Hıristiyan] olsun, müşriklerden olsun bütün kâfirler Cehennem ateşindedir, orada ebedi kalırlar Onlar yaratıkların en kötüsüdür) [Beyyine 6]

  (Kâfirler için hazırlanmış olan ateşten sakının!) [Al-i İmran 131]  (Allah’a ve Resulüne karşı isyan edip sınırlarını [dinin hükümlerini] aşanı Allah ebedi kalacağı bir ateşe sokar) [Nisa 14]  (Resule karşı gelip, müminlerin yolundan başka bir yola gideni, o yönde bırakır ve Cehenneme sokarız; orası ne kötü bir yerdir) [Nisa 115]  (İnkârcıları, zalimleri Allah asla affetmez, onları içinde ebedi kalacakları Cehennem yoluna iletir Bu da Allah'a kolaydır) [Nisa 168, 169]  (Allah, Meryem oğlu Mesîh’tir diyenler kâfir olmuştur Allah, kendine ortak koşana Cenneti haram kılar; artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcı yoktur) [Maide 72]

  ([Allah, Şeytana] dedi ki: Yerilmiş ve rahmetten kovulmuş olarak, oradan çık, defol; and olsun ki sana uyanları ve sizin hepinizi Cehenneme dolduracağım) [Araf 18]  (Kâfirlerin akıbeti ateştir) [Rad 35]  (İçinde ebedî kalacağınız Cehenneme girin! Kibirlenenlerin yeri ne kötüdür) [Nahl 29]

  (Biz, Cehennemi kâfirler için bir zindan yaptık) [İsra 8]  (Tartıları hafif gelip hüsrana uğrayanlar, Cehennemde ebedi kalır) [Müminun 102,103]  (Allah’a ve Resûlüne inanmayan o kâfirler için çılgın bir ateş hazırladık) [Fetih 13]  (Ey Nebi, kâfirlerle [silahla] ve münafıklarla [öğütle, delille, belgeyle] cihad et, [öğüt de kâr etmezse] onlara sert davran! Onların gidecekleri Cehennem, ne kötü yerdir) [Tevbe 73, Tahrim 9]  (Cehennem, tagutları [kâfirleri] bekleyen yerdir) [Nebe 21-22]  (Facirler [kâfirler] Cehennemdedir) [İnfitar 14]  (Kâfirlere Cehennem ateşi vardır Öldürülmezler ki ölsünler [de kurtulsunlar] Cehennem azabı da hafifletilmez İşte biz, küfürde ileri gideni böyle cezalandırırız) [Fatır 36]  Yaratıcıya inanmak yetmez

  Sual: Bir tanrıya inansa da, inanmasa da bütün gayrimüslimler Cehenneme gidecek mi? Bu konuda âyet var mı?

  CEVAP

  Birçok âyet ve hadis vardır Âyet-i kerimelerden bazılarının mealleri şöyledir:

