+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Allah Teala bütün peygamberleri israilogullarına mı göndermiştir ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. semaver
  Emekli
  Reklam

  Allah Teala bütün peygamberleri israilogullarına mı göndermiştir ?

  Reklam

  Allah Teala bütün peygamberleri israilogullarına mı göndermiştir ? Mumsema ALLAH Teala bütün peygamberleri israilogullarına mı göndermiştir yoksa diger kavimlerede peygamber gelmişmidir ? Peygamber efendimiz bütün peygamberler baba bir anne farklı kardeştirler demiştir hz. ibrahim peygamberin neslinden iki peygamber Yahya a.s İsmail a.s var biri bizim peygamberimizin atası digeri israilogullarının atası ama onlara bir çok peygamber gönderilmiş diger kavimlere uyarıcı gönderilmemiş mi acaba çünkü sonuçta peygamber soyu olan onlar ?

 2. islamyolu
  Emekli

  Cevap: Allah Teala bütün peygamberleri israilogullarına mı göndermiştir ?


  Reklam


  ALLAH Teala bütün peygamberleri israilogullarına mı göndermiştir yoksa diger kavimlerede peygamber gelmişmidir ? Peygamber efendimiz bütün peygamberler baba bir anne farklı kardeştirler demiştir hz. ibrahim peygamberin neslinden iki peygamber Yahya a.s İsmail a.s var biri bizim peygamberimizin atası digeri israilogullarının atası ama onlara bir çok peygamber gönderilmiş diger kavimlere uyarıcı gönderilmemiş mi acaba çünkü sonuçta peygamber soyu olan onlar ?
  İbrahim (Aleyhisselam) ın oğulları İsmail ve İshaktır. yahya (Aleyhisselam) Hz İsanın Teyzesi oğlu , Hz zekeriyya (Aleyhisselam) ın oğludur.

  İsrail oğulları : Hz İshak (Aleyhisselam) , yakup (Aleyhisselam ) , Yusuf (Aleyhisselam) devam eder. Musa (Aleyhisselam) , İsa (Aleyhisselam) Yahya (Aleyhisselam ) diye sonra 500 yıllık bir fetret devri girmiştir araya. Yani hiç bir Peygamber gönderilmemiştir.
  İsmail (Aleyhisselamın) soyundanda Peygamberimiz (Salllahu Aleyhi ve sellem) efendimiz gelmiştir.

  İsrailoğulları ismini Yakup (Aleyhisselam ) dan almıştır çünkü bir diğer ismi İsrail dir. Yakup (Aleyhisselam ) ın.

  şimdi dünyaya 124 bin peygamber gelmiştir. Diğer rivayete göre 224 bin. daha bizim bilmedigimiz Dolu Peygamber vardır.

  - “Biz senden önce de bir çok resul/peygamber gönderdik. Onlardan bazısını sana anlattık, bazısını ise anlatmadık.”(Mümin, 40/78)

  şimdi kardeşim diğer soruna geçersek Her kavme bir uyarıcı gelmiştir

  - Bununla beraber, Kur’an’da adı geçen Hz. Adem, Hz. İdris, Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih, Hz. İbrahim, Hz. Lut, Hz. İsmail, Hz. İshak, Hz. Muhammed (a.s.m) gibi peygamberlerin hiç biri İsrail soyundan gelmemiş ve Yahudilere peygamber olarak da gönderilmemiştir. İsrail kelimesi, Hz. Yakub (as)’ın ikinci ismi olarak şöhret bulmuştur. Buna göre, İsrailoğlunun soyundan gelenler ancak Hz. Yakub (as)’ın soyundan gelenlerdir. Hz. Musa (as)’dan Hz. İsa (as)’a kadar gelen peygamberlerin Kur’an’daki sayısı, on birdir. Geriye on dört peygamber söz konusudur. Bu da Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin yarısından fazlasıdır.

