+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden İmamdan önce tekbir almak Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. musab
  Hadis Öğrencisi
  Reklam

  İmamdan önce tekbir almak

  Reklam
 2. Guray
  Karadeniz

  Cevap: imamdan önce tekbir almak


  Reklam


  Cemaatle kılınan namazda tekbir ne zaman getirilir?

  İmam A'zam Ebû Hanîfe'ye göre, cemaatin tekbîri imamın tekbirine eşlik etmelidir. İmameyn'e (Ebû Yusuf ile Muhammed) göre imamın tekbirinden hemen sonra olmalıdır.

  Bu iki görüşe göre amel etmek caizdir. Ancak daha faziletli olanı hangisidir?

  Bu hususta farklı görüşler vardır. Fâkih Ebû Ca'fer diyor ki: Muktedi (imama uyan) “Allahu Ekber” inin “Allah” lâfzı imamınkiyle eşlik eder de “Ekber” lâfzı onunkinden önce söylenirse, muktedi namaza başlamış olmaz. Bunun gibi İmama rükû'da yetişen muktedi, Tekbir’in Allah lâfzını ayakta, Ekber lâfzını rükû’a eğildiğinde söylerse, yine namaza başlamış olmaz. Bunun gibi muktedinin Allah lâfzını İmamdan önce teleffuz etmesi de sahih değildir. Bunda icma' vaki olmuştur. Rivayetlerin en zahir olanı da budur. (El-Hulasa - Fetâ.vâ-yi Hindiyye.)

  İmamdan önce Tekbir getiren kimse, imama uymaya niyet getirmişse, namaza başlamış sayılmaz. Kendi başına kılmaya niyet getirmişse, bu sahih olur, yani tek başına cemaatten ayrı olarak namaza başlamış sayılır. (Şerh-i Fethü'l-Kadîr - El-Muhit / Serahsî.)

  Cemaatle kılınan namazlarda birinci rekâta yetişen kimse İftitah Tekbirinin faziletine ermiş olur. Sahih olan da budur. Ne var ki imam ile birlikte İftitah Tekbiri getirmenin fazileti daha büyüktür. Sahabe-i Kiram buna yetişmek için çok dikkatli davranmışlardır. Salih kişilerin de âdeti hep bu yolda olmuştur.

  İmama rükû'da yetişen kimse getirdiği Tekbir ile İftitah tekbirini değil, rükû'a varma tekbirini kastetse bile yine de namaza başlamış sayılır, bu niyetine itibar yoktur. Çünkü maksat namaza başlayıp imama uymaktır. (El-Muhit / Serahsi.)

  (Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 1/235.)

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


 3. musab
  Hadis Öğrencisi
  yani imamdan önce tekbir getirenlerin namazı sahih olmuyormu

 4. Guray
  Karadeniz
  İmamdan önce Tekbir getiren kimse, imama uymaya niyet getirmişse, namaza başlamış sayılmaz. Kendi başına kılmaya niyet getirmişse, bu sahih olur, yani tek başına cemaatten ayrı olarak namaza başlamış sayılır. (Şerh-i Fethü'l-Kadîr - El-Muhit / Serahsî.)

 5. musab
  Hadis Öğrencisi
  şimdi imamdan önce tekbir alan uydum imama dese önceden buadamın kıldığı namaz geçerlimidir

 6. EarthQuake®
  Yolcu
  İmam henüz namaza başlamadığından, tekbir alıp "uydum imama" diyenin uyacak bir imamı olmaz, çünkü imamdan önce hareket etmiştir.


  "Bunun gibi muktedinin Allah lâfzını İmamdan önce teleffuz etmesi de sahih değildir...
  İmam A'zam Ebû Hanîfe'ye göre, cemaatin tekbîri imamın tekbirine eşlik etmelidir.
  İmameyn'e (Ebû Yusuf ile Muhammed) göre imamın tekbirinden hemen sonra olmalıdır."


  Ölçü bu olmalıdır.

 7. musab
  Hadis Öğrencisi
  böyle yapan bir kişi cemaatle değil yalnız kılmışmı sayılır

+ Yorum Gönder
imamdan önce tekbir almak