+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Kuranı Kerim üzerine yapılan yeminler geçerli midir ? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. brkn33
  Üye
  Reklam

  Kuranı Kerim üzerine yapılan yeminler geçerli midir ?

  Reklam

  Kuranı Kerim üzerine yapılan yeminler geçerli midir ? Mumsema arkadaşlar ben bir arkadaşımın yaptığı davranışından dolayı çok sinirlendim ve ona birdaha yaparsan okuduğum Kuran-ı Kerim üzerine yemin ediyorum ki birdaha senle barışmam dedim.. bu yeminden sonra o tekrar aynı davranışta bulundu şimdi ikimiz de çok pişmanız.. ne yapabilrim bu durumda acaba??

 2. muratkalkan41
  Üye

  Cevap: Kuranı Kerim üzerine yapılan yeminler geçerli midir ?


  Reklam


  tevbe istiğfar edin inşaallah... bildiğim kadarıyla yemin kuran-ı kerim!i bilemem ama birşeyin üstüne yapılmaz. Allah'a şirke girer yemin Allah'ı şahit tutmaktır ve vallahi billahi tellahi diyerek geçerli olur yemin etmek çok ama çok büyük sorumluluktur ama cahilliğimiz söz konusudur tevbe edelim inşaallah...

 3. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Kur'ana el basarak Yemin etmek

  Yeminler çok kere örf ve adete göre şekillenir ve ona göre yemin edilir. Bilhassa ülkemizde bölgeden bölgeye değişen pek çok yemin çeşitleri vardır. Kur’an-ı Kerim üzerine yapılan yeminler de adet haline gelmiş olan yeminlerden birisidir. Mesela “Kur’an üzerine yemin ederim ki Kur’an hakkı için şu işi mutlaka yapacağım veya yapmayacağım” şeklinde yemin etmek gibi... Hatta bu yemin halk arasında diğer yeminlerden daha büyük ve mes’uliyeti daha ağır bir yemin çeşidi olarak bilinir. Bir mesele üzerinde anlaşamayan mutabakata varamayan taraflar birbirlerini Kur’an’a el basmaya davet eder. Zaten çok ciddi bir mesele olmadıkça ve insan haklılığından tam emin olmadıkça böyle bir yemine teşebbüs ve cesaret de edemez.

  Meselenin fıkhi yönüne gelince; Kur’an’la yemin etmek caizdir ve bu yemin sayılır. Çünkü Allah’ın ezeli bir kelamı olan Kur’an’la yemin etmek Allah’ın İzzet ve Celaline yemin etmek gibidir.

  İbni Kudame el-Muğni isimli eserinde “Kur’an ile ondan bir ayetle ve kelamullah ile yemin etmek yemin olur. İbni Mes’ud Katade İmam malik ve Şafii ve bütün ehl-i ilim aynı şeyi söylemişlerdir.” (el-muğni 9:407(7981. Mesele)

  Yukarıda da ifadeye çalıştığımız gibi Kur’an üzerine yemin denilince insanlar “Mushaf‘” üzerine el basarak yapılan yemin olarak bilirler. Bu da bir çeşit Allah’ın Kelam sıfatı üzerine yemin etmektir ki o da yemindir.

  Sahih-i Buhari’yi 32 ciltlik eseriyle şerh eden İmam Bedrüddin Ayni şunları söyler:
  “Bana göre bir kimse Mushaf ile yemin ederse veya üstüne elini koyarsa veya ‘Bunun hakkı için’ derse o yemin sayılır. Bilhassa yalan yere yapılan yeminlerin çoğaldığı ve halkın Mushafla yemin etmeye çok rağbet ettikleri bu devirde...”

  Son devir alimlerinden Allame Kemal de bu hususta şöyle der:
  “Şüphesiz Kur‘an-ı Kerimle yemin etmek şimdi adet haline gelmiştir. Öyle ise onunla yemin etmek yemin sayılır. Çünkü yeminler örf ve adete göredir.” Bütün bu izahlar açıkça göstermektedir ki Kur‘an üzerine el basılarak edilen yemin bağlayıcılığı olan ve bozulunca keffareti gereken yemin sınıfına girer.

  Yemin ve Kefareti

  Ayette Yüce Mevlâmız boş bulunarak veya kasıtsız olarak dil alışkanlığıyla yapılmış olan yeminlerden sorumlu tutmayacağını ifade buyurmuştur. Bu tür yemine kaynaklarımızda “lağv yemini” adı verilir.

  Bilerek yapılan yeminler ise ya gerçekleşmiş olan olaylarla ilgilidir veya gerçekleşecek olan olaylarla ilgilidir.

  Gerçekleşmiş olan olaylarla ilgili yemin edilirse bu yemin olayın ya gerçekleştiği hale uygun bir yemindir veya gerçeğe aykırı bir yemindir. Gerçeğe uygunsa mesele yoktur. Gerçeğe aykırı bir yemin yapılmışsa yalan yere yemin yapılmış demektir. Böyle bir yemin büyük günahlardandır ve alimlerimizin çoğunluğuna göre bunun kefareti yoktur. Çünkü böyle bir yemin sahibini günaha ve ateşe sokmuştur. Bile bile yalan söylemiştir. Yalanın da kefareti söz konusu değildir.

  Şafiî alimleri ise böyle bir yemine de keffaret gerektiğini ifade buyururlar. (Şirbinî Muğni c.4 s.325). Kaynaklarımızda böyle yemine sahibini günaha ve ateşe sokan yemin anlamında “gamûs yemini” denilmiştir.