 3. semaver
  Emekli
  Ama hz. isa resul olarak geçiyor ve bizim peygamberimiz gibi bütün ülkelere elçiler göndererek Allahın dinini teblig etmiştir diye hadisler var bu nasıl oluyor o peygamberler sadece o kavme gönderilmiyor mu ?

 4. islamyolu
  Emekli
  İlk insan ve peygamber olan Hz Ademden beri 124 bin peygamber gelip geçmiştir. Bunlardan 25 ya da 28 tanesinin adları Kuran'da anılmaktadır ki bu peygamberler genellikle tarihte medeniyetin beşiği olan ortadoğu ve çevresinde yaşamışlardır. Kuran'da anılan peygamberlerin bir kısmı İsrailoğullarına bir kısmıda diğer kavimlere gönderilmiş peygamberlerdir. Geriye kalan diğer peygamberler de dünyanın çeşitli yerlerindeki muhtelif kavimlere gönderilmişlerdir. Bunun en açık delili dünyanın dört bir yanındaki kavimlerin kültürlerinde yer etmiş, tabletlerine işlemiş fakat dejenere olarak günümüze kadar gelebilmiş vahiy kaynaklı hakikatlardır. Buradan da anlaşıldığı gibi 124 bin peygamber dünyanın her tarafında ilahi vahyi tebliğ etmiş fakat bu vahiy hakikatları zamanla dejenerasyona uğramıştır.
  Bilindiği üzere eskiden iletişim imkanları son derece kısıtlı idi. Aralarında bir dağ olan iki kavmin birbirinden haberi olamayabiliyordu. Bu nedenle aynı zamanda ve yakın mekanlarda bile peygamber görevlendiriliyordu. Bu nedenle bir kavme kısa aralıklarla gönderilen peygamberler baba-oğul ya da kardeş olabiliyorlardı. Hz Muhammed'den (s) başka peygamberler sadece kendi kavimlerine gönderilmiştir. Bu durum Kuran'da sık sık ifade edilmiştir.

  "Andolsun ki, vaktiyle Nuh'u da kavmine gönderdik, O, onlara şöyle dedi: 'Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.'" 11,25
  "Onlara, kendilerinden öncekilerin; Nuh Kavmi'nin, Âd'in, Semûd'un, İbrahim Kavmi'nin, Medyen Ashabı'nın ve o mü'tefikelerin haberi gelmedi mi? Onların hepsine peygamberleri delillerle gelmişlerdi. Demek ki Allah, onlara zulmetmiş değildi, lâkin onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı." 9,70
  Dolayısıyla iletişim imkanı olmayan bir kavmin insanının diğer kavme gönderilen peygamberden sorumlu olması söz konusu değildir.
  • Peygamber gönderilmemiş ya da fetret devrini yaşamış bir kavme sorumluluk olmadığı da;
  • "Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir Peygamber göndermedikçe, hiç kimseye azab edecek değiliz." 17:15 Ayetiyle açıkça bildirilmiştir.
  İletişim imkanlarının dünyayı bir kavim durumuna getirdiği bu son zamanda gönderilen peygamber tüm insanlığa gönderilmiştir; "Biz seni ancak bütün insanlara bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. " 34:28


 5. semaver
  Emekli
  O zaman biz muhammed ümmeti olarak 1400 sene fetret devri yaşıyoruz vahiy gelmiyor bize sorumluluk yok mu yani ??

 6. KulBarış
  Üye
  haşaa
  Kur'an-ı Kerim'in hükümleri kıyamete kadar geçerlidir.Kur'an evrenseldirve Habibullah'tan sonra peygamber gelmeyecektir.
  Hz.Muhammed Allah (azze ve celle) ın en sevgili kuludur.Geçmiş kavimlere bakılırsa Firavun ve inananları ŞİRKten Lut(as) kavmi LİVATAdan helak olmuştur.günümüz dünyasında bu her ikiside nerdeyse her ülke ve millette vardır.Helak olmayışımızın yegâne sebebi ÜMMET-i MUHAMMED oluşumuzdur.

  çünkü kavmi helak olunan peygamberleri büyük hüzün kaplar..

