+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Cennette istediğimiz kişi görebilecek miyiz ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. natsu
  Üye
  Reklam

  Cennette istediğimiz kişi görebilecek miyiz ?

  Reklam

  Cennette istediğimiz kişi görebilecek miyiz ? Mumsema Örneğin ben daha doğmadan önce 1 abim 1 ablam ölmüş eğer cennete gidersem onları görebilir miyim?

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Cennette istediğimiz kişi görebilecek miyiz ?


  Reklam


  Örneğin ben daha doğmadan önce 1 abim 1 ablam ölmüş eğer cennete gidersem onları görebilir miyim?
  Yaşları kaçtı?

  Aşağıdak cennet konusunu oku kardeş
  Cennetteki istifademiz nasıl olacaktır; herkes aynı şekilde mi istifade edecektir? Ömrünün çoğunu günahlarla geçiren kişi ile ömründe çok az günah işlemiş bir kişinin, sonunda ikisinin de cennete gitmesi adaletsizlik olmuyor mu?

  Allah adili mutlaktır; hiç kimsenin amelini zayi etmez ve her kesin ameline göre mükafatlandırır. Bu bakımdan çok amel eden bir insanla az amel eden bir insan cennete gitse bile, ameli çok olanın makamı ve cennetten istifadesi diğerine göre elbette farklı olacaktır.

  Tad alma duyusu az olan bir insan ile mükemmel olan bir insan aynı meyveyi yerlerse, iyi olanın aldığı lezzet diğerine göre çok farklı olacaktır. İşte cennette de durum böyledir. Her ikisi de cennette olmasına rağmen aldıkları zevk farklı olacaktır.

  Kur'an’ı dinlerken bir peygamber ile bir medrese talebesi aynı yerde olsalar bile, aynı zevki ve lezzeti almayacaklardır. Onların aynı yerde olmaları zevklerinin de aynı derecede olmasını gerektirmiyor. Bu nedenle maddi ve manevi nimetlerin cennete layık olarak bulunduğu ahiret alemlerinde iki dost veya iki eş aynı yerde olsalar bile alacakları lezzet ve keyif aynı olmayacaktır. Beraber olmalarına engel yoktur.

  Az önce arz ettiğimiz ve konumuzu ilgilendiren hadisi, Bediüzzaman söyle açıklıyor:
  “Bir temsil ile, şu ulvî hakikata şöyle bir işaret ederiz ki, meselâ: Gayet güzel ve şaşaalı bir bağda muhteşem bir zât gayet büyük bir ziyafet, gayet müzeyyen bir seyrangâh öyle bir surette ihzar etmiş ki:"

  "Kuvve-i zaikanın hissedecek bütün lezaiz-i mat'umatı câmi', kuvve-i bâsıranın hoşuna gidecek bütün mehasini şamil, kuvve-i hayaliyeyi keyiflendirecek bütün garaibi müştemil ve hâkeza... bütün havass-ı zahire ve bâtınayı okşayacak ve memnun edecek herşeyi içine koymuştur."

  "Şimdi iki dost var. Beraber o ziyafete giderler. Bir locada, bir sofrada oturuyorlar. Fakat birisinin kuvve-i zaikası pek az olduğundan cüz'î zevk alır. Gözü de az görüyor. Kuvve-i şâmmesi yok. Sanayi-i garibeden anlamaz. Hârika şeyleri bilmez. O nüzhetgâhın, binden ve belki milyondan birisini, kabiliyeti nisbetinde ancak zevkederek istifade eder. Diğeri ise bütün zahirî ve bâtınî duyguları, akıl ve kalb ve his ve latifeleri, o derece mükemmel ve o mertebe inkişaf etmiştir ki; o seyrangâhtaki bütün incelikleri, güzellikleri ve letaifi ve garaibi ayrı ayrı hissedip zevkederek, ayrı ayrı lezzet aldığı halde o dost ile omuz omuzadır."

  "Madem bu karmakarışık, elemli ve daracık şu dünyada böyle oluyor. En küçük ile en büyük beraber iken, seradan süreyyaya kadar fark oluyor. Elbette dâr-ı saadet ve ebediyet olan Cennet'te bittarîk-ıl evlâ dost dostu ile beraber iken, herbirisi istidadına göre sofra-i Rahmanürrahîm'den, istidadları derecesinde hisselerini alırlar."

  "Bulundukları cennetler ayrı ayrı da olsa, beraber bulunmalarına mani olmaz. Çünki Cennet'in sekiz tabakası birbirinden yüksek oldukları halde, umumun damı Arş-ı A'zam'dır. Nasılki mahrutî bir dağın etrafında, birbiri içinde, birbirinden yüksek, kaidesinden zirvesine kadar surlu daireler bulunsa; o daireler birbirinin üstündedir, fakat birbirinin güneş görmelerine mani olmaz, birbirinden geçebilir, birbirine bakar. Öyle de Cennetler de buna yakın bir tarz ile olduğu, ehadîsin mütenevvi rivayatı işaret ediyor.”(Sözler, Yirmi Sekizinci Söz)


 3. natsu
  Üye
  Allah razı olsun birazdan yazıyıda okuyacağım ve birinin yaşı 4 müş öldüğünde diğeri 6 aylıkmış sanırım

 4. Hoca
  erimeye devam...
  Örneğin ben daha doğmadan önce 1 abim 1 ablam ölmüş eğer cennete gidersem onları görebilir miyim?
  Allah razı olsun birazdan yazıyıda okuyacağım ve birinin yaşı 4 müş öldüğünde diğeri 6 aylıkmış sanırım
  elbette göreceksin. onlar zaten cennet ehli sende inşallah cennet ehli olursan görşürsünüz.

+ Yorum Gönder
cennette istediğimiz kişiyi görebilecekmiyiz,  ölünce sevdiklerimizi görebilecekmiyiz,  ölünce sevdiklerimizi görebilecek miyiz,  cennette sevdiklerimizi görebilecekmiyiz,  cennet de istediğimizi görebilirmiyiz,  ölünce sevdiklerimizi,  eğer cennete gidersek sevdiğimiz insanları hatırlayıp görebilirmiyiz