Konusunu Oylayın.: Mucizevi Sekine duası hakkında bilgisi olan yada okuyan var mı?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Mucizevi Sekine duası hakkında bilgisi olan yada okuyan var mı?
 1. 04.Nisan.2011, 23:37
  1
  hazanlokman
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2011
  Üye No: 86408
  Mesaj Sayısı: 2
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Bulunduğu yer: samsun

  Mucizevi Sekine duası hakkında bilgisi olan yada okuyan var mı?


  Mucizevi Sekine duası hakkında bilgisi olan yada okuyan var mı? Mumsema Allahın selamı üzerinize olsun arkadaşlar.geçenlerde aldığım tesbihatta yeni bir dua öğrendim adı sekine duası ilk kez duydum ve nette araştırdığım kadarıyla mucuzevi bir dua diye geçiyor sıkıntı gideren dua ...bu dua hakkında bilgisi olan yada yapan var mı?


 2. 04.Nisan.2011, 23:37
  1  Allahın selamı üzerinize olsun arkadaşlar.geçenlerde aldığım tesbihatta yeni bir dua öğrendim adı sekine duası ilk kez duydum ve nette araştırdığım kadarıyla mucuzevi bir dua diye geçiyor sıkıntı gideren dua ...bu dua hakkında bilgisi olan yada yapan var mı?

 3. 05.Nisan.2011, 08:43
  2
  Muhasibi
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Ağustos.2007
  Üye No: 12
  Mesaj Sayısı: 15,775
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 159
  Bulunduğu yer: Gönlümün Mürekkep Lekeleri'de Fikir İşçisi

  Cevap: Sekine duası
  Sekine Duası

  Sekine Duasi.gif


 4. 05.Nisan.2011, 08:43
  2
  Devamlı Üye  Sekine Duası

  Sekine Duasi.gif

 5. 05.Nisan.2011, 08:43
  3
  Muhasibi
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 22.Ağustos.2007
  Üye No: 12
  Mesaj Sayısı: 15,775
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 159
  Bulunduğu yer: Gönlümün Mürekkep Lekeleri'de Fikir İşçisi

  Cevap: Sekine duası

  Sekîne duâsı nelerden bahseder? Bu duâyı on dokuz defa okumamızın sırrı ve hikmeti nedir? Bu duâyı nerede ve ne zaman okumalıyız?”

  Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de Sekîne’dir. Hazret-i Cebrâil Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah’ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası Hazret-i Ali’ye (ra) tebliğ ediliyor. Hazret-i Ali (ra) bu hâdiseyi şöyle anlatıyor: “Ben Cebrâil’i gökkuşağı gibi semâyı kuşatmış olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı aldım. Sayfada Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum.”1


  Sekîne ile bildirilen ve Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibâret olan bu altı ismi Hazret-i Ali (ra) için ism-i azamdır. Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır. Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır. Kayyûm ismi, İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır.2 Kezâ bu isimlerin tamamının asrımızda bir meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nûr.3

  Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr’u bu altı ismin mazhariyetinde telif etmiş, Otuzuncu Lem’ayı da özel olarak bu altı ismin izah ve tefsîrine ayırmıştır.

  Bu isimlerin mânâları kısaca şöyledir:

  Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklal ve infirad Sahibidir.

  Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir. Herşeye hayatı veren, herşeyi dirilten O’dur.

  Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır, yarattığı herşeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idare eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O’nunla var olur, O’nunla ayakta durur, O’nunla devam eder. Allah’ı ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz. Göklerde ve yerde ne varsa, O’nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır.

  Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı herşeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O’nun yüksek âdetindendir. Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz. Yarattıklarını gözetler ve denetler. Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle hükmeder.

  Adl: Allah adâlet sahibidir, her yarattığına hakkı olan herşeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adâletle hükmeder, cezası zulüm veya haksızlık değil, adaletten ibarettir. Allah kendisi adaet sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder.

  Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir. Allah kemâl sıfatlar sahibidir. O’nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir. Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pâk yaratır. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar.

  Sekîne’de bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allah’tan istimdat edilir, Allah’a sığınılır, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir.

