+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Lezbiyen olmak günah mı? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. 1
  melankoliq
  Emekli
  Reklam

  Lezbiyen olmak günah mı?

  Reklam

  Lezbiyen olmak günah mı? Mumsema bir kadının başka bir kadınla veya bir erkeğin başka erkekle birlikte olması yani hemcinsle ilişki kurmanın günahı varmıdır?

 2. 2
  syseditenes
  Üye

  Cevap: lezbiyen olmak günah mı?


  Reklam


  Islam Dini’nde homoseksüellik gibi haram kılınan bir cinsel eylem olan Lezbiyenlik, sevicili olarak bilinir ve Allah Resulu’nün hadislerinde sihâk olarak adlandırılır. Kadının kadınla sevişmesi, ilişkisi kesinlikle haramdır. Bu sevicilik veya lezbiyenlik denen cinsel bir sapmadır. Seviciliğin haram oluşunda, İslam’da ittifak vardır.

  Lût kavminin, erkeklerinin yanısıra kadınlarının da azaba uğratılmalarının sebebi, imansızlıklarının yanısıra aralarındaki sevicilikleri olmuştur.

  Resulullah (s.a.v.) buyuruyor:
  “Erkekleri erkekleriyle, kadınları da kadınları ile yetinince Lût kavmine azab erişti.”

  Bazı alimlere göre Kur’an-ı Kerim’in Nisa Suresi’nin 15. ayeti sevicilikle ilgilidir. Cenab-ı Hak buyuruyor:
  “Kadınlarınızdan fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin.” (Nisa Suresi:15.Ayet)

  Allah Resulu buyuruyor:
  Kadınların sürtüşmesi onlar arasında zinadır.
  Bir kadın diğer bir kadına çıplak vücudunu değdirmesin….
  Erkek erkeğin avretine, kadın da kadının avretine bakmasın.
  Bir erkek ile bir erkek tek yatakta birlikte, bir kadın da bir kadınla aynı yatakta beraber yatmasınlar.
  Kadınlar kadınlarla, erkeklerde erkeklerle yetininceye kadar kıyamet kopmayacaktır.

  Lezbiyenliğin Sebepleri Neler Olabilir?
  Bekarlık ve sürekli beraberlik.
  Giyimde, sözde ve davranışta erkekleşmek.
  Kadınların biribirine haram olan bölgelerine bakmaları
  Kızkardeş olsalar bile, on yaşını aşan kız çocukların bir arada yatmaları
  Yetişkin kızlar ve kadınlar olarak vucutlar temas edecek şekilde bir yorgan altında yatmak
  Kadın Hamamları,
  Resulullah (s.a.v.) buyuruyor:
  Kadınlarınızdan Allah’a ve Ahiret Günü’ne iman edenler sakın ha hamamlara gitmesinler.
  Kadınlarınızı hamamlara gitmekten men ediniz. Ancak hasta ve lohusa kadınlara izin veriniz.
  …
  Kaynaklar:
  1) Kaynaklarıyla Büyük Kadın İlmihali (İslam Aile Hukuku), Rauf Pehlivan
  2) İslama Göre Cinsel Hayat , Ali Rıza Demircan

 3. 3
  VanLi*
  Devamlı Üye
  Lut kavmini bilelim öğrenelim lanet edilmiştir bu tür şeylere.

 4. 4
  imam
  Üye
  Lezbiyenlik haram mıdır? Zina kapsamı içine girer mi? Kur'an’da ve Sünnette lezbiyenliğin haram olduğunun delili var mıdır?