 7. islamyolu
  Emekli
  O zaman biz muhammed ümmeti olarak 1400 sene fetret devri yaşıyoruz vahiy gelmiyor bize sorumluluk yok mu yani
  Kardeş öyle düşünme aman ha. Alimler Peygamber varisleridir. benim ümmetimin Alimleri İsrailoğullarının Peygamberleri gibidir söz var. bir yandan Allah Kuran-ı Kerim için ben koruyacam demiştir. Son Peygamber de Hz Muhammed (Salllahu Aleyhi ve sellem ) Dahada İslam dini orjinal halde Duruyor. Bir bozulma olmadıki. Fetret devrine girsin. en sondada Size dini tamamladım demiştir. bir yandanda peygamber efendimiz (Salllahu Aleyhi ve sellem) Allah her yüzyılın başında Sünnetleri yenileyecek (Eski orjinal haline getirecek) bidatleri kaldıracak bir müceddit gönderecektir demiştir. bu sahi hadistir. Ebu davut hadisidir. o kada Ayet ve hadis ortadaki nasıl fetret devri olsun. dinimizde bir kopuklukmu olduki Fetrete girsin.

 8. semaver
  Emekli
  "Kardeş öyle düşünme aman ha Alimler Peygamber varisleridir benim ümmetimin Alimleri İsrailoğullarının Peygamberleri gibidir söz var bir yandan Allah Kuran-ı Kerim için ben koruyacam demiştir Son Peygamber de Hz Muhammed (Salllahu Aleyhi ve sellem ) Dahada İslam dini orjinal halde Duruyor Bir bozulma olmadıkiFetret devrine girsin en sondada Size dini tamamladım demiştir bir yandanda peygamber efendimiz (Salllahu Aleyhi ve sellem) Allah her yüzyılın başında Sünnetleri yenileyecek (Eski orjinal haline getirecek) bidatleri kaldıracak bir müceddit gönderecektir demiştir bu sahi hadistir Ebu davut hadisidir o kada Ayet ve hadis ortadaki nasıl fetret devri olsun dinimizde bir kopuklukmu olduki Fetrete girsin " ama kuranın vahyi kesilince fetret devri olmuyormuydu yani peygamberler gelmeyince din bozulunca mı fetret devri oluyor ben yanlış biliyorum o zaman

 9. mum
  Administrator
  israiloğullarına gelen peygamberlerin bir kısmı bilinir ama çoğu bilinmez, sayısını da ancak Allah bilir.

 10. umutlucan
  Sadece ALLAH'a kul olun
  ALLAH Teala bütün peygamberleri israilogullarına mı göndermişti
  ?
  ALLAH bütün peygamberlerini israiloğullarına göndermemiştir.bir çok peygamberin israil oğullarına gönderilmesi bütün peygamberlerin o kavme gönderildigi anlamına gelmez.

  yeryüzünde hiç bir millet yoktur ki kendilerine peygamber ulaşmış olmasın . vesselammm

 11. Misafir
  124 bin peygamberin var olduğunu söyleyıp sadece 27 tanesını anlatmak ve buna ayet indirip bazılarını bıldırdık bazılarını bıldırmedık ve ınsanlarada hadı buna inanın bir kişi bana 30 tane peygamber saysın ?

 12. Şema
  el-âsa limen âsa

  Reklam


  bir kişi bana 30 tane peygamber saysın ?
  Allah akıl fikir versin.
  124.000 peygamberin kıssası Kuranı kerimde zikredişeydi durum ne olurdu? hiç düşünmez misiniz!!!
  300 yapraklı Kuranı okumaktan aciz olan siz cahil Müslümanlar nasıl ciltlerle olan kitabı okuyacaktınız

+ Yorum Gönder
israiloğullarına gönderilen peygamberler,  israiloğullarına gelen peygamberler,  israiloğullarına kaç peygamber gelmiştir,  israiloğullarına gönderilen peygamber,  hz muhammed israiloğullarından mıdır,  israilogullarina gonderilen peygamberler,  israilogullarina gelen peygamberler