+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Ev kredisiyle ilgili bir soru Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. ikindi
  Devamlı Üye
  Reklam

  Ev kredisiyle ilgili bir soru

  Reklam

  Ev kredisiyle ilgili bir soru Mumsema Selam aleyküm

  Sual: Banka kredisi ile ev ve araba almak caiz midir?
  CEVAP
  Zaruret olmasa da, ev nafakadan olduğu için, evi olmayanın kredi ile ev alması caiz olur, fakat zaruretsiz, araba veya ticaret için, kredi çekmemelidir. Dosya masrafı diye bir miktar para alınarak, faizsiz kredi veriliyorsa, böyle verilen krediyi de almak caiz olur.

  ben bunu bir saydada okudum, isteyene sayfanin isminide söylerim.
  simdi babam krediyle ev almak istiyor,buna göre kredi cekip ev almasi caizmi?

 2. imam
  Üye

  Cevap: ev kredisiyle ilgili bir soru


  Reklam


  Selam aleyküm

  Sual: Banka kredisi ile ev ve araba almak caiz midir?
  CEVAP
  Zaruret olmasa da, ev nafakadan olduğu için, evi olmayanın kredi ile ev alması caiz olur, fakat zaruretsiz, araba veya ticaret için, kredi çekmemelidir Dosya masrafı diye bir miktar para alınarak, faizsiz kredi veriliyorsa, böyle verilen krediyi de almak caiz olur

  ben bunu bir saydada okudum, isteyene sayfanin isminide söylerim
  simdi babam krediyle ev almak istiyor,buna göre kredi cekip ev almasi caizmi?
  ve aleykumusselam.
  Faizi helal gören bozuk fırkadan almışın.
  Boşver onları islamdaki hüküm bellidir.

 3. ŞEHİD
  Devamlı Üye
  Faizi helal gören bozuk fırkadan almışın.
  Boşver onları islamdaki hüküm bellidir.
  Peki hüküm nedir? Açıklayabilir misiniz?

 4. BEYAZ_gul
  yasam
  Faiz haramdir kardesim
  Hemde en buyuk gunahlardan birtanesidir

 5. imam
  Üye
  Peki hüküm nedir? Açıklayabilir misiniz?
  Faiz haramdır ve büyük günahlardandır.
  Faizin en düşük günahı, kişinin anesiyle zina etmiş gibidir. (Hadis)

 6. semihozdurak
  Emekli
  Ve aleykumusselam ve rahmetullahi

  Peki hüküm nedir? Açıklayabilir misiniz?
  Rasulullah(sav):

  "Cahiliyedeki tüm faiz uygulamaları şu iki ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de Abbas'ınkidir."

  Bize helal olan sadece anaparadır kardeşim.

  Selam ve dua ile

 7. Desert Rose
  Silent and lonely rains


  287) Faizin Haram Oluşu

  Bu bölümdeki bir ayet ve bir hadisten faiz yiyenlerin yataklarından ve kabirlerinden kalkarken şeytan çarpması gibi kalkacaklarını, Allah'ın alışverişi helal, faizi haram kıldığını, Rabbinden gelen faiz yasağı emrine uyan kimsenin işinin Allah'a kaldığını bu işte ısrar edenin ebedi cehennemlik olduğunu, Allah'ın faizli kazançları mahvettiğini, sadakaları bereketlendirdiğini ve müslüman kimsenin faizden mutlaka çekinmesi gerektiğini ve peygamberimizin de faizi alana verene lanet ettiğini öğreneceğiz. [1]

  “Faiz yiyenler ancak şeytanın dokunup çarptığı kimseler gibi davranırlar. Çünkü onlar; “Alışveriş de bir tür faizdir” derler, halbuki Allah alışverişi helal sayarken, faizi haram kılmıştır. Kim Rabbinin öğüdünü dinler ve hemen faizden vazgeçerse, artık geçmişte aldığı faizler kendisine aittir. Ve onun hakkında karar vermek, artık Allah'a kalır. Kim de faize tekrar dönerse; içinde yaşayıp kalacakları ateşe mahkum olanlar işte böyleleridir.

  Allah faizli kazançları bereketten mahrum eder, ama karşılıksız yardımları, sadakaları kat kat arttırarak bereketlendirir. Allah gerçekleri örtbas edenleri ve günahkarların hiçbirini sevmez. İman edenler, doğru ve yararlı işler yapanlar, namazlarında dikkatli ve devamlı olanlar, karşılıksız yardımda bulunanlar, işte onlar mükafatlarını Rablerinden alacaklardır ve onlara ne korku vardır ne de üzülürler.
  Ey inananlar! Yolunuzu Allah ve kitabıyla bulun ve eğer mü’minseniz faizden doğan kazançların tümünden vazgeçin.” (Bakara: 2/275-278)

  1619. İbni Mes'ûd radıyallahu anh şöyle dedi:
  Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem faiz alana da verene de lânet etti.[2]
  Tirmizî ve diğer muhaddisler, "şâhitlerine ve kâtibine de" kelimelerini ilave ettiler.

  * Faiz konusundaki ayetlerin de içki kanunu gibi tedricen geldiğini unutmayalım. Bu konuda önce Rum: 30/39 sonra Âl-i İmran: 3/130, 131 daha sonra Nisa: 4/160, 161 ve en sonunda da Bakara: 2/275 ayet nazil olmuştur. [3]
  Bu konuda değişik hadisler 1616 ve 1617. Hadislerin yanısıra
  3: Rasûlullah (s.a.v.) faizi yiyen ve yedirene lanet etti.[4]
  4: Öyle bir zaman gelecek ki faiz yemeyen hiçbir kimse kalmayacak, yemeseler bile buharından veya tozundan bir şey bulaşacaktır.[5]
  5: Rasûlullah (s.a.v.) faizi yiyeni, yedireni, faiz akdini yazanı, zekata mani olanı, dövme yapan ve yaptıranı, hulle yapan ve yaptıranı lanetledi.[6]
  6: İsra gecesinde karınları evler gibi olan, içinde yılanların da dolaştığı kişilerin kimler olduğunu Cebrail’e sordum. Faiz yiyenlerdir dedi.[7]
  7: Faiz yetmiş küsür günahtan oluşur. En hafifi kişinin kendi annesiyle zina etmesidir.[8]
  8: Faiz yetmiş üç çeşittir. (Net gelir, gecikme zammı, komisyon, kazanç, nema ve benzeri gibi isimlerle aynı faiz olmasına rağmen çeşidi çoğalacak)[9]
  9: Faizden mal çoğaltanın malı azalır.[10]
  10: Bile bile bir dirhem faiz yemek otuz üç zinadan daha beterdir.[11]
  11: Bile bile bir dirhem faiz yemek otuz altı zinadan daha beterdir.[12]


  [1] Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 474.
  [2] Müslim, Müsâkât 105–106; Tirmizî, Büyû’ 2. Ayrıca bk. Buhârî, Büyû’ 24, 25, 113; Ebû Dâvûd, Büyû’ 4; İbni Mâce, Ticârât 58.
  [3] Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 474.
  [4] Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace.
  [5] Ebu Davud, Nesei, İbn-i Mace.
  [6] Nesai, Zinet 25.
  [7] K. Sitte 6691.
  [8] İbni Mace terc. 6/300.
  [9] İbni Mace terc. 6/300.
  [10] İbni Mace terc. 6/300.
  [11] Müsned 5/225.
  [12] Müsned 5/225.
  Abdullah Parlıyan, Açıklamalı Tam Riyazu’s-Salihin Tercümesi: 474.
  alıntı.


+ Yorum Gönder