  (Kâfirler için hazırlanan, yakıtı insan ve taş olan ateşten sakının) [Bekara 24]  (Âyetlerimizi yalanlayan kâfirler, Cehennemliktir, orada ebedi kalırlar) [Bekara 39]  (Kötülükleri [günahları] kendilerini çepeçevre kuşatanlar Cehennemliktir, orada ebedi kalırlar) [Bekara 81]  (İnkârcının [kâfirin] az bir süre rızkını verir, sonra onu Cehennem azabına maruz bırakırım Orası ne kötü yerdir) [Bekara 126]  (Allah’tan kork denilince işlediği günahlar sebebiyle daha çok gurura kapılan kimseye, Cehennem yetişir Ne kötü yataktır orası) [Bekara 206]  (İnkârcıların [kâfirlerin] dostları tâğuttur, onları aydınlıktan karanlığa sokar İşte bunlar Cehennemliktir, orada ebedi kalırlar) [Bekara 257]  ([Mubah bilip] tekrar faizcilik yapanlar Cehennemliktir, orada temelli kalırlar) [Bekara 275]  (İnkârcıların [kâfirlerin] malları da, evlatları da Allah indinde bir fayda sağlamaz [onları cezadan kurtaramaz] Onlar Cehennem yakıtıdır) [Al-i İmran 10]  (İnkârcılara de ki: Mağlup olacak ve Cehenneme sürüleceksiniz Orası ne kötü bir yerdir!) [Al-i İmran 12]  (Allah’ın, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Ona ortak koşmaları sebebiyle, kâfirlerin kalblerine korku salacağız Gidecekleri yer de Cehennemdir Zalimlerin varacağı yer ne kötüdür!) [Al-i İmran 151]  (İnkârcıların diyar diyar [refah içinde] gezip dolaşmaları seni [ümmetini] aldatmasın! Bu [tez gelip geçen] az bir menfaattir, sonunda onların varacakları yer Cehennemdir Orası ne kötü yerdir!) [Al-i İmran 196, 197]  (Âyetlerimizi inkâr edip kâfir olanları yarın [elbette] ateşe sokacağız) [Nisa 56]  (Bir mümini [mümin olduğu için] kasten öldürenin cezası, içinde ebedi kalacağı Cehennemdir Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır) [Nisa 93]  (İşte onların [Allah’ı bırakıp şeytanı dost edenlerin] yeri Cehennemdir; ondan kaçıp kurtulacak bir yer de bulamazlar) [Nisa 121]

  (İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlar, Cehennemliktir) [Maide 86]  (Âyetlerimizi yalanlayıp büyüklük taslayanlar, Cehennemliktir, orada temelli kalırlar) [Araf 36]  (And olsun, Cehennem için birçok cin ve insan yarattık; onların kalbleri var ama anlamazlar; gözleri var, görmezler; kulakları var, işitmezler İşte bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha da aşağıdır) [Araf 179]  (Kâfirlikte ısrar edenler Cehenneme toplanacaktır) [Enfal 36]  (Müşriklerin, Allah'ın mescitlerini imar etmeye yetkileri yoktur [Beğendikleri] bütün işleri boşa gidecek; ebedi olarak ateşte kalacaklardır) [Tevbe 17]  (Cehennem, kâfirleri mutlaka kuşatacaktır) [Tevbe 49]  (Şu gerçeği anlamıyorlar mı: Allah'a ve Resulüne karşı gelene muhakkak içinde ebedi kalınacak Cehennem ateşi vardır) [Tevbe 63]  (Allah, erkek kadın münafık ve kâfirlere ebedi kalacakları Cehennem ateşini hazırladı O ateş onlara yeter Allah onlara

  lanet etti Onlara bitmez tükenmez bir azap vardır) [Tevbe 68]

  (Müşriklerin Cehennemlik oldukları belli olduktan sonra, akrabaları bile olsa, artık onlar için, Peygamber de, müminler de istiğfar edemezler) [Tevbe113]  (Şakiler [azaba maruz kalanlar] ateştedir, orada feci şekilde inleyip, solurlar) [Hud 106]  (Şaşacaksan, onların, "Biz toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız?" demelerine şaşmak gerekir İşte onlar Rablerini inkâr edenler, boyunlarına demir halka vurulanlardır Onlar Cehennemliktir, orada temelli kalırlar) [Rad 5]  (Sağlam söz verdikten sonra Allah’a verdiği sözde durmayanlara, Allah'ın emrettiği bağları koparanlara [akrabalık bağlarını kesenlere] ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara lanet olsun, kötü yurt, [Cehennem] onlaradır) [Rad 25]  (Allah’ın nimetine nankörlük eden ve kavimlerini helâk yurduna [Cehenneme] sürükleyen [müşrikler] ler, oraya girecektir Orası ne kötü bir karargahtır) [İbrahim 28, 29]  (Kıyamette onları [kâfirleri] kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzüstü haşrederiz Onların varacağı ve kalacağı yer Cehennemdir) [İsra 97]

