+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Çok eski çağlarda yaşayan insanların ahiretteki durumları nedir ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Cem8
  Devamlı Üye
  Reklam

  Çok eski çağlarda yaşayan insanların ahiretteki durumları nedir ?

  Reklam

  Çok eski çağlarda yaşayan insanların ahiretteki durumları nedir ? Mumsema Selamün Aleyküm ;

  Arkadaşlar çok merak ediyorum , çooook çok eski çağlarda yaşamış yani cilalı taş devrinde yada eski taş devrinde M.Ö 2.5 milyon yıl ile M.Ö 10.000 sene arasında yaşamıs insanların inanışları neydi ? Ahiretteki durumları nedir ? Ebediyyen cehennemdemi kalacaklar ?

  O zamanlar hangi peygamber vardı ?

  ---------------------

  Bir diğer sorum ise ;

  Ahirette hesap anında gelmiş geçmiş bütün insanlar bir araya getirildiklerinde ; Peygamberlerden tutunda Mısır firavunlarına kadar , kendi atalarımıza varıncaya kadar hepsini herkes görecekmi ? Kendilerinden yüzlerce binlerce yıl evvel yaşadıklarını bilebileceklermi acaba ?

 2. تقاضا
  öğrenmeye devam..

  Cevap: Çok eski çağlarda yaşayan insanların ahiretteki durumları nedir ?


  Reklam


  Dostum öncelikle taş devri cilalı taş devri diye devirler yoktur bunlar uydurma..

  Ayrıca insanlara yutturulmaya çalışılan evrim , insanların hiçbirşey bilmediği zaman felan da yok..

  Biz Allah'ın izniyle Hz.Adem'im ilk insan kabul ediyoruz ki Allah Adem'e (a.s) herşeyi bildirdi.

  Nuh (a.s) zamanında tufan olduğunda da herkes dini biliyor bir Allah'a inanıyordu ..

  Ayetlerde Biz her kavme peygamber gönderdik deniyor ve yüz binlerce peygamber var yani hiç duymadıysa dini bile tek Allah'ın varlığına yani bir yaratıcının olduğunu kabul ediyorsa tek bir yaratıcıya inanıyorsa kurtulma şansı vardır vesselam. (Allah her şeyi en iyi bilendir)

 3. Cem8
  Devamlı Üye
  Peki İslamiyetin doğuşundan önceki yaşayan insanların akıbeti ne olacak ? Sonuçta İslamiyetin doğuşu , yayılışı diye birşey var kitaplarda geçen.Hatta Hz. Ebubekir (r.a)'da İslamiyetten önce puta tapan bir kimseydi.

 4. تقاضا
  öğrenmeye devam..
  Hz.Ebubekir putperest değildi ! Nerden çıkartıyorsun bunu ?!
  İslamiyetten önce de hak dinler vardı (günümüzde bunlar geçerliliğini yitirmişlerdir) ; öncelikle belirtelim 4 hak din vardır. Yani 4 peygambere kitap gönderiliyor.

  Tevrat, Musa aleyhisselama,
  Zebur, Davud aleyhisselama,
  İncil, İsa aleyhisselama,
  Kur' an-ı kerim, Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselama.

  Kitapların hepsini, Cebrail aleyhisselam
  getirmiştir. Kur' an-ı kerim, bütün ilahi kitapların hükümlerini nesh
  etmiş, yani yürürlükten kaldırmış ve bu hükümleri kendisinde
  toplamıştır. Bugün, bütün insanların Kur' an-ı kerime tâbi olmaları
  lazımdır. Şimdi, hiçbir memlekette, hakiki Tevrat ve İncil yoktur.
  Bozulmuş İnciller vardır. Bu kitaplar sonradan tahrif edilmiş, yani
  insanlar tarafından değiştirilmiştir. Bozulmamış olsaydı bile,
  geçerliliği yoktu, hepsi Allahü teâlâ tarafından nesh edilmiştir.

  İslamiyetten önce yaşayanlar bu dinlerin hak din oldukları zamanda eğer dinin gerektirdiklerini yerine getirip Allah'a iman ediyorlarsa inşallah kurtulurlar.

  Zaten incilde de yazıyor. Peygamber Efendimiz (s.a.v) geleceği hatta Hz.Bahira bir papazdı ancak Peygamber Efendimiz'i duyunca 'Söyleyin Hz.Muhammed'e ben ona şimdiden inanıyorum Hz.Muhammed'in inandıklarına da inanıyorum' gibi bir şey demişti.

