+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden İmam şafii'nin şairliği Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. sorularla islam
  Devamlı Üye
  Reklam

  İmam şafii'nin şairliği

  Reklam

  İmam şafii'nin şairliği Mumsema imam şafii'nin şairliği varmıydı?
  şiirlerinden bir örnek verirmisiniz?

 2. maydın
  Devamlı Üye

  Cevap: imam şafii'nin şairliği


  Reklam


  Ebu Hanife

  Numan’ı tekrar tekrar anlat
  Ki sen anlattıkça
  Misk saçarcasına kokular yayılır

  Büyük sofralar kurarlar büyükler
  Ziyafet onlarındır
  Bize onların artıkları
  Ve bir hoş tat kalır

  İmam Şafiî
  Çev. Ali Sözer

  Not: İmam Şafii’nin şair olduğu herkesçe bilinir. Hatta tertip ettiği divanı günümüze kadar ulaşmıştır. Bu divan geçtiğimiz yıllarda Türkçe’ye de çevrildi. Divanın içinde bulunmayan ve ona atfedilen onlarca şiir ve yüzlerce beyit geçer Arap kaynaklarında. Bunların kimi güvenilir nitelikte olmakla birlikte birçoğunun gerçeği yansıtmadığı söylenilebilir. Nitekim İmam Şafii’nin şu “Eğer şiir alimlerde, fakihlerde derece düşürücü bir unsur olmasaydı, ben, Lebid (Muallaka şairlerinden biri)’den daha şair olurdum” anlamındaki meşhur beyti onun şiiri bir noktadan sonra önemsemediğini, bıraktığını göstermektedir. Yukarıda çevirisini verdiğimiz beyitler Molla Cami’nin Şerhü’ül-Kafiye’sinde geçmektedir. Molla Cami’nin eserinde birçok beyit ve Arap kültürüne ait hikaye ve fıkra geçmektedir. Bu eserin eskiden beri İslam coğrafyasındaki yaygınlığı ve şimdiye dek herhangi bir aksi görüşün beyan edilmemiş veya eserin yazmalarına haşiye olarak düşülmemiş olması bu beytin güvenilirliğini kanıtlar niteliktedir.

  Kaynak: Yedi İklim, 2006 İstanbul.

+ Yorum Gönder