  (Biz Cehennemi kâfirlere bir konak olarak hazırladık) [Kehf 102]  (Allah'tan başka taptıklarınız [putlar] ile birlikte siz Cehennem yakıtı olacaksınız) [Enbiya 98]  (Âyetlerimizi bozmak için tartışanlar, fesat çıkaranlar, Cehennemliktir) [Hac 51]  (Senden bir an önce azabın gelmesini isteyen kâfirleri Cehennem çepeçevre kuşatacaktır) [Ankebut 54]  (Allah kâfirleri lanetlemiş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır) [Ahzab 64]  (Kâfirler, zümreler halinde Cehenneme sürülür Orada, bekçiler, “Size, Rabbinizin âyetlerini bildiren ve bugüne kavuşacağınızı ihtar eden resuller gelmedi mi” derler Onlar, “Evet geldi” derler; ama azap vaadi [Elbette Cehennemi (kâfir olan) cin ve insanlarla dolduracağım vaadi] kâfirlerin üzerine gerçekleşmiştir) [Zümer 71]  (Yoldan çıkanlar [kâfirler] Cehenneme odun olmuştur) [Cin 15]  (Biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık) [İnsan 4]  Cehennemi görmek

  Sual: Tekasür suresinde, (Kesin bilgi sahibi olsaydınız, Cehennemi elbette görürdünüz) deniyor Niye bilirdiniz denmiyor da, görürdünüz deniyor?

  CEVAP

  Burada görmekten maksat, kalb gözüyle görmektir Yani, (Bildirilenleri kesin olarak bilip iman etseydiniz, kalb gözlerinizle görürdünüz) deniyor; çünkü ilm-i yakînle bilmek, insanın Cehennemi kalb gözüyle görmesini sağlar Bazı âlimlere göre, burada bildirilen, ahirette görmektir, bu hitap da kâfirleredir (Ahirette Cehennemi [ve layık olduğunuz azabı] muhakkak göreceksiniz) demektir (Kurtubi tefsiri)  Taptığınız şeyler

  Sual: Enbiya suresinin 98 âyetinin mealinde, (Siz de, Allah'ı bırakıp da taptığınız şeyler de, Cehenneme girecektir) deniyor Bir ateist, (Buna göre, Hıristiyanların taptığı Hazret-i İsa da, Cehenneme girecek) dedi Buna nasıl cevap vermek gerekir?

  CEVAP

  Meal okumak böyle yanlışlıklara sebep olur Bu âyet-i kerimede, (ve mâ ta'budüne) ifadesindeki mâ, cansızlar için söylenir, orada (taptığınız şeyler)den maksat putlardır İbni Abbas hazretleri buyurdu ki:

  Bu âyet-i kerime nazil olunca müşrikler, (Bizim ilâhlarımıza hakaret ediliyor) dediler Putperestler, (İsa da mı cehenneme gidecek) diye, ateistler gibi aynı şeyi sordukları zaman, şu âyet-i kerime indi

  Kendileri için daha önceden tarafımızdan iyilik takdir edilmiş olanlar, Cehennemden uzaktır) [Enbiya 101] (Kurtubi tefsiri)  İnsanları yargılamak

  Sual: (Hristiyanlar kâfirdir, ateistler dinsizdir) diyerek insanlar Cehenneme yollanıyor Bir insanı yargılayıp, onu Cehenneme göndermeye hangi yetkiye dayanarak karar veriliyor?

  CEVAP

  Hiç kimsenin böyle bir yetkisi yok Cehenneme gönderen de yok Sadece dinin emri bildiriliyor Müslümanların Cennete, kâfirlerin Cehenneme gideceğini bildiren Allahü teâlâdır Acaba bundan niye alınan çıkar ki? Bu âyet-i kerimeleri, ancak kâfirleri dost bilenler inkâr eder  Cehennem ebedidir

  Sual: İbni Teymiyye, (Kâfir, Cehennemde ebedî kalmaz)sözünden dolayı tekfir ediliyor da, aynı sözü söyleyen İbni Arabî niye tekfir edilmiyor?

