+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Afedersiniz...Yeni evler yapılırken tuvalet taşının kıbleye doğru olması Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. melankoliq
  Emekli
  Reklam

  Afedersiniz...Yeni evler yapılırken tuvalet taşının kıbleye doğru olması

  Reklam

  Afedersiniz...Yeni evler yapılırken tuvalet taşının kıbleye doğru olması Mumsema Afedersiniz.Ev yaptırırken tuvalet taşının kıbleye doğru olmamasına dikkat ediniz.Taşı şu çizgi gibi _ kıbleye doğru olmayacak şekilde yaptırırsanız çok iyi olur.Çünkü herzaman saygı önemlidir.

 2. Sergen Osman
  Emekli

  Cevap: Afedersiniz...Yeni evler yapılırken tuvalet taşının kıbleye doğru olması


  Reklam


  Kardes bu konuyla ilgili hadis de vardir -arkanizi ve onunuzu kibleye cevirmeyin

 3. muvahhidim
  herşey O'nun için..!
  Tabi ev yaptırırken müslümanın bu tür hassasiyetleri göz önünde bulundurması gereklidir.
  Bakın Allah Rasulu (s.a.v) hadis-i Şeriflerinde ne buyuruyor.


  Helada kıbleye ön ve arka dönülmez;Ebû Eyyub (r.a.) anlatıyor: Rasûlullah sallallah u aleyhi ve sellem buyurdula r ki: “Helaya çıktığınızda küçük ve büyük abdest bozmak için kıbleye ön ve arkanızı dönmeyin; doğuya veya batıya dönün.”

  Râfi bin İshak anlatıyor:
  Mısır’da bulunduğu sırada Ebû Eyyûb el-Ensarî’nin şöyle dediğini işittim: “Şam’a geldiğimizde kıbleye doğru yapılmış tuvaletlerle karşılaştık. Elden geldiğince başka tarafa dönmeye çalışıyor ve Allah’tan bağışlanma diliyordu k. Rasûlullah sallallah u aleyhi ve sellem herhangi biriniz büyük veya küçük abdestini yaparken önünü ve arkasını kıbleye dönmesin” buyurmuştu..”

  İbni Ömer r.a.’dan ve Mervan el Asfar’dan bina içinde kıbleye dönmenin caiz olduğuna dair rivayetler fiilî sünneti ifade etmektedir..
  Mervan el Asfar’ın rivayeti ise İbni Ömer r.a.’dan mevkuftur . Mevkuf hadis (sahabe sözü) merfu hadisin hükmünü değiştirmez. Hulasa; ister bina içinde olsun, ister açık alanda olsun kıbleye dönerek kazayı hacet yapmak caiz değildir.

 4. Desert Rose
  Silent and lonely rains
  "Sahabi Selman'a dediler ki, Peygamberiniz size tuvalette oturuşa varıncaya kadar herşeyi öğretiyor mu? O da, evet, dedi. Allah Rasûlü bizim küçük, büyük abdestlerde Kıbleye dönmemizi, sağ elle taharet almamızı, üç taştan az ile temizlenmemizi, tezek ve kömürle taharetlenmemizi yasakladı." Allah'ın Rasûlü (sav) bu*yurdu:

  "Ben sizin babanız yerindeyim. Size öğretiyorum. Biriniz tuvaletini yaparken Kıbleye dönmesin, ona arkasını da çevirme*sin." Sahabi diyor ki, Şam'a geldik oralardaki tuvaletlerin Kıbleye karşı yapılmış olduğunu görünce yanlanarak ihtiyacımızı giderir, Allah'tan da bağışlanma dilerdik. "Resulûllah küçük büyük ab*destlerde iki kıbleye (Kabe ve Kudüs Mescidine) dönmemizi ya*saklamıştı." Mervan diyor ki, İbn Ömer'i gördüm, bineğini kıble*ye karşı durdurmuş, kendisi de kıbleye karşı küçük abdestini ya*pıyordu. Bu yasaklanmadı mı? diye sordum. Evet, ama açık arazi*de yasaklandı. Seninle kıble arasında gizleneceğin kadar birşey (duvar, perde, bina vb.) varsa mahzuru yoktur, dedi." 1

  Abdullah b. Ömer diyor ki, "Evimin damına çıkmıştım, Rasulûllah'ın iki kerpiç arasında Beyt-i Makdise (Kudüs Mescidine) doğru dönük olarak ihtiyacını gidermekte olduğunu gör*düm." 2 İbn Ömer, yukarıdaki görüşünü bu müşahedesinden almış olmalıdır.

  Bütün bu ve benzeri hadisleri topluca değerlendiren fıkıhçılar bu konuda pekçok farklı görüş ve izahlar getirmişlerdir:

  1- Açık arazide defi hacet yaparken kıbleye dönmek haram*dır, ama bina içlerinde haram değildir. (Abbas b. Abdulmuttalib, Abdullah b. Ömer, Şa'bi, Malik, Şafiî, Ahmed b. Hanbel)

  2- Bu, açık arazide de binada da caiz değildir. (Ebu Eyyûb el-Ensârî, Mücahid, İbrahim en-Nehaî, Süfyan es-Sevri, Atâ, Ebu Hanife ve bir rivayette de Ahmed b. Hanbel) Konu ile ilgili ola*rak attı farklı görüş daha vardır ama en güçlü görüşler bunlar*dır. 3

  Durum bu olunca:

  Bir medeniyetin, birleşik kaplarda olduğu gibi, her sahasıyla alçalacağıni, ya da her sahasıyla yükseleceğini hesaba katarak, kendine has mimarî üslûbu ve görüşü olmayan bir sistemin bir medeniyete damgasını vuramayacağını bilmek gerekir. Binaenaleyh, müslüman mimarlar yıllardır unutulan ve ihmal edilen bu gerçeği, tekrar hatırlamalı, gündeme getirmeli ve hal çaresi bulmalıdırlar. Tuvalet taşları dahi İslâmî temizliğe elve*rişsiz, idrarı insanın üzerine sıçratan tarzlarda imal edilmektedir. Lavaboların modeli, abdestte ayakların yıkanılması hiç hesaba ka*tılmadan çizilmekte, inananlar da buna mahkûm olarak yaşamak*tadırlar. Bu olayı küçümseyenlere Selman Hadisini hatırlatmamız yeterlidir. O zaman da bir müşrik bu meseleyi küçümsemiş ve alaylı bir tavırla, peygamberiniz sizin bu tür işlerinize de mi karışıyor? Demişti.


  1 Ebu Davud, Taharet, 4.

  2 Ebû Davud, Taharet, 5; Hadisler diğer hadis kitaplarında da bulunmaktadır.

  3 Bu görüşler ve uzun izahları için bkz., Mahmud Hattâb es-Sûbkî, el-Menhel, 1/39-42.

 5. Hoca
  erimeye devam...
  tuvalet kıbleye doğru olur mu?

  tuvalet yönü ve kıble ile ilgili hadis

  1418. [2:570, Hadîs No: 2580]

  Ebû Hüreyre'den (r.a.) rivayetle:

  Ben sizin babanız yerindeyim. Biriniz tuvalete gittiğinde kıbleye karşı yönelmesin, sırtını da kıbleye dönmesin ve sağ eliyle temizlen*mesin

+ Yorum Gönder
tuvalet kıbleye doğru olurmu,  tuvaletin kıbleye doğru olması,  tuvalet yönü ve kıble,  tuvaletin kibleye bakmasi,  tuvalette kıbleye dogru oturmak günahmı,  kıbleye göre klozet montajı,  kıbleye doğru hacet