+ Yorum Gönder
5. Sayfa BirinciBirinci ... 245
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Fethullah Gülen'e Karşı Vahdet-i Vücûd Müdâfası Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. hurrican
  Üye
  Reklam

  Cevap: Fethullah Gülen'e Karşı Vahdet-i Vücûd Müdâfası

  Reklam  Cevap: Fethullah Gülen'e Karşı Vahdet-i Vücûd Müdâfası ile alakalı yazı mumsema.com Cevap: Fethullah Gülen'e Karşı Vahdet-i Vücûd Müdâfası
  Kafamıza takılan husus şu, yirminci yüzyılda bir adam çıkıyor,, mütevazi ve kapalı bir üslup ile Ben hazret-i Muhammed ve Abdülkadir geylani ile birlikte İslamın üç güneşinden biriyim diyor. Ve kendinden önceki bütün mutasavvıflar ve bütün evliyayı eleştiriyor. (Not: Vahdet-i Vücudu eleştirmesi, bütün mutasavvıfları eleştirmesi anlamına gelir, bilmiyenler bu konuyu araştırsın.). Bu durum öyle bir faciadır ki, bana göre komik, size göre acıklı, hakikate göre edepsizlik had bilmezlik, ona göre ise bir hastalık ve hezeyandır. Bu zât, kendini zamânın tek ferdi sanıyor,, Fakat ne kutbu'l-aktâbdan ne evtaddan ne kırklardan ne de bunların yaptıkları görevlerden haberi vardır.

  Said nursinin hayatına baktığımızda, mollalık görürüz, zühd görürüz, mücahidlik görürüz ve hizmet görürüz ve bu noktada kendisini savunur ve överiz. Lakin büyük bir hezeyan derecesinde bir iddia ve da'va ile kendi kandığı bir hastalığa başkalarını da inandırmaya çalışırsa ve ne yazık ki başarılı olmuşsa, haklı olarak biz buna dur deriz.

  Risaleler, basit mülahazalar, akıl oyunları ve laf kalabalığı ile doludur.

  Her peygamber, önceki peygamberleri tasdik edici olarak gelir. Önceki peygamberleri inkar eden bir gerçek peygamber çıkmaz, çıkamaz. Veliyyler de kardeş gibidir. irfanları da müşterektir, birbirlerini tanımasalar bile aynı dilden aynı hakikati konuşurlar.

  Hiç bir veli, mantar gibi zuhur etmez. Ve bütün veliylerin mezhebi olan vahdet-i vücud telakkisine bilgisizce ve saçmalama derecesinde karşı çıkmaz.

  İlk mesajlarımda meseleyi tesbit etmiş ve tartışmanın yürümesi gereken normal çerçeveyi çizmiştim aşağıya tekrar yapıştırıyorum, said nursi meselesinin kökten çözüleceği kırılma noktası burasıdır.
  --------------------------------------------
  Fethullah gülene cevap veren hoca diyor ki, Said Nursi, kendisini vahdet-i vücud ehli bütün mutasavviflerden üstün görüyor hatta imam rabbaniden de üstün görüyor. İmam- rabbani ekolü hariç bütün mutasavvıflar Vahdet-i vücud ehlidir diyor. Kendisini yunustan mevlanadan büyük görmesini büyük bir hastalık ve hezeyan olduğunu söylüyor.

  Şimdi Cerbezeye gerek yok. Bu noktada şunları iddia edebilirsiniz,
  1- Hayır Said nursi böyle bir iddiada bulunmuyor, kendisini o büyük velilerden üstün görmüyor.
  2- Nerden çıkardın haşa imam rabbaniden de üstün görmüyor
  3- Yine nerden çıkardın bütün tasavvufçuların vahdet-i vücud ehli olduğunu böyle bişey de yok.

  Ya da Evet bütün evliyadan kendini üstün görüyor, Ve said nursi hepsinden üstündür diyorsanız, bu bir hastalık değildir hezeyan değildir diyorsanız, bunun savunmasını yapabilirsiniz. Benide aydınlatabilirsiniz. Aydınllatın yazıya karşı savunma yapın, cerbeze demogoji yapmayın... Meseleyide örtmeye kapatmaya çalışmanız faydasız, adam sitesini kurmuş dilediği gibi yazıyor. Süleyman Hilmi Tunahana da cevap vermiş, bence buldozer gibi geçmiş,, 70 sene öncesinin cahil ortamında milleti iyi uyutmuşlar... Şimdi diyceksiniz ki edepsizlik yapma, bu adamların büyük hizmeti geçmiş tir... O noktada hiç itirazımız yok... Kendilerini hizmetçi olarak görseler mesele yok,, En büyük velilik davası ve iddasıında olursun bence bu haddi aşmaktır.
  ------------------------------------------

 2. hurrican
  Üye

  Cevap: Fethullah Gülen'e Karşı Vahdet-i Vücûd Müdâfası


  Reklam


  Konuyu bu noktada uzatmaya gerek yok. Bahsettiğim sitedeki hoca, Fethullah gülenin vahdet-i vücudu eleştiren bir yazısına cevap verecek, daha sonra said nursinin yazılarına cevap vermeye başlayacakmış. yayınladığı zaman buraya yapıştırırım.

