Konusunu Oylayın.: Teşehhüdde otururken tahiyyatı okurken hanefilere göre ne zaman parmak indirilir ne zaman kaldırılır?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi
Teşehhüdde otururken tahiyyatı okurken hanefilere göre ne zaman parmak indirilir ne zaman kaldırılır?
 1. 01.Haziran.2011, 01:08
  1
  musab
  Hadis Öğrencisi

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Mayıs.2011
  Üye No: 87643
  Mesaj Sayısı: 5,246
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 53
  Bulunduğu yer: "İslam Düşüncesinde Sünnet" okuyorum

  Teşehhüdde otururken tahiyyatı okurken hanefilere göre ne zaman parmak indirilir ne zaman kaldırılır?


  Teşehhüdde otururken tahiyyatı okurken hanefilere göre ne zaman parmak indirilir ne zaman kaldırılır? Mumsema teşehhüdde otururken tahiyyatı okurken hanefilere göre ne zaman parmak indirilir ne zaman kaldırılır


 2. 01.Haziran.2011, 01:08
  1
  Hadis Öğrencisi  teşehhüdde otururken tahiyyatı okurken hanefilere göre ne zaman parmak indirilir ne zaman kaldırılır

 3. 01.Haziran.2011, 02:48
  2
  EarthQuake®
  Yolcu

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Kasım.2009
  Üye No: 64514
  Mesaj Sayısı: 492
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 5
  Yaş: 31
  Bulunduğu yer: Ankara

  Cevap: işaret parmağı
  Tıklayınız.. 4. 01.Haziran.2011, 02:48
  2 5. 01.Haziran.2011, 05:39
  3
  imam
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Ağustos.2007
  Üye No: 2034
  Mesaj Sayısı: 7,808
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: minallah-ilelllah

  Cevap: Teşehhüdde otururken tahiyyatı okurken hanefilere göre ne zaman parmak indirilir ne zaman kaldırılır?

  Hanefilere göre: (1) Namaz kılan kişi teşehhütte sağ elini sağ uyluğu üzerine, sol elini sol uyluğu üzerine koyar ve parmaklarını açar. Bu durum aynen iki secde arasındaki oturuş gibidir. Parmakların arası az açılır, uçlan dizlerin üzerine konur, fakat en sahih olan görüşe göre, ellerle diz kapakları tutulmaz. Mutemed olan görüşe göre, kelime-i şehadet getirirken sağ elin işaret parmağı, "Lâ ilâhe"nin "Lâ"sında kaldırılıp uluhiyetin ispatı sırasında yani "İllallah" derken indirilir ki, bu kaldırma ve indirme işaretleri ile Allah'ın eşinin bulunmadığını teyit edilmiş olsun. Oturuşta parmakların hiç biri yumulmaz.
  Teşehhüdde parmaklar nasıl tutulmalıdır? Bunlann dayandıklan delil, Sahih-i Müslim'de İbni Zübeyr'den rivayet edilen ve buna delâlet eden bir hadistir. Çünkü Müslim'deki rivayette sadece işaret parmağının kaldınlıp indirilmesi ile yetinildiği zikredilmiştir.
  Malikilere göre: (2) Teşehhüt durumunda sol el serbest bırakılır ve işaret parmağı ile baş parmak dışında sağ el yumulur. Bu parmaklar da küçük parmak, onu takip eden parmak ve orta parmaktır. Bu parmakların baş kısmı baş parmağın dibindeki etli kısma bitiştirilip işaret parmağı ile onunla işaret ediliyormuşçasına uzatılır.
  Teşehhüdün başından sonuna kadar işaret parmağının vasat bir şekilde sağa sola hareket ettirilmesi menduptur. Aşağı yukan tarzında değil. Bunun dayandığı delil Vail b. Hucr'un rivayet ettiği hadistir. Vail, Hz. Peygamber (a.s.)'in namaz kılma şeklini anlatırken şöyle diyor: "Sonra oturup sol ayağını yere yatırdı ve sol elinin avuç kısmını uyluğu üzerine ve sol dizi üzerine koydu ve sağ dirseğini sağ uyluğunun hizasına getirdi. Sonra parmaklarından ikisini yumarak halka şeklinde yaptı, sonra parmağını kaldırdı ve bu parmağını hareket ettirdiğini gördüm, dua ediyordu."(3-4)
  Şafiî ve Hanbelîlere göre: (5) Birinci ve ikinci teşehhütte otururken ellerin iki uyluk üzerine konulması sünnettir. Şâfiilere göre, kişi sol elini açıp parmaklarını birbirine bitiştirir. Öyle ki, parmakların uçları diz kapakları ile eşit bir duruma gelmelidir, yine parmakların uç kısmı bütünü ile kıbleye karşı yöneltilmiş ve parmaklann arası açık olmamalıdır. Çünkü parmakların arasını açık tutmak baş parmağın kıbleden çevrilmesine yol açar.
  Şâfiilere göre teşehhütte oturan kişi sağ elini sağ uyluğu üzerine kor ve elin küçük parmağı ile onun yanındakini ve orta parmağını yumar. Hanbebîlere göre ise, baş parmağını orta parmağı ile birlikte halka yapar.
  Sonra işaret parmağı ile işaret ederek "İllallah" sözünde parmağı kaldırır, fakat sağa sola hareket ettirmez. Hz. Peygamber (a.s.) böyle yapmıştır. Devamlı olarak da yukarıda İbni Zübeyr'in rivayetinde geçtiği üzere parmağına bakar.
  Şafii ve Hanbelilerde azhar olan görüşe göre oturan kişi teşehhütte baş parmağını işaret parmağına bitiştirir. Bunun şekli 53 rakamı gibi olur. Baş parmağı elinin altına avuç içine almak suretiyle bu rakam görünümü temin edilir. Eğer baş parmak ile işaret parmağını birlikte salıverirse yahut orta parmağın üzerinde ikisini yumarsa yahut başları ile ikisi arasında halka yaparsa yahut orta parmakların ucunu baş parmağına bağlarsa sünneti yerine getirmiş olur. Çünkü bütün bunlarla ilgili hadisler gelmiştir. Fakat birincisi daha faziletlidir. Nitekim Şâfiflerde bu görüşü benimsemişlerdir. Çünkü ravileri daha fakih kimselerdir.

