+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Herhangi bir hastalıktan ölen herkes şehitmi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. holy45
  Emekli
  Reklam

  Herhangi bir hastalıktan ölen herkes şehitmi?

  Reklam

  Herhangi bir hastalıktan ölen herkes şehitmi? Mumsema arkdaslar gecenlerde dinen şehitlik dye taradım ggooglede şule yazıordu
  boğularak ölen yanarak ölen malı uğruna ölen dini için ölen [namaza gidrk misal)
  malı için ölen namusu için ölen hatta ve hatta zinadan hamile kalmıs bir kadın doğum yaparken ölse ble şehitir şimdi sorum şudur bu şehirlerde sorgusus sualsiz cennete mi giriyor vatanı ve milleti ugrana ölen şehitlerimiz gbi ???

 2. Hoca
  erimeye devam...

  Cevap: Herhangi bir hastalıktan ölen herkes şehitmi?


  Reklam


  arkdaslar gecenlerde dinen şehitlik dye taradım ggooglede şule yazıordu
  boğularak ölen yanarak ölen malı uğruna ölen dini için ölen [namaza gidrk misal)
  malı için ölen namusu için ölen hatta ve hatta zinadan hamile kalmıs bir kadın doğum yaparken ölse ble şehitir şimdi sorum şudur bu şehirlerde sorgusus sualsiz cennete mi giriyor vatanı ve milleti ugrana ölen şehitlerimiz gbi ???
  Hastalıktan ölen ve Şehit olanla hakkında iki hadis: hastalıktan ölmek ve şehitlik


