+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Cinsel ilişkide gusül Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. islamic_boy
  Üye
  Reklam

  Cinsel ilişkide gusül

  Reklam

  Cinsel ilişkide gusül Mumsema arkadan ilişkye giren birinin hiç guslü kabul olmaz diye birşey duydum dogru mu acaba cevaplarınz içn allah razı olsn ?

 2. imamhatipli42
  Ölüm var Ölüm

  Cevap: cinsel ilişkide gusül


  Reklam


  Böyle bir söylenti tamamen uydurma kardeş. Ama eşe arkadan yaklaşmak büyük günahtır.


  Rasulullah (sav) erkeğin karısıyla dübüründen temasta bulunmasını yasakladı.” *
  İbni Abbas'tan: Rasulullah (sav) şöyle dedi:
  "Allah Teâla bir kadınla ya da bir ekekle dübüründen temasta bulunan kimseye (kıyamet günü) rahmet nazarıyla bakmaz.” *
  Amr b. Şuayb babasından onun da dedesinden rivayet ettiğine göre Rasulullah (sav) şöyle demiştir:
  "Karısına dübüründen temasta bulunan kimse küçük livata yapmış olur.” *
  Ali b. Talk'dan Rasulullah (sav) şöyle dedi:
  "Kadınlara dübüründen temasta bulunmayın. Şüphesiz ki Allah hakkı söylemekten (açıklamaktan) utanmaz." *
  Bu hadisi ayrıca Ahmed İbni Hanbel, Ebu Muaviye'den rivayet etmekte ve şöyle demektedir: Bize Abdürrezzak anlattı, Ma'mer Süheyl b. Ebu Salih'ten, el-Haris'ten, Muhlid'den o da Ebu Hüreyre'den nakletti:
  "Şüphesiz ki Allah, karısına dübüründen temas kuran kimseye (kıyamet günü rahmet) nazarıyla bakmaz.” *
  Yine Ahmed'den: Bize Affan, Vüheyb, Sehl Haris b. Muhalled'den onun da Ebu Hüreyre'den rivayet ettiği bir hadiste Rasulullah (sav) şöyle dedi:
  "Şüphesiz ki Allah, karısı ile dübüründen cima yapan adama (kıyamet günü) bakmaz." *
  Bu hadislerin tümü kadınlara dübüründen temas etmenin haram olduğu hususunda delildirler. Dolayısıyla erkeğin karısına dübüründen temas kurması haramdır.

 3. konya442
  (Cezalı)
  Yine, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Hayızlı kadınla ilişkide bulunan, bir kadınla dübüründen ilişkiye giren veya kahine giden Muhammed’e indirileni inkar etmiştir.”

  Kahine nedemek ,acaba ? Ve mesela bir kiz önündeyse cok kalabalik sa , sünnet yerin karsi cinsin dübürüne degerse ne olur ve bile bile yaparsan

 4. tekturk
  Devamlı Üye
  Ve mesela bir kiz önündeyse cok kalabalik sa , sünnet yerin karsi cinsin dübürüne degerse ne olur ve bile bile yaparsan
  Kardesim bazi kelimelerin anlamini bilmiyorsan once bir arastirma yap kendince ,ondan sonra ne yazacaksan yaz..cunku bu yazdigin deli sacmasi olmus...bende, senin bu kelimelerden anlamadigin hissini olusturdu..

 5. musab.b.umeyr
  Hamım, pişme yolunda.
  Ve mesela bir kiz önündeyse cok kalabalik sa , sünnet yerin karsi cinsin dübürüne degerse ne olur ve bile bile yaparsan
  Bile bile yaparsan demişsin.Bunun ne oluru var mı.Tokalaşmak bile günahken birbirine cinsel temasta bulunmak günah olmaz mı sence?