  İslam Dini'nde homoseksüellik gibi haram kılınan bir cinsel eylem de Lezbiyenliktir. Kadının kadınla sevişmesi, ilişkisi anlamına gelen bu eylem, kesinlikle haramdır. Lezbiyenlik cinsel bir sapmadır. Bunun haram oluşunda, İslam alimleri arasında ittifak vardır. (bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 6/66)

  Dilimizde bu ayıbı işlemeye "Sevicilik" denilmektedir. Peygamberimiz buyuruyorlar ki:

  "İki kadının sürtüşmesi, kendi aralarında bir (nevi) zinadır." (Feyzü'l-kadir, 4/103)

  Kaynaklarda daha çok homoseksüellik üzerinde durulmuştur. İmam Azam’a göre homoseksüellik haram olmakla beraber, faillerine zina cezası değil, ta’zir cezası (yargıcın uygun gördüğü bir ceza) verilir.

  İmam Malik ve İmam Ahmed bin Hanbel’e göre bunlara -ister evli, ister bekâr olsunlar- evli olana uygulanan zina/recim cezası verilir. İmam Şafii’ye göre ise, normal zina cezası olarak bekâr olana yüz değnek, evli olana ise recim cezası verilir.(bk. a.g.y).

  Bu üç mezhebin homoseksüelliğe zina cezasını vermelerini destekleyen hadis rivayetleri vardır.

  “Lut kavminin fiilini yapanları gördüğünüzde, fail ile mefulü birlikte öldürün.”(bk. Ebu davud, Hudud, 29; Ahmed b. Hanbel, 1/330; Hakim, 4/395).

  Ebu Musa’l-Eşarî’nin bildirdiğine göre Hz. Peygamber (a.s.m) -özetle- şöyle buyurdu:

  “Erkeğin erkeğe, kadının kadına yaklaşması zinadır.”(Taberanî’ el-Kebir, 20/198; Beyhakî, es-Sünenu’l-kübra, 8/233; Mecmau’z-Zevaid, 8/102).

  Özetlersek, Lezbiyenlik bütün alimlerin ittifakıyla haramdır. Ve yine alimlerin ittifakıyla Lezbiyenlik suçuna -zina cezası değil- ta’zir cezası uygulanır.(bk. el-Mevsuatu’l-Fıkhıyye- Şamile- 2/8559).

  Lezbiyen ve homoseksüel gibilerin olduğu bir toplumda yaşamak durumunda kalan Müslümanların, ne yapması gerektiği konusunda Prof. Dr. Hayrettin Karaman'ın tavsiyeleri şöyledir:

  Liberal demokratik rejimde, sosyal ve ahlaki çoğulculuğun giderek hakim olduğu, herhangi bir dinin değerlerinin yükselen değerler içinde yerinin azaldığı bir ortamda yaşamak durumunda olan Müslümanlar, başkaca bir zaruret, meşru fayda ve zarar yoksa, kendilerine göre "ayıp ve günah" olanı açıkça yapan, işleyen, uygulayan ve kınanmaları da yasak olan kimselerden uzak yerlerde, onlarla asgari ilişki içinde yaşamaya çalışırlar.

  İslam barış ve müsamaha dini olmakla beraber, her ikisinin de sınırları vardır.

  Dindaşları tarafından ayıp ve günah açıkça işlendiğinde Müslümanlar öncelikle bunu, (mümkün oluyorsa, daha kötü bir sonuç doğurmuyorsa) bizzat veya (bu olmuyorsa, vakti geçmiyorsa) ilgili mercilere başvurarak fiilen engellemeye çalışırlar. Bu mümkün değilse öğüt vererek, kınayarak, fiilin kötülüğünü açıklayıp karşı tarafı ikna etmeye çalışarak önüne geçme teşebbüsünde bulunurlar, bu da olmuyorsa o kimselerden uzak dururlar, onları cesaretlendirecek, ayıbı ve günahı tabii hale getirecek davranışlarda bulunmazlar.

  Farklı inanç sahipleri Müslümanların topraklarına veya dinlerine karşı (bunlara zarar vermek üzere) savaş açmadıkça onlarla "iyilik ve adalet" çerçevesinde ilişki kurarlar.

  Peki bu kurallar liberal, çoğulcu demokratik rejimlerde nasıl işleyecek?

