Konusunu Oylayın.: İmanın Gitmesi ?

5 üzerinden 4.75 | Toplam : 4 kişi
İmanın Gitmesi ?
 1. 18.Mart.2012, 00:29
  13
  Ufkuaçık
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 17.Ekim.2008
  Üye No: 35628
  Mesaj Sayısı: 693
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7
  Yaş: 57

  Cevap: İmanın Gitmesi ?

  reklam


  Cevap: İmanın Gitmesi ? isimli yazı www.Mumsema.comCevap: İmanın Gitmesi ?
  Bir adama „Namaz kıl ki, helavet bulasın!..“ dendiğinde o da, ona: „Sen de namazı terket ki, helavet bulasın!“ derse kâfir olur. Veya cevabını şöyle verse, „Namaz kılsam da kılmasam da değişmez, ikisi de müsavidir,“ derse yine kâfir olur. Bir kimseye: „Farz olan namazı kıl!“ dense, o da „Kılmıyacağım!“ diye cevap verse küfre gider, kâfir olur.

  Ancak senin emrinle kılmıyacağım, niyyetiyle söylerse kâfir olmaz. Veya „Farz namazı kıl!“ teklifine karşı o, „Namazı terketme güzeldir“ veya „o, büyüklerin, tenbellerin işidir“ veya „namaz öyle bir meşguliyyettir ki, ondan kaçmak lazım!“ derse yine kâfir olur. Abdestsiz namaz kılanın küfre gidip gitmemesinde ihtilaf olunmuştur.

  Ramazan geldiğinde: „Ağır misafir geldi,“ derse kâfir olur. „Kendisine zekâtını ver!“ dendiğinde o, „Hayır, ben zekât vermem!“ derse kâfir olur. Faizin veya zulüm yapmanın helal olmasını temenni etse küfre gitmiş olur.

  Şayet, bir kimse benimle beraber şeriat’a gel, dese onun hasmı da dese ki, adamları getir ki, ben de yürüyeyim veya ben şeriat ile neyi amel edeceğim veya burada bu iş yürümez, laik kafalıların dediği gibi bu memlekette bu iş, yani şeriat yürümez veya bu ülkede şeriat’ın ne işi var veya ben şeriat’la ne iş yapacağım veya ben şeriat’ın gelmesini istemiyorum veya şeriat’cılık gericiliktir veya şeriat bizi ortaçağa götürür veya şeriat bizi geri bıraktı veya şeriat’ın devri geçti veya şeriat’ın modası geçmiştir veya şeriat insanları idare demez veya şeriat noksandır veya asrın ihtiyaçlarına cevap veremez veya yirminci asır geldi, artık şeriat’ın sözü mü edilir veya şeriat eskidendi, şimdi ilim devri geldi, artık söz sahibi ilimdir derse veya şeriat kol kesmektir derse veya hâkimiyyet kayıtsız ve şartsız milletindir, derse veya şeriat dinden değildir, derse veya İslam dininde devlet ve siyaset yoktur, derse veya günümüzün sistemi artık demokrasidir, derse veya ben demokrasi taraftarıyım, onu isterim, derse veya demokrasi ile İslam bağdaşır, derse veya parti de şeriat’tır, derse veya ben tebliğ metodunu kabul etmiyorum, derse veya partiyi, dolayısıyla demokrasiyi ayakta tutmak için sandık başırıa giderse veya parti de meşru bir yoldur, partiyi şemsiye veya ayakkabı olarak kullanmak şeriat’ta vardır, derse veya davamın tahakkuku için ben papaz elbisesi de giyerim, derse veya gerektiğinde putun önünde secde de ederim, derse veya şeriat’ı reddetmiş olan anayasaya veya Atatürk ilke ve inkilaplarına parti tüzüklerinde yer verirlerse ve işte bütün bunlar; bu sözleri söylemek veya yazmak küfürdür, kâfirliktir. Söz ve yazı ile ifade edenler kâfir olurlar. 2. 18.Mart.2012, 00:29
  13
  Devamlı Üye
  reklam


  Bir adama „Namaz kıl ki, helavet bulasın!..“ dendiğinde o da, ona: „Sen de namazı terket ki, helavet bulasın!“ derse kâfir olur. Veya cevabını şöyle verse, „Namaz kılsam da kılmasam da değişmez, ikisi de müsavidir,“ derse yine kâfir olur. Bir kimseye: „Farz olan namazı kıl!“ dense, o da „Kılmıyacağım!“ diye cevap verse küfre gider, kâfir olur.

  Ancak senin emrinle kılmıyacağım, niyyetiyle söylerse kâfir olmaz. Veya „Farz namazı kıl!“ teklifine karşı o, „Namazı terketme güzeldir“ veya „o, büyüklerin, tenbellerin işidir“ veya „namaz öyle bir meşguliyyettir ki, ondan kaçmak lazım!“ derse yine kâfir olur. Abdestsiz namaz kılanın küfre gidip gitmemesinde ihtilaf olunmuştur.

  Ramazan geldiğinde: „Ağır misafir geldi,“ derse kâfir olur. „Kendisine zekâtını ver!“ dendiğinde o, „Hayır, ben zekât vermem!“ derse kâfir olur. Faizin veya zulüm yapmanın helal olmasını temenni etse küfre gitmiş olur.

