Konusunu Oylayın.: Dua ederken birini aracı koymak nekadar doğru

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Dua ederken birini aracı koymak nekadar doğru
 1. 23.Eylül.2011, 23:16
  1
  rahmi44
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 09.Eylül.2011
  Üye No: 90275
  Mesaj Sayısı: 7
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Dua ederken birini aracı koymak nekadar doğru


  Dua ederken birini aracı koymak nekadar doğru Mumsema S.A.Dua ederken birini aracı yapmak ne kadar doğru. Yani ''şu insanı aracı koyarak onun yüzü suyu hürmetime şu dileğimi ver denilmesi''doğru mu?yanlış mı?bu konu hakkında güvenilir kaynaklara dayalı bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim...Allah 'a emanetsiniz....


 2. 23.Eylül.2011, 23:16
  1
  Üye  S.A.Dua ederken birini aracı yapmak ne kadar doğru. Yani ''şu insanı aracı koyarak onun yüzü suyu hürmetime şu dileğimi ver denilmesi''doğru mu?yanlış mı?bu konu hakkında güvenilir kaynaklara dayalı bilgisi olan yardımcı olursa sevinirim...Allah 'a emanetsiniz....

 3. 23.Eylül.2011, 23:21
  2
  Galus
  Özel Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 13
  Mesaj Sayısı: 4,812
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 51
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Cevap: Dua ederken birini aracı koymak nekadar doğru
  Bir Müslüman dua ederken dua esnasında aracı koyabilirmi? Bu soruya cevap bulmak için ALLAH RASULU s.a.v. ve onun arkadaşları (sahabe)ın yaşamına bakmak gerek..
  Öncelikle ALLAH RASULU s.av. bu konuda bizleri uyarmakta ve KUL ancak şu 3 şeyle tevesülde bulunabilir demektedir.
  1)= 1- ALLAH Azze Ve Celle'ye Güzel İsimlerinden Bir İsimle Veya Yüce Sıfatlarından Bir Sıfatla Teves¬sülde Bulunmak

  Bu tür tevessülün meşru olduğunun delili ise, "ALLAH'ın güzel isimleri vardır. O'nu onlarla çağırınız!" şeklindeki
  (A'raf Sûresi 180. Ayetidir). Bu ayetin anlamı,

  "ALLAH 'a bu güzel isimleriyle tevessülde bulunarak dua ediniz"dir.

  Hiç şüphe yok ki, ALLAH Azze ve Celle'nin yüce sıfatları da bu is¬teğe dahildir. Zira Esma-i Hüsrıa Onun sıfatlarıdır. ALLAH Tebareke ve Teala, bunları kendisine özgü kılmıştır.

  Bunun bir örneği de, ALLAH Azze ve Celle'nin Kitab'ında zikrettiği şu duadır:

  "... Rabbim! Bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulun¬mamı ilham et ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat(atarak Cennet'ine koy)!"(Nem/ Sûresi, Ayet-. 19)

  Buna delil olarak, yine ALLAH RASULÜ s.a.v. namazdan selamla çıkmadan önce okuduğu duayı da gösterebiliriz:

  "ALLAH ım! Seni gaybı bilmen ve yarattıklarının üzerinde olan kudretinle anıyorum. Hayat benim için hayırlı olduk¬ça, beni diri tut! Ölüm de ne zaman benim için hayırlı ise, beni o zaman öldür!" (Nesai bu hadisi rivayet etmiş, el-Hakim "sahih" olduğunu söyle¬miş ve ez-Zehebi de bunu doğrulamıştır

  Yine RASULULLAH SA.V., adamın birisi teşehhüdde,

  "ALLAH'IM! Ey VAHİD, EHAD VE SAMED olan! Ey doğurmamış ve doğmamış olan ve kendisine denk bulun-mayan! Senden günahlarımı bağışlamanı diliyorum. Şüp¬hesiz ki çok bağışlayan ve çok acıyan yalnız sensin!" diye dua ettiğinde, "ALLAH onu bağışladı, ALLAH onu bağışladı" buyurmuştur…

