Konusunu Oylayın.: Şeriat ve Kuralları ?

5 üzerinden 4.50 | Toplam : 6 kişi
Şeriat ve Kuralları ?
 1. 26.Mayıs.2011, 19:04
  1
  AydınlığaBak
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Şubat.2011
  Üye No: 85181
  Mesaj Sayısı: 103
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 24

  Şeriat ve Kuralları ?


  Şeriat ve Kuralları ? Mumsema SelamunAleyküm

  Birşey sormak istiyorum Şeriatın bütün kurallarının yazılı olduğu bir dosya veya bir kitap varmı nerden bulabilirim birde Ülkede şeri kuralların uygulanması farz mı ? yada şeriat karışık başka kurallarda olabiliyor mu ?


 2. 26.Mayıs.2011, 19:04
  1  SelamunAleyküm

  Birşey sormak istiyorum Şeriatın bütün kurallarının yazılı olduğu bir dosya veya bir kitap varmı nerden bulabilirim birde Ülkede şeri kuralların uygulanması farz mı ? yada şeriat karışık başka kurallarda olabiliyor mu ?

 3. 27.Mayıs.2011, 13:26
  2
  Galus
  Özel Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 13
  Mesaj Sayısı: 4,812
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 51
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Cevap: Şeriat ve Kuralları ?
  Şeriat,

  Dinimizdeki terimsel anlamı "ilâhî emir ve yasaklar toplamı", "Kutsal kitabımız Kur'an'ın âyetleri, Peygamberimiz olan Hz.Muhammed(sallallahualeyhivesellem)'in söz ve fiilleri (sünnet/hadis) ve İslâm bilginlerinin görüş birliği içinde bulundukları hususlara dayanan ilâhî kanun"dur.


  ve aleykumusselam ve rahmetullah
  sevgili kardeşim Kur an ı Kerime bakmanız yeterlidir.
  arayacağınız ve istediğiniz tüm cevaplar ordadır.
  ondan sonra peygamberimizin sünnetleri,yada fıkıh kitaplarına bakabilirsiniz...


  not:Türkiyede şeri hükümler uygulanmadığından öyle bir kitap yoktur.


 4. 27.Mayıs.2011, 13:26
  2
  Özel Üye  Şeriat,

  Dinimizdeki terimsel anlamı "ilâhî emir ve yasaklar toplamı", "Kutsal kitabımız Kur'an'ın âyetleri, Peygamberimiz olan Hz.Muhammed(sallallahualeyhivesellem)'in söz ve fiilleri (sünnet/hadis) ve İslâm bilginlerinin görüş birliği içinde bulundukları hususlara dayanan ilâhî kanun"dur.


  ve aleykumusselam ve rahmetullah
  sevgili kardeşim Kur an ı Kerime bakmanız yeterlidir.
  arayacağınız ve istediğiniz tüm cevaplar ordadır.
  ondan sonra peygamberimizin sünnetleri,yada fıkıh kitaplarına bakabilirsiniz...


  not:Türkiyede şeri hükümler uygulanmadığından öyle bir kitap yoktur.

 5. 27.Mayıs.2011, 13:55
  3
  şaf_ak
  ...MüPteLaNıM...

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 18.Aralık.2007
  Üye No: 5730
  Mesaj Sayısı: 1,128
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 19
  Yaş: 30

  Cevap: Şeriat ve Kuralları ?

  Kuran ve Sünnetler...


 6. 27.Mayıs.2011, 13:55
  3
  ...MüPteLaNıM...
  Kuran ve Sünnetler...

 7. 27.Mayıs.2011, 15:45
  4
  AydınlığaBak
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 28.Şubat.2011
  Üye No: 85181
  Mesaj Sayısı: 103
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 24

  Cevap: Şeriat ve Kuralları ?

  Peki bir ülkede Şeri kuralların olması farz mı ? Bir yerde okudum "Devletler Laik Olabilir Ama Kişiker Laik Olamaz" biz Elhamdülillah Müslümanız ve ferdi bir laiklik söz konusu olamaz peki devlet ?