  Şayet, bir kimse benimle beraber şeriat’a gel, dese onun hasmı da dese ki, adamları getir ki, ben de yürüyeyim veya ben şeriat ile neyi amel edeceğim veya burada bu iş yürümez, laik kafalıların dediği gibi bu memlekette bu iş, yani şeriat yürümez veya bu ülkede şeriat’ın ne işi var veya ben şeriat’la ne iş yapacağım veya ben şeriat’ın gelmesini istemiyorum veya şeriat’cılık gericiliktir veya şeriat bizi ortaçağa götürür veya şeriat bizi geri bıraktı veya şeriat’ın devri geçti veya şeriat’ın modası geçmiştir veya şeriat insanları idare demez veya şeriat noksandır veya asrın ihtiyaçlarına cevap veremez veya yirminci asır geldi, artık şeriat’ın sözü mü edilir veya şeriat eskidendi, şimdi ilim devri geldi, artık söz sahibi ilimdir derse veya şeriat kol kesmektir derse veya hâkimiyyet kayıtsız ve şartsız milletindir, derse veya şeriat dinden değildir, derse veya İslam dininde devlet ve siyaset yoktur, derse veya günümüzün sistemi artık demokrasidir, derse veya ben demokrasi taraftarıyım, onu isterim, derse veya demokrasi ile İslam bağdaşır, derse veya parti de şeriat’tır, derse veya ben tebliğ metodunu kabul etmiyorum, derse veya partiyi, dolayısıyla demokrasiyi ayakta tutmak için sandık başırıa giderse veya parti de meşru bir yoldur, partiyi şemsiye veya ayakkabı olarak kullanmak şeriat’ta vardır, derse veya davamın tahakkuku için ben papaz elbisesi de giyerim, derse veya gerektiğinde putun önünde secde de ederim, derse veya şeriat’ı reddetmiş olan anayasaya veya Atatürk ilke ve inkilaplarına parti tüzüklerinde yer verirlerse ve işte bütün bunlar; bu sözleri söylemek veya yazmak küfürdür, kâfirliktir. Söz ve yazı ile ifade edenler kâfir olurlar.


 3. 18.Mart.2012, 00:33
  14
  Ufkuaçık
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 17.Ekim.2008
  Üye No: 35628
  Mesaj Sayısı: 693
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7
  Yaş: 57

  Cevap: İmanın Gitmesi ?

  reklam


  Fakire verdiği haram maldan sevap beklerse kâfir olur. Fakir de o malın haram olduğunu bile bile verene dua etse o da kâfir olur. Bir kimseye „Helaldan ye!“ dese o da „Bana haram daha sevimlidir, daha hoştur,“ derse kâfir olur.


 4. 18.Mart.2012, 00:33
  14
  Devamlı Üye
  reklam


  Fakire verdiği haram maldan sevap beklerse kâfir olur. Fakir de o malın haram olduğunu bile bile verene dua etse o da kâfir olur. Bir kimseye „Helaldan ye!“ dese o da „Bana haram daha sevimlidir, daha hoştur,“ derse kâfir olur.

 5. 18.Mart.2012, 00:33
  15
  Ufkuaçık
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 17.Ekim.2008
  Üye No: 35628
  Mesaj Sayısı: 693
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7
  Yaş: 57

  Cevap: İmanın Gitmesi ?

  Siyer-i Kebir şerhinde Şeyhülislam’dan şu nakledilir: Başkasının küfrüne rıza, güzel görsün veya görmesin, bazılarına göre mutlaka küfürdür. Yine o kitapta deniyor ki, biz Ebu Hanife’den bir rivayete vakıf olduk ki, tafsilata gitmeksizin başkasının küfrüne rıza küfürdür. İkinci dirayet bakımından daha kuvvetlidir. Bezzaziye’de küfre rıza küfürdür diye meşayihin kelamı işte bunun üzerine hamlolunur. Camiülfeteva’dan da naklolunmuştur ki, esah olan budur.

  Küfrü gerektiren bir sözü, dil sürçmesi olmaksızın isteyerek ve onun küfür olduğunu bildiği halde konuşması bilittifak küfürdür. Ama, o sözün küfür olduğunu bilmiyerek konuşması ulemanın ammesi indinde küfür, yani yine küfre gider. Tatarhaniye’de beyan edilmiştir: Bir kimse küfür kelimesinin, onun küfür kelimesi olduğunu bilmemekle beraber, kendi ihtiyariyle, yani kendi isteğiyle söylese ulemanın bütünü indinde yine kâfir olmuştur. Bilgisizliği mazur gösterilemez. Mâzur sayılıp küfre gitmediği söylenirse de bu, bir kıl kavlidir. Çünkü, şeriat zahire göre hükmeder; kalpler Allah’ın indinde muteberdir; şer’î
  hükümleri tatbikde değil...

  Yukarıdaki meselede, „Kendi ihtiyariyle, kendi isteğiyle“ tabiri geçti. Ama, o küfür sözü kerhen söylerse, yani ikrah-ı mülci ile söylerse, daha açık bir ifade ile, „Seni öldürürüz, senin bir uzvunu keseriz!“ gibi tehditler karşısında o küfür kelimesini konuşursa ve fakat konuşurken de kalbi imanla dolu, kalbinde imanını muhafaza ediyor. Bu takdirde küfre gitmez. Çünkü, „Artık ondan kalem kaldırılmıştır’’ mealindeki hadisle ‘’Kalbi imanla mütmein olduğu halde (hayat tehlikesiyle) zorlanan (tehdit edilen) kişi müstesna!..“ mealindeki ayetin hükmüne girer. Ammar b. Yasir hakkında olduğu gibi.

  Mâlum: Ammar b. Yasir’e müşrikler şöyle demişti: „Sen şayet Muhammed’i inkâr edersen; seni öldürmeyiz...’’ O da onların istediği sözü söyledi de serbest bırakıldı. Ammar, Peygamber (s.a.v.)’e geldi ve başından geçenleri üzülerek anlattı. Allah Resulü, kendisine sordu: „O anda kalbini nasıl buldun?“ O da „İmanla mütmein buldum!“ cevabını verdi. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu: „Onlar tekrar sana böyle bir şeyi teklif ederlerse, sen de aynı şeyi iade et!“ (Mevahib ve diğerleri) 6. 18.Mart.2012, 00:33
  15
  Devamlı Üye
  Siyer-i Kebir şerhinde Şeyhülislam’dan şu nakledilir: Başkasının küfrüne rıza, güzel görsün veya görmesin, bazılarına göre mutlaka küfürdür. Yine o kitapta deniyor ki, biz Ebu Hanife’den bir rivayete vakıf olduk ki, tafsilata gitmeksizin başkasının küfrüne rıza küfürdür. İkinci dirayet bakımından daha kuvvetlidir. Bezzaziye’de küfre rıza küfürdür diye meşayihin kelamı işte bunun üzerine hamlolunur. Camiülfeteva’dan da naklolunmuştur ki, esah olan budur.

