+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Bıyıkları Jiletle Kesmek Günah mıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Hiss1
  Devamlı Üye
  Reklam

  Bıyıkları Jiletle Kesmek Günah mıdır?

  Reklam

  Bıyıkları Jiletle Kesmek Günah mıdır? Mumsema Sakal kesmenin günah olup olmadığı tartışılıyor. Ben ise mekruh görüşündeyim. Peki bıyıkları jiletle kesmek günah mıdır?

 2. Muhasibi
  Editör

  Cevap: Bıyıkları Jiletle Kesmek Günah mıdır?


  Reklam


  Alimlerimizden bazıları, kesilmemesi ve sadece dudak uçlarından kısaltılması gerektiğini savunurlarken; bazı alimlerimiz ise, kadınlara veya müşriklere benzemek düşüncesi olmaksızın bıyıkların kazınmasını caiz, hatta efdal görürler

 3. EarthQuake®
  Yolcu
  "Ben ise" derken?


 4. Mehmet5
  ☪ ☪ ☪ (müslüman) ☪ ☪ ☪
  "Bıyıkları son derece kesin. (Makasla) Sakalları bırakın." Buhari, Libas:63
  "Bıyıkları kesin, sakalları salın. Mecusilere (Ateşperest) muhalefetedin." Müslim, Taharet:16
  "Bıyıkları kesin, sakalları bırakın, Yahudiler'e benzemeyin." Tahavi Meânil-âsâr:4/230 , Ali el müttaki, Kenzül Ummal
  "Erkekleri sakallarıyla, kadınları saç örgüleriyle süsleyen ALLAH-u Teâlâ (Celle Celaluhu) tesbih ederim." el Acluni,Keşfu'l-Hafa:1447
  "Bıyığı almak dindendir." Beyhaki, Şuabul İman:6452
  "Bıyığını uzatanın ALLAH-u Teâlâ (Celle Celaluhu) duasını kabul etmez." Deylemi, Müsned'i Firdevs:5648
  "Bıyığını kısaltan bir adam gördüğünüzde, işte o sizin en hayırlılarınızdandır. Bıyığını uzatan bir adam gördüğünüzde, o da sizin en şerlilerinizdendir." Deylemi, Ahkamul Mezahib fi etvaril Liha veşşevarib:90


 5. islamyolu
  Emekli
  Mehmet5 kardeşim Gerekli bilgileri vermiş. zaten. Sakalın 1 Tutam olması sünnettir. kazımak Haramdır. kirli sakal gibi bırakmak haramdan kurtarır. Bıyıklar Oldugunca ince kesilmeli. ama kazıma işlemi yapılmamalı. Mecusiler zamanında Uzun bıyıklar bırakırlardı. Peygamberimiz (Salllahu Aleyhi ve sellem ) bir mecusiyi o şekilde görünce. benim ümmetim bıyıklarını oldugunca kısa keser , ve sakalları bir tutam uzatırlar demiştir..

  Sakalın 1 tutamın fazlasıda caiz değildir. Eski ümmetlerde caizdi ama İslam gelince oda yasaklandı. 1 tutamı geçmeyecek diğer türlüsü sünnete muhaliftir.

 6. Hiss1
  Devamlı Üye
  [QUOTE]"Ben İse" derken?[/QUOTE]
  Evet, ben o görüşteyim. Çünkü o görüşte olan tek kişi ben değilim. Bazı alimlerimizin öyle dediğini duymuştum. Ben de onlara katılıyorum.

 7. islamyolu
  Emekli
  Evet, ben o görüşteyim. Çünkü o görüşte olan tek kişi ben değilim. Bazı alimlerimizin öyle dediğini duymuştum. Ben de onlara katılıyorum.
  bak şimdi sana ben ne diyeyim. Hanifi mezhebinin Ehli sünnet Alimlerinin Cumhuru Sakal kesmek Haramdır diyor yani kazıyarak jiletle kesmek. İmam-ı Azamda bu görüşte. Maliki ve Hambeli Mezhebinin Müçtehit alimleri ve Ehli sünnet alimlerinin Cumhuruna göre Haramdır. İmam Şafi hazretlerine görede Haramdır. Ama şafi Mezhebinin cumhuruna göre Mekruhtur.

  yani sakalı kazımanın Haram oldugu 3 mezhepte kesindir. Şafi Mezhebinin Cumhuruda Mekruh görüşündedir.

  Ehli sünnet Mezheplerinin Cumhuruna göre Sakal kazımak Haramdır. bana göre Mekruhtur Haramdır diye bir söz kullanamayız. Çünkü biz Müçtehid degiliz. Ehli sünnet oldugumuz için hangi mezhepdeysek O mezhebin Cumhur ulemasının görüşlerini alabiliriz.

 8. EarthQuake®
  Yolcu
  İslamyolu'nun dediği gibi, biz görüş belirtemeyiz kardeş, görüşe uyarız. Ben ise diye bir şey olmaz. Her kafadan bir ses çıkmaz.