 8. 27.Mayıs.2011, 15:45
  4
  Peki bir ülkede Şeri kuralların olması farz mı ? Bir yerde okudum "Devletler Laik Olabilir Ama Kişiker Laik Olamaz" biz Elhamdülillah Müslümanız ve ferdi bir laiklik söz konusu olamaz peki devlet ?

 9. 27.Mayıs.2011, 19:40
  5
  ikindi
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Kasım.2010
  Üye No: 80576
  Mesaj Sayısı: 323
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 4

  Cevap: Şeriat ve Kuralları ?

  aydinligabak kardes maide suresi 44 ayeti oku orda Allahin indirdikleriyle hükmetmeyen kafirin ta kendisidir diye yaziyor


 10. 27.Mayıs.2011, 19:40
  5
  Devamlı Üye
  aydinligabak kardes maide suresi 44 ayeti oku orda Allahin indirdikleriyle hükmetmeyen kafirin ta kendisidir diye yaziyor

 11. 27.Mayıs.2011, 20:19
  6
  Altundal
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 09.Nisan.2011
  Üye No: 86504
  Mesaj Sayısı: 576
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 6

  Cevap: Şeriat ve Kuralları ?

  Aydınlığabak kardeşim alttaki yazıyı okumanı tavsiye ederim selametle kal


  Mâide Sûresi, 44. ayette geçen; "Allahın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileridir" ayetini nasıl anlamalıyız?

  İslamın sosyal hayata bakan yönlerini yanlış değerlendiren bazı kişiler, o yüce dinin bir kısım hüküm ve meselelerine sathi olarak baktıklarından hataya düşmekten kendilerini alamıyorlar. Açmış oldukları bu yanlış çığıra başkalarını da sürüklediklerinden hata genişliyor, neticede zihinlerin karışmasına sebep oluyorlar. İşte bu meselelerden birisi de "Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir"(l) Mealindeki ayet-i kerimeden çıkarılan hükümdür. Bu ayetin mealinden hareket edenler, İlahi hükümleri tatbik etmeyen kişilerin "kafir" olduklarını, dolayısıyla bunların Müslüman sayılmayacağını söylemektedirler. Gariptir ki, bu ayet-i kerime İslamın ilk yıllarında da tartışmaya konu teşkil etmiş, Hariciye ve İbadiye gibi sapık mezhepler, günah işleyen Müslümanları küfürle itham etmişlerdir. Hatta Hariciler bu ayete dayanarak "Hakem Hadisesinden" dolayı Hz. Ali'yi tekfir etme cüretini bile göstermişlerdir. Halbuki ümmetin cumhuru, imam ve müçtehidleri, onların bu iddialarını çürütmüş ve bir Müslümanın günah işlemesiyle kafir olmayacağını açıklamışlardır.(2)

  Bu ayetin tefsirinde Camiu'l Beyan isimli 30 ciltlik tefsirin müellifi İmam Cerir et-Taberi, ayette geçen "küfr"ün islamdan çıkma manasında değil, Allah'ın nimetini inkar, yani nankörlük manasında" olduğunu ve bid'at ehli olan İbadiye grubunun bu ayeti,yönetimi elinde bulunduranların küfrüne delil gösterdiklerini izah eder ve ibni Abbas'tan (r.a.) şöyle bir rivayette bulunur: "Kasden inkar ederek Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kimseler kafirlerdir. Kabul ettiği halde onunla hükmetmezse zalim veya fasık olur."