  Küfrü gerektiren bir sözü, dil sürçmesi olmaksızın isteyerek ve onun küfür olduğunu bildiği halde konuşması bilittifak küfürdür. Ama, o sözün küfür olduğunu bilmiyerek konuşması ulemanın ammesi indinde küfür, yani yine küfre gider. Tatarhaniye’de beyan edilmiştir: Bir kimse küfür kelimesinin, onun küfür kelimesi olduğunu bilmemekle beraber, kendi ihtiyariyle, yani kendi isteğiyle söylese ulemanın bütünü indinde yine kâfir olmuştur. Bilgisizliği mazur gösterilemez. Mâzur sayılıp küfre gitmediği söylenirse de bu, bir kıl kavlidir. Çünkü, şeriat zahire göre hükmeder; kalpler Allah’ın indinde muteberdir; şer’î
  hükümleri tatbikde değil...

  Yukarıdaki meselede, „Kendi ihtiyariyle, kendi isteğiyle“ tabiri geçti. Ama, o küfür sözü kerhen söylerse, yani ikrah-ı mülci ile söylerse, daha açık bir ifade ile, „Seni öldürürüz, senin bir uzvunu keseriz!“ gibi tehditler karşısında o küfür kelimesini konuşursa ve fakat konuşurken de kalbi imanla dolu, kalbinde imanını muhafaza ediyor. Bu takdirde küfre gitmez. Çünkü, „Artık ondan kalem kaldırılmıştır’’ mealindeki hadisle ‘’Kalbi imanla mütmein olduğu halde (hayat tehlikesiyle) zorlanan (tehdit edilen) kişi müstesna!..“ mealindeki ayetin hükmüne girer. Ammar b. Yasir hakkında olduğu gibi.

  Mâlum: Ammar b. Yasir’e müşrikler şöyle demişti: „Sen şayet Muhammed’i inkâr edersen; seni öldürmeyiz...’’ O da onların istediği sözü söyledi de serbest bırakıldı. Ammar, Peygamber (s.a.v.)’e geldi ve başından geçenleri üzülerek anlattı. Allah Resulü, kendisine sordu: „O anda kalbini nasıl buldun?“ O da „İmanla mütmein buldum!“ cevabını verdi. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu: „Onlar tekrar sana böyle bir şeyi teklif ederlerse, sen de aynı şeyi iade et!“ (Mevahib ve diğerleri)


 7. 18.Mart.2012, 00:37
  16
  Ufkuaçık
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 17.Ekim.2008
  Üye No: 35628
  Mesaj Sayısı: 693
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7
  Yaş: 57

  Cevap: İmanın Gitmesi ?

  İşte Allah'a iman konusunda insanı küfre götüren sözlerden bazıları:


  1- “Şer Allah’ın taktiri değildir ve herkes yaptığının failidir. “ diyenler küfürdedir. Zira hayrıda , şerri de yaratan Allah’tır. Resulullah ( sav ) bu görüştekiler için ;
  “ Onlar bu ümmetin Mecusileridir. Hastalarını ziyaret etmeyin , öldüklerinde şehadet etmeyin, onlar kader konusunda Allah’ın düşmanlarıdır.“ buyurur.

  2- Allah yanılır ve pişman olur demek,
  3- Tenasühü ( reankarnasyon ) kabul edenler
  4- Sahabenin bazılarını tekfir edenler ( hariciler gibi ) , küfürdedir.
  5- Allah ancak murad ve taktir ettiğinde bilir , ondan önce bilemez demek,
  6- Allah görmez , görülmez demek,
  7- Allah cisimdir demek ( cisim : uzunluk , derinlik ve eni olan şeylere denir. ),
  8- Allah’ın sıfatları geçicidir, baki değildir demek ,
  9- Allah’ın her işinde hikmet olmayabilir demek,
  10- Allah’ın şanına uygun olmayan birşey söylemek ,
  11- Allah görmez , duymaz gibi Allah’ın basar , semi gibi sıfatlarından herhangi birini inkar etmek ,
  12- Fiili kul yaratır demek ,
  13- Fiili Allah yarattığı için , kula sorumluluk yoktur demek küfürdür , söyleyen dinden çıkar. Çünkü kulun imtihan olması gerekir. Kul seçiminden sorumludur, Allah da kulun seçtiğini yaratır.
  14- Cennet yada cehennemi yada mizanı yada mahşeri inkar etmek,
  15- Abdestsiz namaz kılmak ( kasten ve bilerek ) küfürdür.
  16- Tevbe etmeden ölen cehennemliktir diyenin küfründen korkulur.
  17- Allah arştadır, şuradadır, buradadır demek sureti ile ona mekan tahsis etmek ,
  18- Allah yukardadır demek ( yukardan kasıt bizden üstündür, yaratıcıdır ise sakınca olmaz ),
  19- Bilerek kıbleden terse veya necasetli elbise istihfaf ( alay ) için namaz kılmak ,
  20- Allah’tan gayrıya secde etmek,
  21- Allah ile oturulur , konuşulur, onun yanına çıkılır, Allah bazı kimselere hulul eder demek,
  22- Kainat namütenahi diyenler,
  23- Allah’a eş, çocuk , doğmak , ölmek nispet edenler,
  24- Allah’ın birliğini kabul etmeyenler,
  25- Yaratıcılığı Allah’a nispet etmemek, tabiat yarattı demek,
  26- Allah bana şunu emretseydi yapmazdım demek.
  27- Ehli kıbleyi günahından dolayı tekfir etmek,
  28- Müslümana kafir demek,
  29- İmanda şüphe etmek,
  30- İnşaallah müminim demek ( ölüm anında imanlı olmayı kastederse sorun yoktur ),
  31- Helali haram, haramı helal kabul etmek ,
  32- Seni elimden Allah bile kurtaramaz demek,
  33- İmanda noksanlık olabilir demek ( nuru ve imanın kuvvetini kastederse olmaz ),
  34- Kafirlerin bayramını kutlamak,
  35- Kafirlerin ayinlerini hoş ve güzel görmek,
  36- Haramdan sevap ummak,
  37- Emri bil marufu inkar etmek,
  38- Kelimei küfrü işitip gülmek,
  39- İman mahluktur demek ( Cenabı Hakdan gelen hidayet mahluk değildir. ),
  40- Kurana mahluktur demek ( harf ve yazılan mürekkebi kastederse mahsur yoktur. )
  41- Kurana çöl kanunu demek,
  42- Elfazı küfürü şaka ya da yalan olarak söylemek ,
  43- Nefsinin küfrüne razı olmak,
  44- Çağıran kimseye “lebbeyk” demek,
  45- Lüzumsuz yere papazların beline bağladığı zünnar denilen şeyi takmak,
  46- İnsan karşılamak için hayvan kesmek ( hayvan murdardır . ) ,
  47- Bir kimse ben cennet nimeti yiyorum, hurilerle yatıyorum derse küfürdür, dinden çıkar.
  48- Allah’tan kork dense ve oda korkmam derse,
  49- Allah bu adamı unutmuştur derse ( hasta kişi için ) ,
  50- Allah yok olanı bilmez derse,
  51- Allah’ı rüyamda gördüm derse,
  52- Yapmadığı halde Allah şahit yaptım derse,
  53- Gaybı biliyorum derse,
  54- Bu adam hastalıktan ölür derse,
  55- Saksağan öttüğünde yolcu gelecek derse,
  56- Fala doğru derse, kahini tasdik etse,
  57- Peygamberin mucizesini , velinin kerametini inkar etse,
  58- “Eğer kıyamette Allah’ın hükmü varsa senden hakkımı alırım’’ derse,

