+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Cuma Namazı farzmıdır? İlgili Hadisler verirmisiniz? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. AYMASEV
  Üye
  Reklam

  Cuma Namazı farzmıdır? İlgili Hadisler verirmisiniz?

  Reklam

  Cuma Namazı farzmıdır? İlgili Hadisler verirmisiniz? Mumsema cuma namazı farzmıdır acil cevap lazım arkadaşa göstermem gerekiyor hadisle beraber gönderirseniz sevinirim

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Cumanın Duası


  Reklam


  cuma namazı farzmıdır acil cevap lazım arkadaşa göstermem gerekiyor hadisle beraber gönderirseniz sevinirim
  Cuma Namazı farzdır ve bu Cuma suresi ve aşağıdaki
  Hadisi şeriflerle sabittir

  CUMA NAMAZI:

  A) Hükmü:

  Cuma namazı müstakil bir farz-ı ayn olup namazların en faziletlisidir. Farziyeti kitap, sünnet ve icmâ ile sabittir. Bu namazın farz oluşuyla ilgili olarak Kur'an'da şöyle buyrulmaktadır:

  "Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın."( Cuma, 62/9.)

  Bu âyette, inananların cuma namazına koşmaları emredilmektedir. Koşarak gitmek, ancak farz olan bir şey için emredilir. Yine bu âyette, cuma saatinde mükellefler namazdan alıkonmasınlar diye alışveriş yapmak yasaklanmıştır. Cuma namazı farz olmasaydı, onun için alışverişin bırakılması emredilmezdi.

  Cuma namazının farz oluşunun sünnetteki deliline gelince, bu hususta sevgili Peygamberimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

  "Cuma namazı kılmayan birtakım insanlar ya buna son verirler ya da Allah kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.”( Müslim, Cum'a, 12; Nesâî, Cum'a, 2.)

  "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslümana farzdır.”( Ebû Davud, Taharet, 129; Nesâî, Cum'a, 2.)

  "Allah, önemsemeyerek üç cumayı terkeden kişinin kalbini mühürler.”( Ebû Davud, Salât, 210.)

  İcmâ deliline gelince,
  bütün Müslümanlar cuma namazının farzlığı konusunda görüş birliği etmişlerdir.

  Cuma namazının hicretten önce farz kılındığına, ama Peygamberimiz'in (s.a.v) Mekke'de bu namazı kıldırma imkânını bulmadığına dair rivayetler bulunmakla birlikte ilk cuma namazını Peygamberimiz (s.a.v), hicret esnasında Medine yakınlarındaki Rânûnâ vadisinde kıldırmıştır.(Zühaylî, el-Fıkhü'l-İslâmî, 2/1280.)

 3. musab.b.umeyr
  Hamım, pişme yolunda.
  [QUOTE"Allah, önemsemeyerek üç cumayı terkeden kişinin kalbini mühürler.”( Ebû Davud, Salât, 210.)

  [/QUOTE]

  Ben bunu ardı ardına 3 cuma olarak biliyorum bu doğrumu.Yoksa toplamda mı 3 cuma.?

 4. AydınlığaBak
  Üye
  "Allah, önemsemeyerek üç cumayı terkeden kişinin kalbini mühürler.”( Ebû Davud, Salât, 210.)
  Şimdi bizim gitmediğimiz zamanlarda oldu kalbimiz müherlendimi ama asla Tövbe Haşa küçümsediğimiz için değil gerek okul gerek gençliğimizde aileden dolayı gusül abdesti alamıyorduk her zaman utanıyorduk bu yüzdende cenabet gidemiyorduk ???

 5. @hmet
  Üye
  Şimdi bizim gitmediğimiz zamanlarda oldu kalbimiz müherlendimi ama asla Tövbe Haşa küçümsediğimiz için değil gerek okul gerek gençliğimizde aileden dolayı gusül abdesti alamıyorduk her zaman utanıyorduk bu yüzdende cenabet gidemiyorduk ???
  Biz gerçek durumunuzu bilmiyoruz. Allah size niyetinize göre yargılayacak.
  Çünkü o kalplerinizdekileri dahi bilir.

 6. jerusselam
  Devamlı Üye
  Cuma Namazı farzmıdır? İlgili Hadisler verirmisiniz?  Cuma namazı; namaz, oruç, hac, zekât kelimeleri gibi, fıkıh usulü açısından "kapalı anlatım (mücmel)" özelliği olan bir terimdir. Bu yüzden onun kılınış şekil ve şartları âyet, hadis ve sahabe açıklamalarına ihtiyaç gösterir. Çünkü Allah elçisi "Namazı benim kıldığım gibi kılınız." (Buhârî, Ezan, 18; Edeb, 27) buyurmuştur.