  Senin sorduğun soruyu tam açık bir şekilde sor ! Çünkü hiç araştırma yapmadan geçmişte hak din olan dinleri bilmeden yanlış konuşursun vesselam.

  Biraz araştırırsan daha iyi anlayabilirsin ancak yine sorun kaldıysa sorabilirsin.

 5. islamyolu
  Emekli
  Selamün Aleyküm ;

  Arkadaşlar çok merak ediyorum , çooook çok eski çağlarda yaşamış yani cilalı taş devrinde yada eski taş devrinde M.Ö 2.5 milyon yıl ile M.Ö 10.000 sene arasında yaşamıs insanların inanışları neydi ? Ahiretteki durumları nedir ? Ebediyyen cehennemdemi kalacaklar ?

  O zamanlar hangi peygamber vardı ?
  kardeş Adem (Aleyhisselam) zaten toplasan 8 bin bilemedin 9 bin yıl önce yaşamıştır. bu milyonlar diye birşey yoktur. ondan sonra Allah Adem Aleyhisselama kıyamete kadar bütün ilimleri yüklemiştir. Allah Kuran da Peygamber gönderilmeyen kavime Azap etmem demiştir. dolayısıyla bir kavim varsada Peygamberden habersiz Dinden habersiz. Ne cennete giderler nede cehenneme Toprak olurlar. Peygamber gelmişsede o dönemdeki Peygambere ve getirdigi şeriata uymak zorundalar.


  Bir diğer sorum ise ;

  Ahirette hesap anında gelmiş geçmiş bütün insanlar bir araya getirildiklerinde ; Peygamberlerden tutunda Mısır firavunlarına kadar , kendi atalarımıza varıncaya kadar hepsini herkes görecekmi ? Kendilerinden yüzlerce binlerce yıl evvel yaşadıklarını bilebileceklermi acaba ?
  Ahirette dünyadaki yaşantımız bilinecek. mahşer anında kimi aklına geçiriyorsan zaten göreceksin. Allah gösterecek. Allahın izni ile olmayan birşey yoktur. Ama cennete giren Cehennemdekini görecekmi onu bilemem. bir hadisi şerif veya ayet görmedim bu konu hakkında. Araştırmadımda. Yorum yapamam.

 6. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  konu hakkında bilgi için eklenen yazıyı
  buyur oku kardeşim

  --------------


  FETRET DEVRİNDEKİ İNSANLARIN DURUMU

  Fetret denilince hepimizin aklına, Hz.İsa (a.s.)'ın getirdiği dinin bozulması ile Resulûllah Efendimize (a.s.m.) vahyin tebliği arasında geçen dönem gelir. Ancak, bu tabir bir peygamberin getirdiği dinin nurundan haberdar olmayan her fert ve her dönem için kullanılabilir. Bu dönemde yaşayan insanların sorumluluk sınırları hakkında itikat mezhepleri arasında az da olsa farklılık görülüyor. Maturudî ve Eşarî imamları, “Biz bir resul gönderinceye kadar tazip etmeyiz. (azap verici olmayız)” meâlindeki âyet-i kerimede geçen “resul” ifadesine farklı izahlar getirmişler.

  Maturudîlere göre, elçiden maksat akıldır. Akıl doğru ile yanlışı ayıracak bir kabiliyettedir. Onun için aklı olan her insan, yaratıldığını bilir ve kendisini bir yaratanın olması gerektiğini bilmekten sorumlu. Ama ibadete ait hükümler akıl ile bilinemeyeceğinden bu konuda fetret ehline bir sorumluluk terettüp etmez. Yani fetret, iman için değil amel için geçerlidir.

  Eşariler ise, “resul”ü doğrudan doğruya “peygamber” olarak anlamışlar ve peygamber gelmeyen bir kavim için sorumluluk da olamayacağını savunmuşlardır.

  Âyetin tamamının meali şöyle:

  “Kim doğru giderse sırf kendi lehine gider, kim de sapıklık ederse ancak aleyhine eder. Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez. Ve biz resul gönderinceye kadar azaplandırmayız.” (İsra Sûresi, 17/15)

  Bazı âlimlerimiz âyet-i kerimede geçen azabın dünyevî azap ve felâketler olduğunu ifade etmişlerse de büyük çoğunluk, “dünyanın âhiret tarlası olduğu” hadisinden hareketle, bu azabın cehennem azabını ihtar ettiğini, âyetin hem dünya, hem de âhiret azabını kapsadığını beyan etmişlerdir..

