+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Şafii Köyü Nerededir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. sorularla islam
  Devamlı Üye
  Reklam

  Şafii Köyü Nerededir?

  Reklam
 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Şafii Köyü Nerededir?


  Reklam


  İmam Şafiinin Doğumu Ve Soyu:

  Rivayetlerin çoğuna göre îmâm-ı Şafiî Suriye'de (Filistin'de) Gaz-ze'de doğdu. Fukahâ tarihçilerinin ve Tabakât yazarlanmn büyük bir ço­ğunluğunun görüşleri bunda birleşiktir. Fakat, çoğunluğun benimsediği bu rivayetin yanısıra onun Askalân'da doğduğunu söyleyenler de vardır. Askalân, Gazze'den üç fersah uzaktadır. Hattâ Suriye'den Yemen'e atla­yarak onun Yemen'de doğduğunu söyleyenler bile olmuştur[2]. Fakat ekseriyet bunlardan doğru olanı seçip almıştır. Bâzıları bu üç rivayetin arası­nı şöyle birleştirmek ister: O Yemen'de doğmuştur, demekten maksat, Yemenlilerin bir mahallesinde doğmuş demektir. O Askalân'da ve Gaz-ze'de yetişti. Askalân'da Yemenli kabileler ve Yemen soyundan olanlar vardır. Bu itibarla Yemenliler arasında doğmuş demektir. Yâkût Hamevî der ki: "Eğer o rivayet doğru ise, bu tarzda anlamak bence güzel bir te'vildir."

+ Yorum Gönder