Konusunu Oylayın.: Şafii Mezhebinde namazın hükmü nedir?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Şafii Mezhebinde namazın hükmü nedir?
 1. 19.Kasım.2011, 00:45
  1
  sorularla islam
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Şubat.2009
  Üye No: 46770
  Mesaj Sayısı: 466
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 5

  Şafii Mezhebinde namazın hükmü nedir?

 2. 19.Kasım.2011, 00:45
  1
  Devamlı Üye  Şafii Mezhebinde namazın hükmü nedir?

 3. 19.Kasım.2011, 10:33
  2
  Fetva Meclisi
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Ocak.2007
  Üye No: 6
  Mesaj Sayısı: 9,440
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 102

  Cevap: Şafii Mezhebinde namazın hükmü nedir?
  Şafi Mezhebinde Namazın Hükmü Hakkında geniş bilgiler

  A) Tanımı
  Namaz, Arapça'da "salât" kelimesiyle ifade edilir. Salât, sözlükte "hayır dua" mânasına gelir. Istılahta ise "iftitah tekbiri ile başlayıp selâmla sona eren belli söz ve hareketlendir.

  B) Hükmü ve delilleri

  Namazın farz oluşu Kitap, Sünnet ve icmâ ile sabittir. Kitaptaki delillerin bir kısmı şunlardır:

  "Halbuki onlara, ancak dini Allah 'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O'na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmiş­ti. İşte bu dosdoğru dindir.(Beyyine 93/5.)

  "Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Allah'a sarılın." (Hac 22/78.)

  "Namaz, müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır." (Nisa 4/103.)
  Sünnetteki delillere gelince bu hususta birçok hadis-i şerif vardır. Biz an­cak burada üç tanesini nakletmekle yetineceğiz.

  "İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka bir ilâh bulun m a-dığna ve Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet etmek, namazı kılmak, zekâtı vermek, haccetmek ve ramazan orucunu tutmaktır.’’(Buhârî, imân, 2; Müslim, İmân, 5. )

  "Beş vakit namaz var ki, Allah bunları kullarına farz kılmıştır. Bunları ha­fife almadan ve hiçbir kısmını zayi etmeden kılan kimse için Allah'ın, kendisi­ni cennete koyacağına dair vermiş olduğu bir sözü vardır." (Nesâî, Salât, 6; Dârimî, Salât, 208.)

  Abdullah b. Abbas'tan (r.a) şöyle rivayet edilmiştir: Hz. Peygamber (s.a.v), "Yalnızca Allah'a imanın ne demek olduğunu biliyor musunuz?" diye sordu. Yanında hazır bulunanların, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" demeleri üzerine şöyle buyurdu: "İman, Allah'tan başka ilâh bulunmadığına, Muham-med'in Allah'ın resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, ze­kâtı vermek, ramazan orucunu tutmak ve ganimetlerin beşte birini vermeniz-dir.’’ (Buhârî, İmân, 41.)

  İcmâ deliline gelince, bütün müslümanlar günde beş vakit namazın farz olduğu hususunda görüş birliği içindedir.Beş vakit namaz, hicretten bir buçuk sene önce gerçekleşen Mi'rac ge­cesinde farz kılınmıştır. Allah katında amellerin en sevimlisi olan namaz, mü­minin mi'racıdır. Mümin kişi namaz kılarken yüce Allah'ın huzuruna yüksele­rek O'nun manevî yakınlığına erer. Bilinçli bir şekilde kılınan namaz, insanı ol­gunlaştırır. Onu kötülük yapmaktan alıkor ve çirkinliklerden de uzak tutar. Bu­nu şu âyetten anlıyoruz:
  "(Ey Muhammedi) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak el­bette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor.", (Ankebût 29/45.)

  Namazı şartlarını ve rükünlerini yerine getirerek dosdoğru bir şekilde kı­lan kişi, Allah'ın hoşnutluğuna erer, imanı kuvvetlenir, manevî kirlerden arınır ve ebedî mutluluğu hak eder. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) bu konuda şöyle buyurmuştur: "Beş vakit namaz, sizden birinin evinin önünden akan, suyu bol ve tatlı bir nehre benzer, o kimse günde beş kez o nehre girer (ve yıkanır). Ne dersiniz, bu kimsenin (vücudunda) kir kalır mı?" Sahabenin, "Hayır, bir şey kalmaz" demeleri üzerine Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "İşte beş vakit na­maz da böyledir; suyun bedendeki kirleri temizlediği gibi, namaz da günahla­rı temizler.", (Müslim, Mesâcid, 284.)