  (Ebu Davud, Nesai, Ahmed b. Hanbel ve diğerleri, sahih bir se-nedle rivayet etmişlerdir )


  2)= Dua Edenin, İşlediği Saiih Bir Amelle ALLAH a Tevessülde Bulunması

  Müslümanın,

  "ALLAH'ım! Sana olan İmanım, sevgim ile ve senin RASUL'ÜNE uymam ile üzerimdeki sıkıntıyı gider¬meni istiyorum"

  veya "ALLAH'IM! MUHAMMED'e olan sevgim ve imanımla, üzerimdeki sıkıntıyı gidermeni istiyorum" demesi gibi tevessül, bu türdendir.

  BU TEVESSÜLDEN OLMAK ÜZERE; DUA EDENİN, İŞLEMİŞ ODUĞU AMEL VESİLESİYLE;

  ALLAH Azze ue Celle'den korktuğunu, O'nun rızasını ve O'na itaati her şeyden üstün tuttuğunu söylemesi, bundan sonra du¬asında RABB'ine tevessülde bulunması, bu duanın daha etkili ve çabuk kabul etmesi için en uygun yoldur.

  Bu, güzel ve meşru olan tevessüldür. Meşru oluşuna, ALLAH Azze ue Celle'nin şu sözü delildir:

  "Onlar; "Rabb'imiz! Şüphesiz biz iman ettik. Artık gü¬nahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru!" diyen-
  ler(dir)."(Âli- İmran Sûresi, Ayet: 16}

  "Rabb'imiz! Biz, indirdiğine inandık ve Rasûl'e uyduk. Böylece bizi şahidlerle beraber yaz."(Ali- imran. Ayet-. 53)

  "Rabb'imiz! Biz, "Rabb'inize iman edin" diye imana çağrıda bulunan bir çağrıcıyı işittik, hemen iman ettik.
  Rabb'imiz! Bizim günahlarımızı bağışla, kötülükierimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür! Rabb'imiz! Elçile-rine va'dettiklerini bize ver, Kıyamet gününde de bizi "hor ve aşağılık" kılma. Şüphesiz sen, va'dine mahalefet etme-yensin."(Ali İmran Sûresi, Ayet 193-194)

  "Kullarımdan bazıları diyorlardı ki: Rabb'imiz! İman ettik, bağışla bizi! Bize acı! Sen acıyanların en hayırhsı-
  Sın (Mü'minun Suresi, Ayet: 109)

  Bunlar ve benzeri ayetler, bu tür tevessül için örnek olarak zikredilebilir.

  Hakeza bu tür tevessülün meşru ol¬duğuna, Bureyde İbnu'l-Hasib RadiyaUahu Antiın rivayet etti¬ği şu hadis de delalet etmektedir:

  "ALLAH Rasulü bir kişiyi şöyle dua ederken duydu: "ALLAH 'ım! Senin, kendinden başka ilah olmayan ALLAH ol¬duğuna iman ettiğimi, senin Ehad ve Samet olup, doğ¬mamış ve doğurulmamış olduğunu, sana denk hiç kimse¬nin de olmadığını sana arzederek, senden istiyorum

  Ayrıca burada Abdullah ibni ömerden rivayet edilen meşhur mağara ehli 3 beni İsrailli gencin tevesülü söz konusudur…

  3)= Salih Bir İnsanın Duasıyla ALLAH a Tevessülde Bulunmak

  Bunu şöyle örneklendirelim:

  Bir müslümanın başına şiddetli bir darlık veya bela gel¬diğini ve bu müslümanın da ALLAH Azze ve Celle'ye karşı hata ettiğini düşünelim.

  Bu kimse, durumunu bildiği için, ALLAH Azze ue Celleye yönelmede güçlü bir sebebe yapışmak iste¬mektedir.

  Bunun üzerine, salih amel sahibi muttaki bir insana veya Kitab ve Sünnet ilmine sahip faziletli bir kim¬seye gider. Ondan, kendisi için Rabb'ine dua etmesini ister.

