+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden İnsanın ev, elbise, ekmek ve sudan başka bir şeyde hakkı yok mudur? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Yuzarsif
  YAKIŞIKLI
  Reklam

  İnsanın ev, elbise, ekmek ve sudan başka bir şeyde hakkı yok mudur?

  Reklam
 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: İnsanın ev, elbise, ekmek ve sudan başka bir şeyde hakkı yok mudur?


  Reklam


  Tirmizi, Zühd, 30’da geçen bu hadiste oturulacak bir evin, vücudu örtecek bir elbisenin, ekmek ve suyun insanın en zaruri ve en doğal hakları arasında bulunduğu vurgulanmaktadır.
  Bu hadisi şerh eden hadis âlimleri, insanların bu gibi zaruri ihtiyaçlarını gidermek için yaptığı harcamaların diğer harcamalar gibi olmayacağını, diğer harcamaların zekât ve sadaka açısından kişiyi sorumlu kılacağını ama helalinden kazanılmak şartıyla oturulacak evin, elbisenin, ekmeğin ve suyun zekâta ve sadakaya tabi olmayacağını söylemişlerdir. (el-Mubârekfûrî, Tuhfetü’l-Ahvezî, Kahire, 2001, c: 6, s: 213, 2341. hadisin şerhi)
  Ayrıca ödeme güçlüğü içine giren borçluların bu gibi malları haczedilemez.

+ Yorum Gönder