+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden İmam Şafinin darul islam ve darul harp hakkındaki görüşü nedir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. sorularla islam
  Devamlı Üye
  Reklam

  İmam Şafinin darul islam ve darul harp hakkındaki görüşü nedir?

  Reklam
 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: İmam Şafinin darul islam ve darul harp hakkındaki görüşü nedir?


  Reklam


  Şafiî mezhebine göre, bir diyar ya-hut bir memleket bir defa dahi olsun Müslümanlar tarafından zaptedilmis ise, o diyar ve o memleket artık kıyamete kadar «DarüIislâm»dır. Böyle bir memle-ket sonradan kâfirlerin eline geçse bile, bu hüküm değişmez. Hatta Müslüman-larla barış halinde bulunan gayri müslimlerin ülkeleri de «Darülharb» değildir. (3).

  İmam-ı Şafiî'nin içtihadı açık ve te'vilsizdir. Demek ki Şafiî mezhebine göre değil Türkiye; Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, Buhara, Semerkant, Kırım bile «Darülharb» değil, «Darülislâm»dır. İmam-ı Şafiî'ye göre, bir diyarın «Darülharp» olması için, Müslümanla-rın idaresi altına hiç girmemiş olması ve Müslümanlarla sulh halinde olmaması lâzımdır.
  Bilmen, Ö. N. a.g.e., III / 335.

  Ahmet Şahin /Sorularla İslamiyet


 3. Misafir
  İmam Şafiinin bu konu hakkındaki görüşünü sayenizde öğrendim. Faydalı bilgi verdiniz.

+ Yorum Gönder
İmam şafı darul harp darul islam görüşü nedir