+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Müzik dinlemek günah mıdır? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. melankoliq
  Emekli
  Reklam

  Müzik dinlemek günah mıdır?

  Reklam
 2. reyna89
  Es Rahmet Rüzgarı

  Cevap: müzik dinlemek günahmıdır?


  Reklam


  Musikî hususunda umumî ölçümüz şu ifadeler olmalıdır:

  “Şeriatça bazı savtlar (dinî bakımdan bazı sesler) helâl, bazıları haram kılınmıştır. Evet, ulvî hüzünleri, Rabbanî aşkları iras eden (hatırlatan) sesler helâldir. Yetimane hüzünleri, nefsanî şehevâtı tahrik eden sesler haramdır. Şeriatın tayin etmediği kısım ise senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır.” (İşaratü’l-İ’câz, s. 78; Sözler, s. 382, 687-688)

  Musikîde iki ses kullanılır: insan sesi ve âlet sesi. Bir eser icra edilirken ya tek başına insan sesi veya müzik âletleri kullanılır; çok kere de her ikisinden birden istifade edilir. Her üç halde de insanın hoşuna giden, onun zevk duyduğu ve tesirinde kaldığı ölçülü, belli bir makamda ses çıkarılır. Bu sesler mahiyetine, mevzuuna ve tesirine göre değerlendirilir. Ya insanın ruhuna tesir eder, onda ulvî, dinî, hamâsî hislerin canlanmasına sebep olur; ya da dinlediği bir musikî parçası, nefsine ve süflî hislere hitap ederek yüce hislerin körelmesine sebebiyet verir. Yukarıdaki ifadelerde de açıkça görüldüğü gibi, meşru olan, dinlenilmesinde bir mahzur bulunmayan ses, insana ulvî hüzünleri, yani dünyanın fâniliğini, ölümün her an gelebileceğini, insanın bir gün gelip toprak olacağını, Allah korkusunu hatırlatmalı veya ilâhî aşkı, Allah sevgisini, dünya üzerinde Cenab-ı Hakkın güzel sanat eserlerindeki yüce isimlerinin ve sıfatlarının tecellîlerini hatıra getirmeli. Bu hisleri tahrik eden her türlü sesi dinlemek helâl ve caizdir. Fakat yetimane hüzünleri; insana ümitsizlik veren, sevdiği kimselerden ve nimetlerden ayrılmanın ıztırabını hatırlatan, insanı bedbinliğe, karamsarlığa iten; insanın şehevanî hislerine hitap eden, dinlediği zaman nefsin hoşuna giden sesler ise haramdır, dinlemek caiz değildir.

  Bu iki sınıfa girmeyen birtakım sesler de vardır ki, insandan insana değişir. Meselâ aynı musikî parçasını dinleyen iki kişiden birisi nefsânî bir his duyarken, diğeri ondan daha ulvî bir mânâ çıkarmaktadır. Meselâ “İncecikten bir kar yağar, tozar elif elif diye/Deli gönül abdal olmuş, gezer elif elif diye” parçasını bir musikî eşliğinde dinleyen iki kişiden birisi “elif”ten Allah’ı hatırlayıp, ilâhî aşkı düşünürken, öbürü zahirî mânâsına bakarak “elif”ten bir kadını hatırlar, mecâzî bir aşk düşünür.

  Bir başka misâl: Yunus’un, “Aşkın aldı benden beni/ Bana Seni gerek Seni/Ben yanarım dünü gün/Bana Seni gerek Seni/Aşkın şarâbından içem/Mecnûn olup dağa düşem/Sensin dünü gün endîşem/Bana Seni gerek Seni” şiiri bugün hem ilâhî olarak, hem de türkü olarak söylenmektedir. Şimdi biri burada geçen “aşk”tan ilâhî aşkı düşünürken, diğeri zâhirî mânâsına bakarak mecâzî bir aşkı hatırlar.

  İmam Gazalî Hazretleri ise (İhyâ, 2: 279-81) musikîyi, haram, mekruh ve mubah olmak üzere üç ana başlık altında inceleyerek şöyle der:

  Dünya arzusu ve şehvet hisleri ile dolup taşan kimseler için yalnızca bu duyguları tahrik eden sesler haramdır.

  Vakitlerinin çoğunu buna veren, meşguliyeti âdet haline getiren kimse için mekruhtur.

  Allah sevgisi ile dolup taşan, duyduğu güzel ses kendisinde yalnızca güzel sıfatları tahrik eden kimse için müstehaptır.

  İmam Gazalî daha sonra, musikîyi haram kılan şeyin kendisi değil, sonradan ârız olan bazı sebepler olduğunu ifade eder, bunu da şöyle tasnif eder:

  Şarkı söyleyen kadın olur, dinleyen de kadın sesinin şehvetini tahrik edeceğinden korkarsa dinlemek haramdır. Burada haram hükmü müzikten değil, kadının sesinden gelmektedir.

