Konusunu Oylayın.: Selamdan sonra okunan dua.

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 10 kişi
Selamdan sonra okunan dua.
 1. 23.Mayıs.2011, 11:07
  1
  kavukoğlu
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Mayıs.2011
  Üye No: 87461
  Mesaj Sayısı: 2
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 78

  Selamdan sonra okunan dua.


  Selamdan sonra okunan dua. Mumsema Farz namazlardan sonra,hoca sağa ve sola selam verdikten sonra,Müezzin"Allahüme entesselamü vemin kesselam" dedikten sonra estağfürollah dese bir eksiklik mi olur?Zira,müezzin estağfurllah.. etağfurulah..estağfurullah diyene kadar cemaatin yarısı kalkıp gidiyor.Cami içinde bir düzensizlik meydana geliyor.Namazın nazmı bozuluyor.Buna bidât diyenler de var.
  Lütfen delilli ve kaynaklı bilgi verir misiniz?Şimdiden teşekkürler.....


 2. 23.Mayıs.2011, 11:07
  1
  kavukoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üye  Farz namazlardan sonra,hoca sağa ve sola selam verdikten sonra,Müezzin"Allahüme entesselamü vemin kesselam" dedikten sonra estağfürollah dese bir eksiklik mi olur?Zira,müezzin estağfurllah.. etağfurulah..estağfurullah diyene kadar cemaatin yarısı kalkıp gidiyor.Cami içinde bir düzensizlik meydana geliyor.Namazın nazmı bozuluyor.Buna bidât diyenler de var.
  Lütfen delilli ve kaynaklı bilgi verir misiniz?Şimdiden teşekkürler.....

 3. 23.Mayıs.2011, 15:27
  2
  muvahhidim
  herşey O'nun için..!

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 17.Eylül.2010
  Üye No: 78968
  Mesaj Sayısı: 1,233
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 14
  Bulunduğu yer: جَنُوبُ تُرْكيا

  Cevap: Selamdan sonra okunan dua.
  Buyur Kardeş;

  Sevban (ra)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Hz. Peygamber (sav) selam verince -bir rivayete göre namazı bitirince- üç kere "estağfirullah" der ve şöyle söylerdi:"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram."
  Bu duayı farz namazlarından sonra okunduğu gibi sünet namazlardan sonrada okunabilir. Çünkü bu dua ile şanı yüce olan Allahı Zülcelalin yüceliği anılmış olur. Bu açıdan Sünnetlerden sonra okumak da sünnet olur.
  Namazların farzlarından sonra üç defa esteğfirullah… Allahümme entesselam… demek,
  33 er kez subhanellah, elhamdülillah, Allahu ekber demek,
  Ayetelkürsi, hatta felak ve nâs surelerini okumak Hz. Peygamber’in hadisleriyle sabittir ve bunlar sünnettir.

  Ancak bunlar Hz. Peygamber zamanında seslice ve bir müezzinin komutuyla söylenmiyordu, bunları herkes kendisi içinden okuyordu.. Sonra buna alışıldı ve bunları hatırlatmak müezzinin görevi gibi oldu.
  (Prof. Dr. Faruk Beşer)

  Namazların peşinden Allah'ı zikretmek, me'sur duaları yapmak ve istiğfarda bulunmak sünnettir. Bu dua ve zikirler sabah namazı ile ikindi namazında olduğu gibi ya farzdan sonra sünnet bulunmayan farzlardan hemen sonra veya öğle ile akşam ve yatsı namazlannda olduğu gibi, son sünnetleri bitirdikten sonra yapılır. Çünkü istiğfar namazın noksanlannı karşılar, dua Allah'a yaklaştıktan sonra sevap ve ecirden hisse almaya bir yoldur.
  Namazdan sonra Peygamberimiz değişik dualar ve zikirler okumuştur. Bu konuda gelen rivayetler şöyledir:
  Namazın sonundaki zikirler gizli olarak yapılır. Ancak eğer imam cemaata öğretmek maksadını taşırsa o takdirde öğreninceye kadar açıktan okuyabilir, veya açıktan zikir ve duada bulunabilir; istiğfar edebilir. İmam namazın sonunda cemaata doğru döner, sol yanını mihraba doğru hafifçe döndürür.1
  Hz. Semure şöyle demiştir: "-Hz. Peygamber (s.a.v.) namaz kıldırdığı zaman yüzünü bize doğru döndürürdü."2
  Sonradan İslam’a Arapçayı ve namazı bilmeyen insanlar girince, onlara öğretmek için görevliler bu duaları biraz seslice okumaya başladılar.