  59- Allah herkes için iyidir, ama bana kötülük etti derse,
  60- Falanca benim yanımda kafir gibidir derse,
  61- Allah’ın rahmetinden ümit kesmek,
  62- Allah’ın azabından emin olmak ( ben azaba uğramam demek ),
  63- Hadis okunurken “ben böyle sözleri çok işittim “demek,
  64- Seninle karşılaşmak azraille karşılaşmak gibi demek,
  65- Alimlerin ağzına küfretmek,
  66- Vaiz yada alim taklidi yapıp insanları güldürmek,
  67- Küçük günah işleyene “tevbe” et denince “ne yaptım ki tevbe edeyim’’ dese,
  68- Yemeğe küfretmek,
  69- Filan kişi benden daha kafirdir demek,
  70- Zalime adil demek,
  71- Peygamberlerden bir kısmına inanmak ayıplamak, sünnetlerinden birini olsun beğenmemek,
  72- Peygambere sövmek,
  73- Ben resulüm demek,
  74- Peygamberin dediği doğruysa kurtulduk demek,
  75- Peygamber insan mıdır , cinmidir demek,
  76- Peygamber kabağı severdi denildiğinde “ ben sevmem “ demek,
  77- “Azrail bu adamın canını yanlışlıkla aldı’’ demek,
  78- Tırnaklarını kes , başını tıraş et sünnettir dense , o da sünnette olsa kesmem dese,
  79- Hazreti Ayşe’ye kötü söz söylemek,
  80- Münkir , nekir yada herhangi bir meleğe sövmek ,
  81- Ebubekir ve Ömer’in ( ra ) hilafetini kabul etmemek,
  82- Sahabeye küfretmek,
  83- Sensiz cennete girmem demek,
  84- Cennet istemem , Allah’ı görmek istemem demek ( cenneti küçümsememeli),
  85- Ezanı alaya alanlar,
  86- Herhangi bir ayeti inkar etmek,
  87- Kuran’la dalga geçen yada hor gören,
  88- Helal ye denildiğinde , haram daha iyi ve daha tatlıdır demek,
  89- Livata ve zina helaldir demek,
  90- “ ey kafir “ denildiğinde “ efendim “ demek,
  91- Hileyle kazanılan parayı , helalmiş gibi bereketli olsun demek,
  92- “Senden hakkımı kıyamette alacağım “ denildiğinde , “biraz daha ver ikisini bir alırsın” demek,
  93- Kıyametten korkmam demek,
  94- İlim öğren denince , ilim karın doyurmaz demek,
  95- Müslümana lanet senin müslümanlığına demek,
  96- Küfür kelimesini (dinden çıkaran kelimeyi) işitip gülmek,
  97- Kabir sualini ve azabını inkar etmek,
  98- Miracın Mescidi Haramdan , Mescidi Aksaya kadar olan kısmını inkar etmek,
  99- Evliya enbiyadan üstündür demek,
  100- Evliya belli makamdan sonra amel ve ibadete ihtiyaç duymaz demek,
  101- Hristiyan yahudiden iyidir demek ( yahudi hristiyandan şerlidir denilmelidir .),
  102- Bir kimse sünnet ne işe yarar boşver demek,
  103- Şu adam peygamber olsa ona iman ederdim demek,
  104- Kuranı , mescidi, kabeyi, hürmet gereken yerleri alaya almak,
  105- Kuranı müzikle okumak,
  106- Kurana şiir demek,
  107- Sayarken bir yerine bismillah, iki, üç diye saymak,

