+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Cemaatle namaz hakkında alimlerin sözleri Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. nasih
  Üye
  Reklam

  Cemaatle namaz hakkında alimlerin sözleri

  Reklam
 2. Şema
  el-âsa limen âsa

  Cevap: Cemaatle namaz hakkında alimlerin sözleri


  Reklam


  Dünyâda Allahü teâlânın sevdikleriyle berâber bulunmak vecemâatle namaz kılmaktan daha lezzetli bir şey kalmadı

  Câfer Bin Süleyman Dâbiî

 3. KulBarış
  Üye
  Cemaatle namaz kılmak Sünnet-i hüda, yani İslam’ın şiarı olan mühim sünnettir. Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 25 veya 27 derece daha faziletlidir. Cemaatle namaz kılmanın önemi hakkında bildirilen hadis-i şerif meallerinden birkaçı şöyle:
  (Beş vakit namazı cemaatle kılan, Sırat köprüsünü şimşek gibi geçer.) [Taberani]

  (Bir kimse, kırk gün sabah namazının ilk tekbirine yetişirse, kendisine iki berat yazılır: Cehennemden kurtuluş beratı ile münafıklıktan eminlik beratı.)
  [Ebuşşeyh]

  (İlk tekbire yetişecek şekilde, kırk gün cemaatle kılana Cennet vacip olur.)
  [Ebu Ya’la]

  (Cemaatle namaz kılmak için bekleyen, hep namazda gibi sevap kazanır.) [Buhari]

  (Evi mescide uzak olanın
  [her adımına sevap verileceği için] sevabı daha fazladır.) [Buhari]

  (Peygamberin sünnetini
  [önem vermeyip] terk eden kâfir olur.) [Ebu Davud]

  (Cemaatin bir kısmı dua eder, ötekiler de âmin derse, o dua kabul olur.) [Hakim]

  (İmam, namazı tamamlayıp cemaate yüzünü döndürünceye kadar onunla bulunan, gece ibadet etmiş gibi sevaba kavuşurlar.)
  [Tirmizi]

  (Namazlarını cemaatle kılanları Allahü teâlâ sever.)
  [Taberani]

  (En kıymetli yer mescitlerdir. Cami ehlinin en efdali, ilk girip son çıkandır. Cemaate ilk gelen ilk müslüman olan gibi kıymetlidir.)
  [İ. Râfi’i]

  (Ezanı işitip de, cemaate gitmemek, münafıklık alametidir.)
  [İmad-ül-islam]
  Yatsı ile sabah namazını cemaatle kılmamak münafıklık alametidir. Nasıl ki, yalan söylemek münafıklık alameti ise, cemaate gelmemek de münafıklık alametidir. Bu, cemaate gelmeyen münafık demek değildir. Kendisinde münafıklık alametinden bir alamet var demektir. Verdiği sözde durmamak da münafıklık alametidir. Sözünde durmayana münafık denmez. Fakat münafıklık alametinden birini işlemiş olur. Bu konudaki hadis-i şeriflerin mealleri de şöyle:
  (Yatsı ile sabahı cemaatle kılmak, bizi münafıklardan ayıran alamettir. Münafıklar, yatsı ve sabah namazına devam edemezler.) [Beyheki]

  (Yatsı ile sabah namazını cemaatle kılmak, münafıklara çok ağır gelir. Eğer bundaki ecri bilselerdi, sürünerek de olsa, cemaate gelirlerdi. Namaza gelmeyenlerin evlerini yakmak istedim.) [Buhari]

  (Yatsıyı cemaatle kılan, gecenin yarısını, sabahı da cemaatle kılan, gecenin tamamını ibadetle geçirmiş olur.)
  [Müslim]

  (Yatsıyı cemaatle kılan Kadir gecesinden hisse almış olur.)
  [Taberani]
  Fıkıh kitaplarında cemaate gitmemeyi mubah kılan mazeretler vardır. Böyle bir mazereti olmadan cemaate gitmemek caiz değildir. Bunlar kendilerinde münafıklık alameti bulunan kimselerdir. Böyle kimselerden olmamaya dikkat etmeliyiz!

  Münafık, müslüman görünen kâfir demektir.

  Bir mazereti olup da camiye gitmeyenlere de suizan etmemelidir!

 4. imam
  Üye
  İbn-i Kayyim -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

  "Sahâbenin -Allah onlardan râzı olsun- icmâından bazılarının sözlerini zikredelim:

  Abdullah b. Mes'ud'un -Allah ondan râzı olsun- sözü daha önce geçmişti. O şöyle demiştir:

  "Bizim zamanımızda namazdan ancak münâfıklığı belli olan kimse geri kalırdı."

  Abdullah b. Mes'ud yine şöyle demiştir:

  "Kim, ezânı işitir de özürsüz olarak icâbet etmezse (cemaate gelmezse), onun namazı yoktur (kabul olunmaz)."

  Ebu Musa el-Eş'arî -Allah ondan râzı olsun- şöyle demiştir:

  "Kim, ezânı işitir de özürsüz olarak icâbet etmezse (cemaate gelmezse), onun namazı yoktur (kabul olunmaz)."

  Ali b. Ebî Tâlib -Allah ondan râzı olsun- şöyle demiştir:

  "Mescide komşu olan kimsenin, mescitten başka bir yerde namazı yoktur (mescitten başka bir yerde kılarsa, namazı kabul olunmaz).

  Kendisine: Mescide komşu olan kimdir? Diye sorulduğunda o şöyle cevap vermiştir: Ezânı işiten kimsedir.

  Hasan b. Ali b. Ebî Tâlib -Allah onlardan râzı olsun- şöyle demiştir:

  "Kim, ezânı işitir de özürsüz olarak mescide gelmezse, onun namazı başından (boğazından) aşağıya inmez."

  Yine, Ali b. Ebî Tâlib -Allah ondan râzı olsun- şöyle demiştir:

  "Mescide komşu olanlardan ezânı işiten kimse, hasta olmadığı halde özürsüz olarak mescide gelmezse, onun namazı yoktur (kabul olunmaz). (Bkz: "Namaz ve Namazı Terkedenin Hükmü"; s: 153).

 5. Hoca
  erimeye devam...
  Cemaatle namaz ile ilgili alimlerin sözleri


  “Bir kimse câmiye gitti ği zaman, her adımı onun hem bir derece yükselmesine ve hem de, bir günâhının yok olmasına sebeb olur. Aynı zamanda, câmiye kendisinden sonra gelen herkesten, onun için bir miktar sevab yazılır.”

  Kasım bin Muhaymire 6. Hoca
  erimeye devam...
  Camide cemaat ile namaz kılmak ile ilhili sözler

  Cemaatle namazı Allah herkese nasip etmez.
  Cemaatle namaz uhuvvetin en belirgin göstergesidir.
  Erkekler camide, kadınlar evde namaz kılar.

  cemaatle namaz ile ilgili güzel sözler+ Yorum Gönder
cemaatle namaz hakkında güzel sözler