  ALLAH Azze ue Celleden, içinde bulunduğu sıkıntıya bir çıkış yolu göstermesi için, o muttaki ve salih kimsenin duasını ister.

  İşte bu, Şer'i olan tevessülün bir diğer türü¬dür. Temiz Şeriat'ımızda bunun delilleri vardır. Şeriat bundan söz ettiği gibi, Sünnet-i Seniyye'de de bu konuda birçok örnek vardır. Hatta Ashab'dan bir çoğundan, bu konuda örnekler rivayet edilmektedir.

  Enes b. Malik Radıyaliahu Anh rivayet ediyor:

  "Bir cuma günü ALLAH'ın Nebisi hutbe irad ediyordu. Bedevilerden biri tam hutbe sırasında ayağa kalkıp RASU-LULLAH'a bakarak; "ey ALLAH'IN RASÛLÜ! Çocuklar açlıktan öldü. Koyunlar ve atlar öldü. ALLAH'a dua et de bize yağmur versin" dedi.

  ALLAH RASULÜ de bunun üzerine ellerini havaya kaldırdı. Öyle ki, koltuk altlarının beyazlığını gördüm. Şöyle dua etmeye başladı:

  - ALLAH'ım! Bize yağmur ver! ALLAH'ım, bize yağmur ver! ALLAH'ım, bize yağmur ver!

  Vallahi, biz gökte hiçbir bulut göremezken, aniden bir bulut kümesi belirdi. Göğün ortasına gelince yayılmaya başladı ve sonra da yağmur yağmaya başladı.
  Nefsim elinde olan ALLAH'a yemin ederim ki, bulutlar dağlar gibi olmadan RASULLAH ellerini indirmedi.

  ALLAH RASULÜ hutbesini bitirip inerken, sakallarından yağmur suları sızıyor¬du.

  Namazdan çıkınca, suları geçerek evlerimize vardık. O gün boyu yağmur durmadı. Ertesi gün, ertesi gün yine durmadı. Öyle ki, bir sonraki cumaya kadar yağmur yağdı. Medine'nin vadileri suyla doldu, taştı.
  Aynı Arabi, Öbür cuma günü mescidde yine RASULULLAH'IN karşısına dikilip,

  "EY ALLAH'IN RASULÜ! Binalar yıkıldı. Hayvanlar suda boğulup gittiler. ALLAH'A dua et de, ALLAH artık yağmuru yağdırmasın" dedi. Bunun üzerine RASULULLAH tebessüm etti ve ellerini kaldırarak şöyle dua etmeye başladı;

  - ALLAH'IM! Dağların zirvelerine, çöllere, vadilerin de¬rinliğine ve ağaçların bittiği topraklara yağmur gönder.
  Eliyle bulutların bulunduğu yerlere işaret ettikçe, büyük bir çukur halinde bulutlar sağa sola dağılarak açılmaya başladı. Böylece bulutlar Medine'nin çevresinden sıyrıldı.

  Çevremizde yağmur tamamen kesildi. Namazdan, gün açmış olarak çıktık. Medine'deki vadi, yaklaşık bir ay sel¬lerle dolup-taşıp aktı. Uzak bölgelerden ve çevreden ge¬lenler arasında, yağmurların bereketli bir şekilde yağdığını anlatmayan kimse yoktu…( Bu hadisi Buhari rivayet etmiştir. Aynı şekilde Buhari'yi ihtisa¬rımda da belirttim, î/224, 226-497 no'lu hadis. Hadisin farklı rivayetleri vardır. Biz burada bir rivayet sigasını temel aldık. )

  Yine Enes b. Malik Radıyaiiahu Anh'ın Ömer İbnu'l-Hattab Radıyaiiahu Anh'den rivayet ettiği diğer bir haber de bu ne¬viden sayılabilir: ( İbn-i Hacer el-Askalani, el-İsabe'de (3/634) bu haberi Ebtt Zur'a ed-Dımeşki'ye nisbet etti. Yakub b. Süfyan, "Tarih"inde olayı sahih bir,, senetle, Seîim b. Amir'e atfeder. )