  Gelecekte gerçekleşecek olaylarla ilgili yemin edilmesi halinde ise kaynaklarımızda “münakid yemin” denilen yemin söz konusu olmaktadır. İşte bu tür yeminler yerine getirilmediğinde kefaret gerekir.
  Gelecekte gerçekleşecek olaylarla ilgili yeminlere uymanın hükmü konusunda şu ayırıma da dikkat etmek gerekir:

  1. Yeminin konusu yerine getirilmesi farz veya vacip olan bir yükümlülük ile ilgili olursa buna uymak farz veya vaciptir. Mesela farz olan namazlarını kılmaya zekâtını vermeye ya da içki içmemeye yemin eden bir kimsenin bunlara riayet etmesi zaten farzdır. Böyle bir yemin etmişse sadece görevini yerine getireceğini yeminiyle pekiştirmiş olur. Yeminine uymadığı takdirde bir taraftan zaten haram işlemiş olur; diğer taraftan yemin kefaretini de yerine getirmesi gerekir.

  2. Yeminin konusu yapılmaması gereken bir şeyin yapılmasıyla ilgili olursa bu sefer de yeminini bozması farzdır. Mesela içki içmeye yemin eden bir kimsenin yeminini bozması ve yeminin kefaretini yerine getirmesi farzdır.

  3. Yeminin konusu yerine getirilmemesi daha hayırlı olan bir işle ilgiliyse yemini bozmak müstehaptır. Mesela bir müslümanla küs duracağına yemin eden kimse yeminini bozar ve kefaretini yerine getirir.

  4. Yeminin konusu uyulması ile uyulmaması birbirine eşit olan mübah konularda ise yeminin gereğini yerine getirmek daha iyi görülmüştür. Mesela bir kimse herhangi bir yemekte sadece mercimek çorbası içeceğine yemin etse buna uygun hareket etmesi daha iyi görülmüştür. Çünkü o kimsenin o yemekte çorba içmesi de mübahtır başka yemek yemesi de… Madem mübahlardan birisini seçeceğine dair yemin etmiştir ona uyması ayette geçen “yeminlerinizi tutun” emrine daha uygun bulunmuştur. Yeminini bozduğu takdirde de kefaretini verecektir.

  Yemin kefareti on fakiri yedirmek veya giydirmekten ibarettir. Bunlardan birisini yapmak yeterlidir. Köle azadı günümüzde söz konusu değildir.

  Kefareti yerine getirmesi gereken kişi kendi ailesine yedirdiğinden sabah ve akşam olmak üzere iki öğün fakirleri yedirmesi gerekir. Giydirme konusunda da günün şartlarını esas almak icap eder. Bir insanı yaşadığı yerin şartlarına göre üst ve alt elbise olmak üzere giydirmek tercihe değer görülmüştür.

  Yeminini bozan kişi on fakiri yedirme veya giydirme imkanına sahip değilse üç gün oruç tutması icap eder. Hanefî mezhebine göre bu oruç peş peşe tutulmalıdır.

  Mehmet Paksu Çağın getirdiği sorular.

 4. brkn33
  Üye
  Allah razı olsun arkadaşlar. ben şafii yim üç günlük orucu peş peşe tutmasam olur mu? bide üç günlük orucu yılın herhangi bir gününde tutabilir miyim ? son olarak yeminim için oruç tutacağım için nasıl niyet getirmem gerektiğini bilmiyorum?

  bir de arkadaşlar henüz yeminimi bozmadım zaten. üç gün orucumu tuttuktan sonra arkadaşımla barışabilirm artık değil mi?

 5. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  Şafii mezhebinde Yemin kefareti

  Yemininden dönen veya yalan yere yemin eden kişiye kefaret ver-mek vacib olur. Kefaret hususunda kişi şu üç şey arasında muhayyerdir:
  1. Mü'min bir köle âzad etmek.
  Bununla ilgili kullanılan kelime rakabdd\v. Rakabe köle ve cariyeler için kullanılır. Tabii ki bu, köle ve cariyelerin bulunduğu bir yerde söz-konusu olabilir.
  2. On fakiri doyurmak.
  Her fakire, memlekette azık olarak kullanılan yiyecekten 7 müdd ve-rilmelidir. Müdd yaklaşık 600 gramdır. Kefaret yerine, fakirleri çağırıp sa-bah, öğle ve akşam yemek yedirmek yeterli olmaz.
  3. On fakiri -giyilmesi mutad olan elbiselerle- giydirmek»
  Her fakire gömlek, iç çamaşırı, çorap, başörtüsü gibi örfen takım olan elbiselerden bir takım vermek gerekir.

  Kişi bu üç şeyden birini yapmaya güç yetiremezse, kendisine 3 gün oruç tutmak vacib olur. Fakat 3 gün peşpeşe oruç tutması şart değildir.

  Yemin kefaretinin delili, şu ayettir:
  Allah, sizi kasıtsız olarak ağzınızdan çıkan yeminlerinizden ötürü ce-zalandırmaz. Fakat sizi kasden ettiğiniz yeminlerden ötürü muahaze eder. Bunun kefareti, aile efradınıza yedirmekte olduğunuz yiyecek-lerin ortalamasından on fakire yedirmek veya onları giydirmek ya da bir köleyi âzad etmektir. Bunları bulamayan kimse ise üç gün oruç tutar. İşte yemin edip bozduğunuz takdirde yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi koruyun. Allah size ayetlerini böyle açıklar ki şükredesiniz.
  (Mâide/89)


  Not)Kardeşim zaten dinimizde üçgünden fazla
  dargın durmak haramdır.
  bu yeminini bozup kefaretini verebilirsin...

 6. brkn33
  Üye
  çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar

 7. brkn33
  Üye
  birde arkadaşlar tutuacığım üç günlük oruç için nasıl niyet getirmem gerekiyor acaba?

+ Yorum Gönder
kuran