  Kısaca arz edelim:
  1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.4
  2- Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir.5
  3- Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.6
  4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.7
  5- Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.8
  6- Muhakkak ki, Allah herşeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.9
  7- Şüphesiz Allah herşeyi hakkıyla işitir, ve herşeyi hakkıyla görür.10
  8- Şüphesiz Allah herşeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.11
  9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.12
  10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.13
  11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.14
  12- Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.15
  13- Muhakkak ki Allah azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.16
  14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır.17
  15- Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.18
  16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.19
  17- En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.20
  18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.21
  19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.22

  Üstad Hazretleri on dokuz Kur’ân âyetinden alınan on dokuzar harfli bu yüksek ve öz metinlerin besmeleden itibaren on dokuz defa okunmasını tavsiye etmiştir.23 On dokuz rakamı Kur’ân’dan alınan bir şifredir. Bilindiği gibi, Kur’ân’da ebedî âlemlerle ilgili verilen bir haberde on dokuz adedi telâffuz ediliyor.24

  Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden hârika bir sûrette korunmuş olan Üstad Saîd Nursî Hazretlerinin, İmam-ı Gazalî yoluyla Hazret-i Ali’den (ra) ders aldığı Sekîne gibi yüksek esrarlı evradı kendisine dâimî bir vird edinerek hiç terk etmeden okumuş olması25, bize, her sıkıntı ve fitne ânında sığınacağımız açık ve koruyucu bir kapı olduğunu göstermeye yeterlidir.

  Dipnotlar:
  1- Lem’alar, İstanbul, 2001, s. 193;
  2- Lem’alar, İstanbul, 2001, s. 520;
  3- Lem’alar, İstanbul, 2001, s. 198;
  4- İnşirah Sûresi, 5 ve 6. âyetten alınmıştır.;
  5- Kısmen Bakara Sûresi, 255. âyetten iktibastır.
  6- Hadîd Sûresi, 9. âyetinden alınmıştır.
  7- Nisâ Sûresi, 16. âyetten alınmıştır.
  8- Nisâ Sûresi: 23. âyetten alınmıştır.
  9- Nisâ Sûresi: 149. âyetten alınmıştır.
  10- Nisâ Sûresi: 58. âyetten alınmıştır.
  11- Nisâ Sûresi: 11. âyetten alınmıştır.
  12- Nisâ Sûresi: 1. âyetten alınmıştır.
  13- Fetih Sûresi: 1. âyettir.
  14- Fetih Sûresi: 3. âyettir.
  15- Mâide Sûresi: 56. âyetten alınmıştır.
  16- Hûd Sûresi: 66. âyetten alınmıştır.
  17- Hac Sûresi: 64. âyetten alınmıştır.
  18- Tevbe Sûresi: 129. âyetten alınmıştır.
  19- Âl-i İmrân Sûresi: 173. âyetten alınmıştır.
  20- Enbiyâ Sûresi Sûresi: 103. âyetten alınmıştır.
  21- Fâtihâ Sûresi: 5. âyettir.
  22- Fâtiha Sûresi: 1. âyetten alınmıştır.
  23- Hizbü’l-Envâri’l-Hakâikı’n-Nûriye, s. 119
  24- Bakınız: Müddessir Sûresi: 30.
  25- Lem’alar, İstanbul, 2001, 197.


 6. 05.Nisan.2011, 08:43
  3
  Devamlı Üye
  Sekîne duâsı nelerden bahseder? Bu duâyı on dokuz defa okumamızın sırrı ve hikmeti nedir? Bu duâyı nerede ve ne zaman okumalıyız?”

  Aslı vahye dayanan yüksek, sırlı, tılsımlı, feyizli ve kuvvetli duâlardan birisi de Sekîne’dir. Hazret-i Cebrâil Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah’ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası Hazret-i Ali’ye (ra) tebliğ ediliyor. Hazret-i Ali (ra) bu hâdiseyi şöyle anlatıyor: “Ben Cebrâil’i gökkuşağı gibi semâyı kuşatmış olarak gördüm. Sesini işittim. Sayfayı aldım. Sayfada Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini yazılı buldum.”1


  Sekîne ile bildirilen ve Allah’ın Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerinden ibâret olan bu altı ismi Hazret-i Ali (ra) için ism-i azamdır. Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için ism-i azamdır. Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için ism-i azamdır. Kayyûm ismi, İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır.2 Kezâ bu isimlerin tamamının asrımızda bir meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nûr.3

  Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr’u bu altı ismin mazhariyetinde telif etmiş, Otuzuncu Lem’ayı da özel olarak bu altı ismin izah ve tefsîrine ayırmıştır.