 3. HAMMADUN
  Emekli
  Elhamdulillah, Mevzu bumuydu...???

  Allah-u Taala dinini kıyamete kadar muhafaza ve müdafaa edecektir. Gereğinde bunu küffar eliyle yapmaya da kadirdir. O külli şeye kadirdir.

  Burada isimlere takılmanızı bir kardeşiniz olarak bir süre için bir kenara bırakmanızı rica ediyorum. Zira Allah ve Resulünün dininde isimler kifayetsizdirler. Aslolan Allah ve Resulünün dinini yaşamaya çalışmaktır.

  Her yüz yılda bir KUTB-UL ÂZAM ve her ikiyüz yılda bir KUTB-UL AKTAB gelir ve bunlar MÜCEDDİD'dirler. Hem mücahit, hem sıkıntılara göğüs geren, hem türlü iftiralara karşı sadece Rab'bine dayanan, sadece Rab'binden gelenle insanlara dini anlatan görevlilerdir onlar.

  Onlar kendilerinden önce geçmiş olan her türlü bilgi ve belgeden de beridirler. Zira onlar alacaklarını direkt olarak Rab'lerinden alırlar. Tecelliyata vakıf olurlar ve ilhamı'da ivadan islam şeriatı ile ayırırlar. Görevlerini aldıklarında hurafelerle islamı birbirinden ayırt ederler. Hurafeleri din olarak bellemiş zihinler için bu hiçte alışık olunmadık bir durumdur ki; bu durumda isyan dahi ederler müceddidlere karşı. Kimine ZINDIK derler, kimine KAFİR.

  MÜCEDDİD.....

  Bizzat Rab'binin talebesi. Kaynağa ihtiyacı yok. Kaynak zaten önünde.
  Bizzat Rab'binden ilham alır. Zamanının efendisi, zamanının hüküm vereni, zamanının ışığı, tıpkı bir MUM gibi. Yanarda, yandığını kimse görmez, ışığından istifade ederler.

  Tüm söylenenler, geçmişte ve O'nun zamanında hepsi aslında TEK KANDİL'den çıkan ışık gibidir. O ışığın önüne birileri kendi anlayışları muvacehesinde bazı engeller koyup hurafelerle ışığı gölgelemişlerdir ancak o engelleri kaldırmakta MÜCEDDİD'in görevidir. O engeller teker teker kalktığında ışığın kaynağının rivayetler değil, bizzat Rab'binin ilhamıyla aydınlanan kandiller olduğu görülür. O kandil'in kaynağı KUR'AN-I KERİM'dir. İslam şeriatı ve adalettir.

  Hiç bir müceddid kendinden önce gelen ilim adamlarını kaynak olarak görmez bu yüzden. Zira kaynak kendinde TECELLİ etmektedir. Tecelliyat nedir O'na vakıftır. O kendinden de bişey söylemez. O'na gelen ve aktardıkları KUR'AN-I KERİM'in ayetlerinin manalarının makam makam açılmasıdır.

  O öyle demiş, bu böyle demiş, şu şöyle demişler de O'nun için itibar edilir değildir. Zira O söyleyeceğini kimin ne söylemişiyle değil, Rab'binin bizzat O'na İslam şeriatı dahilinde ne aktardığıyla meşguldür. Birde o TEBLİĞCİ olma vasfıyla kendini tanıtmaya mecburdur. Bizzat kendi ağzından zamanın efendisi olduğunu ve söylediklerinin AYET ve İSLAM ŞERİATI dahilinde olduğunu, kendisine hiç bir kişi, kurum yada ünvan sahipleri tarafından bir ünvan verilemeyeceğini de belirtmelidir.

  Efendim şu kadar insan toplandı, şu makam sahibini MÜCEDDİD ilan etti....

  Kim o toplanan insanlar....???? "ALİMLER"

  Demek maazallah MÜCEDDİD'leri ALİMLER belirler olmuşlar.

  Varın siz o MÜCEDDİD'i düşünün, varın siz o ALİMLER'i düşünün. Sonra dininize bakın ve neden böyle parça parça olduğunu görün. Zira ALİMLER artık MÜCEDDİD tayin etmektedirler.

  Arif olan anlar. İnşaallah.....

  Allah Cümlemizden Razı Olsun. Amin.

 4. hurrican
  Üye
  Arif olan anlar, Mahmud hoca kısmını anladıkta, Said nursi müceddid di demeye mi getirdin orasını tam anlayamadım. Ayrıca yukarıda kutup ve müceddidle ilgili çok yanlış bilgiler vermişsin. Bu tür bilgiler kaynak olarak ya bir peygambere ya da bir veliye dayanmalıdır. Bu bilgilerin kaynağı nedir?

