+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Şafii mezhebinde kunut duasının hükmü Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Osman BALCI
  Üye
  Reklam

  Şafii mezhebinde kunut duasının hükmü

  Reklam

  Şafii mezhebinde kunut duasının hükmü Mumsema ESselamü Aleyküm
  Şfii mezhebine göre kunut okumayan ne yapmalıdır?
  yada şafii kunutu yerine hanefi kunutu okunabilirmi?

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Şafii mezhebinde kunut duasının hükmü


  Reklam


  ESselamü Aleyküm

  Şfii mezhebine göre kunut okumayan ne yapmalıdır?
  yada şafii kunutu yerine hanefi kunutu okunabilirmi?
  ve aleykumusselam ve rahmetullah.
  Kunuttan kasıt o esnada dua edilmesidir. Herhangi bir dua yapılabilir.
  Şafii mezhebinde sünnet olarak okunan kunut şudur: Allahummehdini fimen hedeyt ve afini fi men afeyt....

 3. Osman BALCI
  Üye
  Allah Razı Olsun

 4. Hoca
  erimeye devam...
  Kunut dualarını okumanın hükmü konusunda:


  1-Hanefi mezhebinde bunlardan birisini vitir namazında okumak vacibdir. Alkıhümme inna nesteînüke." duasına okumak güzeldir, bundan sonra da RasûlulHasan'a öğrettiği "Allahiimehdinîfimen hedeyt..." duasını da eklemek ef-• İdii' Ama sabah namazında kunût okunmaz, çünkü Peygamberimiz sabah namaz­daki kunûtu terk etmiştir, [90]sadece musibet anında okunabilir. [91]


  2-Maliki mezhebine göre sabah namazında kunût okumak müstehabdır. İmam Malik'e göre "Altahümme inna nesteînüke,." duasını okumak müstehabdır. [92]


  3-Şafiî mezhebine göre sabah namazında vitir okumak sünnet-i milekked.ed.ir, terki halinde namaz bozulmaz, ama sehiv secdesi gerekir. Vitir namazmdaki kunût da onlara göre sadece Ramazan ayının son yarısında okunur ve müstehabdır. Ayrıca kunût dualarını birleştirmek de müstehabdır. [93]


  4-Hanbeli mezhebinde İse Rasûlullah'ın Hz. Hasan'a öğrettiği "Allahiimehdinî fimen hedeyt..." duasını okumak müstehap, Hz. Ömer'den nakledilen "Allahümme inna nesteînüke." duası ile birleştirmek güzeldir. Vitir namazmdaki kunûtun sadece Ramazanın son yarısında okunması ile ilgili de İmam Ahmed'den bir rivayet bulunmaktadır. Ayrıca ondan sabah namazında kunûtun okunması ile ilgili iki ayrı görüş nakledilir. [94]
  Kunût duası ile ilgili müctehid imamların diğer görüşleri ve ihtilafları için bk. Müsned Trc. 699/1569 nolu rivayetin açıklaması.
  §Kunût konusu Vitir Namazı bölümünde de zikredilecektir. [95]


  [91] Kâsân , Bedâıu s-imam Muhammed, el-nucce, _
  [92] SehnCm. el-Müdevvenetü'l-kübra, 1/102; ibn Rüsd,
  [93] Nevevi, Mecmu, 111/492, Ezkar, 114, 116
  [94] İbn Kudâme, Muğnu 1/785, 7S7-788
  [95] İmam Ahmed b. Hanbel, El-Müsned, el-Fethu’r-Rabbani Tertibi, Ensar Yayıncılık: 6/66-67.

 5. Osman BALCI
  Üye
  Serçevan hoda eşte radıbe

+ Yorum Gönder
şafii mezhebinde kunut duası,  şafi mezhebi kunut duası