  Şâfiiler ve Hanbelilerin bu meselede dayandıklan delil İbni Ömer'in rivayet ettiği hadistir: "Hz. Peygamber (a.s.) sağ elini sağ dizi üzerine koyup elli üç sayısı şeklinde parmaklarını yumdu ve işaret parmağı ile işarette bulundu." (6) Parmaklan hareket ettirmemesi gerektiğinin delili Abdullah b. Zübeyr'in rivayet ettiği şu hadistir: "Hz. Peygamber (a.s.) dua ettiği zaman parmağı ile işaret eder ve parmağını hareket ettirmezdi."(7) Sa'd b. Ebu Vakkas'ın rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: "Ben parmaklarımla dua ederken Hz. Peygamber (a.s.) bana uğradı, ve "ehad, ehad" diyerek işaret parmağı ile işarette bulundu." (8)
  __________________________________
  1- ed-Dürrü't-Muhtâr, I,474,231 - Neylü'l-Evtâr, II, 283.
  2- eş-Şerhu's-Sağır, I, 330.
  3- Beyhaki şöyle dedi: Hareket ettirmekten maksadının onunla işaret etmek olması muhtemeldir. Hareketinin tekrarlanması değil. Dolayısıyla bu şekilde İbni Zübeyr'in rivayeti ve Ahmed, Ebu Dâvud, Neseî ve İbni Hıbban nezdindeki şu sözler arasında çelişki meydana gelmemektedir "Hz. Peygamber (a.s) işaret parmağı ile işaret eder, onu hareket ettirmez, gözü bu parmağından öteye geçmezdi." Neylü't-Evtâr, II, 283.
  4- Bu hadisi Ahmed, Neseî, Ebu Dâvud, İbni Mace, İbni Huzeyme ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. (Neylü't-Evtâr, II, 283.) Beyhaki İbni Ömer'den zayıf bir hadis rivayet etmiştir: "Namazda parmakları hareket ettirmek, şeytana korku vermektir."
  5- Muğnİ'l-Muktâc, 1.172 vd. Haşiyetü'l-Bacuri, 1,177, el-Muğnî, I, 534.
  6- Bu hadisi Muslim rivayet etmiştir. Bu keyfiyetin elli üç olması bazı hesapçılara göredir. Çokları bu şekle 59 adını vermektedirler. Fakihler haberin lafzına dayanarak elli üç manasını tercih etmişler-dir.
  7- Ahmed, Ebu Dâvud, Nesei ve İbni Mace rivayet etmişlerdir.
  8- Bu hadisi Nesei rivayet etmiştir.