  1- Üç defa "estağfirullah" veya şöyle denir. "Estağfirullah el azim ellezi lailahe illa huvel hayyul kayyum ve etubu ileyhi"
  "Ulu olan, kendisinden başka ilah bulunmayan, Hay ve Kayyûm (ezelî ve ebedî hayat ile diri, zatı ve kemâliyle kaim yani yaratıklarının her an idare ve muhafazasında biricik hakim-i mutlak) olan Allah'a istiğfar eder beni affetmesini isterim."

  Bunun dayandığı delil Sevban'dan rivayet edilen şu hadis-i şeriftir: Hz..v.s) selâm verince -bir rivayete göre namazını bitirince- üç kere "estağfırullah" der ve şöyle söylerdi:3 "Allahumme entesselamu ve minkesselam tebarekte ya zel-celali vel ikram."
  "Allahım! Sen Selâmsın. Bütün noksanlardan berisin, uzaksın. Dünya ve âhi-ret selameti senin inayet ve yardımınla olur. Sen mukaddessin, tazime gerçekten layık olansın. Ey celâl ve ikram sahibi olan yüce mabudum!"

  2-
  Namazdan sonra Ayete'l-kürsî ile İhlâs Suresi, Muavvizeteyn (Felak ve Nas) ve Fatiha sureleri okunur. Bunun dayandığı delil Hüseyin b. Ali'nin rivayet ettiği şu hadistir: "Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: "Her kim farz namazların peşinden Ayete'l-kürsî'yi okursa diğer namaza kadar Allah'ın zimmetinde olur.4 Ebu Umame'den rivayet edilen haberde ise şöyle gelmiştir: "Her farz namazın peşinden Ayete'l-kürsî ile ihlâs süresini her kim okursa onun cennete girmesine ölümden başka bir şey engel olamaz.5

  Ukbe b. Amir'den rivayet edilen başka bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmuştur: "Resulullah (a.s) bana her namazın sonunda Falâk ve Nâs sürelerini okumamı emretti."6

  3- İbn Şihab ez-Zuhrî de şöyle demiştir: “Cuma namazından sonra, imam selam verdikten hemen sonra, bir şey konuşmadan, İhlas, Felak, Nas surelerini 7’şer defa okuyan kimsenin malı çocukları, diğer cumaya kadar korunmuş olur”. (bk. Kenzu’l-Ummal, h. No: 4985) Fakat senet zincirinde İbn Lehia adlı bir ravi bulunduğu için bu rivayet zayıftır.

  Dipnot:
  1- ed-Dürrü'1-Muhtar, I, 595, el-Kavânînü'l-Fıkhıyye, 66, eş-Şerhus-Sağîr, I, 410 vd. el-Mühezzeb, el-Muğnî, I, 559 vd. Keşşaf, I, 426 vd.
  2- Buhari ile Müslim ve Ebu Dâvud Bera b. Azib'den şu hadisi rivayet etmişlerdir. Bera şöyle demiştir: "Hz. Peygamber (A.S.)'in arkasında namaz kıldığımız zaman onun sağ tarafında durmak islerdik, çünkü böyle olunca yüzü bize doğru dönük olurdu. " Neylü'l-Evlâr, II, 306
  3- Bu hadisi Buharî dışında cemaat rivayet etmiştir. Neylü'l-Evtâr, II, 300, Ahmed, Müslim, Tİrmizî
  ve İbni Mace de Hz. Aişe'nin şöyle dediğini rivayet etmişlerdir: "Resulullah (sav) selam verince ancak (Allahumme entesselamu ve minkes-selam tebarekte ya zelcelali veikram) diyecek kadar otururdu" (a.g.e, 305)
  4- Bu hadisi Taberani rivayet etmiştir.
  5- Bu hadisin isnadı sağlamdır. Üzerinde konuşanlar da olmuştur. Neseî ile Taberani de bunu rivayet etmişlerdir ve (Kul huvellahu ehad) ibaresini ilave etmişlerdir. İbni Hıbban da bunu Sahihinde rivayet etmiştir.
  6- Bu hadisin birkaç tane rivayet yolu vardır. Hadis hasen, yahut sahihtir.. Bazı Hanbeliler: "Bir namazdan diğer namaza kadar bu duada kötülüklerin defedilmesi konusunda büyük bir sır vardır" demişlerdir.
  İslam Fıkhı Ansiklopedisi - Prof. Dr. Vehbe Zuhayli
  Sübülü's-Selâm, I, 200 Ahmed, Ebu Dâvud, Nesai ve Tirmizî de bu hadisi rivayet etmiş olup Tirmızİ garip demiştir