  CEVAP

  Kâfirlerin sonsuz Cehennemde kalacağını bildiren birçok âyet vardır Birinin meali:

  (Kâfirlerin malları ve çocukları kendilerini Allah’ın azabından asla kurtaramaz Onlar Cehennemliktir ve orada ebedî olarak kalırlar) [Âl-i İmran 116]

  Bu âyet-i kerime, müteşabih olmayıp, muhkem, açık olduğu için tevil edilemez Bu bakımdan, İbni Teymiyye bu âyet-i kerimeye göre küfre düşmüştür Aynı sözü söyleyen İbni Arabî hazretleri, mazurdur, çünkü bu sözü söylediği zaman, sekr hâlinde idi Yani tasavvuf sarhoşluğu içindeydi, sözünün farkında değildi Allahü teâlânın rahmet deryasına dalmış, her tarafı rahmet görüyordu Onun için, (Bu rahmet deryasında, kâfirler de ebedi kalmaz) dedi Günahkâr müminler Cehennemden çıkınca, onlara ait Cehennemin yeşil çayır çimenlerle kaplı olduğunu gördüğü zaman, yedi Cehennemin hepsi böyle olacak sanmış, tasavvuf sarhoşluğu içinde yanılmıştır Kasten söylememiştir Yoksa aklı başında olan kimse, âyet-i kerimeye aykırı olarak böyle küfür söz söylemez İbni Teymiyye ise, şuurlu bir şekilde bu sözü söyleyerek küfre girmiştir İkisi arasında fark çoktur Birinde tasavvuf [evliya] sarhoşluğu var, ötekinde Vehhabi sarhoşluğu var  Kâfirlerin pişmanlığı

  Sual: (Kâfirler âhirette de iman etmeyecekler, pişman olmayacaklar Cehennem azabı da kâfirlere zarar vermeyecek, zamanla ateşle ülfet kazanacaklar yani ateşe alışacaklardır) diyenler oluyor Bu görüşler dinimize aykırı değil midir?

  CEVAP

  Elbette aykırıdır Kıyamet günü herkes gerçekleri görecek ve kâfirler, dünyada iman etmediklerine çok pişman olacaklardır (Bizi dünyaya gönderin, iyi ameller işleyeceğiz) diyeceklerdir Kendilerine, (Siz dünyadan gelmiyor musunuz) diye cevap verilecektir Şiddetli azabı görünce, (Keşke toprak olsaydık) diyeceklerdir (Nebe 40, Secde 12, İbrahim 44)

  (Kâfirler ahirette pişman olmaz) diyenler bu âyetleri inkâr etmiş olurlar Kâfirlerin azaplarının hiç eksilmeyeceği, hatta artacağı, çok pişman olacakları Kur’an-ı kerimde açıkça bildirilmiştir (Bekara 86,162, Al-i İmran 88, Nahl 85, Fatır 36, Mümin 49,50, Zuhruf 75)  Bu âyet-i kerimeler nasıl inkâr edilir ki?  Yanlış yargı

  Sual: (Ateist ve dinsiz Cehenneme gidecektir) deniyor Bu yargı, yanlış değil mi? Kimin Cennete, kimin Cehenneme gideceğini yalnız Allah bilmez mi?

  CEVAP

  Ateist iman ederse Cennete gidebilir, Müslüman da küfre düşüp Cehenneme gidebilir Bunu kimse bilemez elbette, fakat (Ateist iman etmeden ölürse Cehenneme gider) demenin mahzuru yoktur, çünkü bunu Allahü teâlâ bildiriyor Söyleyen yargıda bulunmuyor Kitaptan naklediyor Mesela Allahü teâlâ, (Kâfirler ebedî Cehennemde kalacaktır) buyuruyor Bir kimsenin de, kâfirlerin sonsuz Cehennemde kalacağını söylemesi, bunu nakletmesi demektir Kendiliğinden bir şey söylemiş olmuyor

 5. 20.Aralık.2011, 15:46
  3
  islamyolu
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Mayıs.2011
  Üye No: 87477
  Mesaj Sayısı: 2,611
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Din hocam hristiyanların cehenneme gitmeyeceğini söledi doğrumu bu

  bakalım o senin hocan nasıl cennete gidecek. Hıristiyanlar cennete gider diyen birinin aklından şüphe ederim.