  Bu isimlerin mânâları kısaca şöyledir:

  Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklal ve infirad Sahibidir.

  Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir. Herşeye hayatı veren, herşeyi dirilten O’dur.

  Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, tabir câizse dâimâ ayaktadır, yarattığı herşeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idare eder, sevk eder ve yönlendirir, her şey O’nunla var olur, O’nunla ayakta durur, O’nunla devam eder. Allah’ı ne bir uyku ve ne bir gaflet hâli almaz. Göklerde ve yerde ne varsa, O’nun irâdesiyle ve kayyûmiyetiyle varlığını sürdürür ve ayakta kalır.

  Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı herşeyde bir hikmet ve bir fayda gözetmesi O’nun yüksek âdetindendir. Faydasız ve boşu boşuna bir şeyi yaratmaz. Yarattıklarını gözetler ve denetler. Kullarından haklıyı ve haksızı ayırır, aralarında hak ve adâletle hükmeder.

  Adl: Allah adâlet sahibidir, her yarattığına hakkı olan herşeyi verir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adâletle hükmeder, cezası zulüm veya haksızlık değil, adaletten ibarettir. Allah kendisi adaet sahibi olduğu gibi, kullarına da her işlerinde adaleti emreder.

  Kuddûs: Allah paktır, temizdir, noksanlıklardan, kusurlardan, âcizliklerden, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir. Allah kemâl sıfatlar sahibidir. O’nun her sıfatı, her ismi, her işi, her fiili mükemmeldir. Varlıkları mükemmel, kusursuz, temiz ve pâk yaratır. Temizliği sever, temizliği emreder, işlediklerinden pişman olan ve tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar.

  Sekîne’de bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz âyetle Allah’tan istimdat edilir, Allah’a sığınılır, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dünyevî ve uhrevî her sıkıntımızı aşmamız için bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir.

  Kısaca arz edelim:
  1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir.4
  2- Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir.5
  3- Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.6
  4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir.7
  5- Muhakkak ki, Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.8
  6- Muhakkak ki, Allah herşeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır.9
  7- Şüphesiz Allah herşeyi hakkıyla işitir, ve herşeyi hakkıyla görür.10
  8- Şüphesiz Allah herşeyi hakkıyla bilir ve her işi hikmetle yerine getirir.11
  9- Muhakkak ki, Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür.12
  10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık.13
  11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin.14
  12- Şüphesiz Allah’a tâbi olan topluluk gerçek gâliplerin tâ kendisidir.15
  13- Muhakkak ki Allah azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır.16
  14- Muhakkak ki hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır.17
  15- Allah bana yeter. O’ndan başka ibâdete lâyık hiçbir ilah yoktur.18
  16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir.19
  17- En büyük korku olan kıyâmetin dehşeti onlara üzüntü vermez.20
  18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz.21
  19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun.22

  Üstad Hazretleri on dokuz Kur’ân âyetinden alınan on dokuzar harfli bu yüksek ve öz metinlerin besmeleden itibaren on dokuz defa okunmasını tavsiye etmiştir.23 On dokuz rakamı Kur’ân’dan alınan bir şifredir. Bilindiği gibi, Kur’ân’da ebedî âlemlerle ilgili verilen bir haberde on dokuz adedi telâffuz ediliyor.24

  Seksen yılı aşkın hayatı boyunca karşılaştığı dehşetli fitnelerden hârika bir sûrette korunmuş olan Üstad Saîd Nursî Hazretlerinin, İmam-ı Gazalî yoluyla Hazret-i Ali’den (ra) ders aldığı Sekîne gibi yüksek esrarlı evradı kendisine dâimî bir vird edinerek hiç terk etmeden okumuş olması25, bize, her sıkıntı ve fitne ânında sığınacağımız açık ve koruyucu bir kapı olduğunu göstermeye yeterlidir.