  Sahabe kuraklık çektiğinde Ömer İbnu'l-Hattab Radı¬yaiiahu Anh, Abbas b. Abdulmuttalib'in duasını alarak yağmur talebinde bulunurdu. Ömer Radıyaiiahu Anh şöyle dua ederdi:


  ALLAH'IM! Biz senin NEBİ'n ile sana tevesülde bulunur¬duk. Sen de bize yağmur gönderirdin. Şimdi sana NEBİNİN amcası ile tevessülde bulunuyoruz. Bize yağmur ver.

  Enes Radıyaiiahu Anh diyor ki; ardından ALLAH bize yağmur gönderdi."

  Şimdi bir kısım kimseler bu hadisi alıp DUADA ARACI KOYMA yı caiz görüyorlar, Halbuki Hz Ömer
  Radıyaiiahu Anh'ın, "biz sana senin NEBİ'N ile tevessülde bulunuyorduk" ve "şimdi de Nebi'nin amcası Abbas ile sana tevesülde bulunuyoruz." demesinin anlamı şudur;

  "Biz, NEBİ sağ iken, O'ndan bizim için dua etmesini istiyorduk. O'nun duasıylaALLAH'a yaklaşmak istiyorduk. Şimdi O senin Ahiretine intikal etti. Bize dua etmesinin imkanı kalmadı.

  Bunun için de biz, Nebi'mizin amcası Abbas ile sana yöneliyor ve O'ndan bizim için dua etme¬sini istiyoruz."

  Bunun anlamı budur. Yoksa, bunun anlamı; "senin Nebi'nin makamını vesile ederek sana dua ediyo¬ruz" veya Nebi öldükten sonra da, "ALLAH'ım, Abbas'm senin katındaki makamı hatırına bize yağmur gönder" demek değildir. Böyle bir dua bid'attır. Selef-i Safihin'den (ALLAH onlardan razı olsun), hiç kimse böyle bir duada bu¬lunmamıştır..
  Hafız İbni Asâkir Rahimehuliahu Aleyh, "Tarih"inde {18/ 151) sahih bir senetle

  Burada görüldüğü gibi DUA da aracı koymak İslam şeriatında yoktur.. Bu tür aracı koymayı ve bunlara cevaz verenlerin BİDAT işledikleri ve yukarıda delilleriyle verdiğimiz tevessül konularına tamamen aykırı davrandıkları söz konusudur..

  ALLAH azze ve celle Bizleri Ehli Bidat fırkasından Uzak kılsın. Amellerimize şirk ve islamda olmayan uygulamalı bulaştırmaktan bizleri muhafaza etsin…
  Doğrular ALLAH VE RASULUNDENDİR. HATA VE YANLIŞLARSA NEFSİMDENDİR…


 4. 23.Eylül.2011, 23:21
  2
  Özel Üye  Bir Müslüman dua ederken dua esnasında aracı koyabilirmi? Bu soruya cevap bulmak için ALLAH RASULU s.a.v. ve onun arkadaşları (sahabe)ın yaşamına bakmak gerek..
  Öncelikle ALLAH RASULU s.av. bu konuda bizleri uyarmakta ve KUL ancak şu 3 şeyle tevesülde bulunabilir demektedir.
  1)= 1- ALLAH Azze Ve Celle'ye Güzel İsimlerinden Bir İsimle Veya Yüce Sıfatlarından Bir Sıfatla Teves¬sülde Bulunmak

  Bu tür tevessülün meşru olduğunun delili ise, "ALLAH'ın güzel isimleri vardır. O'nu onlarla çağırınız!" şeklindeki
  (A'raf Sûresi 180. Ayetidir). Bu ayetin anlamı,

  "ALLAH 'a bu güzel isimleriyle tevessülde bulunarak dua ediniz"dir.

