+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Allah (c.c) iyi midir, kötümüdür? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Fethi Şikaki
  Üye
  Reklam

  Allah (c.c) iyi midir, kötümüdür?

  Reklam

  Allah (c.c) iyi midir, kötümüdür? Mumsema Allah(c.c) iyi midir,kötümüdür?
  Benim aklıma geçenlerde böyle bir soru takıldı Allah iyi midir,kötü mü?İlk bakışta insanın direk "İyi"diyesi geliyor.Ama Allah(c.c) kelimelerle sınırlandırılabilir mi diye kendime sordum.İyilik ve kötülük kavramlarını Allah(c.c) yaratmıştır.Allah(c.c) kendi yarattığı kelimelerle sınırlandırılabilir mi?Şöyle düşünün dünya üç boyutlu olduğu için bizde en fazla üç boyutlu düşünebiliriz.Fakat belki Allah(c.c)'ın yarattığı diğer evrenlerde beşinci ve altıncı boyutlar vardır.Oradakiler beşinci ve altıncı boyutta düşünebilir.Buna benzer bir şekilde dünyada iyi ve kötü olmak üzere iki kavram var.Belki başka evrenlerde iyi ve kötü kavramlarının arasında yada bu kavramların dışında bazı kelimeler olabilir.Şöyle de düşünülebilir.Bir cep telefonu düşünün ve bu cep telefonunun sıfatlarını(fonksiyonlarını)bildiğinizi düşünün.O cep telefonu bu sıfatlar dışına çıkabilir mi,tabiki de çıkamaz.Çünkü telefonun fonksiyonları bellidir.Aynı şekilde Allah(c.c)'yı "İyi" ya da "Kötü" diyerek sınırlandırmak ne kadar doğrudur.Haşa Allah(c.c)'ın "İyi" ya da "Kötü" gibi sıfatların dışında bir sıfatı veya sıfatları olamazmı.Bu olayı Esmaül Hüsna'da da düşünebiliriz.Allah(c.c) doksandokuz yada yüzyirmi sıfatla sınırlandırmak ne kadar doğrudur?Allah(c.c)'ın yarattığı diğer evrenlerde bu sıfatlardan başka belkide binlerce sıfatı olabilir.O yüzden Allah(c.c) kelimelerle ve sıfatlarla sınırlandırılamaz diye düşünüyorum.Bu yazıyı kendim yazdım.Kusurlarım varsa yorumlarınızı ve görüşlerinizi bekliyorum.

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Allah(c.c) iyi midir,kötümüdür?


  Reklam  O bahsettiğin Allah c.c nun kainata tecelli eden
  canlı cansız her nesnede
  görünen Aziz esmalarının tecellisidir kardeşim
  sıfatları deyince bunlar eklediğim yazıdaki gibidir.
  Allah (c.c) iyidir ve kullarına iyiliği emretmiştir
  kötü sıfatlar hiçbir zaman Rabbimize isnat edilemez
  aksi halde iyiliğin yanı sıra kötülük emride olurdu.
  Allah (c.c)iyidir ve iyileri sever ve mükafatlarını
  mutlaka verecek olandır.
  Allah (c.c) İyi dir ve kötülük yapmayı kesinlikle yasaklamıştırve
  kötülük yapanların hak ettiği cezayı verecek olandır
  sorduğun sorudan anladığım kadarı ile
  cevap vermeye çalıştım...
  Allah (c.c) nun sıfatları ile ilgili Alaaddin Başar hocanın
  yazısını ekliyorum inceleyebilirsin..
  Hayırlarla...  _____________________

  Allah (c.c) nun Sıfatları

  İlâhî sıfatlar, zatî ve sübutî olmak üzere iki gruba ayrılıyor.

  Zatî sıfatlar :

  1- Vücut (Varlık),
  2- Kıdem (Ezeliyet, evveli olmama),
  3- Beka (Ebediyet, ahiri olmama),
  4-Vahdaniyet (Bir olma, şeriki bulunmama),
  5- Kıyam binefsihî (Varlığının devamının zatından olması-başkasın yardımıyla olmaması ),
  6- Muhalefetü’n- lil-havâdis ( Zatının mahlukatın zatlarına ve sıfatlarında mahluk sıfatlarına benzememesi)

  Sübutî sıfatlar:

  1-Hayat
  2- İlim
  3- İrade
  4- Kudret
  5- Sem (işitme)
  6- Basar (görme)
  7- Kelâm
  8- Tekvin (Yaratma, var etme.) Tekvin sıfatı Maturudî mezhebine göredir. Diğer İtikat imamımız İmam Eş’arî, bu sıfatı müstakil bir sıfat olarak düşünmez. Böylece bu mezhepte Sübutî sıfatlar yedi tane olmuş olur.


  Bazı İslâmî kaynaklarda ilâhî isimlerden de sıfat diye söz edildiği görülür. Meselâ, Kerim Allah’ın bir ismidir. Aynı zamanda Allah’ı kerem sahibi olarak vasıflandırması cihetiyle de sıfat vazifesi görür. Kerim Allah dediğimiz zaman Kerim ismini sıfat makamında kullanmış oluruz.

  Yine bu kaynaklarda Cenâbı Hakk’ın sıfatları üç grupta mütalâa edilir:
  1- Zâtî sıfatlar (Bunlar sübutî ve selbî olarak iki kısma ayrılırlar)
  2- Fiilî sıfatlar.
  3- Manevî sıfatlar.


  Allah’ın bütün güzel isimleri bu sıfatlardan birine dayanır. Meselâ, Âlim ismi sıfat-ı sübutiyeden “ilim” sıfatına, Kadîr ismi “kudret” sıfatına, Mütekellim ismi kelâm sıfatına dayanır. Keza, Evvel ismi, zatî sıfatlardan kıdem sıfatına, Âhir ismi, bekâ sıfatına dayanır.

  İlâhî isimlerden çoğu fiilî sıfatlara dayanmaktadır. Hâlik ismi, yaratma fiiline; Muhyi ismi ihya (hayatlandırma) fiiline; Musavvir ismi “tasvir”, yâni sûret verme fiiline; Mümit (ölümü verici) ismi, imate (ölümü verme) fiiline dayanır.

  Bazı isimler de manevî sıfatlara istinat ederler. Hakîm ismi Cenâbı Hakk’ın hikmet sahibi olması sıfatına; Kebir ismi, kibriya sahibi olma vasfına; Cemil ismi, cemal sahibi olmasına dayanır.


  Alaâddin Başar (Prof. Dr.)


 3. ahsenah
  Devamlı Üye
  Allah razı olsun bilgilendirdiğiniz için Desert Rose kardeşim

 4. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Allah razı olsun bilgilendirdiğiniz için Desert Rose kardeşim
  amin kardeşim cümlemizden

+ Yorum Gönder
allah iyi midir,  allah iyi mi kötú mü,  allah iyi mi kötü mü,  allah iyi veya kotu olabilir mi