  Dipnotlar:
  1- Lem’alar, İstanbul, 2001, s. 193;
  2- Lem’alar, İstanbul, 2001, s. 520;
  3- Lem’alar, İstanbul, 2001, s. 198;
  4- İnşirah Sûresi, 5 ve 6. âyetten alınmıştır.;
  5- Kısmen Bakara Sûresi, 255. âyetten iktibastır.
  6- Hadîd Sûresi, 9. âyetinden alınmıştır.
  7- Nisâ Sûresi, 16. âyetten alınmıştır.
  8- Nisâ Sûresi: 23. âyetten alınmıştır.
  9- Nisâ Sûresi: 149. âyetten alınmıştır.
  10- Nisâ Sûresi: 58. âyetten alınmıştır.
  11- Nisâ Sûresi: 11. âyetten alınmıştır.
  12- Nisâ Sûresi: 1. âyetten alınmıştır.
  13- Fetih Sûresi: 1. âyettir.
  14- Fetih Sûresi: 3. âyettir.
  15- Mâide Sûresi: 56. âyetten alınmıştır.
  16- Hûd Sûresi: 66. âyetten alınmıştır.
  17- Hac Sûresi: 64. âyetten alınmıştır.
  18- Tevbe Sûresi: 129. âyetten alınmıştır.
  19- Âl-i İmrân Sûresi: 173. âyetten alınmıştır.
  20- Enbiyâ Sûresi Sûresi: 103. âyetten alınmıştır.
  21- Fâtihâ Sûresi: 5. âyettir.
  22- Fâtiha Sûresi: 1. âyetten alınmıştır.
  23- Hizbü’l-Envâri’l-Hakâikı’n-Nûriye, s. 119
  24- Bakınız: Müddessir Sûresi: 30.
  25- Lem’alar, İstanbul, 2001, 197.

 7. 05.Nisan.2011, 11:53
  4
  hazanlokman
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 04.Nisan.2011
  Üye No: 86408
  Mesaj Sayısı: 2
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Bulunduğu yer: samsun

  Cevap: Sekine duası

  bu duayı bir günde okuyacağız değilmi?


 8. 05.Nisan.2011, 11:53
  4
  bu duayı bir günde okuyacağız değilmi?

 9. 04.Eylül.2011, 23:41
  5
  Hoca
  Moderatör

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 06.Şubat.2007
  Üye No: 11
  Mesaj Sayısı: 29,948
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 339
  Bulunduğu yer: çalışma odam:)

  Cevap: Mucizevi Sekine duası hakkında bilgisi olan yada okuyan var mı?

  Alıntı
  bu duayı bir günde okuyacağız değilmi?
  Sekine Duası (video) izle
 10. 04.Eylül.2011, 23:41
  5
  Moderatör
  Alıntı
  bu duayı bir günde okuyacağız değilmi?
  Sekine Duası (video) izle 11. 05.Eylül.2011, 00:00
  6
  gulistan-ank
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 10.Aralık.2009
  Üye No: 68328
  Mesaj Sayısı: 157
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 48

  Cevap: Mucizevi Sekine duası hakkında bilgisi olan yada okuyan var mı?

  sanırım sorularına cevabını bulmuşsundur
  ben okuyorum faziretli çok etkili bir dua okurken bile fark etiyorsun arpsasını okumuyorum anlayarak manasını düşünerek okuyorum
  tavsiye ederim okumanı Mevlam kabul buyurup hikmet faziretine nail eylesin inşaAllah selametle...


 12. 05.Eylül.2011, 00:00
  6
  Devamlı Üye
  sanırım sorularına cevabını bulmuşsundur
  ben okuyorum faziretli çok etkili bir dua okurken bile fark etiyorsun arpsasını okumuyorum anlayarak manasını düşünerek okuyorum
  tavsiye ederim okumanı Mevlam kabul buyurup hikmet faziretine nail eylesin inşaAllah selametle...
+ Yorum Gönder