 6. 20.Aralık.2011, 15:46
  3
  islamyolu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  bakalım o senin hocan nasıl cennete gidecek. Hıristiyanlar cennete gider diyen birinin aklından şüphe ederim.

 7. 20.Aralık.2011, 16:25
  4
  HAMMADUN
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 03.Aralık.2010
  Üye No: 81065
  Mesaj Sayısı: 1,020
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Din hocam hristiyanların cehenneme gitmeyeceğini söledi doğrumu bu

  Alâ.... Peki siz hocanıza şunu sordunuzmu....???

  Hocam siz müslümanmısınız.....???? Evet veya Elhamdulillah Müslümanım derse.

  Madem bu günkü hristiyanlarda cennete gidecekler, O halde müslüman kalmanızdaki mana nedir....????

  Madem müslümanlarla hristiyanlar savaşırken, her iki taraftanda şehitler oluyorsa, o halde zulmeden veya zulme uğrayan kimdir....????

  Eğer Hâk geldi, batıl zail oldu ise.....

  Kehf suresi 105. Ayeti Kerime;

  Alıntı
  [COLOR="rgb(139, 0, 0)"]Diyanet Vakfi : İşte onlar, Rablerinin âyetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr eden, bu yüzden amelleri boşa giden kimselerdir ki, biz onlar için kıyamet gününde hiçbir ölçü tutmayacağız.[/COLOR]
  Gitti.... Tüm hayr ve hasene güme gitti.... Üstelik ölçü tutmaz bir haldeler. Üstelik hiç bir ölçü....

  Ama o müslümanda şöyle yapıyordu, bizim gibi yaşıyordu, o neden şimdi ödüllendiriliyorda biz azaba uğruyoruz.....

  Çünkü hiç bir ölçü edinemeyecek durumdasınız.

  Hocanıza şunuda sorabilirsiniz, ölçü edinemeyecek durumda olanlarla, ölçü edilebilir durumda olanlar arasında hükmü Allahu Taala'dan başka verecek ve hükmü peşinen kesilmişle, ölçü ile hükmedilecek olan bir olurmu....????

  Hülasa Eğer din hocanız, geçmişte, islamdan önce, kendilerine gelen peygamber(A.S.)'mın tebliğine uyanlardan bahisle, onlarda cennete girecekler demişse, bu kısmı müstesna olmak üzere, bu günkü hristiyanlardan bahisle bunu demişse..... Ayet açık ve sarih.

  Rab'bim Cümlemizden Razı Olsun. Amin.


 8. 20.Aralık.2011, 16:25
  4
  HAMMADUN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Alâ.... Peki siz hocanıza şunu sordunuzmu....???

  Hocam siz müslümanmısınız.....???? Evet veya Elhamdulillah Müslümanım derse.

  Madem bu günkü hristiyanlarda cennete gidecekler, O halde müslüman kalmanızdaki mana nedir....????

  Madem müslümanlarla hristiyanlar savaşırken, her iki taraftanda şehitler oluyorsa, o halde zulmeden veya zulme uğrayan kimdir....????

  Eğer Hâk geldi, batıl zail oldu ise.....

  Kehf suresi 105. Ayeti Kerime;

  Alıntı
  [COLOR="rgb(139, 0, 0)"]Diyanet Vakfi : İşte onlar, Rablerinin âyetlerini ve O'na kavuşmayı inkâr eden, bu yüzden amelleri boşa giden kimselerdir ki, biz onlar için kıyamet gününde hiçbir ölçü tutmayacağız.[/COLOR]
  Gitti.... Tüm hayr ve hasene güme gitti.... Üstelik ölçü tutmaz bir haldeler. Üstelik hiç bir ölçü....

