+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Kur'an okumayı unutmanın cezası nedir Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. m.deniz
  Devamlı Üye
  Reklam

  Kur'an okumayı unutmanın cezası nedir

  Reklam
 2. Şema
  el-âsa limen âsa

  Cevap: Kur'an okumayı unutmanın cezası nedir


  Reklam


  Kuranı kerim okumayı unutmak, ahirette kör olarak haşr edilmek ile cezalandırılır.
  Kuran düzenli okunmalı ki unutulmasın. hemen öğrenin ve günlük az da olsa okuyun

 3. loser
  Üye
  @Şem'a
  Kaynak hadis var mı?

 4. Şema
  el-âsa limen âsa
  Ayet var ama numarasını hatırlamıyorum
  Taha süresi nehşuruhum e'ma diye geçer

 5. loser
  Üye
  Yalnız o ayetlerde Kur'an okumayı unutmanın değil de kafirlerin körlüğünden bahsetmiyor mu? Ayrıca manevi körlük de olabilirmiş.

  --------------------------------------------------------------------------------------
  Ayette geçen "Allah'ı anmaktan yüz çevirme", Allah'ı inkâr etme, O'nun gösterdiği yolu beğenmeme, öğütlerine kulak asmama gibi mânalarla açıklanmıştır. Aynı âyette söz konusu edilen "sıkıntılı hayat"ın kabir hayatı aşamasıyla ilgili olduğu veya âhirette yaşanacak sıkıntılara işaret edildiği rivayetlerinin yanı sıra, dünya hayatındaki sıkıntılar anlamına ağırlık veren rivayet ve izahlar da vardır. Dünya hayatındaki sıkıntı, bu tür kimselerin maddî açıdan bolluk içinde olsalar bile, inançsızlığın, yanlış hedeflere yönelmenin, haram yollardan kazanmanın verdiği psikolojik baskı altında büyük bir darlık ve sıkıntı hissedecekleri, Allah'ın hoşnutluğunu kazanma amacının mutluluğundan yoksun kalmanın ıstırabını tadacakları şeklinde yorumlanabilir. (bk. Taberî, XVI, 225-227) Allah'a ve âhirete inanmayanların, inananlara göre çok daha dar bir maddî-mânevî alan tasavvuru ve bu tasavvura bağlı darlık içinde yaşayacakları da ayrı bir gerçektir.

  Taha Suresi’nin ilgili (124-125.) ayetlerinin tefsirinde alimler “körlüğü” iki şekilde yorumlamışlardır.

  Birinci görüşe göre, kâfirler kabirden gözü açık olarak haşr edilir, mahşer meydanında ise, gözünün aydınlığı alınıp kör kılınır.

  İkinci görüşe göre, buradaki körlükten maksat basiret / kalp körlüğüdür. Dünyada iken, Allah’ın gösterdiği ayetlerini görmezlikten gelerek kalplerini küfür karanlığıyla kör yaptıkları gibi, kıyamet günü de -bir ceza olarak- kendilerini savunacak bir delil bulamayacak kadar basiret körlüğünü yaşarlar. (krş. Razî, Beyzavî, İbn Aşur, ilgili ayetlerin tefsiri)..

  “Allah, kime hidâyet verirse, işte o doğru yoldadır. Kimi de saptırırsa, artık onlar için Allah’tan başka dostlar bulamazsın. Biz, onları kıyâmet günü kör, dilsiz ve sağır olarak yüzü koyun haşrederiz. Varıp kalacakları yer cehennemdir. Cehennemin ateşi her hafifledikçe, onlara onun alevini arttırırız”(İsra, 17/97) mealindeki ayetin ifadesi, birinci görüşü güçlendirdiği gibi,

  “Her kim bu dünyada (mânen) kör ise, âhirette de kördür. Üstelik iyice yolunu şaşırmıştır” (İsra, 17/72), “Kitabını oku, bugün hesap görücü olarak kendi kendine yetersin!”(İsra, 17/14).mealindeki ayetler ise, ikinci görüşü desteklemektedir. Bu nedenle her iki durumun ve başka ihtimallerin de olması mümkündür.

 6. Misafir
  Ben Kuran okumayı unuttum ama 2-3 gün sonra tekrar okumaya başlayacağım sizce bu günah sayılırmı

 7. arifselim
  Yönetici
  Kuran okumayı unutmak günahtır elbette. Artık öğrenmeye başlaman bir tövbe sayılır. En güzel tövbe de o günahtan olması gerektiği kurtulmaya çalışmaktır.

+ Yorum Gönder
kuran okumayı unutmak günah mı ,  kuranı kerim okumayı unutmak,  kuran okumayı unutmak,  kuranı unutmanın cezası,  kuranı unutmak,  süreyi unutmak günahmı,  kurani unut