  Nitekim, hemen bundan sonraki ayetlerde Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenlerin zalim ve fasıklar olduğuna dikkat çekilmektedir.Aynı rivayeti İbni Abbas'tan (r.a.) İmam Nesefi de nakletmektedir. İmam Fahrüddin Razi de 32 ciltlik Tefsir-i Kebir isimli eserinde bu ayetin tefsirini yapmakta, Haricilerin bu husustaki görüşlerinin yanlış olduğuna işaret ederek şöyle demektedir: "Bir kimse Allah'ın hükümleriyle hükmetmezse dahi, kalbiyle o hükümlerin doğruluğuna inanırsa kafir olmaz. Zira küfür, hak olan hükümleri kalbiyle inkar ve lisanıyla reddetmektir . Fasık, kalbiyle tasdik ettiği için mü'mindir. İmanla beraber Allah'ın hükümlerinin aksi ile hüküm vermek diğer günahlar kabilindendir. En doğru olan görüş budur." (3)

  Kadı Beyzavi ise Allah'ın hükümlerini inkar edip onlara hakaret edenlerin kafir olacaklarım açıklamaktadır. (4) İbni Kesir, bu ayetin Yahudiler hakkında nazil olduğunu ifade ederken,(5) Osmanlı devletinin şeyhül islamlarından olan Ebu's-Suud Efendi, ayette geçen hükmetmemeyi inkar manasında almakta ve "Allah'ın hükümlerini hakir ve basit görerek inkar eden kimse, kim olursa olsun dinden çıkar" demektedir.(6) Diğer çağdaş müfessirler de, ayette geçen "hükmetmeyenler" ifadesinin, "inkar edenler," yani "tasdik etmeyenler" manasına geldiğini söylemektedirler. Konyalı Vehbi Efendi, "Eğer ayetten maksat bu olmasa Kur'an'ın hilafında birşey irtikap edenlerin (işleyenlerin) kafir olmaları lazım gelirdi. Halbuki, hak olduğuna imanla beraber hilafını irtikap küfür değildir ve olamaz" der. "Çünkü, bilumum günahlar Kur'an'ın hilafıdır. Günahtan hali (hiç günahı olmayan) bir fert tasavvur olunamaz. Eğer her günahı irtikap eden kafir olsa, alemde mü'min bulunmamak gerektir."(7) Vehbi Efendi, Ebu's-Suud Efendiye ve Fethul Beyan'a atıfta bulunarak, "Allah'ın inzal ettiği ahkamla [Allah'ın indirdiği hükümlerle> hükmetmemek" hususunda, "istihfaf veya istihlal veya inkar tarıklariyle [bu hükümleri küçük görmek yahut helal saymak veya inkar etmek suretiyle)hilafında hükmün (İlahi hükümlerin aksine hüküm vermenin) küfür olduğunu, ancak bu ahkamın (Allah'ın indirdiği hükümlerin) hak olduğunu tasdik ve ikrarla beraber hilafında hükmün küfür olmadığını belirtir.(8)

  Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, ayetteki "hükmetmeme"nin, "Onun hakimiyetini tanımamak" durumunda küfre gireceğine işaret eder.(9) Ömer Nasuhi Bilmen de şu izahı getirir: "Bir kimse hükm-ü İlahiyi kalben kabul etmez, onu bile bile lisanen inkar ederse o takdirde kafir olur. Fakat onu kalben tasdik ettiği halde terk eylerse kafir olmaz, günahkar olur." (10) Bilmen, büyük İslam alimi İkrime'den de şu iktibası yapar: "Her kim Allah Teala'nın hükmettiği ile, onu bilerek inkar ettiği halde hükmetmezse kafir olur. Fakat her kim onu ikrar ettiği halde onunla hükmetmezse, o fasıktir, zalimdir, yoksa kafir değildir." (11)

  Görüldüğü gibi, bütün müfessirler ayetin tefsirinde görüş birliği içindedir. Hepsi, bir kimse Allah'ın hükümlerini inkar etmediği, onlara hakarette bulunmadığı müddetçe kafir olmayacağı görüşündedir. Nitekim, Bediüzzaman da Münazarat isimli eserinde, bazı kimselerin Kanun-u Esasiyi ve hürriyetin ilanından dolayı idarecileri tekfir ettiklerini belirtmekte ve onların "Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler" ifadesinin "Allah'ın hükmünü tasdik etmeyenler" manasında olduğunu bilmediklerini beyan etmektedir.(12)