  Şarkı ve türkünün güftesi bozuk, İslâm inancına ve ahlâkına aykırı ise, bunu müzikli veya müziksiz söylemek ve dinlemek haramdır.

  Gençliği icabı şehevî duyguların mahkûmu olan bir kimse aşırı derecede müziğe düşer, vaktinin çoğunu bu yolda geçirirse sefih olur.

  Mehmed Paksu Helal – Haram  Not)Anladığım kadarıyla kulaklıkla dinleyerek uyuyorsun
  yukarıdaki bu bilgilerin yanı sıra birde Kulaklık la müzik dinlemek yada uyumak büyük sağlık sorunlarına neden olur yani uyku kaliteni düşürerek ertesi güne bitkin dolaşmana sebep olur birde ileri derecede işitme kaybına uğrarsın
  buda vucuduna ve duyu organına zarar vermeye sebebiyetten seni sorumluluk altına sokar...

 3. dr.mustafa
  Hüzündür bana yakışan
  istimai savtil mellahi mağsiyyetün vel cülüsü aleyhe fiskun vettelezzezü bihe küfrun...
  (Şarkı sesini duymak; günahtır, şarkı söylemek dinlemek için toplanmak, oturmak; fasıklıktır, ondan lezzet almaksa küfürdür.)


  hadisi şerifte böyle buyurmuş efendimiz...


 4. kevasor47
  Nur Yolcu
  Ama biz hani müzikle rahatlıyoruz diyenlere karşıda KURAN-I KERİM dinlemeyimi önermek gerekir .

 5. -UGUR-
  Emekli
  Müzik dinlemek bizleri şirke kadar götürür. çünkü baksanıza Şarkılarda geçen gelimelere tövbe tövbe kahpe felek diyorlar. isyan içeren şarkılar oluyor. bizde öylelerini dinledigimiz için aynı günaha sahip oluyoruz. yani kimi şarkı türkü bizi dinden çıkarır.. dinimizde Haram olamayn müzik Aleti Def tir Hatta dügünlerde Def calmak sünnettir. ama çıngıraklı olmamak şartıyla

 6. Misafir
  simdi biz mizik dinledikce günaha mı giriyoruz

 7. Misafir
  tamam ya buraya kadarmış. müzi dinlemek bile haramsa müslüman olmaya gerek yok. ben ateist oluyorum artık.

 8. Misafir
  dogru şarkı haramdır ey cematı muslimin

 9. Misafir
  Arkadaşım muzik haram demiyor bazı belli ölcüleri var bu ölçüler senin iyiliğin ve günaha girmemen içindir. Yazılanları okuyup aklını kullanıp degerlendirmek varken sen en kotu ve basit yolu seçip o da yetmiyormuş gibi ateistligi tercih ediyorsun ALLAH(c.c) ıslah etsin...

 10. Misafir
  iyide ateist olursan sonsuza dek cehennem ama müslümansan başını bi kez bile secdeye koyduysan eninde sonuda cennete girersin allahın izniyle lütfen bunu dikkate alalım arkadaşın sözü gibi dalgaya almayalım bide şu var bazı şeyler haram olduğu gibi çoğu şeyler de sevaptır basit bi örek veriyim küçük b'i kardeşin olsun ve uyurken yorganı açılmış olsun sende üşümesin diye örtsen sevap kazanırsın b'i örnek daha yolda yürüyosun yolun ortasında bi taş var anlayışlı biriysen alır taşı kenara atarsın b'i taşa çarpıp hayatını kaybeden b'i çok kişi var dünyada (vaktinizi harcadığım için sorry)

 11. MertK
  Üye
  Yani simdi muzik dinlemek harammi?

 12. Gül988
  Üye

  Reklam


  O ne demek yani?? Sen bu fani dünyada nefsine hakim olmayıp müzik dinlemek istiyorsun Ve haşa ateistligi mi seçiyorsun ??? O kadar güzel cennet var, sen Müslümanlığı bırakıp müzik icin kafir olmak ve cehenemde yanmak mı istiyorsun ??
  Müslüman olmayan herkesin ebedi Cehennemlik olacağı hükmü, bizim görüşümüz değil, yüce Allah’ın kesin emridir, âyet ve hadislerle sabittir. Bunu inkâr eden Müslüman kâfir olur. Bu konuda yüzden fazla âyet vardır. Birkaçının meali şöyledir:
  (Elbette, ehl-i kitaptan [Yahudi ve Hıristiyan] olsun, müşriklerden olsun bütün kâfirler Cehennem ateşindedir, orada ebedi kalırlar. Onlar yaratıkların en kötüsüdür.) [Beyyine 6]
  Desert Rose kardeşimden aldım.

+ Yorum Gönder
1. Sayfa 12 SonuncuSonuncu
müzik dinlemek günah mı,  müzik dinlemek günah mıdır,  müzik dinlemek haram mı,  şarkı dinlemek günah mı,  şarkı dinlemek günah mıdır,  şarkı dinlemek haram mı,  müzik dinlemek günahmı