Konusunu Oylayın.: İmam Şafii, İtikat Konusunda Eş'ari miydi?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
İmam Şafii, İtikat Konusunda Eş'ari miydi?
 1. 19.Kasım.2011, 01:07
  1
  sorularla islam
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Şubat.2009
  Üye No: 46770
  Mesaj Sayısı: 467
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 5

  İmam Şafii, İtikat Konusunda Eş'ari miydi?


  İmam Şafii, İtikat Konusunda Eş'ari miydi? Mumsema İmam Şafii, İtikat Konusunda Eş'ari miydi?


 2. 19.Kasım.2011, 11:14
  2
  Fetva Meclisi
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Ocak.2007
  Üye No: 6
  Mesaj Sayısı: 9,482
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 102

  Cevap: İmam Şafii, İtikat Konusunda Eş'ari miydi?

  Ehl-i Sün­ne­tin ikin­ci iti­kad ima­mı sa­yı­lan Ebu’l-Ha­sen el-Eş’arî, 260/873 ta­ri­hin­de Bas­ra’da doğ­muş, 324/935 ve­ya 330/941 ta­ri­hin­de Bağ­dat’ta ve­fat et­miş­tir. Asıl adı Ali, ba­ba­sı­nın adı İs­ma­il’dir. İmam Eş’ari, ön­ce Mu’te­zi­le mez­he­bi­ne bağ­lı idi. Kırk ya­şı­na ka­dar bu mez­he­bin gö­rüş­le­ri­ni sa­vun­du. Bu yaş­lar­da rü­ya­sın­da Hz. Mu­ham­med’i gör­dü ve yan­lış yol­da ol­du­ğu­nu an­la­dı. Bu ara­da ho­ca­sı Ebu Ali ec-Cubbâî’ye yö­nelt­ti­ği so­ru­lar­la, onu sus­tur­du ve Mu’te­zi­le’den ay­rıl­dı.
  İmam Eş’arî bun­dan son­ra vah­yi akıl­la açık­la­yıp kuv­vet­len­dir­me­yi esas alan ye­ni kelâm me­to­du­nu be­nim­se­di. Ar­tık ehl-i sün­net mez­he­bi­nin sa­vu­nu­cu­su ol­du. İmam Ma­tu­ri­di ile ay­nı de­vir­de ya­şa­yan Eş‘ari, inanç ko­nu­la­rın­da onun­la ay­nı gö­rüş­le­ri pay­la­şır. Ara­la­rın­da ay­rın­tı üze­rin­de ba­zı fark­lar var­dır. Meselâ; Ma­tu­ri­di, kalb­de­ki ima­nın bir bü­tün ol­du­ğu­nu, ar­tıp ek­sil­me­ye­ce­ği­ni söy­ler­ken, Eş’ari; ima­nın ar­tıp ek­si­le­bi­le­ce­ği­ni ile­ri sür­müş­tür.
  Ma­li­ki ve Şa­fi­i­ler iti­kad­da Eş’ari mez­he­bi­ni be­nim­se­miş­ler­dir. 3. 19.Kasım.2011, 11:14
  2
  Moderatör
  Ehl-i Sün­ne­tin ikin­ci iti­kad ima­mı sa­yı­lan Ebu’l-Ha­sen el-Eş’arî, 260/873 ta­ri­hin­de Bas­ra’da doğ­muş, 324/935 ve­ya 330/941 ta­ri­hin­de Bağ­dat’ta ve­fat et­miş­tir. Asıl adı Ali, ba­ba­sı­nın adı İs­ma­il’dir. İmam Eş’ari, ön­ce Mu’te­zi­le mez­he­bi­ne bağ­lı idi. Kırk ya­şı­na ka­dar bu mez­he­bin gö­rüş­le­ri­ni sa­vun­du. Bu yaş­lar­da rü­ya­sın­da Hz. Mu­ham­med’i gör­dü ve yan­lış yol­da ol­du­ğu­nu an­la­dı. Bu ara­da ho­ca­sı Ebu Ali ec-Cubbâî’ye yö­nelt­ti­ği so­ru­lar­la, onu sus­tur­du ve Mu’te­zi­le’den ay­rıl­dı.
  İmam Eş’arî bun­dan son­ra vah­yi akıl­la açık­la­yıp kuv­vet­len­dir­me­yi esas alan ye­ni kelâm me­to­du­nu be­nim­se­di. Ar­tık ehl-i sün­net mez­he­bi­nin sa­vu­nu­cu­su ol­du. İmam Ma­tu­ri­di ile ay­nı de­vir­de ya­şa­yan Eş‘ari, inanç ko­nu­la­rın­da onun­la ay­nı gö­rüş­le­ri pay­la­şır. Ara­la­rın­da ay­rın­tı üze­rin­de ba­zı fark­lar var­dır. Meselâ; Ma­tu­ri­di, kalb­de­ki ima­nın bir bü­tün ol­du­ğu­nu, ar­tıp ek­sil­me­ye­ce­ği­ni söy­ler­ken, Eş’ari; ima­nın ar­tıp ek­si­le­bi­le­ce­ği­ni ile­ri sür­müş­tür.
  Ma­li­ki ve Şa­fi­i­ler iti­kad­da Eş’ari mez­he­bi­ni be­nim­se­miş­ler­dir.


+ Yorum Gönder