  Hiç şüphe yok ki, ALLAH Azze ve Celle'nin yüce sıfatları da bu is¬teğe dahildir. Zira Esma-i Hüsrıa Onun sıfatlarıdır. ALLAH Tebareke ve Teala, bunları kendisine özgü kılmıştır.

  Bunun bir örneği de, ALLAH Azze ve Celle'nin Kitab'ında zikrettiği şu duadır:

  "... Rabbim! Bana, anne ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulun¬mamı ilham et ve beni rahmetinle salih kulların arasına kat(atarak Cennet'ine koy)!"(Nem/ Sûresi, Ayet-. 19)

  Buna delil olarak, yine ALLAH RASULÜ s.a.v. namazdan selamla çıkmadan önce okuduğu duayı da gösterebiliriz:

  "ALLAH ım! Seni gaybı bilmen ve yarattıklarının üzerinde olan kudretinle anıyorum. Hayat benim için hayırlı olduk¬ça, beni diri tut! Ölüm de ne zaman benim için hayırlı ise, beni o zaman öldür!" (Nesai bu hadisi rivayet etmiş, el-Hakim "sahih" olduğunu söyle¬miş ve ez-Zehebi de bunu doğrulamıştır

  Yine RASULULLAH SA.V., adamın birisi teşehhüdde,

  "ALLAH'IM! Ey VAHİD, EHAD VE SAMED olan! Ey doğurmamış ve doğmamış olan ve kendisine denk bulun-mayan! Senden günahlarımı bağışlamanı diliyorum. Şüp¬hesiz ki çok bağışlayan ve çok acıyan yalnız sensin!" diye dua ettiğinde, "ALLAH onu bağışladı, ALLAH onu bağışladı" buyurmuştur…

  (Ebu Davud, Nesai, Ahmed b. Hanbel ve diğerleri, sahih bir se-nedle rivayet etmişlerdir )


  2)= Dua Edenin, İşlediği Saiih Bir Amelle ALLAH a Tevessülde Bulunması

  Müslümanın,

  "ALLAH'ım! Sana olan İmanım, sevgim ile ve senin RASUL'ÜNE uymam ile üzerimdeki sıkıntıyı gider¬meni istiyorum"

  veya "ALLAH'IM! MUHAMMED'e olan sevgim ve imanımla, üzerimdeki sıkıntıyı gidermeni istiyorum" demesi gibi tevessül, bu türdendir.

  BU TEVESSÜLDEN OLMAK ÜZERE; DUA EDENİN, İŞLEMİŞ ODUĞU AMEL VESİLESİYLE;

  ALLAH Azze ue Celle'den korktuğunu, O'nun rızasını ve O'na itaati her şeyden üstün tuttuğunu söylemesi, bundan sonra du¬asında RABB'ine tevessülde bulunması, bu duanın daha etkili ve çabuk kabul etmesi için en uygun yoldur.

  Bu, güzel ve meşru olan tevessüldür. Meşru oluşuna, ALLAH Azze ue Celle'nin şu sözü delildir:

  "Onlar; "Rabb'imiz! Şüphesiz biz iman ettik. Artık gü¬nahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru!" diyen-
  ler(dir)."(Âli- İmran Sûresi, Ayet: 16}

  "Rabb'imiz! Biz, indirdiğine inandık ve Rasûl'e uyduk. Böylece bizi şahidlerle beraber yaz."(Ali- imran. Ayet-. 53)

  "Rabb'imiz! Biz, "Rabb'inize iman edin" diye imana çağrıda bulunan bir çağrıcıyı işittik, hemen iman ettik.
  Rabb'imiz! Bizim günahlarımızı bağışla, kötülükierimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür! Rabb'imiz! Elçile-rine va'dettiklerini bize ver, Kıyamet gününde de bizi "hor ve aşağılık" kılma. Şüphesiz sen, va'dine mahalefet etme-yensin."(Ali İmran Sûresi, Ayet 193-194)

  "Kullarımdan bazıları diyorlardı ki: Rabb'imiz! İman ettik, bağışla bizi! Bize acı! Sen acıyanların en hayırhsı-
  Sın (Mü'minun Suresi, Ayet: 109)

  Bunlar ve benzeri ayetler, bu tür tevessül için örnek olarak zikredilebilir.