  Ama o müslümanda şöyle yapıyordu, bizim gibi yaşıyordu, o neden şimdi ödüllendiriliyorda biz azaba uğruyoruz.....

  Çünkü hiç bir ölçü edinemeyecek durumdasınız.

  Hocanıza şunuda sorabilirsiniz, ölçü edinemeyecek durumda olanlarla, ölçü edilebilir durumda olanlar arasında hükmü Allahu Taala'dan başka verecek ve hükmü peşinen kesilmişle, ölçü ile hükmedilecek olan bir olurmu....????

  Hülasa Eğer din hocanız, geçmişte, islamdan önce, kendilerine gelen peygamber(A.S.)'mın tebliğine uyanlardan bahisle, onlarda cennete girecekler demişse, bu kısmı müstesna olmak üzere, bu günkü hristiyanlardan bahisle bunu demişse..... Ayet açık ve sarih.

  Rab'bim Cümlemizden Razı Olsun. Amin.

 9. 20.Aralık.2011, 16:33
  5
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 30,004
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 340
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Din hocam hristiyanların cehenneme gitmeyeceğini söledi doğrumu bu

  Alıntı
  Din hocam hristiyanların cehenneme gitmeyeceğini söledi doğrumu bu
  selamın aleyküm müslüman kardeşlerim din hocam hristiyanlarda tanrı ya tapıor tanrı allah demekmiş onlar cehenneme gitmicek dedi doğrumu sadece bunu öğrenmek istiorum
  ve aleykumusselam ve rahmetullah.
  Ona din hocası deme, dinsizlik hocası desen daha doğru olur.
  Peygamberimiz gönderildikten sonrası Hıristiyan ve Yahudiler için cennete girecekler diyen Allah'ı, Peygamberi yalanlamış ve İSLAM dininden çıkmıştır..


 10. 20.Aralık.2011, 16:33
  5
  Moderatör
  Alıntı
  Din hocam hristiyanların cehenneme gitmeyeceğini söledi doğrumu bu
  selamın aleyküm müslüman kardeşlerim din hocam hristiyanlarda tanrı ya tapıor tanrı allah demekmiş onlar cehenneme gitmicek dedi doğrumu sadece bunu öğrenmek istiorum
  ve aleykumusselam ve rahmetullah.
  Ona din hocası deme, dinsizlik hocası desen daha doğru olur.
  Peygamberimiz gönderildikten sonrası Hıristiyan ve Yahudiler için cennete girecekler diyen Allah'ı, Peygamberi yalanlamış ve İSLAM dininden çıkmıştır..

 11. 20.Aralık.2011, 22:19
  6
  hakan aydın
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 05.Aralık.2011
  Üye No: 92309
  Mesaj Sayısı: 123
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Bulunduğu yer: trakya

  Cevap: Din hocam hristiyanların cehenneme gitmeyeceğini söledi doğrumu bu

  allah razı olsun kardeslerim yukarda bişi okudum kafirlerle dost olanlara karanlık görünür gibi bişi okudum mesela bn müslümanım hristiyan bi arkadaşım var bn şimdi günahamı giriom noluo sölermsiniz


 12. 20.Aralık.2011, 22:19
  6
  Devamlı Üye
  allah razı olsun kardeslerim yukarda bişi okudum kafirlerle dost olanlara karanlık görünür gibi bişi okudum mesela bn müslümanım hristiyan bi arkadaşım var bn şimdi günahamı giriom noluo sölermsiniz

 13. 20.Aralık.2011, 22:22
  7
  mslmn
  Hak din İslam'dır...

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Temmuz.2011
  Üye No: 88988
  Mesaj Sayısı: 444
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 5
  Yaş: 29

  Cevap: Din hocam hristiyanların cehenneme gitmeyeceğini söledi doğrumu bu

  günah mı değil mi bilemem ama müslüman olmayan kişilerle oturup kalkmayı tavsiye etmem ancak onu İslam'a davet edersin o başka ama müslüman olmadığı halde onla arkadaşlık kurarsan seni kendi tarafına çekebilir kardeş.şeytan her an fırsat kolluyo unutma.