 6. imam
  Üye
  arkadan ilişkye giren birinin hiç guslü kabul olmaz diye birşey duydum dogru mu acaba cevaplarınz içn allah razı olsn ?
  Arkadan ilşkiye girmek lanete mustahak olmaktır bu Guslu kabul olmamasından beterdir.
  (Affedersiniz) Eşine arkadan yaklaşanlar pislik kadar değerleri yoktur.

  Kahine nedemek ,acaba ? Ve mesela bir kiz önündeyse cok kalabalik sa , sünnet yerin karsi cinsin dübürüne degerse ne olur ve bile bile yaparsan
  Bu söylediğin Livatadır. Livata yapanlar lanetlidirler.


  KAHİN NE DEMEKTİR?  Falcılara, bakıcılara, gaibten haber veren kimselere verilen isim Falcılık, bakıcılık sanatına da "kehânet" denilir. Kâhin kelimesi arapça bir kelime olup çoğulu "kehene" veya "kühhân" dır.

  İslam`ın tebliğinden önce kâhinler geleceğe yönelik bazı bilgileri haber verirler, kâinattaki gizli sırları bildiklerini iddia ederlerdi.

  Kâhinlerin cahiliyye toplumu içinde önemli yerleri vardı. Onlara bazı hususlar sorulur, düşünceleri alınırdı. Her kabilenin bir şâiri bir hatibi olduğu gibi, bir kâhini de olurdu. Kâhinler, insanlar arasından anlaşmazlıkları çözümler, rüyaların yorumunu yapar, işlenen suçların fâillerini belirlerler, hırsızlık olaylarını açığa çıkarırlardı.

  Kâhinler, genellikle kabilenin ileri gelenleri arasından olurdu. Kâhinllik babadan oğula da geçebilirdi. Kabilenin efendisi aynı zamanda kâhini de olabiliyordu.

  Gâibi yalnız Allah bilir. Yaratıkların gâibi bilme iddiası kehânetten başka bir şey değildir. Sihir yapmak, yıldızlardan hüküm çıkarmak, fal oklarına inanmak (el-Mâide. 3/90) Islâm tarafından yasaklanmıştır.

  Kâhinlerin yardımcıları şeytanlardır. Şeytanlar, gökyüzündeki meleklerin konuşmalarına kulak misafiri olur, aldıkları bilgileri kahinlere ulaştırırlardı. Kâhinler de bu bilgileri değişik kılık ve kalıplara sokarak insanlara aktarırlardı.

  Gökyüzü meleklerin koruması altına alınmış; şeytanların meleklere yaklaşması engellenmiştir. Kur`an-ı Kerim`de bu durum şöyle açıklanmaktadır: "Biz yakın göğü bir ziynetle, yıldızlarla süsledik. Ve (göğü), itaat dışına çıkan her türlü şeytandan korumak için (yıldızlarla donattık). Onlar, (şeytanlar), Mele-i A`lâyı (melekler topluluğunu) dinleyemezler; her taraftan atılırlar, kovulurlar. Onlar için sürekli bir azab vardır. Yalnız (meleklerin konuşmalarından) bir söz kapan olursa, onu da delici bir alev takib eder" (es-Sâffat, 37/6-10)

  Bu konuyla ilgili olarak ibn Abbas (r.a) şöyle buyurmaktadır: "Melekler buluttan inerler, işlerini kendi aralarında görüşürler. Bu arada şeytanlar kulak hırsızlığı yaparlar. Işittiklerini kâhinlere gizlice ulaştırırlar. Bu haberlerle beraber kendileri de yüzlerce yalan uydururlar" (Ahmed b. Hanbel, I, 274).

  Kur`ân-ı Kerim`de zikredilen ayetler, hadisi şeriflerle daha bir açıklık kazanıyor. Olay daha iyi bir biçimde aydınlanıyor.