  Hakeza bu tür tevessülün meşru ol¬duğuna, Bureyde İbnu'l-Hasib RadiyaUahu Antiın rivayet etti¬ği şu hadis de delalet etmektedir:

  "ALLAH Rasulü bir kişiyi şöyle dua ederken duydu: "ALLAH 'ım! Senin, kendinden başka ilah olmayan ALLAH ol¬duğuna iman ettiğimi, senin Ehad ve Samet olup, doğ¬mamış ve doğurulmamış olduğunu, sana denk hiç kimse¬nin de olmadığını sana arzederek, senden istiyorum

  Ayrıca burada Abdullah ibni ömerden rivayet edilen meşhur mağara ehli 3 beni İsrailli gencin tevesülü söz konusudur…

  3)= Salih Bir İnsanın Duasıyla ALLAH a Tevessülde Bulunmak

  Bunu şöyle örneklendirelim:

  Bir müslümanın başına şiddetli bir darlık veya bela gel¬diğini ve bu müslümanın da ALLAH Azze ve Celle'ye karşı hata ettiğini düşünelim.

  Bu kimse, durumunu bildiği için, ALLAH Azze ue Celleye yönelmede güçlü bir sebebe yapışmak iste¬mektedir.

  Bunun üzerine, salih amel sahibi muttaki bir insana veya Kitab ve Sünnet ilmine sahip faziletli bir kim¬seye gider. Ondan, kendisi için Rabb'ine dua etmesini ister.

  ALLAH Azze ue Celleden, içinde bulunduğu sıkıntıya bir çıkış yolu göstermesi için, o muttaki ve salih kimsenin duasını ister.

  İşte bu, Şer'i olan tevessülün bir diğer türü¬dür. Temiz Şeriat'ımızda bunun delilleri vardır. Şeriat bundan söz ettiği gibi, Sünnet-i Seniyye'de de bu konuda birçok örnek vardır. Hatta Ashab'dan bir çoğundan, bu konuda örnekler rivayet edilmektedir.

  Enes b. Malik Radıyaliahu Anh rivayet ediyor:

  "Bir cuma günü ALLAH'ın Nebisi hutbe irad ediyordu. Bedevilerden biri tam hutbe sırasında ayağa kalkıp RASU-LULLAH'a bakarak; "ey ALLAH'IN RASÛLÜ! Çocuklar açlıktan öldü. Koyunlar ve atlar öldü. ALLAH'a dua et de bize yağmur versin" dedi.

  ALLAH RASULÜ de bunun üzerine ellerini havaya kaldırdı. Öyle ki, koltuk altlarının beyazlığını gördüm. Şöyle dua etmeye başladı:

  - ALLAH'ım! Bize yağmur ver! ALLAH'ım, bize yağmur ver! ALLAH'ım, bize yağmur ver!

  Vallahi, biz gökte hiçbir bulut göremezken, aniden bir bulut kümesi belirdi. Göğün ortasına gelince yayılmaya başladı ve sonra da yağmur yağmaya başladı.
  Nefsim elinde olan ALLAH'a yemin ederim ki, bulutlar dağlar gibi olmadan RASULLAH ellerini indirmedi.

  ALLAH RASULÜ hutbesini bitirip inerken, sakallarından yağmur suları sızıyor¬du.

