+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Hz Mehdi Kimdir? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Cennet_Işığı
  Üye
  Reklam

  Hz Mehdi Kimdir?

  Reklam

  Hz Mehdi Kimdir? Mumsema Arkadaşlar Ben Biraz Yaşımdan Dolayı Pek Bilmiyorum Bazı Şeyleri . Hz Mehdi Kimdir???

 2. musab.b.umeyr
  Hamım, pişme yolunda.

  Cevap: Hz Mehdi


  Reklam


  Birgün Avf bin Malik'e Allah Resûlü, “Çok karanlıklı ve şiddetli bir kısım fitneler gelir. Derken fitneler birbirlerini takip eder. O kadar ki bu Ehl-i Beytimden Mehdî denilen bir zât çıkıncıya kadar devam eder. Sen ona ulaştığında tabi ol ki hidayette olanlardan olasın.” 1 buyurmuşlardı.
  Ebû Saidü'l-Hudrî rivayet ediyor: “Resûlullahtan sonra önemli bir olayın meydana gelmesinden korktuk ve Bunu Resûlullaha sorduk. O da Hz. Mehdî'yi müjdeledi.” 2

  Şüphesiz bu dönemler mânevî kurtarıcıların dört gözle beklendiği dönemlerdir. Böyle bir anda âhirzamanın beklenen şahsı Hz. Mehdî geleceğine göre ona bîat etmenin, katılmanın önemi tartışılmaz. Resûl-ü Ekrem de (a.s.m.) ümmetini buna teşvik ederek, “Sizden kim o güne yetişirse karlar üzerinde emekleyerek de olsa ona katılsın.” 3 buyurmuşlardır.

  Başka bir hadislerinde de Allah Resûlü, Huzeyfetü'l-Yemanî'nin bir sorusu üzerine hayırdan sonra şer, şerden sonra sulh olacağını bildirmiş, “Bu sulhtan sonra ne olacak?” diye sorduğunda da şöyle buyurmuşlardı:

  Dalâlete dâvet edilecek. İşte sen o gün bir halife gördüğünde ağacın kökünü ısırarak da olsa ölünceye kadar ona koş.” 4 buyurmuşlardı.

  Hadis-i şeriflerde kar üzerinde emekleyerek, ağaç kökünü ısırarak da olsa ona tâbi olmamız öğütlenen halife açıkça görüldüğü gibi Hz. Mehdî'dir.

  Bu konu Asr-ı Saadette de o kadar önemli bir yer tutmuş olacak ki Ümmü Seleme validemiz, Resûllullaha “Mehdî gelecek mi?” diye sorma ihtiyacını hissetmiş, Allah Resûlü de “Evet, gelmesi haktır” 5 cevabını vermişlerdi. Hatta başka bir hadis-i şeriflerinde dünyanın yıkılmasına birgün kalsa bile, Cenab-ı Hak o günü uzatıp Hz. Mehdî'yi göndereceğini 6 belirtmektedir ki, bu onun geleceğinin zorunluluğunu ortaya koyar.

  Hz. Ali’den bize ulaşan bir başka Hadise göre, bir gün o, oğlu Hz. Hasan’a bakmış ve: “Nebi Sallallahu Aleyhi Vesellem’in isimlendirdiği gibi, mutlaka benim bu oğlum Seyyiddir (Beyefendi, Halim Selim, zarif ve centilmendir.) Yakında onun soyundan, Nebinizin (s.a.v.) adıyla adlandırılan bir adam çıkacak, ahlakında ona (Hz. Peygambere) benzeyecek, ama yaratılışında (beden ve cisim özelliklerinde) ona benzemeyecektir” buyurmuştur. 7

  Büyük Alim Taftazani’nin (Mesud b. Ömer) Şehru’l- Makasıd adlı meşhur eserinde; Mehdi ile ilgili konunun başında şöyle der: “Dünyayı adalet ve iyilikle dolduracak bir imamın (liderin, büyüğün, mehdinin) çıkması konusunda ahadis-i sahiha (sahih Hadisler) varid olmuşlar.” 8

  Kimdir bu Hz. Mehdî? Resûl-ü Ekrem niçin özellikle ona uymayı tavsiye etmektedir? Eğer onun döneminde yaşayacak olursak onu nasıl tanıyacağız? O karışıklık, bozukluk, herc ü merc, fısk u fesad döneminin adamı olduğuna göre mücadelesini kimlere karşı ve nasıl yapacaktır? Özellikleri nelerdir? Bunlar ve bunlara benzer soruların cevabı bilinmedikçe Hz. Mehdî'nin fonksiyonu, icraatının ehemmiyeti elbette tam anlaşılamaz.

