+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Oturarak su içmek Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. haci
  Özel Üye
  Reklam

  Oturarak su içmek

  Reklam

  Oturarak su içmek Mumsema oturarak su içmenin ve zem zem suyunu ayakta içmek ile ilgili hadis yazarmısınız dün bir arkadaşla bu konuyu tartıştık ben ayakta veya oturarak su içmenin farz yapılmamasını söyledim bilgilerineze vesselam

 2. imamhatipli42
  Ölüm var Ölüm

  Cevap: oturarak su içmek


  Reklam


  soru
  suyu oturarak içmek gerektiği neden kaynaklanıyor?
  zemzemsuyunu saygı açısından ayakta ve kıbleye karşı içmek gerekiyor, peki normal suyu oturarak içmek gerektiği neden kaynaklanıyor?

  Cevap

  Suyu içerken imkân nisbetince kıbleye yönelip, oturarak besmele çekip su bardağı sağ ele alınarak içmelidir. Her hususta olduğu gibi su içerken de itidal üzere hareket etmeli aşırı derecede su içmemelidir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sakın sizden biriniz ayakta su içmesin. Her kim unutursa kusuversin." buyurmuştur. (Müslim)

  Bununla beraber Peygamber Efendimizin bir kaç defa yakta su içtiği ve bunun da ciz olduğunu untmamak gerekir.

  Rivâyete göre, bir kere Hazret-i Alî (Kûfe mescidi'nin) geniş kapısına gelmiş ve orada ayak üzeri su içmişti. (Halkın şüphesini izâle için): "Birtakım kimseler birisinin ayak üstünde su içtiğini fenâ görürler. Halbuki ben Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'in benim içtiğimi gördüğünüz gibi su içtiğini gördüm" dedi. (Buhari)

  Abdullâh b. Abbâs|Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem ayakta Zemzem suyu içti, dediği rivâyet olunmuştur.(Buhari)

  Zemzemin ayakta içilmesi meselesine gelince:

  İbni Abbas’tan (r.a.) gelen bir rivayette, Peygamberimizin, Zemzem suyunu ayakta olduğu halde içtiği rivayet edilir. İbni Abbas şöyle der: “Ben Resulullaha (a.s.m.) Zemzem ikram ettim, ayakta içti.”5

  Bilindiği üzere Peygamberimiz bir hadislerinde ayakta su içmeyi yasaklamıştır.6 Bu itibarla, hadis âlimleri bu farklı rivayetleri birleştirmişlerdir. Sahih-i Müslim Şârihi Nevevî, bu iki farklı hadis hakkında şöyle der:

  “Bu hadislerdeki yasaklama tenzihen mehruh şeklindedir. Ayakta su içmenin câiz olduğunu beyan içindir.”

  Îmam Suyutî Hazretleri de, Peygamberimizin (a.s.m.), Zemzemi ayakta içmesini şöyle izah eder:

  “Resul-i Ekremin (a.s.m.) Zemzemi ayakta içmesi, ayakta su içmenin câizliğini açıklama mânâsın-dadır. Şöyle de denebilir: Halkın izdihamı dolayısıyla Resulullah (a.s.m.) oturmaya müsait bir yer bulamadığı veya Zemzemin çevresi ıslak olduğu için ayakta içmiştir.”

  Hanefî âlimleri, İbni Abbas’ın rivayet ettiği hadise dayanarak Zemzemi ayakta içmenin müstehaplığına hükmetmişlerdir. Netice olarak, Zemzem suyunun ayakta içilmesinde bir mahzur yoktur, denebilir.

  1. Buharı, Bedü'l-Halk: 29.

  2. A.g.e.

  3. Fethü'r-Rabbânî, 23:248.

  4. A.g.e., 23 247.

  5. Müslim, Eşribe: 117; İbni Mâce, Eşribe: 21

  6. Müslim, Eşribe: 112; Ebû Davud, Eşribe: 13


  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet Editör  Oturarak içmek sünnettir:

  Ebu Saîd el-Hudrî'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:
  (( أَنَّ النَّبِيَّ×زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمـاً.)) [أخرجه مسلم]
  "Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ayakta içmekten nehyetti."[1]

  [1]Müslim; hadis no: 2025.

  Oturarak içmek sünnettir:
  Oturarak içmek sünnettir Ebu Saîd el-Hudrî'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:
  (( أَنَّ النَّبِيَّ×زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمـاً.)) [أخرجه مسلم]
  "Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ayakta içmekten nehyetti."[1]

  [1]Müslim; hadis no: 2025.

 3. elif gibi...
  Üye
  "Sakın sizden biriniz ayakta su içmesin. Her kim unutursa kusuversin." buyurmuştur. (Müslim)
  böyle bir şey var mı gerçekten?
  benim bildiğim sağlığa zararlı olduğu için ayakta su içilmez, günah olduğu için değil.

  Bununla beraber Peygamber Efendimizin bir kaç defa yakta su içtiği ve bunun da ciz olduğunu untmamak gerekir.
  Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendisinin uymadığı bir şeyi neden söylesin.
  bu hadisler kafamı karıştırdı doğrusu.


 4. //£$r#//
  Üye
  ben de peygamber efendimizin ayakta su içtiğini ama ayakta su içerken bir yerlere dayandığını duy muştum...

+ Yorum Gönder
oturarak su içmek