  İslam Fıkhı, Vehbe Zuhayli, c. II, s. 39-40


 6. 01.Haziran.2011, 05:39
  3
  Üye
  Hanefilere göre: (1) Namaz kılan kişi teşehhütte sağ elini sağ uyluğu üzerine, sol elini sol uyluğu üzerine koyar ve parmaklarını açar. Bu durum aynen iki secde arasındaki oturuş gibidir. Parmakların arası az açılır, uçlan dizlerin üzerine konur, fakat en sahih olan görüşe göre, ellerle diz kapakları tutulmaz. Mutemed olan görüşe göre, kelime-i şehadet getirirken sağ elin işaret parmağı, "Lâ ilâhe"nin "Lâ"sında kaldırılıp uluhiyetin ispatı sırasında yani "İllallah" derken indirilir ki, bu kaldırma ve indirme işaretleri ile Allah'ın eşinin bulunmadığını teyit edilmiş olsun. Oturuşta parmakların hiç biri yumulmaz.
  Teşehhüdde parmaklar nasıl tutulmalıdır? Bunlann dayandıklan delil, Sahih-i Müslim'de İbni Zübeyr'den rivayet edilen ve buna delâlet eden bir hadistir. Çünkü Müslim'deki rivayette sadece işaret parmağının kaldınlıp indirilmesi ile yetinildiği zikredilmiştir.
  Malikilere göre: (2) Teşehhüt durumunda sol el serbest bırakılır ve işaret parmağı ile baş parmak dışında sağ el yumulur. Bu parmaklar da küçük parmak, onu takip eden parmak ve orta parmaktır. Bu parmakların baş kısmı baş parmağın dibindeki etli kısma bitiştirilip işaret parmağı ile onunla işaret ediliyormuşçasına uzatılır.
  Teşehhüdün başından sonuna kadar işaret parmağının vasat bir şekilde sağa sola hareket ettirilmesi menduptur. Aşağı yukan tarzında değil. Bunun dayandığı delil Vail b. Hucr'un rivayet ettiği hadistir. Vail, Hz. Peygamber (a.s.)'in namaz kılma şeklini anlatırken şöyle diyor: "Sonra oturup sol ayağını yere yatırdı ve sol elinin avuç kısmını uyluğu üzerine ve sol dizi üzerine koydu ve sağ dirseğini sağ uyluğunun hizasına getirdi. Sonra parmaklarından ikisini yumarak halka şeklinde yaptı, sonra parmağını kaldırdı ve bu parmağını hareket ettirdiğini gördüm, dua ediyordu."(3-4)
  Şafiî ve Hanbelîlere göre: (5) Birinci ve ikinci teşehhütte otururken ellerin iki uyluk üzerine konulması sünnettir. Şâfiilere göre, kişi sol elini açıp parmaklarını birbirine bitiştirir. Öyle ki, parmakların uçları diz kapakları ile eşit bir duruma gelmelidir, yine parmakların uç kısmı bütünü ile kıbleye karşı yöneltilmiş ve parmaklann arası açık olmamalıdır. Çünkü parmakların arasını açık tutmak baş parmağın kıbleden çevrilmesine yol açar.
  Şâfiilere göre teşehhütte oturan kişi sağ elini sağ uyluğu üzerine kor ve elin küçük parmağı ile onun yanındakini ve orta parmağını yumar. Hanbebîlere göre ise, baş parmağını orta parmağı ile birlikte halka yapar.
  Sonra işaret parmağı ile işaret ederek "İllallah" sözünde parmağı kaldırır, fakat sağa sola hareket ettirmez. Hz. Peygamber (a.s.) böyle yapmıştır. Devamlı olarak da yukarıda İbni Zübeyr'in rivayetinde geçtiği üzere parmağına bakar.
  Şafii ve Hanbelilerde azhar olan görüşe göre oturan kişi teşehhütte baş parmağını işaret parmağına bitiştirir. Bunun şekli 53 rakamı gibi olur. Baş parmağı elinin altına avuç içine almak suretiyle bu rakam görünümü temin edilir. Eğer baş parmak ile işaret parmağını birlikte salıverirse yahut orta parmağın üzerinde ikisini yumarsa yahut başları ile ikisi arasında halka yaparsa yahut orta parmakların ucunu baş parmağına bağlarsa sünneti yerine getirmiş olur. Çünkü bütün bunlarla ilgili hadisler gelmiştir. Fakat birincisi daha faziletlidir. Nitekim Şâfiflerde bu görüşü benimsemişlerdir. Çünkü ravileri daha fakih kimselerdir.