 9. ercümentaras
  Üye
  bir çok cemaat sakallarını jiletle keser Türkiyede mesela Fethullah Gülen Hocaefendi de kesiyor gördüğümüz kadarıyla.Yani bu cemaatlerin hepsi haram mı işliyorlar demek istiyorsunuz hem de bile bile?

 10. islamyolu
  Emekli
  bir çok cemaat sakallarını jiletle keser Türkiyede mesela Fethullah Gülen Hocaefendi de kesiyor gördüğümüz kadarıyla.Yani bu cemaatlerin hepsi haram mı işliyorlar demek istiyorsunuz hem de bile bile?
  Fethullah Gülenin konuşmasını dinlemiştim. Sakal uzatmak gelenenek diyordu. vede sünnet değil diyordu. Peki sen Fethullah Gülen bunu yapıyor diye inanıyorsun. Kainatın efendisi (Salllahu Aleyhi ve sellem) o kadar hadisi şeriflerde söylemiş Sakal mevzusunu arkadaşta hadisleri yazmıştı zaten. Peygamberden Dahamı iyi bilecek Fethullah gülen neyin ne oldğunu. Bediüzzaman hazretleri ne diyor biliyormusun sakal mevzusunda. Benim Tek yapmadıgım Sünnet Sakal bırakmak diyor. onunda sebebi Uzatırsam Bu devlet Ordan oraya süründürüyor beni. Uzattıgım sakalımı keserlerse zorla o zaman Ben kahrolurum gibi kelimeler kullanmıştı. Nur cemaatinin sahibi Bunu diyor. Kardeş Bak Bende Bırakmıyorum sakal bırakamıyorum. Jiletle kazıyorum vede Haram olduğunu biliyorum. Allah inşallah zaruretimden dolayı affeder diyorum.. Hacı Ali Haydar efendi Hazretlerine soruyorlar işimiz dolayısı ile sakalmızı bırakamıyorum. varmı bir zaruret. Ali Haydar efendi ise ben Zaruret diyebilirim ama Allah Zaruret dermi onu bilemem diye cevap veriyor.

 11. ercümentaras
  Üye
  Fethullah Gülen yapıyor diye demiyorum,sünnet olduğunu da biliyorum.Peki sakal ı jiletle kesmek haramdır diye bir sahih hadis var mı?

 12. ercümentaras
  Üye

  Reklam


  Sakal bırakmakta ve diğer sünnetleri işlemekte mü'minin esas niyeti Peygamberimize uymak ve onu taklit etmektir. Bir Müslümanm gayesi, mümkün olduğu ölçüde sünnet-i seniyyeye her yönüyle uymaktır. Fakat buna muvaffak olmak ancak «ehass-ı havas» denilen bazı mümtaz şahsiyetlere mahsustur. Yalnızca müçtehid ve velî mertebesine varan zatlar bu sınıfa girer. Fakat herkes sünnetin tamamını yapamasa da, taraftar
  olmak, kabul etmek ve hâlis bir niyetle de yapmaya gayret göstermek mecburiyetindedir. Ancak bu niyet ve kararlılık içinde olmakla beraber, daha başka maslahatlar icabı olarak bazı sünnetleri yapmayanları ve yapamayanları çok büyük bir günaha girmiş gibi suçlamaya ve tahkir etmeye, küçük görmeye de hakkımız yoktur.

  Sakal meselesine de bu ölçü içinde bakmak lâzımdır. Sakal bırakmak Peygamberimizin hem fiilî ve hem de kavlî bir sünnetidir. Mü'min bu sünneti işlemekle, âdetini ibadete çevirir ve büyük sevaba kavuşur. Sakal bırakmayanların mes'uliyet altına girdiklerini söyleyen müçtehidler varsa da, bazı âlimler sakalı kesmenin tenzihen mekruh olduğunu ve hattâ son devir İslâm âlimlerinin bazıları da mubah olduğunu belirtmişlerdir.

  Asrımızın büyük âlimi Bediüzzaman, «Bazı âlimler 'Sakalı tıraş etmek caiz değildir' demişler. Muradları, 'Sakalı bıraktıktan sonra tıraş etmek haramdır' demektir. Yoksa hiç bırakmayan, bir sünneti terk etmiş olur» 4 demektedir.
  Bu durumda, sakalı bıraktıktan sonra kesenler, Hanefî, Hanbelî ve Maliki âlimlerince mes'ul duruma düşerlerse de, Şafiî âlimlerince —Gazali, İbni Hacer, Remli, Rafiî ve Nevevî—ye göre tenzihi bir mekruh işlemiş olmaktadırlar. Bu meselede Şafiî mezhebine uyan kimseler,bir mes'uliyet altına girmezler.

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
bıyık kesmek caiz mi,  bıyık kesmek haram mı,  bıyık kesmek günah mı,  sakalı jiletle kesmek haram mı,  bıyık kazımak,  bıyığı jiletle kesmek,  bıyıkları jiletle kesmek caiz mi