  Kaynaklar:
  ------------------------------------------
  1. Süyûtî, el-Havî, 2:67-68; el-Burhan, v. 87a.
  2. Tirmizî, Kitabü'l-Fİten, 34; İbni Mâce, Kitabü'l-Fİten: 36, Hurûcü Mehdî: 34.
  3. İbni Mâce, Kitabü'l-Fiten: 36 (H. 4082, 4084); Müstedrek, 4:465.; İbni Kesir, Kitabü'n-Nihaye, 1:28-29.
  4. Ebû Avane, Müsned, 4:476.
  5. Ikdü'd-Dürer, Varak: 7b.
  6. Ebû Davud, Mehdî: 1 (H. 4282); Tirmizî, Fiten: 52 (H. 2231-2232).
  7. Tac V, 363
  8. TAFTAZANİ, Mesud b. Ömer, Şerhu’l-Makasıd, I-V, Tahkik, ta’lik Abdurrahman Amire, Alemu’l- Kütüb, Beyrut, 1989, V, 312; krş, et-Tac, V, 343, (Kitabu’l- Fiten, bab, 7)

 3. Cennet_Işığı
  Üye
  Çok Sağol Kardeşim Allah Senden Razı Olsun

 4. musab.b.umeyr
  Hamım, pişme yolunda.
  Allah senden de razı olsun.

  Bak Harun Yahya nın kitapları var.Hz. Mehdi ile ilgili kitaplar da baya var.

  http://www.harunyahya.org/tr.m_book_index.php

  İşte sana linki buradan takip edebilirsin.Ben bir kitabını buradan indirmiştim, baya güzel bir kitaptı.

  Selametle...

 5. tamerkarakan
  Üye
  Gelsede kurtulsak valla

 6. Cennet_Işığı
  Üye
  Sağolun Hepinize

 7. Hoca
  erimeye devam...
  İSLAMDA MEHDÎ KİMDİR?

  Sözlükte "hidâyete eren, hidâyete vesile olan, doğru yolu bulan, hak yola giren, yol göstermek veya tarif etmek" gibi anlamlara gelen mehdî, din ıstılahında, kendisinden önce zulüm ve haksızlıkların alıp yürüdüğü yeryüzünü adaletle dolduracak kimse demektir. Mehdî kelimesi Kur'ân'da geçmediği gibi, Buhârî ve Müslim'de de geçmez. Diğer hadis kaynaklarında mehdî ile ilgili bazı rivâyetler vardır. Ancak bu hadislerin sıhhat derecesi tartışmalı olup genel kanaat, bunların itikadî ve amelî yönden delil kabul edilmeyeceği şeklindedir. Yaygın olarak mehdi inancının ortaya çıkması iki sebebe bağlanmıştır. Birincisi Yahûdî ve Hristiyanlıkta var olan inançlardır. Bu iki dinin mensupları mehdî ve mesih gibi iki şahsiyeti gelecekte insanlığın kurtuluşunu sağlayacak bir müjde ve hakikat olarak gündemde tutmaya çalışmışlardır. İkincisi de Müslüman topluluğun kendi içindeki siyasî kavga ve çekişmelerdir. Özellikle Sıffin Savaşı'ndan sonra İslâm aleminde resmen ortaya çıkan fırkalarda Şia bu husustaki iddiasını ifrat noktasına vardırmıştır. "Masum İmam, Gaybî İmam ya da İmamu'l-Muntazar" düşüncesi son kurtarıcı olarak kabul edilmiştir. Bu inanç tasavvuf alanında da destek görmüş ve böylece ehl-i sünnet âlimlerinin de ilgi alanına girmiştir. Ancak mehdî inancı İslâm itikadının konuları arasında yoktur. Çünkü Hz.Peygamber ile birlikte nübüvvet kapısı kapanmıştır. Fakat bu husus, Müslümanların çalışmasına, ictihad yapmalarına en üst düzeyde İslâm'ı tebliğ etmelerine ve insanların hidâyetine imkân hazırlamalarına engel değildir.