  O halde, mü'min olarak Ehl-i Sünnet ve Cemaat görüşüne sımsıkı sarılmamız, bid'at ehline iltifat etmememiz gerekir. Büyük imam ve müçtehidlerin tefsir ve izahlarına dikkat edip onlardan istifade etmemiz şarttır. Her hususta olduğu gibi, tekfir meselesinde de bu imamların görüşlerini esas almalıyız. İmam Suyuti'nin "Tekfire yeltenmek, kendini beğenen cahil kişilerin işidir" ikazını da unutmamalıyız.(13)

  Kaynaklar
  1. Maide Sûresi, 44.
  2. et-Tefsirû'l-Kebir
  3. et-Tefsirü'l-Kebir, 12:6
  4. Tefsir-i Beydavi, 2:295
  5. İbni Kesir, 2:61.
  6. Tefsir-i Ebu's-Suûd, 3:42.
  7. Hülasatü'l-Beyan,3:1231.
  8. A g. e.
  9. Hak Dini Kur'an Dili, 3:1690.
  10. Kur'an-ı Kerimin Türkçe MeaH Alisi ve Tefsiri, 2:772.
  11. A. g. e.
  12. Münazarat, s. 69.
  13. İ'cazü'l-Kur'an, 3:5/7


 12. 27.Mayıs.2011, 20:19
  6
  Devamlı Üye
  Aydınlığabak kardeşim alttaki yazıyı okumanı tavsiye ederim selametle kal


  Mâide Sûresi, 44. ayette geçen; "Allahın indirdiğiyle hükmetmeyenler, kafirlerin ta kendileridir" ayetini nasıl anlamalıyız?

  İslamın sosyal hayata bakan yönlerini yanlış değerlendiren bazı kişiler, o yüce dinin bir kısım hüküm ve meselelerine sathi olarak baktıklarından hataya düşmekten kendilerini alamıyorlar. Açmış oldukları bu yanlış çığıra başkalarını da sürüklediklerinden hata genişliyor, neticede zihinlerin karışmasına sebep oluyorlar. İşte bu meselelerden birisi de "Kim Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir"(l) Mealindeki ayet-i kerimeden çıkarılan hükümdür. Bu ayetin mealinden hareket edenler, İlahi hükümleri tatbik etmeyen kişilerin "kafir" olduklarını, dolayısıyla bunların Müslüman sayılmayacağını söylemektedirler. Gariptir ki, bu ayet-i kerime İslamın ilk yıllarında da tartışmaya konu teşkil etmiş, Hariciye ve İbadiye gibi sapık mezhepler, günah işleyen Müslümanları küfürle itham etmişlerdir. Hatta Hariciler bu ayete dayanarak "Hakem Hadisesinden" dolayı Hz. Ali'yi tekfir etme cüretini bile göstermişlerdir. Halbuki ümmetin cumhuru, imam ve müçtehidleri, onların bu iddialarını çürütmüş ve bir Müslümanın günah işlemesiyle kafir olmayacağını açıklamışlardır.(2)

  Bu ayetin tefsirinde Camiu'l Beyan isimli 30 ciltlik tefsirin müellifi İmam Cerir et-Taberi, ayette geçen "küfr"ün islamdan çıkma manasında değil, Allah'ın nimetini inkar, yani nankörlük manasında" olduğunu ve bid'at ehli olan İbadiye grubunun bu ayeti,yönetimi elinde bulunduranların küfrüne delil gösterdiklerini izah eder ve ibni Abbas'tan (r.a.) şöyle bir rivayette bulunur: "Kasden inkar ederek Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kimseler kafirlerdir. Kabul ettiği halde onunla hükmetmezse zalim veya fasık olur."