  Şu âyet-i kerime bize bu hususta ışık tutar:

  “O kâfirler bölükler hâlinde cehenneme sürülürler. Oraya geldikleri zaman (cehennemin) kapıları açılır. (Cehennem) bekçileri onlara derler: size içinizden Rabbinizin âyetlerini okuyan ve bu güne kavuşacağınızı ihtar eden peygamberler gelmedi mi? Evet geldi, derler. Ama, azap sözü kafirler üzerine hak olmuştur.” (Zümer Sûresi , 39/71)

  “İtikat imamları, fetret dönemiyle niçin bu kadar ilgilenmişler?” diye bir soru hatıra gelebilir. Benzer sebepler benzer sonuçları doğurur. Fetret bir semboldür. Her ne kadar belli bir dönem için kullanılmışsa da benzer durumların vuku bulması hâlinde yine fetret hükümlerinin geçerli olacağında şüphe yoktur.

  Kâfirun Suresi'nde “Sizin dininiz size, bizim dinimiz bize” buyrulur. Bazı zatlar, cihat âyetiyle bu hükmün nesih edildiğini söylemişlerse de ayrı bir grup ise, diğer bazı âyet-i kerimeler gibi, bu âyetin de belli şartların tahakkuk etmesi hâlinde yine geçerli olacağı görüşünde birleşmişlerdir.

  Şimdi şöyle düşünemez miyiz? Bugün Amerika'da yahut Avrupa'da yaşayan Müslümanlar, cihat âyetiyle amel etseler, bir anda yeryüzünden silinmezler mi? Hâlbuki, maksat onların ortadan kalkmaları değil çoğalmaları değil mi? O hâlde ne yapacaklar? Kâfirun Suresi ile amel edip, başkalarının dinlerine karışmadan kendi dinlerini yaşamaya, yaşatmaya ve imkânları ölçüsünde yaymaya çalışacaklar. Demek ki, Kâfirun Sûresi'ndeki hüküm, hâlen nice ülke için geçerli, yani nesih olmuş değil.

  Bu misâlimizde olduğu gibi, günümüzde hâlen fetret karanlıklarında yaşayan insanlar varsa, onlara uygulanacak hüküm de fetret hükmü olacaktır. Bu gerçeği görmezlikten gelen bir takım kimselerin Bediüzzaman Hazretlerinin fetretle ilgili bazı ifadelerine karşı çıktıklarını ve bunu nezaket sınırlarını aşarak yaptıklarını görüyoruz.

  Önemli olan şahıslar değil fikirlerdir. Onun için meseleyi isim zikretmeksizin tahlil etmekte fayda görüyoruz.

  Üstat, o günün bütün İslâm âlimlerince takdirle karşılanan fakat günümüzde bazı çevrelerin itirazına maruz kalan mektubunda şöyle buyurur:

  “Âhirzamanda madem fetret derecesinde din ve din-i Muhammedîye (asm.) bir lakaytlık perdesi gelmiş ve madem âhirzamanda Hazret-i İsa'nın (a.s.) din-i hakikîsi hükmedecek, İslâmiyetle omuz omuza gelecek. Elbette şimdi, fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazret-i İsa'ya (a.s.) mensup Hristiyanların mazlumlarının çektikleri felâketler, onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir.” (Kastamonu Lâhikası)

  İtiraza maruz kalan son cümlenin, peşin hükümden uzak kalarak, iyice bir tahlili yapılırsa hiç de tenkit edilecek bir yanı olmadığı açıkça görülür. Cümle, fetret gibi karanlıkta kalan, dolayısıyla İslâm'dan haberdar olma hususunda bir nevi fetret devri yaşayan Hristiyanlar hakkındadır. Bu Hristiyanların mazlumları ayrıca tahsis edilmiş. Bu tahsis, “bir nevi şehadet” hükmü içindir. Buna göre söz konusu cümle şu şekilde anlaşılmalı: “Fetret devrinde, zulme maruz kalan ve şiddetli felâket çeken insanlar bir nevi şehit hükmündedirler.”