 14. 20.Aralık.2011, 22:22
  7
  Hak din İslam'dır...
  günah mı değil mi bilemem ama müslüman olmayan kişilerle oturup kalkmayı tavsiye etmem ancak onu İslam'a davet edersin o başka ama müslüman olmadığı halde onla arkadaşlık kurarsan seni kendi tarafına çekebilir kardeş.şeytan her an fırsat kolluyo unutma.

 15. 20.Aralık.2011, 22:28
  8
  hakan aydın
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 05.Aralık.2011
  Üye No: 92309
  Mesaj Sayısı: 123
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Bulunduğu yer: trakya

  Cevap: Din hocam hristiyanların cehenneme gitmeyeceğini söledi doğrumu bu

  unutmuom sden kardesim her dakika boyunca allaha şükrediom kötülüklere karşı ona sığınıyorum aklıma ne zaman kötü düşünce bişi gelse biliom gene geldi şeytan diom dua ediom unutuom allaha sığınıom kardesim saden okulda bi kaç arkadaşta dedi onlar cehenneme gtmicek hepsi hristiyanların onlarıda uyarıcam


 16. 20.Aralık.2011, 22:28
  8
  Devamlı Üye
  unutmuom sden kardesim her dakika boyunca allaha şükrediom kötülüklere karşı ona sığınıyorum aklıma ne zaman kötü düşünce bişi gelse biliom gene geldi şeytan diom dua ediom unutuom allaha sığınıom kardesim saden okulda bi kaç arkadaşta dedi onlar cehenneme gtmicek hepsi hristiyanların onlarıda uyarıcam

 17. 21.Aralık.2011, 12:10
  9
  islamyolu
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Mayıs.2011
  Üye No: 87477
  Mesaj Sayısı: 2,611
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Din hocam hristiyanların cehenneme gitmeyeceğini söledi doğrumu bu

  Hakan kardeşim bak biliyorum biriside Gazetede tanınmış bir kişi hoca diyorlar onada. Oda Yahudi Hıristiyanlarla Amentümüz aynıdır demişti. Yani onlarda Tek Allaha inanıp cennete gider demişti.

  Aman böyle Kelimeler İnsanı dinden çıkarmasından korkulur.

  Yahudi Hıristiyan cennete gider diyen cennete gidemez.

  bir mantık olmalı. Bir Müslüman Cenneti kazanmak için namaz Oruç Zekat daha bir sürü ibadetleri yerine getiriyor. Dahada Direk cennete girebilmesi bile şüpheli.

  Hıristiyan gelecek ben Allaha inanıyorum diyecek zaten onların İnanmasıda inanma degil. her türlü Fitnelikleri yapacak içki kumar domuz zina herşey serbest onlar Böyle rahat cennete gidecek.

  Bir kere bunları Ayet hadis açıklamasak bile Mantıkla anlaşılır.

  Yahudi Hıristiyanları Dost edinmeyin onlar birbirinin dostudur diyor Allah. Onları Dost edinmekte bile tehlike varken bir kaç hoca gelmiş Rabbimizin işine karışıyor onları cennete Dolduruyor. Sanki babalarının çiftliği gibi. kendileri bakalım nasıl gidecek o cennete. Teki diyor kanseri bulan Hıristiyan cennete gider. buda profesör kimligi altında diyor. Sizemi kalmış kimin cennete gidecegi.

  Allah Ehli sünnet Alimlerimizden bizi ayırmasın. Bizi karanlıga sevketmesin. Rabbim Onlardan Razı olsun.


 18. 21.Aralık.2011, 12:10
  9
  islamyolu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Hakan kardeşim bak biliyorum biriside Gazetede tanınmış bir kişi hoca diyorlar onada. Oda Yahudi Hıristiyanlarla Amentümüz aynıdır demişti. Yani onlarda Tek Allaha inanıp cennete gider demişti.

  Aman böyle Kelimeler İnsanı dinden çıkarmasından korkulur.