  108- Emretme veya izin vermek yerine bismillah demek, ( oturayım mı diyene otur yerine bismillah demek gibi örneğin )
  109- Namaz kıl denilince , bekle ramazanda kılarım demek ( namazın farziyetini ramazana indirgemek ),
  110- Namaz kıl denilince , sen kıldın da ne oldu demek,
  111- Ezan yada kuran okunurken , ne bet şey demek,
  112- Ramazan geldiğinde , yine ağır misafir geldi demek ,
  113- Küçümseyerek sabahçık namazını kıldım demek,
  114- Namaz bana farz değil demek,
  115- Sadece ramazanda kılıp , 70 kat sevap var diğer aylarda kılma demek,
  116- Benim namazımı başkası kılıyor yada kıldı demek,
  117- Ramazan farz olmasaydı ne olurdu demek,
  118- Eline değnek alıp hoca taklidi çocukları dövmek,
  119- Bıyık kesmek , sakal bırakmak çirkin şeylerdir demek,
  120- Şeriat ilminde tevhid ( birlik ) yoktur demek,
  121- Müspet ilim şeriat ilminden daha üstündür demek,
  122- “Kafirler cennetlik mi cehennemlik mi bilinmez” demek,
  123- Alime , fakihe yada veliye alimcik velicik gibi sözlerle hitap etmek ,
  124- “ sen müslüman değil misin? “ denildiğinde “ hayır “ demek,
  125- Müslümanın ağzına küfür etmek ,
  126- Filan müslüman kafir olarak ölsün ,kafir olsun demek, ( kafire derse birşey olmaz )
  127- Bir kimse , müslümana “La ilahe illallah de” derde , o da demesse (şu an demem derse bir şey olmaz),
  128- Ben kafir olacağım diyen,
  129- Birisine küfür kelimesi tavsiye eden,
  130- Zalime fasıka “ Allah’ın kullarına zulmediyorsun “ dense , o da “ iyi yapıyorum “ dese 131- Mahşerde izdihamda beni nasıl bulacaksın dense, kafir olur ve dinden çıkar.

  Bu sözleri söyleyenler dinden çıkar ve nikahı düşer . tevbe edip nikahını tazelemelidir. Bu konularda bilmemek yeterli mazeret değildir . İman edenler bunları iyi bilmek zorundadır. 8. 18.Mart.2012, 00:37
  16
  Devamlı Üye
  İşte Allah'a iman konusunda insanı küfre götüren sözlerden bazıları:


  1- “Şer Allah’ın taktiri değildir ve herkes yaptığının failidir. “ diyenler küfürdedir. Zira hayrıda , şerri de yaratan Allah’tır. Resulullah ( sav ) bu görüştekiler için ;
  “ Onlar bu ümmetin Mecusileridir. Hastalarını ziyaret etmeyin , öldüklerinde şehadet etmeyin, onlar kader konusunda Allah’ın düşmanlarıdır.“ buyurur.

  2- Allah yanılır ve pişman olur demek,
  3- Tenasühü ( reankarnasyon ) kabul edenler
  4- Sahabenin bazılarını tekfir edenler ( hariciler gibi ) , küfürdedir.
  5- Allah ancak murad ve taktir ettiğinde bilir , ondan önce bilemez demek,
  6- Allah görmez , görülmez demek,
  7- Allah cisimdir demek ( cisim : uzunluk , derinlik ve eni olan şeylere denir. ),
  8- Allah’ın sıfatları geçicidir, baki değildir demek ,
  9- Allah’ın her işinde hikmet olmayabilir demek,
  10- Allah’ın şanına uygun olmayan birşey söylemek ,
  11- Allah görmez , duymaz gibi Allah’ın basar , semi gibi sıfatlarından herhangi birini inkar etmek ,
  12- Fiili kul yaratır demek ,
  13- Fiili Allah yarattığı için , kula sorumluluk yoktur demek küfürdür , söyleyen dinden çıkar. Çünkü kulun imtihan olması gerekir. Kul seçiminden sorumludur, Allah da kulun seçtiğini yaratır.
  14- Cennet yada cehennemi yada mizanı yada mahşeri inkar etmek,
  15- Abdestsiz namaz kılmak ( kasten ve bilerek ) küfürdür.
  16- Tevbe etmeden ölen cehennemliktir diyenin küfründen korkulur.
  17- Allah arştadır, şuradadır, buradadır demek sureti ile ona mekan tahsis etmek ,
  18- Allah yukardadır demek ( yukardan kasıt bizden üstündür, yaratıcıdır ise sakınca olmaz ),
  19- Bilerek kıbleden terse veya necasetli elbise istihfaf ( alay ) için namaz kılmak ,
  20- Allah’tan gayrıya secde etmek,
  21- Allah ile oturulur , konuşulur, onun yanına çıkılır, Allah bazı kimselere hulul eder demek,
  22- Kainat namütenahi diyenler,
  23- Allah’a eş, çocuk , doğmak , ölmek nispet edenler,
  24- Allah’ın birliğini kabul etmeyenler,
  25- Yaratıcılığı Allah’a nispet etmemek, tabiat yarattı demek,
  26- Allah bana şunu emretseydi yapmazdım demek.
  27- Ehli kıbleyi günahından dolayı tekfir etmek,
  28- Müslümana kafir demek,
  29- İmanda şüphe etmek,
  30- İnşaallah müminim demek ( ölüm anında imanlı olmayı kastederse sorun yoktur ),
  31- Helali haram, haramı helal kabul etmek ,
  32- Seni elimden Allah bile kurtaramaz demek,
  33- İmanda noksanlık olabilir demek ( nuru ve imanın kuvvetini kastederse olmaz ),
  34- Kafirlerin bayramını kutlamak,
  35- Kafirlerin ayinlerini hoş ve güzel görmek,
  36- Haramdan sevap ummak,
  37- Emri bil marufu inkar etmek,
  38- Kelimei küfrü işitip gülmek,
  39- İman mahluktur demek ( Cenabı Hakdan gelen hidayet mahluk değildir. ),
  40- Kurana mahluktur demek ( harf ve yazılan mürekkebi kastederse mahsur yoktur. )
  41- Kurana çöl kanunu demek,
  42- Elfazı küfürü şaka ya da yalan olarak söylemek ,
  43- Nefsinin küfrüne razı olmak,
  44- Çağıran kimseye “lebbeyk” demek,
  45- Lüzumsuz yere papazların beline bağladığı zünnar denilen şeyi takmak,
  46- İnsan karşılamak için hayvan kesmek ( hayvan murdardır . ) ,
  47- Bir kimse ben cennet nimeti yiyorum, hurilerle yatıyorum derse küfürdür, dinden çıkar.
  48- Allah’tan kork dense ve oda korkmam derse,
  49- Allah bu adamı unutmuştur derse ( hasta kişi için ) ,
  50- Allah yok olanı bilmez derse,
  51- Allah’ı rüyamda gördüm derse,
  52- Yapmadığı halde Allah şahit yaptım derse,
  53- Gaybı biliyorum derse,
  54- Bu adam hastalıktan ölür derse,
  55- Saksağan öttüğünde yolcu gelecek derse,
  56- Fala doğru derse, kahini tasdik etse,
  57- Peygamberin mucizesini , velinin kerametini inkar etse,
  58- “Eğer kıyamette Allah’ın hükmü varsa senden hakkımı alırım’’ derse,