  Namazdan çıkınca, suları geçerek evlerimize vardık. O gün boyu yağmur durmadı. Ertesi gün, ertesi gün yine durmadı. Öyle ki, bir sonraki cumaya kadar yağmur yağdı. Medine'nin vadileri suyla doldu, taştı.
  Aynı Arabi, Öbür cuma günü mescidde yine RASULULLAH'IN karşısına dikilip,

  "EY ALLAH'IN RASULÜ! Binalar yıkıldı. Hayvanlar suda boğulup gittiler. ALLAH'A dua et de, ALLAH artık yağmuru yağdırmasın" dedi. Bunun üzerine RASULULLAH tebessüm etti ve ellerini kaldırarak şöyle dua etmeye başladı;

  - ALLAH'IM! Dağların zirvelerine, çöllere, vadilerin de¬rinliğine ve ağaçların bittiği topraklara yağmur gönder.
  Eliyle bulutların bulunduğu yerlere işaret ettikçe, büyük bir çukur halinde bulutlar sağa sola dağılarak açılmaya başladı. Böylece bulutlar Medine'nin çevresinden sıyrıldı.

  Çevremizde yağmur tamamen kesildi. Namazdan, gün açmış olarak çıktık. Medine'deki vadi, yaklaşık bir ay sel¬lerle dolup-taşıp aktı. Uzak bölgelerden ve çevreden ge¬lenler arasında, yağmurların bereketli bir şekilde yağdığını anlatmayan kimse yoktu…( Bu hadisi Buhari rivayet etmiştir. Aynı şekilde Buhari'yi ihtisa¬rımda da belirttim, î/224, 226-497 no'lu hadis. Hadisin farklı rivayetleri vardır. Biz burada bir rivayet sigasını temel aldık. )

  Yine Enes b. Malik Radıyaiiahu Anh'ın Ömer İbnu'l-Hattab Radıyaiiahu Anh'den rivayet ettiği diğer bir haber de bu ne¬viden sayılabilir: ( İbn-i Hacer el-Askalani, el-İsabe'de (3/634) bu haberi Ebtt Zur'a ed-Dımeşki'ye nisbet etti. Yakub b. Süfyan, "Tarih"inde olayı sahih bir,, senetle, Seîim b. Amir'e atfeder. )


  Sahabe kuraklık çektiğinde Ömer İbnu'l-Hattab Radı¬yaiiahu Anh, Abbas b. Abdulmuttalib'in duasını alarak yağmur talebinde bulunurdu. Ömer Radıyaiiahu Anh şöyle dua ederdi:


  ALLAH'IM! Biz senin NEBİ'n ile sana tevesülde bulunur¬duk. Sen de bize yağmur gönderirdin. Şimdi sana NEBİNİN amcası ile tevessülde bulunuyoruz. Bize yağmur ver.

  Enes Radıyaiiahu Anh diyor ki; ardından ALLAH bize yağmur gönderdi."

  Şimdi bir kısım kimseler bu hadisi alıp DUADA ARACI KOYMA yı caiz görüyorlar, Halbuki Hz Ömer
  Radıyaiiahu Anh'ın, "biz sana senin NEBİ'N ile tevessülde bulunuyorduk" ve "şimdi de Nebi'nin amcası Abbas ile sana tevesülde bulunuyoruz." demesinin anlamı şudur;

  "Biz, NEBİ sağ iken, O'ndan bizim için dua etmesini istiyorduk. O'nun duasıylaALLAH'a yaklaşmak istiyorduk. Şimdi O senin Ahiretine intikal etti. Bize dua etmesinin imkanı kalmadı.

  Bunun için de biz, Nebi'mizin amcası Abbas ile sana yöneliyor ve O'ndan bizim için dua etme¬sini istiyoruz."

  Bunun anlamı budur. Yoksa, bunun anlamı; "senin Nebi'nin makamını vesile ederek sana dua ediyo¬ruz" veya Nebi öldükten sonra da, "ALLAH'ım, Abbas'm senin katındaki makamı hatırına bize yağmur gönder" demek değildir. Böyle bir dua bid'attır. Selef-i Safihin'den (ALLAH onlardan razı olsun), hiç kimse böyle bir duada bu¬lunmamıştır..
  Hafız İbni Asâkir Rahimehuliahu Aleyh, "Tarih"inde {18/ 151) sahih bir senetle

  Burada görüldüğü gibi DUA da aracı koymak İslam şeriatında yoktur.. Bu tür aracı koymayı ve bunlara cevaz verenlerin BİDAT işledikleri ve yukarıda delilleriyle verdiğimiz tevessül konularına tamamen aykırı davrandıkları söz konusudur..