  Üstad bir soru münasebetiyle de şöyle buyurur:

  “Fakat zaman-ı fetrette ve mâ künnâ muazzibîne hattâ nebase rasulâ sırrıyla; ehl-i fetret, ehl-i necattırlar. Bilittifak, teferruattaki hatiatlarından muahezeleri yoktur. İmam-ı Şâfiî ve İmam-ı Eşarîce; küfre de girse, usûl-i imanîde bulunmazsa, yine ehl-i necattır. Çünkü teklif-i ilâhî irsal ile olur ve irsal dahi, ıttıla ile teklif takarrur eder. Madem gaflet ve mürur-u zaman, enbiya-i salifenin dinlerini setretmiş; o ehl-i fetret zamanına hüccet olamaz. İtaat etse sevap görür, etmezse azap görmez. Çünkü mahfî kaldığı için hüccet olamaz.” (Mektûbat, Yirmi Sekizinci Mektup, Sekizinci Risale)

  Bilittifak (ittifakla) ifadesi üzerinde durmak gerekir. Her iki mezhebe göre de ehl-i fetret amelî hükümlerden yani emir ve yasaklardan sorumlu değil. Bu hususta ittifak var. İman edip etmeme hususunda ise iki mezhep farklılık arz ediyor.

  Bu mevzudaki çok ilgi çekici bir âyet-i kerimeden de söz etmek isteriz:

  “Hem Rabbin, memleketleri, ana noktasında (merkezinde), kendilerine âyetlerimizi okur bir resul göndermedikçe helâk etmez. Ve biz, ahalisi zalimler olan memleketlerden başkasını helâk edici değiliz.“ (Kasas Sûresi, 28/59)

  Âyette geçen “ana nokta” ifadesi çok önemli. Peygamberin ana noktada yani merkezî bir noktada değil de ücra bir köşede gelmesi ve ilâhî emirleri herkesin işiteceği bir şekilde insanlara tebliğ edememesi durumunda hüküm farklılık arz ediyor.

  Bizi bu noktaya çeken, İmam Gazali Hazretlerinin şu açıklaması oldu:

  “Peygamberin gönderildiğini bilmeyenler; bunlar ehl-i necattır. Bilip de inkâr edenler; bunlar ehl-i cehennemdir. Duyan fakat tahkik etmeyen, yanlış işitenler; bunların da necat ehli olması ümit edilir.”
  SİE/Zafer dergisi


 7. Cem8
  Devamlı Üye
  Allah razı olsun , kafamdaki soru işaretleri kalktı.

  Fakat 2. mesajdaki arkadaşıma söylüyorum ;

  Daha önce yanlış hatırlamıyorsam yine bu sitede okumuştum ;

  Hz. Ebubekir'in bir sözü vardı ve aynen şöyle diyordu ;

  2 şey varki birine çok üzülürüm diğerine çok gülerim;

  Bunlar ;

  Cahiliye döneminde kız evlatların diri diri gömüldüğü dönemde kendi kızımı kendi ellerimle gömdüğüme çok üzülürüm ,

  Diğeri ise ; Savaşa giderken helva'dan kendi ellerimizle yaptıklarımızı acıkınca yine kendi yediğimize çok gülerim.

  -------

  Bu helva konusunu daha önce başka kaynaklardada okumuştum...

 8. Abdullatif
  seyyah
  Hz. Ebubekir'in bir sözü vardı
  Yanılmıyorsam hz Ömer'e aittir o anlatılan.

 9. HAMMADUN
  Emekli
  Allahu Taala duyurmadığı hiç bir şeyden ötürü, asla kulunu sorumlu tutmaz.

  Allahu Taala Adem(A.S.)'la başlayan insanların yer yüzüne gelişi ile birlikte emir ve nehy'lerini de bildirerek asla insanları başıboş bırakmışda değildir.

  Tüm mahlukat bizzat Allahu Taala'yı zikrederken, Rab'bim insanları ve cinleri sadece kendisine ibadet etsinler diye yarattı.

  Hülasa, Rab'bimiz hiç bir şeyi rastlantı denilen o vasfa bağlamamış, Asla'da rastlantı denileni kabul etmemiştir. O yaratır ve ilmiyle yaratır ve hikmetiyle iş görür.

  Rab'bim Cümlemizden Razı Olsun. Amin.

 10. Misafir
  Bulunan eski insanlara ait kalıntılar peki?

+ Yorum Gönder
eski çağlarda yaşayan insanlar,  eski zamanlarda neler vardı,  eski çağda yaşayan insanlar,  eski zamanda yaşayan insanlar,  ilk insanlar ahiret,  m.ö ki insanlar nere gidecek,  diger peygamberlerin zamanindaki insanlar cennete gider mi