  Şâfiiler ve Hanbelilerin bu meselede dayandıklan delil İbni Ömer'in rivayet ettiği hadistir: "Hz. Peygamber (a.s.) sağ elini sağ dizi üzerine koyup elli üç sayısı şeklinde parmaklarını yumdu ve işaret parmağı ile işarette bulundu." (6) Parmaklan hareket ettirmemesi gerektiğinin delili Abdullah b. Zübeyr'in rivayet ettiği şu hadistir: "Hz. Peygamber (a.s.) dua ettiği zaman parmağı ile işaret eder ve parmağını hareket ettirmezdi."(7) Sa'd b. Ebu Vakkas'ın rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: "Ben parmaklarımla dua ederken Hz. Peygamber (a.s.) bana uğradı, ve "ehad, ehad" diyerek işaret parmağı ile işarette bulundu." (8)
  __________________________________
  1- ed-Dürrü't-Muhtâr, I,474,231 - Neylü'l-Evtâr, II, 283.
  2- eş-Şerhu's-Sağır, I, 330.
  3- Beyhaki şöyle dedi: Hareket ettirmekten maksadının onunla işaret etmek olması muhtemeldir. Hareketinin tekrarlanması değil. Dolayısıyla bu şekilde İbni Zübeyr'in rivayeti ve Ahmed, Ebu Dâvud, Neseî ve İbni Hıbban nezdindeki şu sözler arasında çelişki meydana gelmemektedir "Hz. Peygamber (a.s) işaret parmağı ile işaret eder, onu hareket ettirmez, gözü bu parmağından öteye geçmezdi." Neylü't-Evtâr, II, 283.
  4- Bu hadisi Ahmed, Neseî, Ebu Dâvud, İbni Mace, İbni Huzeyme ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. (Neylü't-Evtâr, II, 283.) Beyhaki İbni Ömer'den zayıf bir hadis rivayet etmiştir: "Namazda parmakları hareket ettirmek, şeytana korku vermektir."
  5- Muğnİ'l-Muktâc, 1.172 vd. Haşiyetü'l-Bacuri, 1,177, el-Muğnî, I, 534.
  6- Bu hadisi Muslim rivayet etmiştir. Bu keyfiyetin elli üç olması bazı hesapçılara göredir. Çokları bu şekle 59 adını vermektedirler. Fakihler haberin lafzına dayanarak elli üç manasını tercih etmişler-dir.
  7- Ahmed, Ebu Dâvud, Nesei ve İbni Mace rivayet etmişlerdir.
  8- Bu hadisi Nesei rivayet etmiştir.

  İslam Fıkhı, Vehbe Zuhayli, c. II, s. 39-40

 7. 13.Eylül.2011, 14:44
  4
  emniciba
  Hep Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 08.Ağustos.2011
  Üye No: 89415
  Mesaj Sayısı: 632
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 7
  Bulunduğu yer: Himalaya Dağları

  Cevap: Teşehhüdde otururken tahiyyatı okurken hanefilere göre ne zaman parmak indirilir ne zaman kaldırılır?

  BU sunnetı yapmanın sakıncası varmı sankı ole bırseyler ısıttım ben de uyguluyorudm ama sonra bıraktım ?


 8. 13.Eylül.2011, 14:44
  4
  Hep Üye
  BU sunnetı yapmanın sakıncası varmı sankı ole bırseyler ısıttım ben de uyguluyorudm ama sonra bıraktım ?