  Kâhinler, anlatımlarında genellikle şairâneliği, kısa ve özlü konuşmaları, secili kelimeleri tercih ederler. Peygamberimizin bir hadisinde bu konuya işaret edilmiş ve şöyle bir olay anlatılmıştır. Hüzeyl kabilesinden iki kadın birbirleriyle kavga ederler. Birisi diğerine taş atar. Kendisine taş atılan kadın hâmile olup, karnındaki çocuğunu kaybeder Olay peygamberimize anlatılır. Peygamberimiz de kadının ölen çocuğunun diyetinin ödenmesine karar verir. Suçlu kadının velisi duruma itiraz eder: "Ya Rasûlallah! Henüz yemeyen, içmeyen, söz söylemeyen, sayha etmeyen çocuğun diyetiyle nasıl mahkum olurum. Bunun benzeri hüküm batıl olur" der. Peygamberimiz, adamın seçili konuşmasına dikkat çekerek onun hakkında "bu adam kâhinler zümresindendir" buyurur (Buhârî, Tıbb, 46; Müslim, Kasâme, 36; Ebû Dâvud, Diyât, 19).

  Sihirbazlık, remilcilik, müneccimlik, kahinliği birbirine karıştırmamak gerekmektedir. Bunlar, her ne kadar birbirlerine yakın şeylerse de aralarında farklılıklar vardır. Islâm dini bunların hepsini reddetmiş ve yasaklamıştır.

  Kâhin bir meseleye hükmederken, vereceği karara razı olmaları için her iki taraftan teminat (ücret) alırdı. Kâhinin kararı kesin olmasına rağmen, yerine getirilmesi zorunlu değildi. Haliyle bu karar örfî hukukun (töre hukukunun) belirlediği bir karardır. Örfi hukukun belirlemesinde mal ve oğulların etkisini düşünürsek, kâhinin vereceği hükümlerin kimin yararına olduğu ortaya çıkar. Çünkü, Kâhin yaptığına karşılık ücret alırdı. Mal ve oğulları daha çok olanın vereceği ücretin fazla olacağı bellidir. Böylece ezilen insanlar yine malum, yine mahkumdur. Zâlimler zulümlerini meşrulaştıran kurumları çağlar boyu sistemli bir şekilde gelıştırmişlerdir. Bu kurumlar asırlar önce nasıl bir işlev görüyorsa, şimdi de aynı işlevi görmektedirler.
  Yazar: İslam Fıkhı Ansiklopedisi

 7. islamic_boy
  Üye
  kabul olurmu olmaz mı ben anlamadım smdi ? cevaplarınz içn allah razı olsn . ayrıca bir sorum daha olucak . eşi erkeginn özel bölgesini şehvetle emmesinn bir günahı var mıdır ?

 8. imamhatipli42
  Ölüm var Ölüm
  kabul olurmu olmaz mı ben anlamadım smdi ? cevaplarınz içn allah razı olsn . ayrıca bir sorum daha olucak . eşi erkeginn özel bölgesini şehvetle emmesinn bir günahı var mıdır ?

  Gusül abdesti kabul olur fakat eşi ile arkadan ilşkiye giren kişi lanetlenir.
  Dinen bir engel belirtilmemiş ama hayasızlık edepsizliktir oral ilişki ve müslüman işi değildir

 9. islamic_boy
  Üye
  çok saoln kardşim allah razı olsn

 10. konya442
  (Cezalı)
  Bu söylediğin Livatadır. Livata yapanlar lanetlidirler.

  Kusura bakmayin ama , bu durum dinden cikarirmi acaba

 11. Altundal
  Devamlı Üye
  Bu söylediğin Livatadır. Livata yapanlar lanetlidirler.

  Kusura bakmayin ama , bu durum dinden cikarirmi acaba


  Kardeşim bu durum insanı dinden çıkarmaz ama büyük günah işlemiş olur

 12. VanLi*
  Devamlı Üye

  Reklam


  hayır dinden çıkarmaz büyük günahdır.
  Herşeyi kafaya takıp dinden çıkma meselesine dönüştürme dinden çıkma o kadar kolay değil.
  Eğer bu lavata günah değildir desen dinden çıkarsın ama o günahı işlesin büyük günahkar olursun sadece.


+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Çok İlişki de güsül