  Namaz, insanı düzenli ve programlı bir hayata alıştırır. Belli vakitlerde kı­lınmakla insana vaktin ne derece önemli olduğunu öğretir. İnsanın zihnini Kur'an âyetleri ve Allah'ın azameti üzerinde yoğun bir şekilde düşünmeye sevkeder. Hele cemaatle kılınması halinde aynı safta durmakla insanlar, Al­lah'ın huzurunda eşit statüde olduklarını, hepsinin tek bir hedefe yönelmiş olduklarını idrak ederler. Cemaate gelenler birbirleriyle tanışma, dostluk kurma ve kardeşlik duygularını geliştirme imkânını bulurlar. Müslüman kişi farz na­mazlarını eksiksiz kılmalı, dinen geçerli mazereti olmaksızın tembellik edip de terketmemelidir.

  Namazın ne derece önemli olduğunu sevgili Peygamberimiz (s.a.v) şöy­le belirtmiştir:

  "Kıyamet gününde kulun ilk hesaba çekileceği şey, farz namazlardır. Kul bununla ilgili hesabını tam verirse ne ala! Aksi takdirde, 'Bakın bakalım bunun nafile namazları var mı?' denilir. Eğer nafileleri varsa, farzları bu nafilelerle ta­mamlanır. Sonra diğer farz amellere de aynı usul uygulanır.’’ (Makdisî, el-Ehâdîsü'l-Muhtareh, 6/222.)
 4. 19.Kasım.2011, 10:33
  2
  Moderatör  Şafi Mezhebinde Namazın Hükmü Hakkında geniş bilgiler

  A) Tanımı
  Namaz, Arapça'da "salât" kelimesiyle ifade edilir. Salât, sözlükte "hayır dua" mânasına gelir. Istılahta ise "iftitah tekbiri ile başlayıp selâmla sona eren belli söz ve hareketlendir.

  B) Hükmü ve delilleri

  Namazın farz oluşu Kitap, Sünnet ve icmâ ile sabittir. Kitaptaki delillerin bir kısmı şunlardır:

  "Halbuki onlara, ancak dini Allah 'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O'na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmiş­ti. İşte bu dosdoğru dindir.(Beyyine 93/5.)

  "Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Allah'a sarılın." (Hac 22/78.)

  "Namaz, müminlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır." (Nisa 4/103.)
  Sünnetteki delillere gelince bu hususta birçok hadis-i şerif vardır. Biz an­cak burada üç tanesini nakletmekle yetineceğiz.

  "İslâm beş esas üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka bir ilâh bulun m a-dığna ve Muhammed'in (s.a.v) Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet etmek, namazı kılmak, zekâtı vermek, haccetmek ve ramazan orucunu tutmaktır.’’(Buhârî, imân, 2; Müslim, İmân, 5. )

  "Beş vakit namaz var ki, Allah bunları kullarına farz kılmıştır. Bunları ha­fife almadan ve hiçbir kısmını zayi etmeden kılan kimse için Allah'ın, kendisi­ni cennete koyacağına dair vermiş olduğu bir sözü vardır." (Nesâî, Salât, 6; Dârimî, Salât, 208.)

  Abdullah b. Abbas'tan (r.a) şöyle rivayet edilmiştir: Hz. Peygamber (s.a.v), "Yalnızca Allah'a imanın ne demek olduğunu biliyor musunuz?" diye sordu. Yanında hazır bulunanların, "Allah ve Resulü daha iyi bilir" demeleri üzerine şöyle buyurdu: "İman, Allah'tan başka ilâh bulunmadığına, Muham-med'in Allah'ın resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, ze­kâtı vermek, ramazan orucunu tutmak ve ganimetlerin beşte birini vermeniz-dir.’’ (Buhârî, İmân, 41.)