  Alıntı:
  Sorularla İslamiyet 4. 23.Mayıs.2011, 15:27
  2
  herşey O'nun için..!  Buyur Kardeş;

  Sevban (ra)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Hz. Peygamber (sav) selam verince -bir rivayete göre namazı bitirince- üç kere "estağfirullah" der ve şöyle söylerdi:"Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram."
  Bu duayı farz namazlarından sonra okunduğu gibi sünet namazlardan sonrada okunabilir. Çünkü bu dua ile şanı yüce olan Allahı Zülcelalin yüceliği anılmış olur. Bu açıdan Sünnetlerden sonra okumak da sünnet olur.
  Namazların farzlarından sonra üç defa esteğfirullah… Allahümme entesselam… demek,
  33 er kez subhanellah, elhamdülillah, Allahu ekber demek,
  Ayetelkürsi, hatta felak ve nâs surelerini okumak Hz. Peygamber’in hadisleriyle sabittir ve bunlar sünnettir.

  Ancak bunlar Hz. Peygamber zamanında seslice ve bir müezzinin komutuyla söylenmiyordu, bunları herkes kendisi içinden okuyordu.. Sonra buna alışıldı ve bunları hatırlatmak müezzinin görevi gibi oldu.
  (Prof. Dr. Faruk Beşer)

  Namazların peşinden Allah'ı zikretmek, me'sur duaları yapmak ve istiğfarda bulunmak sünnettir. Bu dua ve zikirler sabah namazı ile ikindi namazında olduğu gibi ya farzdan sonra sünnet bulunmayan farzlardan hemen sonra veya öğle ile akşam ve yatsı namazlannda olduğu gibi, son sünnetleri bitirdikten sonra yapılır. Çünkü istiğfar namazın noksanlannı karşılar, dua Allah'a yaklaştıktan sonra sevap ve ecirden hisse almaya bir yoldur.
  Namazdan sonra Peygamberimiz değişik dualar ve zikirler okumuştur. Bu konuda gelen rivayetler şöyledir:
  Namazın sonundaki zikirler gizli olarak yapılır. Ancak eğer imam cemaata öğretmek maksadını taşırsa o takdirde öğreninceye kadar açıktan okuyabilir, veya açıktan zikir ve duada bulunabilir; istiğfar edebilir. İmam namazın sonunda cemaata doğru döner, sol yanını mihraba doğru hafifçe döndürür.1
  Hz. Semure şöyle demiştir: "-Hz. Peygamber (s.a.v.) namaz kıldırdığı zaman yüzünü bize doğru döndürürdü."2
  Sonradan İslam’a Arapçayı ve namazı bilmeyen insanlar girince, onlara öğretmek için görevliler bu duaları biraz seslice okumaya başladılar.

  1- Üç defa "estağfirullah" veya şöyle denir. "Estağfirullah el azim ellezi lailahe illa huvel hayyul kayyum ve etubu ileyhi"
  "Ulu olan, kendisinden başka ilah bulunmayan, Hay ve Kayyûm (ezelî ve ebedî hayat ile diri, zatı ve kemâliyle kaim yani yaratıklarının her an idare ve muhafazasında biricik hakim-i mutlak) olan Allah'a istiğfar eder beni affetmesini isterim."