  Nitekim, hemen bundan sonraki ayetlerde Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenlerin zalim ve fasıklar olduğuna dikkat çekilmektedir.Aynı rivayeti İbni Abbas'tan (r.a.) İmam Nesefi de nakletmektedir. İmam Fahrüddin Razi de 32 ciltlik Tefsir-i Kebir isimli eserinde bu ayetin tefsirini yapmakta, Haricilerin bu husustaki görüşlerinin yanlış olduğuna işaret ederek şöyle demektedir: "Bir kimse Allah'ın hükümleriyle hükmetmezse dahi, kalbiyle o hükümlerin doğruluğuna inanırsa kafir olmaz. Zira küfür, hak olan hükümleri kalbiyle inkar ve lisanıyla reddetmektir . Fasık, kalbiyle tasdik ettiği için mü'mindir. İmanla beraber Allah'ın hükümlerinin aksi ile hüküm vermek diğer günahlar kabilindendir. En doğru olan görüş budur." (3)

  Kadı Beyzavi ise Allah'ın hükümlerini inkar edip onlara hakaret edenlerin kafir olacaklarım açıklamaktadır. (4) İbni Kesir, bu ayetin Yahudiler hakkında nazil olduğunu ifade ederken,(5) Osmanlı devletinin şeyhül islamlarından olan Ebu's-Suud Efendi, ayette geçen hükmetmemeyi inkar manasında almakta ve "Allah'ın hükümlerini hakir ve basit görerek inkar eden kimse, kim olursa olsun dinden çıkar" demektedir.(6) Diğer çağdaş müfessirler de, ayette geçen "hükmetmeyenler" ifadesinin, "inkar edenler," yani "tasdik etmeyenler" manasına geldiğini söylemektedirler. Konyalı Vehbi Efendi, "Eğer ayetten maksat bu olmasa Kur'an'ın hilafında birşey irtikap edenlerin (işleyenlerin) kafir olmaları lazım gelirdi. Halbuki, hak olduğuna imanla beraber hilafını irtikap küfür değildir ve olamaz" der. "Çünkü, bilumum günahlar Kur'an'ın hilafıdır. Günahtan hali (hiç günahı olmayan) bir fert tasavvur olunamaz. Eğer her günahı irtikap eden kafir olsa, alemde mü'min bulunmamak gerektir."(7) Vehbi Efendi, Ebu's-Suud Efendiye ve Fethul Beyan'a atıfta bulunarak, "Allah'ın inzal ettiği ahkamla [Allah'ın indirdiği hükümlerle> hükmetmemek" hususunda, "istihfaf veya istihlal veya inkar tarıklariyle [bu hükümleri küçük görmek yahut helal saymak veya inkar etmek suretiyle)hilafında hükmün (İlahi hükümlerin aksine hüküm vermenin) küfür olduğunu, ancak bu ahkamın (Allah'ın indirdiği hükümlerin) hak olduğunu tasdik ve ikrarla beraber hilafında hükmün küfür olmadığını belirtir.(8)

  Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, ayetteki "hükmetmeme"nin, "Onun hakimiyetini tanımamak" durumunda küfre gireceğine işaret eder.(9) Ömer Nasuhi Bilmen de şu izahı getirir: "Bir kimse hükm-ü İlahiyi kalben kabul etmez, onu bile bile lisanen inkar ederse o takdirde kafir olur. Fakat onu kalben tasdik ettiği halde terk eylerse kafir olmaz, günahkar olur." (10) Bilmen, büyük İslam alimi İkrime'den de şu iktibası yapar: "Her kim Allah Teala'nın hükmettiği ile, onu bilerek inkar ettiği halde hükmetmezse kafir olur. Fakat her kim onu ikrar ettiği halde onunla hükmetmezse, o fasıktir, zalimdir, yoksa kafir değildir." (11)