  Bu rejimlerde de:

  1. İslam'a göre ayıp ve günah olana -şahıslara yönelik olmamak, yalnızca fiil kastedilmek şartıyla- "Bize göre ayıp ve günahtır" demek serbesttir.

  2. Kimse kimseyi belli bir yerde (bölge, mahalle, apartman…) oturmaya mecbur edemez; muhafazakâr Müslümanlar, değerlerini en iyi nerede koruyabilirlerse oralarda oturmayı tercih ederler.

  3. Kimse kimseyi dost ve arkadaş olmaya mecbur edemez. Muhafazakâr Müslümanlar dostlarını ve arkadaşlarını "açıkça ayıp ve günah" işlemeyenler arasından seçerler. Diğerleriyle -zaruri olanlar dışındaki- ilişkileri ise onları ıslah etme amacına yönelik olur. Asla günaha ve ayıba taviz vermezler, onların tabiileşmesine katkıda bulunmazlar.

  4. Mecbur olmadıkça ayıbın ve günahın hukuki kural olmasına ve meşruiyet kazanmasına oy ve destek vermezler.

  5. Sivil toplum dayanışmalarında sıra "ayıp ve günahı işleme" hakkına gelince "Bizi bu konuda mazur görün, sizi desteklememiz mümkün değildir" derler, birlikte hareketi evrensel iyilere ve iyiliğe bırakırlar.

  6. İnsan hakları belgelerinde "genel ahlaka aykırılık" bir hürriyeti kısıtlama sebebi olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde eşcinselliğin "ahlaksızlık, genel ahlaka aykırılık" bakımından değerlendirilmesi hukuk adamları arasında ihtilafa sebep olmuş, bazıları "Bu ahlaksızlık değildir" demişler, bazıları ise "Ahlaksızlıktır" hükmünü benimsemişlerdir.

  Küreselleşmenin, "dini, milli, yerel kültürleri" silip süpürmesine imkan verilmemeli, medeniyetine ve kültürüne bağlı olanlar, kendi kültür değerlerini korumak için tedbir almalı, bu meyanda "Bizim dinimizde ve kültürümüzde ahlaka aykırı olanı, halkımızın genellikle böyle kabul ettiği davranışları" genel ahlaka aykırı olarak değerlendirmeli ve hürriyetlerin kısıtlanmasında bu ilkenin kullanılmasına destek verilmelidir.
  Yazar: Sorularla İslamiyet

 5. 5
  islamyolu
  Emekli
  Allah bu tür ilişkilere Lanet etmiştir. zaten şuan kadınla kadının evlendigini erkekle erkegin evlendigini duyuyoruz. bunlarda kıyamet alametleri

 6. 6
  Osmanlı Torunu
  Allah yar
  Allah Lut kavmine özenenlerin Belasını versin

 7. 7
  Misafir
  Arkadaşlar kendi ahiretinizi düşünün kız kıza yada erkek erkeğe ilişkiye girmeyin bunların hesabı tek tek size sorulacak

 8. 8
  Misafir
  bu sevicilik günahından korunmanın en iyi yöntemlerinden birisi de hanımların sünnet olmalarıdır. Sünnet olan hanımların cima isteklerinde bir normalleşme olur ve bu tarz şeyleri düşünmezler.

 9. 9
  Misafir
  Bunu yapan toplumlarda kadınların yarısı kanamadan dolayı hayatını kaybediyor. Insan bedenine zarar veren her şey dinimizce haramdır. Ayrıca kadın sünnetinde kesilen bölüm kadının cinsel haz aldığı tek bölümdür. Yani kadını sünnet etmek ile erkeği hadım etmek birebir aynı şeylerdir. Ki bunun da büyük bir günah olduğu ortadadır.

+ Yorum Gönder

lezbiyen olmak günah mı

lezbiyen olmak

lez olmak günah mı

lezbiyenlik günahmı

kadın kadına ilişki günahmı

lezbiyenlik gunahmi

lezbiyen olmak günahmı