  Bunun dayandığı delil Sevban'dan rivayet edilen şu hadis-i şeriftir: Hz..v.s) selâm verince -bir rivayete göre namazını bitirince- üç kere "estağfırullah" der ve şöyle söylerdi:3 "Allahumme entesselamu ve minkesselam tebarekte ya zel-celali vel ikram."
  "Allahım! Sen Selâmsın. Bütün noksanlardan berisin, uzaksın. Dünya ve âhi-ret selameti senin inayet ve yardımınla olur. Sen mukaddessin, tazime gerçekten layık olansın. Ey celâl ve ikram sahibi olan yüce mabudum!"

  2-
  Namazdan sonra Ayete'l-kürsî ile İhlâs Suresi, Muavvizeteyn (Felak ve Nas) ve Fatiha sureleri okunur. Bunun dayandığı delil Hüseyin b. Ali'nin rivayet ettiği şu hadistir: "Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: "Her kim farz namazların peşinden Ayete'l-kürsî'yi okursa diğer namaza kadar Allah'ın zimmetinde olur.4 Ebu Umame'den rivayet edilen haberde ise şöyle gelmiştir: "Her farz namazın peşinden Ayete'l-kürsî ile ihlâs süresini her kim okursa onun cennete girmesine ölümden başka bir şey engel olamaz.5

  Ukbe b. Amir'den rivayet edilen başka bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmuştur: "Resulullah (a.s) bana her namazın sonunda Falâk ve Nâs sürelerini okumamı emretti."6

  3- İbn Şihab ez-Zuhrî de şöyle demiştir: “Cuma namazından sonra, imam selam verdikten hemen sonra, bir şey konuşmadan, İhlas, Felak, Nas surelerini 7’şer defa okuyan kimsenin malı çocukları, diğer cumaya kadar korunmuş olur”. (bk. Kenzu’l-Ummal, h. No: 4985) Fakat senet zincirinde İbn Lehia adlı bir ravi bulunduğu için bu rivayet zayıftır.

  Dipnot:
  1- ed-Dürrü'1-Muhtar, I, 595, el-Kavânînü'l-Fıkhıyye, 66, eş-Şerhus-Sağîr, I, 410 vd. el-Mühezzeb, el-Muğnî, I, 559 vd. Keşşaf, I, 426 vd.
  2- Buhari ile Müslim ve Ebu Dâvud Bera b. Azib'den şu hadisi rivayet etmişlerdir. Bera şöyle demiştir: "Hz. Peygamber (A.S.)'in arkasında namaz kıldığımız zaman onun sağ tarafında durmak islerdik, çünkü böyle olunca yüzü bize doğru dönük olurdu. " Neylü'l-Evlâr, II, 306
  3- Bu hadisi Buharî dışında cemaat rivayet etmiştir. Neylü'l-Evtâr, II, 300, Ahmed, Müslim, Tİrmizî
  ve İbni Mace de Hz. Aişe'nin şöyle dediğini rivayet etmişlerdir: "Resulullah (sav) selam verince ancak (Allahumme entesselamu ve minkes-selam tebarekte ya zelcelali veikram) diyecek kadar otururdu" (a.g.e, 305)
  4- Bu hadisi Taberani rivayet etmiştir.
  5- Bu hadisin isnadı sağlamdır. Üzerinde konuşanlar da olmuştur. Neseî ile Taberani de bunu rivayet etmişlerdir ve (Kul huvellahu ehad) ibaresini ilave etmişlerdir. İbni Hıbban da bunu Sahihinde rivayet etmiştir.
  6- Bu hadisin birkaç tane rivayet yolu vardır. Hadis hasen, yahut sahihtir.. Bazı Hanbeliler: "Bir namazdan diğer namaza kadar bu duada kötülüklerin defedilmesi konusunda büyük bir sır vardır" demişlerdir.
  İslam Fıkhı Ansiklopedisi - Prof. Dr. Vehbe Zuhayli
  Sübülü's-Selâm, I, 200 Ahmed, Ebu Dâvud, Nesai ve Tirmizî de bu hadisi rivayet etmiş olup Tirmızİ garip demiştir


  Alıntı:
  Sorularla İslamiyet


 5. 24.Mayıs.2011, 01:46
  3
  ikindi
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 16.Kasım.2010
  Üye No: 80576
  Mesaj Sayısı: 323
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 4

  Cevap: Selamdan sonra okunan dua.