  59- Allah herkes için iyidir, ama bana kötülük etti derse,
  60- Falanca benim yanımda kafir gibidir derse,
  61- Allah’ın rahmetinden ümit kesmek,
  62- Allah’ın azabından emin olmak ( ben azaba uğramam demek ),
  63- Hadis okunurken “ben böyle sözleri çok işittim “demek,
  64- Seninle karşılaşmak azraille karşılaşmak gibi demek,
  65- Alimlerin ağzına küfretmek,
  66- Vaiz yada alim taklidi yapıp insanları güldürmek,
  67- Küçük günah işleyene “tevbe” et denince “ne yaptım ki tevbe edeyim’’ dese,
  68- Yemeğe küfretmek,
  69- Filan kişi benden daha kafirdir demek,
  70- Zalime adil demek,
  71- Peygamberlerden bir kısmına inanmak ayıplamak, sünnetlerinden birini olsun beğenmemek,
  72- Peygambere sövmek,
  73- Ben resulüm demek,
  74- Peygamberin dediği doğruysa kurtulduk demek,
  75- Peygamber insan mıdır , cinmidir demek,
  76- Peygamber kabağı severdi denildiğinde “ ben sevmem “ demek,
  77- “Azrail bu adamın canını yanlışlıkla aldı’’ demek,
  78- Tırnaklarını kes , başını tıraş et sünnettir dense , o da sünnette olsa kesmem dese,
  79- Hazreti Ayşe’ye kötü söz söylemek,
  80- Münkir , nekir yada herhangi bir meleğe sövmek ,
  81- Ebubekir ve Ömer’in ( ra ) hilafetini kabul etmemek,
  82- Sahabeye küfretmek,
  83- Sensiz cennete girmem demek,
  84- Cennet istemem , Allah’ı görmek istemem demek ( cenneti küçümsememeli),
  85- Ezanı alaya alanlar,
  86- Herhangi bir ayeti inkar etmek,
  87- Kuran’la dalga geçen yada hor gören,
  88- Helal ye denildiğinde , haram daha iyi ve daha tatlıdır demek,
  89- Livata ve zina helaldir demek,
  90- “ ey kafir “ denildiğinde “ efendim “ demek,
  91- Hileyle kazanılan parayı , helalmiş gibi bereketli olsun demek,
  92- “Senden hakkımı kıyamette alacağım “ denildiğinde , “biraz daha ver ikisini bir alırsın” demek,
  93- Kıyametten korkmam demek,
  94- İlim öğren denince , ilim karın doyurmaz demek,
  95- Müslümana lanet senin müslümanlığına demek,
  96- Küfür kelimesini (dinden çıkaran kelimeyi) işitip gülmek,
  97- Kabir sualini ve azabını inkar etmek,
  98- Miracın Mescidi Haramdan , Mescidi Aksaya kadar olan kısmını inkar etmek,
  99- Evliya enbiyadan üstündür demek,
  100- Evliya belli makamdan sonra amel ve ibadete ihtiyaç duymaz demek,
  101- Hristiyan yahudiden iyidir demek ( yahudi hristiyandan şerlidir denilmelidir .),
  102- Bir kimse sünnet ne işe yarar boşver demek,
  103- Şu adam peygamber olsa ona iman ederdim demek,
  104- Kuranı , mescidi, kabeyi, hürmet gereken yerleri alaya almak,
  105- Kuranı müzikle okumak,
  106- Kurana şiir demek,
  107- Sayarken bir yerine bismillah, iki, üç diye saymak,

  108- Emretme veya izin vermek yerine bismillah demek, ( oturayım mı diyene otur yerine bismillah demek gibi örneğin )
  109- Namaz kıl denilince , bekle ramazanda kılarım demek ( namazın farziyetini ramazana indirgemek ),
  110- Namaz kıl denilince , sen kıldın da ne oldu demek,
  111- Ezan yada kuran okunurken , ne bet şey demek,
  112- Ramazan geldiğinde , yine ağır misafir geldi demek ,
  113- Küçümseyerek sabahçık namazını kıldım demek,
  114- Namaz bana farz değil demek,
  115- Sadece ramazanda kılıp , 70 kat sevap var diğer aylarda kılma demek,
  116- Benim namazımı başkası kılıyor yada kıldı demek,
  117- Ramazan farz olmasaydı ne olurdu demek,
  118- Eline değnek alıp hoca taklidi çocukları dövmek,
  119- Bıyık kesmek , sakal bırakmak çirkin şeylerdir demek,
  120- Şeriat ilminde tevhid ( birlik ) yoktur demek,
  121- Müspet ilim şeriat ilminden daha üstündür demek,
  122- “Kafirler cennetlik mi cehennemlik mi bilinmez” demek,
  123- Alime , fakihe yada veliye alimcik velicik gibi sözlerle hitap etmek ,
  124- “ sen müslüman değil misin? “ denildiğinde “ hayır “ demek,
  125- Müslümanın ağzına küfür etmek ,
  126- Filan müslüman kafir olarak ölsün ,kafir olsun demek, ( kafire derse birşey olmaz )
  127- Bir kimse , müslümana “La ilahe illallah de” derde , o da demesse (şu an demem derse bir şey olmaz),
  128- Ben kafir olacağım diyen,
  129- Birisine küfür kelimesi tavsiye eden,
  130- Zalime fasıka “ Allah’ın kullarına zulmediyorsun “ dense , o da “ iyi yapıyorum “ dese 131- Mahşerde izdihamda beni nasıl bulacaksın dense, kafir olur ve dinden çıkar.

