+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Şafii mezhebinde teyemmüm abdestinin sünnetleri nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. sorularla islam
  Devamlı Üye
  Reklam

  Şafii mezhebinde teyemmüm abdestinin sünnetleri nelerdir?

  Reklam
 2. maydın
  Devamlı Üye

  Cevap: Şafii mezhebinde teyemmüm abdestinin sünnetleri nelerdir?


  Reklam


  Teyemmüm'ün Sünnetleri

  1. Abdestte sünnet olan şeyler, teyemmüm'de de sünnettir. Teyem-müm için de önce besmele çekilir, sonra yüzün en üst kısmından başla-nır, sonra sağ, sonra da sol kol meshedilir. Nitekim bunları daha önce anlatmıştık. Yüz meshedilirken başın birazı da meshe dahil edilmelidir. Kollar meshedilirken de pazuların bir kısmının meshe dahil edilmesi sünnettir. Yüz ve kolların meshi peşpeşe yapılmalı ve ara verilmemelidir.

  Teyemmüm bittikten sonra teşehhüd ve Hz. Peygamber1 den abdestten sonra okuduğu rivayet edilen dua okunmalıdır.

  Ammar b. Yasir şöyle rivayet ediyor: 'Hz. Peygamber yanlarındayken sahabîler sabah namazı için ellerini temiz bir toprağa vurarak önce yüz-lerini meshettiler. Sonra ellerini ikinci kez toprağa vurarak omuzlarına ka-dar kollarını rneshettiler'.[3]

  2. Elleri toprağa vururken parmakları açmalı ve yüzü bir defada meshetmelidir. Kollan da birer defa da meshetmek sünnettir.

  3. Elleri silkelemek, birbirine vurmak veya üflemek suretiyle toprağı hafifletmek gerekir. Çünkü Hz. Peygamber böyle yapmıştır. Hz. Peygam-ber, Ammar b. Yasir'e 'Sana, şöyle yapman yeterlidir' diyerek iki elinin ayasını toprağa vurup sonra onları silkmiştir.[4] Başka bir rivayette 'Hz. Peygamber ellerine üfledi, sonra elleriyle yüzünü mesnetti' şeklindedir.

  [3] Ebu Dâvud/318

  [4] Buharı

+ Yorum Gönder