  ALLAH azze ve celle Bizleri Ehli Bidat fırkasından Uzak kılsın. Amellerimize şirk ve islamda olmayan uygulamalı bulaştırmaktan bizleri muhafaza etsin…
  Doğrular ALLAH VE RASULUNDENDİR. HATA VE YANLIŞLARSA NEFSİMDENDİR…

 5. 17.Ekim.2011, 20:32
  3
  rahmi44
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 09.Eylül.2011
  Üye No: 90275
  Mesaj Sayısı: 7
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1

  Cevap: Dua ederken birini aracı koymak nekadar doğru

  Allah razı olsun.


 6. 17.Ekim.2011, 20:32
  3
  Üye
  Allah razı olsun.

 7. 18.Ekim.2011, 11:44
  4
  islamyolu
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Mayıs.2011
  Üye No: 87477
  Mesaj Sayısı: 2,611
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Dua ederken birini aracı koymak nekadar doğru

  Galus Hz Adem Şirk içermiş o zaman . Hakimde geçen Muhammedin Yüzü suyu hürmetine Dualarımı kabul et demesi mesela. bu sahih hadis.

  ha tirmizide geçen Sahabemizden birisi. Hz osman Yardım etmeyince. o Sahabede Rasullullahın Aracılıgı ile Allaha yöneliyorum diyor. Benim böyle böyle bir işim var diyor. Aniden Hz Osman kapısını çalıyor. bu hadiste Tirmizi.

  yagmur Duasında Hz Ömer Hz Abbası Aracı yapıyor Oda mı şirk oldu.

  Birisinin bacagı uyuşuyor Sahabelerden, Diğeri diyor En sevdiginin ismini an. Ya Muhammed diyor buda sahi hadiste geçer.

  daha ben bir sürü hadis getirirm. İmam Rabbani hazretleri Mektubatında vesile vardır diyor. Abdulkadir Geylani hazretleri vardır diyor. Hatta Abdul kadir geylani Hazretleri Ben öldükten sonra bile Benim yardımım olur diyor.

  bu konu üzerinde durmaktan bıktım. ben ne kadarda şirk degil desem. Sizler Mekkede Medinede okuyup Türkiyeye gelmiş. Ve Orada Vehabbilerin düşüncelerini almış. Hocaların sözlerine bakacaksınız. 8. 18.Ekim.2011, 11:44
  4
  islamyolu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Galus Hz Adem Şirk içermiş o zaman . Hakimde geçen Muhammedin Yüzü suyu hürmetine Dualarımı kabul et demesi mesela. bu sahih hadis.

  ha tirmizide geçen Sahabemizden birisi. Hz osman Yardım etmeyince. o Sahabede Rasullullahın Aracılıgı ile Allaha yöneliyorum diyor. Benim böyle böyle bir işim var diyor. Aniden Hz Osman kapısını çalıyor. bu hadiste Tirmizi.

  yagmur Duasında Hz Ömer Hz Abbası Aracı yapıyor Oda mı şirk oldu.

  Birisinin bacagı uyuşuyor Sahabelerden, Diğeri diyor En sevdiginin ismini an. Ya Muhammed diyor buda sahi hadiste geçer.

  daha ben bir sürü hadis getirirm. İmam Rabbani hazretleri Mektubatında vesile vardır diyor. Abdulkadir Geylani hazretleri vardır diyor. Hatta Abdul kadir geylani Hazretleri Ben öldükten sonra bile Benim yardımım olur diyor.

  bu konu üzerinde durmaktan bıktım. ben ne kadarda şirk degil desem. Sizler Mekkede Medinede okuyup Türkiyeye gelmiş. Ve Orada Vehabbilerin düşüncelerini almış. Hocaların sözlerine bakacaksınız.

+ Yorum Gönder