  Bu sözleri söyleyenler dinden çıkar ve nikahı düşer . tevbe edip nikahını tazelemelidir. Bu konularda bilmemek yeterli mazeret değildir . İman edenler bunları iyi bilmek zorundadır.


 9. 18.Mart.2012, 00:38
  17
  Ufkuaçık
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 17.Ekim.2008
  Üye No: 35628
  Mesaj Sayısı: 693
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7
  Yaş: 57

  Cevap: İmanın Gitmesi ?

  PEYGAMBERE İMAN KONUSUNDA TEHLİKELİ SÖZLER

  Peygamberlere inanmak iman esaslarının ikincisidir. Alemlere rahmet
  olarak gönderen o güzel elçiye inanmamayı veya saygısızlığı İslâm
  hoşgörmüyor. O'nun izinden gitme hususunda özen istiyor.
  Peygamberimizle ilgili tehlikeli söz ve davranış sahipleri genellikle O'nu
  hayatlarının ölçüsü olmaktan çıkarmış insanlar oluyor. Onun liderliği
  yerine başka liderleri önüne koyması kişiyi İslâm ikliminden de
  uzaklaştırmaya başlıyor. Birçok insan O yüce Peygamberle hidayet
  bulup, güzellikleri keşfederken kimilerinin O'na saygısızlık sebebiyle
  İslâm'dan uzaklaşmaları ne kötüdür. Bazıları ise "Bana Allah ve Kur'an"
  yeter düşüncesiyle elçiyi hafif görerek yanılgıya düşüyorlar. Bu konuyla
  ilgili birkaç örnek:

  1- Miracın Mescidi Haramdan , Mescidi Aksaya kadar olan kısmını inkar
  etmek,
  2- Evliya enbiyadan üstündür demek,
  3- Evliya belli makamdan sonra amel ve ibadete ihtiyaç duymaz demek,
  4- Hristiyan yahudiden iyidir demek ( yahudi hristiyandan şerlidir
  denilmelidir .),
  5- Bir kimse sünnet ne işe yarar boşver demek,
  6- Şu adam peygamber olsa ona iman ederdim demek,
  7- Peygamberimizinin sünnetlerinden veya hadislerinden birisini hafife
  alıp alay etmek, mütevatir bir hadisi reddetmek veya alaya alır bir
  tarzda "çok dinledik bunları" demek.
  8- Peygamberin mucizesini , velinin kerametini inkar etse
  9- Peygamberlerden bir kısmına inanmak ayıplamak, sünnetlerinden
  birini olsun beğenmemek,
  10- 'Tırnaklarını kes , başını tıraş et sünnettir dense , o da sünnette olsa
  kesmem dese,
  11- Peygambere sövmek,
  12- Ben resulüm demek,
  13- Peygamberin dediği doğruysa kurtulduk demek,
  14- Peygamber insan mıdır , cinmidir demek,
  15- Hazreti Ayşe'ye kötü söz söylemek,
  16- Ebubekir ve Ömer'in ( ra ) hilafetini kabul etmemek
  17- Peygamber kabağı severdi denildiğinde '' ben sevmem '' demek. 10. 18.Mart.2012, 00:38
  17
  Devamlı Üye
  PEYGAMBERE İMAN KONUSUNDA TEHLİKELİ SÖZLER

  Peygamberlere inanmak iman esaslarının ikincisidir. Alemlere rahmet
  olarak gönderen o güzel elçiye inanmamayı veya saygısızlığı İslâm
  hoşgörmüyor. O'nun izinden gitme hususunda özen istiyor.
  Peygamberimizle ilgili tehlikeli söz ve davranış sahipleri genellikle O'nu
  hayatlarının ölçüsü olmaktan çıkarmış insanlar oluyor. Onun liderliği
  yerine başka liderleri önüne koyması kişiyi İslâm ikliminden de
  uzaklaştırmaya başlıyor. Birçok insan O yüce Peygamberle hidayet
  bulup, güzellikleri keşfederken kimilerinin O'na saygısızlık sebebiyle
  İslâm'dan uzaklaşmaları ne kötüdür. Bazıları ise "Bana Allah ve Kur'an"
  yeter düşüncesiyle elçiyi hafif görerek yanılgıya düşüyorlar. Bu konuyla
  ilgili birkaç örnek:

  1- Miracın Mescidi Haramdan , Mescidi Aksaya kadar olan kısmını inkar
  etmek,
  2- Evliya enbiyadan üstündür demek,
  3- Evliya belli makamdan sonra amel ve ibadete ihtiyaç duymaz demek,
  4- Hristiyan yahudiden iyidir demek ( yahudi hristiyandan şerlidir
  denilmelidir .),
  5- Bir kimse sünnet ne işe yarar boşver demek,
  6- Şu adam peygamber olsa ona iman ederdim demek,
  7- Peygamberimizinin sünnetlerinden veya hadislerinden birisini hafife
  alıp alay etmek, mütevatir bir hadisi reddetmek veya alaya alır bir
  tarzda "çok dinledik bunları" demek.
  8- Peygamberin mucizesini , velinin kerametini inkar etse
  9- Peygamberlerden bir kısmına inanmak ayıplamak, sünnetlerinden
  birini olsun beğenmemek,
  10- 'Tırnaklarını kes , başını tıraş et sünnettir dense , o da sünnette olsa
  kesmem dese,
  11- Peygambere sövmek,
  12- Ben resulüm demek,
  13- Peygamberin dediği doğruysa kurtulduk demek,
  14- Peygamber insan mıdır , cinmidir demek,
  15- Hazreti Ayşe'ye kötü söz söylemek,
  16- Ebubekir ve Ömer'in ( ra ) hilafetini kabul etmemek
  17- Peygamber kabağı severdi denildiğinde '' ben sevmem '' demek.


 11. 19.Ağustos.2015, 21:18
  18
  Misafir

  Cevap: İmanın Gitmesi ?

  107 ve 108. maddelerin küfür olup olmadığını sorularla islamiyet ve dinimizislama sordum,biri böyle birşey duymadıklarını her kaynaktan yazılara bakmamam gerektiğini diğeri ise böyle birşeyin doğru olmadığını söylediler. Bu maddeler nasıl küfür olabiliyor?


