+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Şafii mezhebinde gusül abdestinin sünnetleri nelerdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. sorularla islam
  Devamlı Üye
  Reklam

  Şafii mezhebinde gusül abdestinin sünnetleri nelerdir?

  Reklam
 2. maydın
  Özel Üye

  Cevap: Şafii mezhebinde gusül abdestinin sünnetleri nelerdir?


  Reklam


  Sünnet Olan Guslün Keyfiyeti

  Buna, fıkıh'ta guslün sünnetleri denir. Bunlar aşağıda zikredilmiştir:

  a. Elleri su kabına sokmadan önce yıkamalıdır. Sonra vücuddaki kir-leri giderip bedeni temiz birşeyle ovmahdır.

  Hz. Meymune şöyle rivayet ediyor: 'Hz. Peygamber'e yıkanması için su koydum. Peygamber iki veya üç kere elini yıkadıktan sonra suyu sol eline döktü, onunla tenasül uzvunu ve arkasını yıkadı. Sonra da ellerini toprağa sürdü1.[36]

  b. Eksiksiz bir abdest almalıdır, ayakları guslün sonuna bırakmakta bir sakınca yoktur.

  c. Başa su döküp saçlarını karıştırmalı, sonra başı üç defa yıkama-lıdır.

  d. Önce sağ, sonra da sol tarafını tepeden tırnağa yıkamalıdır. Bun-ların sünnet olduğuna şu hadîsler delâlet eder. Hz. Aişe şöyle rivayet ediyor: 'Hz. Peygamber cünüplükten ötürü guslederken önce ellerini

  yıkıyordu'.[37] Müslim'in bir rivayetinde ise 'Sonra sağ eliyle sol eline su döküp tenasül uzvunu yıkıyordu' şeklindedir.

  Hz. Meymune şöyle rivayet ediyor: 'Hz. Peygamber, tenasül uzvunu yıkadıktan sonra namaz abdesti gibi abdest alıyordu. Sonra ellerini suya sokup vücudundaki kılları, suyu diplerine ulaştırmak için hilalliyordu (elleriyle karıştırıyordu). Sonra başına üç avuç su döküyor, sonra da bü-tün vücuduna su döküyordu'.[38]

  Gusle sağ taraftan başlamanın delili, şu hadîstir: 'Hz. Peygamber ayakkabılarını giyerken, saçlarını tararken, abdest alırken ve guslederken sağ taraftan başlamaktan hoşlanırdı'.[39]

  e.Yıkanırken vücudu ovalamalı, azalan da peşpeşe yıkamalıdır. Çünkü bazıları (Mâlikîler) 'Azaları peşpeşe yıkamak vacibdir1 demişlerdir.

  f. Yıkanırken kulakların içini, karındaki kıvrımları, göbeğin içini ve koltuk altlarım ele su alarak yıkamalıdır. Eğer kişide suyun buralara ulaşmadığı kanaati hasıl olursa böyle yapması farz olur.

  9. Guslün her ameliyesini, abdeste kıyasen üçer defa yapmalıdır.

  [36] Buharî/254; Müslim/317, (tbn Abbas'tan)

  [37] Buharî/245; Müslim/316

  [38] Buharî/246

  [39] Buharî/166; Müslim/268, (Hz. Aişe'den)

+ Yorum Gönder