 9. 13.Eylül.2011, 16:51
  5
  musab
  Hadis Öğrencisi

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Mayıs.2011
  Üye No: 87643
  Mesaj Sayısı: 5,246
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 53
  Bulunduğu yer: "İslam Düşüncesinde Sünnet" okuyorum

  Cevap: Teşehhüdde otururken tahiyyatı okurken hanefilere göre ne zaman parmak indirilir ne zaman kaldırılır?

  neden sünneti yapmanın sakıncası olsun ki.


 10. 13.Eylül.2011, 16:51
  5
  Hadis Öğrencisi
  neden sünneti yapmanın sakıncası olsun ki.

 11. 13.Eylül.2011, 17:27
  6
  muhasebeci
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 05.Mart.2009
  Üye No: 47186
  Mesaj Sayısı: 204
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 36

  Cevap: Teşehhüdde otururken tahiyyatı okurken hanefilere göre ne zaman parmak indirilir ne zaman kaldırılır?

  uydurma bısey o parmak kaldırma.yapma


 12. 13.Eylül.2011, 17:27
  6
  muhasebeci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  uydurma bısey o parmak kaldırma.yapma

 13. 13.Eylül.2011, 17:31
  7
  musab
  Hadis Öğrencisi

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Mayıs.2011
  Üye No: 87643
  Mesaj Sayısı: 5,246
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 53
  Bulunduğu yer: "İslam Düşüncesinde Sünnet" okuyorum

  Cevap: Teşehhüdde otururken tahiyyatı okurken hanefilere göre ne zaman parmak indirilir ne zaman kaldırılır?

  ne saçmalıyorsun sen ya bilmeden neden konuşuyorsun


 14. 13.Eylül.2011, 17:31
  7
  Hadis Öğrencisi
  ne saçmalıyorsun sen ya bilmeden neden konuşuyorsun

 15. 13.Eylül.2011, 17:35
  8
  Ercan
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Temmuz.2011
  Üye No: 88468
  Mesaj Sayısı: 3,115
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 33
  Bulunduğu yer: Gaziantep

  Cevap: Teşehhüdde otururken tahiyyatı okurken hanefilere göre ne zaman parmak indirilir ne zaman kaldırılır?

  Gerekli açıklama için linke tıklayın.

  http://www.mumsema.com/hanefi-mezheb...kaldirmak.html 16. 13.Eylül.2011, 17:35
  8
  Devamlı Üye
  Gerekli açıklama için linke tıklayın.

  http://www.mumsema.com/hanefi-mezheb...kaldirmak.html


 17. 13.Eylül.2011, 17:42
  9
  muhasebeci
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 05.Mart.2009
  Üye No: 47186
  Mesaj Sayısı: 204
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 36

  Cevap: Teşehhüdde otururken tahiyyatı okurken hanefilere göre ne zaman parmak indirilir ne zaman kaldırılır?

  ya bunun ıcın molla alımlere sormayada gerek yokkkı
  yuce allah aklımızı dusunelım dıye vermıs(nıye gavurlar avrupapılar bu kadar gelişmiş ya dıye yapılan kahve muhabbetının de cevabıdır ).hıc dua okunurken parmak kaldırmak dıye bısey olurmu.zamanında bırı uydurmustur gelen bırcok sacma adet gıbı buda gelmıstır gunumuze.
  bıraz aklımızı calıstıralım ,cunku kafanı hıc kullanmadan olmek boyle abuk subuk koulara takılmaktan daha onemlı


 18. 13.Eylül.2011, 17:42
  9
  muhasebeci - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  ya bunun ıcın molla alımlere sormayada gerek yokkkı
  yuce allah aklımızı dusunelım dıye vermıs(nıye gavurlar avrupapılar bu kadar gelişmiş ya dıye yapılan kahve muhabbetının de cevabıdır ).hıc dua okunurken parmak kaldırmak dıye bısey olurmu.zamanında bırı uydurmustur gelen bırcok sacma adet gıbı buda gelmıstır gunumuze.
  bıraz aklımızı calıstıralım ,cunku kafanı hıc kullanmadan olmek boyle abuk subuk koulara takılmaktan daha onemlı

 19. 13.Eylül.2011, 18:09
  10
  islamyolu
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Mayıs.2011
  Üye No: 87477
  Mesaj Sayısı: 2,611
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: Teşehhüdde otururken tahiyyatı okurken hanefilere göre ne zaman parmak indirilir ne zaman kaldırılır?