  Yahudi Hıristiyan cennete gider diyen cennete gidemez.

  bir mantık olmalı. Bir Müslüman Cenneti kazanmak için namaz Oruç Zekat daha bir sürü ibadetleri yerine getiriyor. Dahada Direk cennete girebilmesi bile şüpheli.

  Hıristiyan gelecek ben Allaha inanıyorum diyecek zaten onların İnanmasıda inanma degil. her türlü Fitnelikleri yapacak içki kumar domuz zina herşey serbest onlar Böyle rahat cennete gidecek.

  Bir kere bunları Ayet hadis açıklamasak bile Mantıkla anlaşılır.

  Yahudi Hıristiyanları Dost edinmeyin onlar birbirinin dostudur diyor Allah. Onları Dost edinmekte bile tehlike varken bir kaç hoca gelmiş Rabbimizin işine karışıyor onları cennete Dolduruyor. Sanki babalarının çiftliği gibi. kendileri bakalım nasıl gidecek o cennete. Teki diyor kanseri bulan Hıristiyan cennete gider. buda profesör kimligi altında diyor. Sizemi kalmış kimin cennete gidecegi.

  Allah Ehli sünnet Alimlerimizden bizi ayırmasın. Bizi karanlıga sevketmesin. Rabbim Onlardan Razı olsun.

 19. 21.Aralık.2011, 14:44
  10
  Misafir

  Cevap: Din hocam hristiyanların cehenneme gitmeyeceğini söledi doğrumu bu

  Bence yanlış anlamışta olabilirsin islam gelmeden önceki Hz İsa as ın yanındakilerden bahsetmişte olabilir ki inşallah öyle demiştir


 20. 21.Aralık.2011, 14:44
  10
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Bence yanlış anlamışta olabilirsin islam gelmeden önceki Hz İsa as ın yanındakilerden bahsetmişte olabilir ki inşallah öyle demiştir

 21. 21.Aralık.2011, 16:14
  11
  musab
  Hadis Öğrencisi

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Mayıs.2011
  Üye No: 87643
  Mesaj Sayısı: 5,246
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 53
  Bulunduğu yer: "İslam Düşüncesinde Sünnet" okuyorum

  Cevap: Din hocam hristiyanların cehenneme gitmeyeceğini söledi doğrumu bu

  cübbeli ahmet hocamızın birçok sohbetinde tekrarladığı cümle:yahudi hıristiyan cennete girer diyen kafir olmuştur.dolayısıyla cennete giremez


 22. 21.Aralık.2011, 16:14
  11
  Hadis Öğrencisi
  cübbeli ahmet hocamızın birçok sohbetinde tekrarladığı cümle:yahudi hıristiyan cennete girer diyen kafir olmuştur.dolayısıyla cennete giremez

 23. 21.Aralık.2011, 16:43
  12
  mslmn
  Hak din İslam'dır...

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Temmuz.2011
  Üye No: 88988
  Mesaj Sayısı: 444
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 5
  Yaş: 29

  Cevap: Din hocam hristiyanların cehenneme gitmeyeceğini söledi doğrumu bu

  Allah (c.c) Kuran-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:

  Muhakkak ki Allah'ın indinde dîn, İslâm'dır (teslim dînidir). Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki hased sebebiyle ihtilâfa düştüler. Ve kim Allah'ın âyetlerini örterse (inkâr ederse), o taktirde, muhakkak ki Allah, hesabı çabuk görendir.(Ali imran suresi 19.ayet)
 24. 21.Aralık.2011, 16:43
  12
  Hak din İslam'dır...
  Allah (c.c) Kuran-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:

  Muhakkak ki Allah'ın indinde dîn, İslâm'dır (teslim dînidir). Kendilerine kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki hased sebebiyle ihtilâfa düştüler. Ve kim Allah'ın âyetlerini örterse (inkâr ederse), o taktirde, muhakkak ki Allah, hesabı çabuk görendir.(Ali imran suresi 19.ayet)


+ Yorum Gönder
Git 12 Son