  Câbir b. Abdullah'ın naklettiği bir hadiste şartlar şöyle belirlenmişti:

  "Allah'a ve âhiret gününe inananlara cuma namazı farzdır. Ancak yolcu, köle, çocuk, kadın ve hastalar bundan müstesnadır." (Ebû Dâvud, I, 644, H. No: 1067; Dârakutnî, II, 3; Bağavî, Şerhu's-Sünne, I, 225)

  Bu istisnaların dışında kalan her Müslüman erkek bu namazla yükümlü demektir. Buna göre şartlar şöyledir:

  A) Erkek olmak: Cuma namazı kadınlara farz değildir. Ancak namazı cemaatle kılarlarsa bu yeterli olup, öğle namazını kılmaları gerekmez. (es-Serahsî, II, 22, 23; İbn Abidin, Reddü'l-Muhtâr, I, 591, 851-852).

  B) Hür olmak: Hürriyetten yoksun bulunan esir ve kölelerle, ceza evindeki hükümlülere, cuma günü öğle namazını kılmaları yeterlidir. Cuma namazı farz değildir. Ancak anlaşmalı (mükâteb) kölelerle, kısmen azad edilmiş kölelere farzdır. Kendisine cuma namazı farz olmayan köle, esir veya mahkumlar, her ne sûretle olursa olsun, cumayı kılmış olsalar, sahih olur.

  C) Mukîm olmak: Yolcuya cuma namazı farz değildir. Çünkü o, yolda ve gittiği yerlerde genel olarak güçlüklerle karşılaşır. Eşyasını koyacak yer bulamaz veya yol arkadaşlarını kaybedebilir. Bu sebeple ona bazı kolaylıklar getirilmiştir.

  D) Hasta olmamak veya bazı özürler bulunmamak: Namaza gidince hastalığının artmasından veya uzamasından korkan kimselere cuma farz olmaz. Yine, hasta bakıcı, aciz ihtiyar, gözü görmeyen, ayaksız, kötürüm ve Müslümanlar cumayı kılarken onların güvenliğini sağlamakla görevli olan emniyet nöbetçisi gibi özrü bulunanlar, vakit bulunca öğle namazı kılmakla yetinirler. Ancak bu kimseler cemaatle cuma namazına katılırlarsa yeterli olur. (es-Serahsî, II, 22, 23; İbnü'l-Humam, Fethu'l-Kadir, I, 417)

  Ayrıca, düşman korkusu, şiddetli yağmur ve çamur, ağır bir hastaya bakma gibi özürler de cuma namazını kılmamayı mübah kılan özürlerdir. Körün, elinden tutup camiye götürecek kimsesi olursa, cumayı kılması İmam Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre farz olur.

  Üzerlerine cuma namazı kılması farz olmayan Müslüman kimseler, cumayı kılmaya imkan bularak kılsalar, vaktin farzını eda etmiş olurlar, artık o günün öğle namazını kılmaları gerekmez. Cuma namazı kılmaları farz olmayan kimseler, bulundukları bölgede cuma namazı kılınıyor ise, öğle namazını cemaatle değil, yalnız başlarına kılarlar. Bulundukları bölgede cuma namazı kılınmıyor ise, öğle namazlarını cemaatle kılabilirler.

  Vakıa, cuma ve bayram namazları ile yükümlü olmadıkları halde, kadınlar isterlerse bu namazlara katılabilirler. Bu takdirde, kendisine cuma namazı farz olmayan (mesela dinen misafir sayılan) bir kişinin cuma namazını kıldığında o günkü öğle namazını kılmasına gerek olmadığı gibi, cuma namazına katılan kadınların da ayrıca öğle namazını kılmaları gerekmez. Nitekim günümüzde beş vakit namazda ve özellikle teravihte olduğu gibi, gerek Asr-ı saadette, gerek sonraki dönemlerde kadınlardan çok sayıda cuma ve bayram namazlarına katılanlar olmuştur. Ancak ne Hz. Peygamber (s.a.v) döneminde ne de müteakip asırlarda beş vakit namazla mükellef kadınların tamamının cuma ve bayram namazlarına katıldığı sabit değildir. Günümüzde de isteyen hanımların cami adabına uyarak camilerin kendilerine ayrılan bölümlerinde, cuma ve bayram namazı kılmalarında hiçbir sakınca yoktur.

+ Yorum Gönder
cuma hadisleri,  cuma namazı ile ilgili hadisler,  cumaya gitmek farz mı,  cuma namazına gitmek farz mıdır,  cuma ile ilgili hadisler,  cuma ya gitmek farz midir