  Görüldüğü gibi, bütün müfessirler ayetin tefsirinde görüş birliği içindedir. Hepsi, bir kimse Allah'ın hükümlerini inkar etmediği, onlara hakarette bulunmadığı müddetçe kafir olmayacağı görüşündedir. Nitekim, Bediüzzaman da Münazarat isimli eserinde, bazı kimselerin Kanun-u Esasiyi ve hürriyetin ilanından dolayı idarecileri tekfir ettiklerini belirtmekte ve onların "Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler" ifadesinin "Allah'ın hükmünü tasdik etmeyenler" manasında olduğunu bilmediklerini beyan etmektedir.(12)

  O halde, mü'min olarak Ehl-i Sünnet ve Cemaat görüşüne sımsıkı sarılmamız, bid'at ehline iltifat etmememiz gerekir. Büyük imam ve müçtehidlerin tefsir ve izahlarına dikkat edip onlardan istifade etmemiz şarttır. Her hususta olduğu gibi, tekfir meselesinde de bu imamların görüşlerini esas almalıyız. İmam Suyuti'nin "Tekfire yeltenmek, kendini beğenen cahil kişilerin işidir" ikazını da unutmamalıyız.(13)

  Kaynaklar
  1. Maide Sûresi, 44.
  2. et-Tefsirû'l-Kebir
  3. et-Tefsirü'l-Kebir, 12:6
  4. Tefsir-i Beydavi, 2:295
  5. İbni Kesir, 2:61.
  6. Tefsir-i Ebu's-Suûd, 3:42.
  7. Hülasatü'l-Beyan,3:1231.
  8. A g. e.
  9. Hak Dini Kur'an Dili, 3:1690.
  10. Kur'an-ı Kerimin Türkçe MeaH Alisi ve Tefsiri, 2:772.
  11. A. g. e.
  12. Münazarat, s. 69.
  13. İ'cazü'l-Kur'an, 3:5/7

 13. 27.Mayıs.2011, 20:56
  7
  reyna89
  Es Rahmet Rüzgarı

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Ağustos.2009
  Üye No: 49643
  Mesaj Sayısı: 328
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 4
  Yaş: 28

  Cevap: Şeriat ve Kuralları ?

  şeriat gelse bu zamanda neler olur bilgi verir misiniz ve şeriat gelecek diyorlar gelir mi gerçekten de ?? şeriat kötü birşey midir


 14. 27.Mayıs.2011, 20:56
  7
  Es Rahmet Rüzgarı
  şeriat gelse bu zamanda neler olur bilgi verir misiniz ve şeriat gelecek diyorlar gelir mi gerçekten de ?? şeriat kötü birşey midir

 15. 27.Mayıs.2011, 21:02
  8
  selami6363
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 18.Ekim.2010
  Üye No: 79738
  Mesaj Sayısı: 47
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 38

  Cevap: Şeriat ve Kuralları ?

  Güzel Kardeşim şeriat Allah cc kurani kerimin hükümleridir onda kötülük olamaz şeriatın gelip gelmeyecegini allah cc bilir
  ama islam er yada geç yeryüzüne hakim olacak bundan şüphen olmasın


 16. 27.Mayıs.2011, 21:02
  8
  selami6363 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye
  Güzel Kardeşim şeriat Allah cc kurani kerimin hükümleridir onda kötülük olamaz şeriatın gelip gelmeyecegini allah cc bilir
  ama islam er yada geç yeryüzüne hakim olacak bundan şüphen olmasın

 17. 27.Mayıs.2011, 21:08
  9
  Altundal
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 09.Nisan.2011
  Üye No: 86504
  Mesaj Sayısı: 576
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 6

  Cevap: Şeriat ve Kuralları ?

  Alıntı
  şeriat gelse bu zamanda neler olur bilgi verir misiniz ve şeriat gelecek diyorlar gelir mi gerçekten de ?? şeriat kötü birşey midir
  Kardeşim önce şeriatın ne olduğunu anlamamız lazım.Şeriat Allah(cc) ün emir ve yasaklarıdır yani Kur an dır.Kur an ın hükümlerinin gelmesi bizim dünya ve ahiret mutluluğumuz içindir.Bunun neresi kötü olabilir.


