+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden İslamda Cinsel Münasebet Adabı Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Ercan
  Devamlı Üye
  Reklam

  İslamda Cinsel Münasebet Adabı

  Reklam

  İslamda Cinsel Münasebet Adabı Mumsema Değerli hocam.
  İslamda cinsel münasebet adabı nasıldır? İlişki esnasında nelere dikkat edilmeli? Nelerden uzak durulmalıdır?

  Bir de ilişki esnasında koruyucı meleklerin bizden edep gereği uzaklaştığını, şeytana ve vesveselerine karşı savunmaz olduğumuzu biliyoruz. Bu yüzden ilişkiye "Bismillah" ile başlamak doğru olur mu?

  Şimdiden Allah razı olsun.

 2. peugeot_bor
  Devamlı Üye

  Cevap: İslamda Cinsel Münasebet


  Reklam


  İlişkiye başlamadan önce mutlaka eüzü besmele çekilerek şeytandan allaha sığınılmalı.

 3. Hoca
  erimeye devam...
  Değerli hocam.
  İslamda cinsel münasebet adabı nasıldır? İlişki esnasında nelere dikkat edilmeli? Nelerden uzak durulmalıdır?

  Bir de ilişki esnasında koruyucı meleklerin bizden edep gereği uzaklaştığını, şeytana ve vesveselerine karşı savunmaz olduğumuzu biliyoruz. Bu yüzden ilişkiye "Bismillah" ile başlamak doğru olur mu?

  Şimdiden Allah razı olsun.
  Biriniz eşiyle birleşeceği zaman, "bismillâh, Allâhümme cennibn_e’ş–şeytâne ve cennibi’ş–şeytâne mâ razaktenâ"

  Allahın Adıyla
  Allahım! Şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzaklaştır’ derse ve bu beraberlikten çocukları olursa, şeytan ona zarar veremez.”( Buhârî, Vudû’ 8, Bed’ü’l–halk 11, Nikâh 66, Daavât 54, Tevhîd 13; Müslim, Nikâh 116. )

  "Değerli hocam
  İslamda Cinsel Münasebet Adabı İslamda cinsel münasebet adabı nasıldır? İlişki esnasında nelere dikkat edilmeli? Nelerden uzak durulmalıdır?
  Bir de ilişki esnasında koruyucı meleklerin bizden edep gereği uzaklaştığını, şeytana ve vesveselerine karşı savunmaz olduğumuzu biliyoruz Bu yüzden ilişkiye "Bismillah" ile başlamak doğru olur mu?
  Şimdiden Allah razı olsun"
  Değerli hocam böyle bir konu açmıştım. Ama cinsel münasebetin nasıl olması gerektiğini nelerden uzak durulması gerektiği hakkında bilgi vermemişsiniz. Belki bilerek vermemişsiniz diye mesaj atma gereği duydum. Konuyla ilgili bir link yada açıklayacı bilgi verirseniz sevinirim. Allah dualarınızı kabul etsin inşallah.
  Cinsel ilişkide sınırlar nelerdir ve oral yolla yapılan uygulamalar caiz midir?

  "Eşlerin birbirine her yerleri mübahtır, haram değildir" şeklindeki bir hüküm doğru değildir; kadına anüsten yaklaşmak (ters ilişki) ehlisünnete göre caiz değildir. Ağız da cinsel temas için değil, başka işler için var edilmiştir; oradan cinsel temas yaratılış amacına da, fıtrata da ters düşer, fıtratları bozulmamış olanlar bundan nefret ederler. (Prof.Dr.Hayrettin Karaman)

  İslam, kişinin bütün hayatını içine alan ve her konuyu değerlendiren bir dindir. Bu sebeple insanın hayatında önemli bir yer tutan cinselliği ve eğitimini de ihmal etmemiştir. Belirli ölçüler içerisinde helal dairesinde keyfe kafi gelecek şekilde düzenlemiştir.

  Her problemlerini Hz. Peygambere (asv) sorup öğrenen sahabeler ve onların hanımları, cinsellikle ilgili sorunlarını da bizzat sorarak öğrenmişlerdir.

  Nitekim, sahabeden birisi hanımına üreme organından olmak şartıyla arka tarafından yaklaşmak istemiş, ancak hanımı buna karşı çıkmış ve doğacak çocuğun şaşı olacağı şeklindeki Yahudi anlayışını da bahane göstererek itiraz etmişti.

  Durum Peygamber Efendimize (asv) haber verildiğinde “Eşlere, üreme organından olmak şartıyla, istenildiği şekilde yaklaşılabileceğini” (1) ifade eden ayet geldi.

  Bu ayeti açıklayan Peygamberimiz (asv) de “Üreme organından olmak şartıyla arkadan, yandan, üstten, alttan, istenildiği ve hoşa gidildiği şekilde cinsel ilişkiye girilebileceğini" ifade etmiştir. (2)

  İslam, kişinin eşiyle cinsel ilişkisini şu durumlarda yasaklamıştır :

  1. Adet halinde ve lohusalı iken cinsel temas haramdır.
  2. Eşinin dışkı yerinden yani anüsünden yaklaşmak. Zevceye dışkı yerinden cinsel ilişkiye girmek büyük günahlardandır.
  Peygamber Efendimiz: "Hanımına dışkı yerinden yaklaşan kimse lanete uğramıştır." buyurur. Başka bir hadîslerinde de: "Erkeğe veya kadına arka yoldan yaklaşan kimseye Allah, rahmet bakışıyla bakmaz" buyururlar. (3)

  Dinimizin bunların dışındaki cinsel ilişkiyi, üreme organından olmak şartıyla her türlü şekline müsaade ettiğini ve haram kılmadığını anlıyoruz. Eşlerin birbirini yalama, okşama, dudaklarıyla, oral yolla ve elleriyle cinsel ilişkiye hazırlamak için vücutlarının değişik yerlerine yaptıkları her türlü hareketin haram olmadığını söyleyebiliriz.

  Ancak kesin bir yasağın olmaması, bazı tavsiyelerinde olmadığı anlamına gelmez. Cinsel ilişki esnasında dikkat edilmesi tavsiye edilen hususlar şunlardır :

  1. Eşlerin cinsel ilişki esnasında üstlerine bir örtü almaları. (4)
  2. Eşlerin birbirlerinin cinsel organlarına bakmamaları. (5)
  3. Cinsel ilişki anında az konuşmaları. (6)

  Bu tavsiyelere uymak güzel olmakla beraber, üreme organından olmak şartıyla her türlü sevişme ve ilişki caizdir.


  Kaynaklar:
  1. Bakara Suresi, 2/223
  2. bk. Elmalılı Hamdi Yazır’ın ve İbni Kesir’in Tefsirlerinin Bakara, 2/233. ayetin tefsiri.
  3. bk. Ebû Dâvûd, Nikâh, 45; Müsned, I, 86; II, 444; Tirmizî, Taharet, 102; Mişkâtü'l-Mesâbih, II, 184
  4. Kenzu’l-ummal, 6/415
  5. İbn Mace, Nikah, 28
  6. Feyzu’l- Kadir, 1/327
  SİE

+ Yorum Gönder
cima adabı,  islamda cima adabı,  cinsi münasebet,  islamda cinsel yasaklar,  islamda sevişme adabı,  cima adabi,  cinsi münasebet nedir