 12. 19.Ağustos.2015, 21:18
  18
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  107 ve 108. maddelerin küfür olup olmadığını sorularla islamiyet ve dinimizislama sordum,biri böyle birşey duymadıklarını her kaynaktan yazılara bakmamam gerektiğini diğeri ise böyle birşeyin doğru olmadığını söylediler. Bu maddeler nasıl küfür olabiliyor?

 13. 15.Eylül.2015, 21:24
  19
  Şema
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Mart.2007
  Üye No: 123
  Mesaj Sayısı: 9,326
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 103

  iman i gitmesi nasil olur

  Alıntı
  Bu maddeler nasImanın gıtmesının alametlerııl küfür olabiliyor?
  bu iki madde de BESMELEyi hafife alma vardır. Yani kişinin niyetine bağlı


 14. 15.Eylül.2015, 21:24
  19
  Moderatör
  Alıntı
  Bu maddeler nasImanın gıtmesının alametlerııl küfür olabiliyor?
  bu iki madde de BESMELEyi hafife alma vardır. Yani kişinin niyetine bağlı

 15. 18.Ağustos.2016, 03:24
  20
  Misafir

  Yorum: İmanın Gitmesi ?

  Mesela kişi aklındn küfür ediyo dine vb ama vesvese şeklinde yani elinde olmadan aklından geçiriyo peki yine o kelimeyi aklından geçirse yine küfürde bulunsa ama bu sefer biraz daha uzun söylese uzun derken konuşurmuşcasına çünkü vesvese anlık oluyo bu durumda engel olamıyo insan peki bu durumdaki vesvese mi ama bu şöyle bişey


  Düşünce ama normalde söylemeyeceği bir düşünce yinede sorumlu mu bundn düşündü çünkü içinden söyledi ama sonuçta normalde söylemeyeceği bişey ise vesvese mi gaflet gbi anlık olaydan dolayı bişey olup sorumlu mu olur??


 16. 18.Ağustos.2016, 03:24
  20
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Mesela kişi aklındn küfür ediyo dine vb ama vesvese şeklinde yani elinde olmadan aklından geçiriyo peki yine o kelimeyi aklından geçirse yine küfürde bulunsa ama bu sefer biraz daha uzun söylese uzun derken konuşurmuşcasına çünkü vesvese anlık oluyo bu durumda engel olamıyo insan peki bu durumdaki vesvese mi ama bu şöyle bişey


  Düşünce ama normalde söylemeyeceği bir düşünce yinede sorumlu mu bundn düşündü çünkü içinden söyledi ama sonuçta normalde söylemeyeceği bişey ise vesvese mi gaflet gbi anlık olaydan dolayı bişey olup sorumlu mu olur??

 17. 18.Ağustos.2016, 17:19
  21
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 24,990
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: İmanın Gitmesi ?

  Bütün bu anlattığın sadece vesvesedir ve senin düşüncelerin değil şeytanın sana telkinleridir. Bundan insana günah yoktur. Önemseme Allah'ın izniyle geçecektir.


 18. 18.Ağustos.2016, 17:19
  21
  Yönetici
  Bütün bu anlattığın sadece vesvesedir ve senin düşüncelerin değil şeytanın sana telkinleridir. Bundan insana günah yoktur. Önemseme Allah'ın izniyle geçecektir.

 19. 23.Ağustos.2016, 20:41
  22
  Misafir

  Yorum: İmanın Gitmesi ?

  Yani aslında söylemeyeceğimiz dine ters gelen düşünceler vesvese mi sayılıyor?


  Vesvese olduğunu şöyle anlayabilir miyiz mesela normalde demesek demeyeceğimiz birşey olsa bu mu vesvese ve bir sorum olacak o akla gelen küfürü mesela namazda söylediğimizde namaza demesek ama vesveseyi söyleyince günah olur evet ama bunu namaza söylemesek namazda söylemiş olsak sadece dinden çıkar mı insan


 20. 23.Ağustos.2016, 20:41
  22
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Yani aslında söylemeyeceğimiz dine ters gelen düşünceler vesvese mi sayılıyor?


  Vesvese olduğunu şöyle anlayabilir miyiz mesela normalde demesek demeyeceğimiz birşey olsa bu mu vesvese ve bir sorum olacak o akla gelen küfürü mesela namazda söylediğimizde namaza demesek ama vesveseyi söyleyince günah olur evet ama bunu namaza söylemesek namazda söylemiş olsak sadece dinden çıkar mı insan

 21. 24.Ağustos.2016, 15:20
  23
  arifselim
  Yönetici

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2007
  Üye No: 211
  Mesaj Sayısı: 24,990
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Yorum: İmanın Gitmesi ?

  Vesveseden dolayı günah olmaz ve insan dinden çıkmaz. Normal inanmadığın ve asla demiyeceğin şeylerin aklına gelmesi vesvesedir.


 22. 24.Ağustos.2016, 15:20
  23
  Yönetici
  Vesveseden dolayı günah olmaz ve insan dinden çıkmaz. Normal inanmadığın ve asla demiyeceğin şeylerin aklına gelmesi vesvesedir.

 23. 27.Haziran.2017, 15:56
  24
  Misafir

  Yorum: İmanın Gitmesi ?

  Ya bisey söylicem benimde vesvese problemlerim var 2 aydir pikolka gidiyorum aklima gelenleri bilmek istedi beni sorladi bende karnimda kötü his olsa tak aklima geleni dilimle söyledim sonra agladim annem babam bi sey olmas dedi ama iynede icim rahat degil yardim edin nolur


 24. 27.Haziran.2017, 15:56
  24
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  Ya bisey söylicem benimde vesvese problemlerim var 2 aydir pikolka gidiyorum aklima gelenleri bilmek istedi beni sorladi bende karnimda kötü his olsa tak aklima geleni dilimle söyledim sonra agladim annem babam bi sey olmas dedi ama iynede icim rahat degil yardim edin nolur
+ Yorum Gönder
Git İlk 12