 5. HAMMADUN
  Emekli
  Elhamdulillah, Eğer MAHMUT HOCA EFENDİ HAZRETLERİ MÜCEDDİD ise, SAİD NURSİ HAZRETLERİ'de MÜCEDDİD ise O zaman tarihlerde baya bir yanılma var demektir. Yada iki müceddid ile bu ASR' ancak ıslah olacak demektir.

  ASR ayeti kerimesidir. O'rada Rab'bim ASR'a yemin ediyor. ASR' derken zaman olarak ASR'a değil, KUTB'lara yemin ediyor. Onların şahsında kendine yemin ediyor.

  ASR SURESİ 1-3
  Diyanet Vakfi 1-3) Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır.

  Rab'
  bim Cümlemizden Razı Olsun. Amin.


 6. hurrican
  Üye
  Said nursi için müceddiddir demek istedin heralde. said nursi müceddidse adnan oktar da mehdi bence, hasan mezercı da isa olmalı...

 7. HAMMADUN
  Emekli
  Said NURSİ HAZRETLERİ bizzat kendisi ben MÜCEDDİD'im dedimi.....???? Dermi....????

  Adnan OKTAR'a gelince, şu an bir KUTB-UL AKTAB'ın vefatını ve ondan sonra bir KUTB-UL AZAM'ın vefatını ve sonrasında MEHDİ (A.S.)'ın zamanına ulaşması gerekirki bu da sanırım yaklaşık bir YÜZ YIL demektir. Eğer bir YÜZ YIL daha yaşarsa belki olabilir.

  Hasan MEZARCI ise bir nevi hastalığa müptela olmuştur ki; Rab'bim inşaallah şifasını lutfeyler sorgusunu ona göre eyler. Zira kendisi geçmişte çok büyük mücadeleler vermiş eski bir mücahittir. Allah-u Taala Kendisinden Razı Olsun.

  Rab'bim Cümlemizden Razı Olsun. Amin.

 8. islamyolu
  Emekli
  Hammadun KArdeş Mahmut efendi Hazretleri müceddit seçenler küçük alimler degil. 300 tane alim yurt dışından gelmiş seçmiştir. ona bakarsanız İmam Rabbani Hazretlerinin Mücedditligini kim söylemiştir. Meleklermi geldi söyledi. Onuda uygun gördüler. bu yüzyılda. Sünnetler kimin sayesinde canlandı. Din kimin sayesinde eski orjinali haline gelmeye başladı. Zamanında Mahmut efendi Hazretleri az uğraşmadı. tabiki mücedditlik bazı dallardada olabilir. hadis dalında. Fıkıh dalında gibi. Her insan benim hocam müceddit dir demektedir. Ama yurt dışına sorun. Türkiyeye sorun. Mahmut efendi hazretlerinin mücedditligini kim inkar ediyor. Ancak onu çekemeyenler inkar ediyor. kolay degil Devlet başkanları Ulemalar veliler gelip Mahmut efendi hazretlerini uygun göriü ödülünü verdiler..

  Adnan oktara gelirsek. onun arkası çok sağlam . bir destekcileri var. bu kadar para nerden geliyor anlamıyorum. Mehdiyim diyordu 100 hadis bana uyuyor diyordu. şimdi ise ben mehdi degilim ama mehdi çıktıgı zamanda ben mehdi degilim diyecekmiş..

 9. HAMMADUN
  Emekli
  Elhamdulillah, ne kadar güzel, insanların toplanarak bir şahsa ödül vermeleri. İnşaallah Rab'bimde ödül verilene, ödül verenlerin, ödül verdiklerini, ödüllendirir.

  Allah Cümlemizden Razı Olsun. Amin.

 10. Baskentli06
  Üye
  öncelikle selamün aleyküm arkadaslar su videoyu izlemenizi tavsiye ederim 11. BEYAZ_gul
  yasam
  Selamun aleykum Ben aynlamadim said nursi hz. Lafmi atiliyor yoksa feytullah gulenemi ( ALLAH tan korkun diyorum) yanlis anladiysam simdiden ozur diliyorum ha bu arada aleykumsellam baskentli bu video konuyla ne ilgisi var selamtle

 12. islamyolu
  Emekli

  Reklam


  öncelikle selamün aleyküm arkadaslar su videoyu izlemenizi tavsiye ederim http://www.youtube.com/watch?v=VhxjKECf5FU&feature=related
  kardeş diyalog tehlikesi var burada . bunla konunun alakası yok. burada Cübbeli Ahmet hocamız doğruları söylüyor. gerçekleri anlatıyor. bunun içinde Reddiyeler yapıyor. ve bizim milletimiz dahada diğer hocaların tarafında. Cübbeli Ahmet hoca nın yaptıgı cok büyük iştir. Allah ondan Razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Ehli Sünnetin kalesidir. o olmasa beynimiz Rahat yıkanırdı kendi açımdan diyorum ... çok şükür doğru yoldayım.

+ Yorum Gönder
5. Sayfa BirinciBirinci ... 245
vahdet vakfı hangi cemaatin,  cübbeli ahmet hoca vahdeti vücud,  vahdet vakfı kimin