  Cübbeli Ahmet hoca çok güzel açıklamış.


  http://www.youtube.com/watch?v=J2-8Nz3t7bU">http://www.youtube.com/watch?v=J2-8Nz3t7bU" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="350">


  Yönetici arkadaşlar bu video neden direk koyamıyorum. Youtube yazan yere tıklıyorum link i yapıştırıyorum yine olmuyor..


 20. 13.Eylül.2011, 18:09
  10
  islamyolu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Cübbeli Ahmet hoca çok güzel açıklamış.


  http://www.youtube.com/watch?v=J2-8Nz3t7bU">http://www.youtube.com/watch?v=J2-8Nz3t7bU" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="350">


  Yönetici arkadaşlar bu video neden direk koyamıyorum. Youtube yazan yere tıklıyorum link i yapıştırıyorum yine olmuyor..

 21. 14.Eylül.2011, 20:51
  11
  EarthQuake®
  Yolcu

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Kasım.2009
  Üye No: 64514
  Mesaj Sayısı: 492
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 5
  Yaş: 31
  Bulunduğu yer: Ankara

  Cevap: Teşehhüdde otururken tahiyyatı okurken hanefilere göre ne zaman parmak indirilir ne zaman kaldırılır?

  Alıntı
  ya bunun ıcın molla alımlere sormayada gerek yokkkı
  yuce allah aklımızı dusunelım dıye vermıs(nıye gavurlar avrupapılar bu kadar gelişmiş ya dıye yapılan kahve muhabbetının de cevabıdır ).hıc dua okunurken parmak kaldırmak dıye bısey olurmu.zamanında bırı uydurmustur gelen bırcok sacma adet gıbı buda gelmıstır gunumuze.
  bıraz aklımızı calıstıralım ,cunku kafanı hıc kullanmadan olmek boyle abuk subuk koulara takılmaktan daha onemlı

  Kuru mantığınla atıp tutacağına sunulan yazıları ve kaynakları okusaydın keşke.


 22. 14.Eylül.2011, 20:51
  11
  Alıntı
  ya bunun ıcın molla alımlere sormayada gerek yokkkı
  yuce allah aklımızı dusunelım dıye vermıs(nıye gavurlar avrupapılar bu kadar gelişmiş ya dıye yapılan kahve muhabbetının de cevabıdır ).hıc dua okunurken parmak kaldırmak dıye bısey olurmu.zamanında bırı uydurmustur gelen bırcok sacma adet gıbı buda gelmıstır gunumuze.
  bıraz aklımızı calıstıralım ,cunku kafanı hıc kullanmadan olmek boyle abuk subuk koulara takılmaktan daha onemlı

  Kuru mantığınla atıp tutacağına sunulan yazıları ve kaynakları okusaydın keşke.

 23. 15.Eylül.2011, 22:10
  12
  musab
  Hadis Öğrencisi

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Mayıs.2011
  Üye No: 87643
  Mesaj Sayısı: 5,246
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 53
  Bulunduğu yer: "İslam Düşüncesinde Sünnet" okuyorum

  Cevap: Teşehhüdde otururken tahiyyatı okurken hanefilere göre ne zaman parmak indirilir ne zaman kaldırılır?

  acaba bu parmak kaldırma şeklini cübbeli hoca nerde okumuş nerde görmüş.efendi hazretleri ve ali haydar efendi hazretleride bu şekilde yapıyormuş artık bende bu şekilde yapacam ama kaynak nedir acaba


 24. 15.Eylül.2011, 22:10
  12
  Hadis Öğrencisi
  acaba bu parmak kaldırma şeklini cübbeli hoca nerde okumuş nerde görmüş.efendi hazretleri ve ali haydar efendi hazretleride bu şekilde yapıyormuş artık bende bu şekilde yapacam ama kaynak nedir acaba
+ Yorum Gönder
Git 12 Son