 8. islamyolu
  Emekli
  Bak Harun Yahya nın kitapları var.Hz. Mehdi ile ilgili kitaplar da baya var.
  kardeş onun kitaplarını örnek gösterme. kendi kafasına göre hadis uydurup kitaplarına koyan birisi. Yok mehdinin adı adnan olacakmış , Yok İstanbulda çıkacakmış ta. böyle bir hadisi şerifler yok ama uydurmak bedava işte..

  Mehdi (A.S) Dünyanın tam bozulmaya yüz tuttugu zaman. 40 yaşında Mekkede çıkacaktır. çıkacagı tarih ebu davut hadisine göre yüzyılın bir başında cıkacak. imam Rabbani hazretlerine göre yüz başını çeyrek geçtikten sonra o yüzyılda mehdiyi aramayın demektedir. bizde 1432 yılında oldugumuz için 32 sene geçmiştir dolayısıyla diğer yüzyıla atladı.

  Mehdi (A.s) hz Hasan (R.A) soyundan gelecek. İsmi Peygamber efendimizin ismi olacak. Babası babasının ismine denk olacak. çıkacagı zaman bir bulut Mehdi geldi diye nida edecek.. İmanı sağlam Mümin kardeşlerimiz zaten , o çıkınca Biat edecekler. Şia nın kaynakları var ama kesinlikle itibar edilmez. çünkü onlar 12 imamın sonuncusumu ne mağaraya girmiş kaybolmuş kıyamete yakın gelecek diye o mağaranın önünde Mehdi (A) beklemektelerdir.

 9. gimsangoksel
  Üye
  sevgili kardeşimiz,merak bizim için öğrenme yollarımızdan birisidir,ama öğrenilecek konunun ehemmiyeti daha fazla ehemmiyetlidir.Mehdi ile ilgili öğrenme duygunuzu saygıyla karşılamak lazım,ama ihtiyacımız şu an bence o değildir,ihtiyacımız olan mevcut imanımızı korumak,imana davet edeceğimiz insanları bulmak ve onların kalbini İslama kazandırma adına elimizden geleni yapmak olmalıdır,niye dersek?Diyelim ki mehdinin kim olduğu öğrensek bize ne gibi faydası olabilir?Şöyle bir düşünelim birlikte;
  Çıkalım içindeki çemberimizin dışına ne yapıyoruz diyelim,gerçekten acaba ALLAH benden memnun mu diye sorgulayalım kendimizi,namazımızı kılıyor muyuz,orucumuzu tuttuk mu,bize düşüyorsa zekatımızı veriyor muyuz,yalandan uzak mıyız,gıybete savaş açtık mı,içkiye müptela olanlara tavsiyelerde bulunmak gibi derdimiz var mı? Evet bunları yapıyorsak ehli dünyaya dalmadan misafir olduğumuza hep inanarak bir gün Rabbimize hesap vermeye hazır olduğumuza veya bunun mutlaka olacağını biliyor muyuz?Bize MEHDİ şu deseler biz bize düşene yapmadıktan sonra ne fayda olur ki?Örnek mi lazım bak EBU-CEHİL hazır,dibinde EFENDİMİZİ canlı görüyor,mucizeleri hayretlikle izliyor,ama gururuna yeniliyor,teslim olamıyor,şeytan ona pınarın başından su içmesine müsaade etmiyor. Bence sevgili kardeşim mesele bizde saklı gelecek olanlarda değil,nasıl bir gün güneş batıdan doğacak ve kıyamet vakti gelecek biz buna inanıyoruz değil mi? Elbette öyle,imanın varsa buna inanmak zorunluluğu var,peki bu yakın mı uzak mı diye yarın olacak diye yada daha erken diye davranmak doğru olur mu? Madem olacak inanıyoruz o halde merakla değil şu an içinde bulunduğumuz halimizle davranmak lazım kanısındayım.

+ Yorum Gönder