  İSLAMDA ŞEHİDLİK


  ŞEHÎD
  Sözlükte "bilen, gören, hazır olan, haber veren, muttali ve tanık olan" demektir. Şehîd, şâhid, kelimesinin mübalağasıdır. Şehîd kelimesinin çoğulu şühedâ ve eşhâddır. Bu kelimeler, aynı zamanda şâhid kelimesinin de çoğuludur.
  Kur'ân'da şehîd kelimesi, 35 defa, şühedâ kelimesi ise 20 defa geçmiştir. Bu kavram, Allah'ın, Peygamberin, meleklerin ve insanların sıfatı olarak kullanılmıştır.
  Allah'ın sıfatı için bk. Şâhid.
  Peygamberin sıfatı olarak şehîd; Hz. Muhammed (a.s.), kıyâmet günü her ümmetin şâhitlerine (Nisâ, 4/41. Nahl, 16/89) ve Müslümanlara (Hac, 22/78) şâhidlik edecektir. "Her ümmet içinde kendilerinden kendi üzerlerine bir şâhid (şehîd) getirdiğimiz gün (Ey Muhammed!) seni de bunların üzerine şahid (şehîd) getirmiş olacağız..." (Nahl, 16/89) "...Allah önceki kitaplarda da bu Kur'ân'da da size Müslümanlar adını verdi ki Peygamber size şâhid (şehîd) olsun, siz de insanlara şâhidler (şühedâ) olasınız...." (Hac, 22/78).
  Her ümmetin Peygamberi kavmine şâhidlik edecek, Hz. Muhammed (a.s.) ve Müslümanlar da Peygamberlere şâhidlik edecektir (Bakara, 2/143; Nahl, 16/84, 89; Hac, 22/78) İsâ (a.s.)'ın dünyada kavmini kollayıp gözetlemesi anlamında şehîd olduğu (Mâide, 5/117) ve âhirette ehl-i kitap aleyhine şâhidlik edeceği bildirilmiştir. (Nisâ, 4/159).
  Hafaza meleklerinin sıfatı olarak şehîd; "Her insan (kıyamet günü) yanında bir sürücü (sâik) ve şâhid (şehîd) ile gelir." (Kâf, 50/21) âyetinde geçen "şehîd", insanın yaptıklarına ve söylediklerine şâhid olan yazıcı melektir.
  İnsanın sıfatı olarak şehîd kelimesi farklı anlamlarda kullanılmıştır:
  a) Bir olaya tanıklık eden kimselere (Bakara, 2/282; Nisâ, 4/35; Mâide, 5/8; Nûr; 24/4, 6),
  b) Gerçekleri gören, dinleyen, duyan ve gâfil olmayan kimselere (Kâf, 50/37),
  c) Nankörlüğünü bilmesi, anlaması ve görmesi itibariyle her insana (Âdiyât, 100/70),
  d) İnanç, söz, fiil ve davranışlarıyla, âdil, müstakim, numune-i imtisal, güzel ahlâk sahibi, ilim ve irfan sahibi olmaları hasebiyle Müslümanlara şehîd-şühedâ denilmiştir. İlgili âyette şöyle buyrulmuştur: "Böylece sizi orta bir toplum yaptık ki siz insanlara şahidler (şühedâ = güzel örnekler) olasınız, Peygamber de size şâhîd (şehîd) olsun..." (Bakara, 2/143). Hz. Muhammed (a.s.)'in inanç, söz, fiil, davranış ve yaşantısıyla insanlara örnek olması "şehîd" kelimesi ile, müminlerin de aynı şekil de diğer insanlara numune-i imtisal olması "şühedâ" kelimesi ile ifade edilmiştir.
  e) Allah yolunda öldürülen müminlere, "şühedâ" denilmiştir (Âl-i İmrân, 3/140; Nisâ, 4/69; Zümer, 39/69). Örfümüzde "şehîd" kelimesi bu anlamda kullanılmaktadır. Allah yolunda öldürülen müminlere, şehîd denilmesi, ölen kişinin cennetlik olduğuna dünyada şâhidlik edilmesi, gerçekte ölü olmayıp yaşaması (Bakara, 2/154) sebebiyledir. "Şehîdler, âhirette gördüğü nimet ve mükâfat sebebiyle dünyaya tekrar dönüp on defa öldürülmeyi temenni ederler" (Buhârî, Îmân, 26; Müslim, İmare, 103) Şehîdler âhirette peygamberler, sıddîklar ve sâlihlerle beraber olurlar (Nisâ, 4/69). "Şehîdin kul hakkından başka bütün günahlarını Allah bağışlar" (Müslim, İmare, 32)
  Şehîdler üç kısımdır:
  1- Hakîki şehîd: İslâm'ın yücelmesi (îlâ-i kelimetüllah) vatan müdafası için savaşırken ölen Müslümanlar. Bu kimseler, yıkanmaz, kefenlenmez, namazları kılınıp kanlı elbiseleri ile defnedilir. Uhud, Bedir ve Çanakkale şehîdleri gibi. 2- Hükmî şehîd. Hakîkî şehîdin şartlarından birini taşımaması sebebiyle yıkanıp kefenlenen ve âhiret itibariyle şehit olanlardır. Savaşta yaralandıktan sonra yiyip içen, uyuyan, tedâvi gören, başka bir yere nakledilen ve daha sonra ölen kimseler; deprem yangın, sel felaketi, âfet ve benzeri musibetlere maruz kalarak ölen, mide ağrısından ölen, doğum sırasında ölen, suda boğularak ölen, kolera, veba ve veremden ölen, göçük altında kalarak ölen, ilim yolunda ölen Müslümanlar da hükmen şehittirler. (Buhârî, Cihâd, 30, Tıb, 30; Ebû Dâvûd, Cenaiz, 11, 16; Nesâi, Cenaiz, 14; Malik, Cenaiz, 36; Müslim, İmâre, 164-166) 3- Dünya hükümleri bakımından şehîd; Müslümanların yanında savaşırken ölen münafıklardır. Bunlar da yıkanıp kefenlenmeden cenaze namazları kılınır, kanlı elbiseleri ile defnedilir. Ancak îmânları bulunmadığı için âhirette şehîdlik sevabı alamazlar. Şehîdlik, Müslümanlara özgü bir niteliktir. Müslüman olmayanlar şehîd olamazlar. (İ.K.)


 3. holy45
  Emekli
  saolda yani bu diğer şehitler cennete girmeyecekmi anlamıs değilim .s

 4. islamyolu
  Emekli
  kardeşim Savaşlarda şehit olanlar bile Kul hakkı borcu varsa onu ödeyip cennete gider. birde savaş diyorsam Allah yolunda . kafir şehitlik mertebesine gelmez. Şehitliginde mertebeleri var. diğer şehitler demişsin. onların cennete girmeleri daha kolay olur digerlerine göre. Ameline bakılır..

 5. NuN
  Üye
  hastalıktan ölen şehitmidir
  diğer şehitler cennete girmeyecek mi anlamıs değilim
  3 çeşit şehit yukarda yazılmış.
  1 ve 2. sınıf cennetlik diğeri münafık olduğu için cehennemliktir.
  cennette ölmek varmidir
  Cennette ölüm yoktur.

+ Yorum Gönder
hastalıktan ölen şehitmidir,  hastalıktan ölenlerle ilgili hadisler,  hastalıktan ölenler,  hangi hastalıktan ölen cennete gider,  hastaliktan olen sehitmidir,  solunum yetmezliyinden olen sehitm,  hastaliktan olen