  İcmâ deliline gelince, bütün müslümanlar günde beş vakit namazın farz olduğu hususunda görüş birliği içindedir.Beş vakit namaz, hicretten bir buçuk sene önce gerçekleşen Mi'rac ge­cesinde farz kılınmıştır. Allah katında amellerin en sevimlisi olan namaz, mü­minin mi'racıdır. Mümin kişi namaz kılarken yüce Allah'ın huzuruna yüksele­rek O'nun manevî yakınlığına erer. Bilinçli bir şekilde kılınan namaz, insanı ol­gunlaştırır. Onu kötülük yapmaktan alıkor ve çirkinliklerden de uzak tutar. Bu­nu şu âyetten anlıyoruz:
  "(Ey Muhammedi) Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak el­bette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor.", (Ankebût 29/45.)

  Namazı şartlarını ve rükünlerini yerine getirerek dosdoğru bir şekilde kı­lan kişi, Allah'ın hoşnutluğuna erer, imanı kuvvetlenir, manevî kirlerden arınır ve ebedî mutluluğu hak eder. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) bu konuda şöyle buyurmuştur: "Beş vakit namaz, sizden birinin evinin önünden akan, suyu bol ve tatlı bir nehre benzer, o kimse günde beş kez o nehre girer (ve yıkanır). Ne dersiniz, bu kimsenin (vücudunda) kir kalır mı?" Sahabenin, "Hayır, bir şey kalmaz" demeleri üzerine Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: "İşte beş vakit na­maz da böyledir; suyun bedendeki kirleri temizlediği gibi, namaz da günahla­rı temizler.", (Müslim, Mesâcid, 284.)

  Namaz, insanı düzenli ve programlı bir hayata alıştırır. Belli vakitlerde kı­lınmakla insana vaktin ne derece önemli olduğunu öğretir. İnsanın zihnini Kur'an âyetleri ve Allah'ın azameti üzerinde yoğun bir şekilde düşünmeye sevkeder. Hele cemaatle kılınması halinde aynı safta durmakla insanlar, Al­lah'ın huzurunda eşit statüde olduklarını, hepsinin tek bir hedefe yönelmiş olduklarını idrak ederler. Cemaate gelenler birbirleriyle tanışma, dostluk kurma ve kardeşlik duygularını geliştirme imkânını bulurlar. Müslüman kişi farz na­mazlarını eksiksiz kılmalı, dinen geçerli mazereti olmaksızın tembellik edip de terketmemelidir.

  Namazın ne derece önemli olduğunu sevgili Peygamberimiz (s.a.v) şöy­le belirtmiştir:

  "Kıyamet gününde kulun ilk hesaba çekileceği şey, farz namazlardır. Kul bununla ilgili hesabını tam verirse ne ala! Aksi takdirde, 'Bakın bakalım bunun nafile namazları var mı?' denilir. Eğer nafileleri varsa, farzları bu nafilelerle ta­mamlanır. Sonra diğer farz amellere de aynı usul uygulanır.’’ (Makdisî, el-Ehâdîsü'l-Muhtareh, 6/222.) 5. 19.Kasım.2011, 10:34
  3
  Fetva Meclisi
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Ocak.2007
  Üye No: 6
  Mesaj Sayısı: 9,440
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 102

  Cevap: Şafii Mezhebinde namazın hükmü nedir?

  şafii mezhebi nedir

  İmam şafii muhammed bin idris görüşlerine Şafiilik mezhebi denir.
  Hak bir ameli mezheptir.
 6. 19.Kasım.2011, 10:34
  3
  Moderatör
  şafii mezhebi nedir

  İmam şafii muhammed bin idris görüşlerine Şafiilik mezhebi denir.
  Hak bir ameli mezheptir. 7. 19.Kasım.2011, 10:35
  4
  Fetva Meclisi
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 23.Ocak.2007
  Üye No: 6
  Mesaj Sayısı: 9,440
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 102

  Cevap: Şafii Mezhebinde namazın hükmü nedir?


  Şafii ve diğer üç mezhebe göre namazın hükmü farzdır.
  Çünkü namaz, kitap ve sünnetle sabittir.
  İnkarı küfürdür.


 8. 19.Kasım.2011, 10:35
  4
  Moderatör

  Şafii ve diğer üç mezhebe göre namazın hükmü farzdır.
  Çünkü namaz, kitap ve sünnetle sabittir.
  İnkarı küfürdür.
+ Yorum Gönder