  Allah razi olsun


 6. 24.Mayıs.2011, 01:46
  3
  Devamlı Üye
  Allah razi olsun

 7. 06.Haziran.2011, 12:13
  4
  munzir
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 27.Ocak.2009
  Üye No: 46504
  Mesaj Sayısı: 231
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 3

  Cevap: Selamdan sonra okunan dua.

  Namazdan sonra okunan duaları öğrenmek istiyorsanız görüntülü olarak öğrenebilirsiniz....  [DM]xj4pip[/DM]


 8. 06.Haziran.2011, 12:13
  4
  Devamlı Üye
  Namazdan sonra okunan duaları öğrenmek istiyorsanız görüntülü olarak öğrenebilirsiniz....  [DM]xj4pip[/DM]

 9. 04.Haziran.2014, 01:01
  5
  mum
  Administrator

  Profili:
  mum
  Üyelik Tarihi: 20.Ocak.2007
  Üye No: 2
  Mesaj Sayısı: 8,187
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10

  Cevap: Selamdan sonra okunan dua.

  namazda selamdan sonra okunan dua

  selamdan sonra okunacak dua


  Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) selâm verip namazı bitirdiğinde şu duaları okur:

  أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ (٣)

  اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

  لآَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

  اَللَّهُمَّ لاَ مَانِــعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

  لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلآَّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّـنَاءُ الْحَسَنُ،

  لآَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

  Manaları:

  Yüce Allah’tan mağfiret dilerim. (3 defa)

  Allahım, selâm (esenlik veren) Sensin; selâm Sendendir. Ey celâl ve ikram Sahibi (Allahım), Sen münezzeh ve yücesin.

  Allah’tan başka ilâh yoktur. O birdir, ortağı yoktur. Mülk ve hamd Ona mahsustur. Onun her şeye gücü yeter.

  Allahım, Senin ihsan ettiğine mâni olacak yoktur. Senin mâni olduğunu da lütfedecek yoktur. Sana karşı hiçbir şan ve şeref sahibine, şan ve şerefinin bir faydası dokunmaz.

  Havl ve kuvvet, ancak Allah iledir. Allah’tan başka ilâh yoktur. Sadece Ona ibadet ederiz. Nimet Onun, lütuf Onun, güzel senâ da Onundur.

  Kâfirler istemese de -dinde samimi olarak- Allah’tan başka ilâh yoktur (deriz).


 10. 04.Haziran.2014, 01:01
  5
  mum
  Administrator
  namazda selamdan sonra okunan dua

  selamdan sonra okunacak dua


  Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) selâm verip namazı bitirdiğinde şu duaları okur:

  أَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ (٣)

  اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

  لآَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

  اَللَّهُمَّ لاَ مَانِــعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

  لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلآَّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّـنَاءُ الْحَسَنُ،

  لآَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

  Manaları:

  Yüce Allah’tan mağfiret dilerim. (3 defa)

  Allahım, selâm (esenlik veren) Sensin; selâm Sendendir. Ey celâl ve ikram Sahibi (Allahım), Sen münezzeh ve yücesin.

  Allah’tan başka ilâh yoktur. O birdir, ortağı yoktur. Mülk ve hamd Ona mahsustur. Onun her şeye gücü yeter.

  Allahım, Senin ihsan ettiğine mâni olacak yoktur. Senin mâni olduğunu da lütfedecek yoktur. Sana karşı hiçbir şan ve şeref sahibine, şan ve şerefinin bir faydası dokunmaz.

  Havl ve kuvvet, ancak Allah iledir. Allah’tan başka ilâh yoktur. Sadece Ona ibadet ederiz. Nimet Onun, lütuf Onun, güzel senâ da Onundur.

  Kâfirler istemese de -dinde samimi olarak- Allah’tan başka ilâh yoktur (deriz).
+ Yorum Gönder