 18. 27.Mayıs.2011, 21:08
  9
  Devamlı Üye
  Alıntı
  şeriat gelse bu zamanda neler olur bilgi verir misiniz ve şeriat gelecek diyorlar gelir mi gerçekten de ?? şeriat kötü birşey midir
  Kardeşim önce şeriatın ne olduğunu anlamamız lazım.Şeriat Allah(cc) ün emir ve yasaklarıdır yani Kur an dır.Kur an ın hükümlerinin gelmesi bizim dünya ve ahiret mutluluğumuz içindir.Bunun neresi kötü olabilir.

 19. 27.Mayıs.2011, 21:08
  10
  reyna89
  Es Rahmet Rüzgarı

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Ağustos.2009
  Üye No: 49643
  Mesaj Sayısı: 328
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 4
  Yaş: 28

  Cevap: Şeriat ve Kuralları ?

  Alıntı
  Kardeşim önce şeriatın ne olduğunu anlamamız lazım.Şeriat Allah(cc) ün emir ve yasaklarıdır yani Kur an dır.Kur an ın hükümlerinin gelmesi bizim dünya ve ahiret mutluluğumuz içindir.Bunun neresi kötü olabilir.
  EyvAllah Allah razı olsun bilgilendirme için..


 20. 27.Mayıs.2011, 21:08
  10
  Es Rahmet Rüzgarı
  Alıntı
  Kardeşim önce şeriatın ne olduğunu anlamamız lazım.Şeriat Allah(cc) ün emir ve yasaklarıdır yani Kur an dır.Kur an ın hükümlerinin gelmesi bizim dünya ve ahiret mutluluğumuz içindir.Bunun neresi kötü olabilir.
  EyvAllah Allah razı olsun bilgilendirme için..

 21. 27.Mayıs.2011, 21:16
  11
  Altundal
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 09.Nisan.2011
  Üye No: 86504
  Mesaj Sayısı: 576
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 6

  Cevap: Şeriat ve Kuralları ?

  Alıntı
  EyvAllah Allah razı olsun bilgilendirme için
  Cümlemizden razı olsun bu konular çok önemli olduğundan bilgilenmek gerekir.Öyle bir konu ki sokaklarda kahrolsun haşa şeriat(Kur an) denildiğini gördük.Allah(cc) bizleri affetsin


 22. 27.Mayıs.2011, 21:16
  11
  Devamlı Üye
  Alıntı
  EyvAllah Allah razı olsun bilgilendirme için
  Cümlemizden razı olsun bu konular çok önemli olduğundan bilgilenmek gerekir.Öyle bir konu ki sokaklarda kahrolsun haşa şeriat(Kur an) denildiğini gördük.Allah(cc) bizleri affetsin

 23. 27.Mayıs.2011, 23:08
  12
  şaf_ak
  ...MüPteLaNıM...

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 18.Aralık.2007
  Üye No: 5730
  Mesaj Sayısı: 1,128
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 19
  Yaş: 30

  Cevap: Şeriat ve Kuralları ?

  dikkat ederseniz eski türk filmlerinde özellikle şaban filmlerinde falan hacılar hocalar hep yalancı düzenbaz vs gösterildi..malum medyanında gayretleriyle şeriat, hacı, hoca ve dindar bütün insanlar yarım asırdan fazladır öcü gibi gösterildiği için bu sorular.. Allahın emirleri kötü olur mu hiç adaletin ta kendisidir şeriat..


 24. 27.Mayıs.2011, 23:08
  12
  ...MüPteLaNıM...
  dikkat ederseniz eski türk filmlerinde özellikle şaban filmlerinde falan hacılar hocalar hep yalancı düzenbaz vs gösterildi..malum medyanında gayretleriyle şeriat, hacı, hoca ve dindar bütün insanlar yarım asırdan fazladır öcü gibi gösterildiği için bu sorular.. Allahın emirleri kötü olur mu hiç adaletin ta kendisidir şeriat..
+ Yorum Gönder
Git 12 Son