+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Ölüm esnasında şeytan, kişinin imanını almak için gelir mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Yuzarsif
  YAKIŞIKLI
  Reklam

  Ölüm esnasında şeytan, kişinin imanını almak için gelir mi?

  Reklam
 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Ölüm esnasında şeytan, kişinin imanını almak için gelir mi?


  Reklam


  Bu inanış, tarikatların ortaya attığı büyük bir yalandır. Onlar bu yalanı kullanarak şeyhlerine kutsallık vermeye ve onları kurtarıcı olarak göstermeye çalışırlar.
  Allah Teâlâ müminlerle ilgili olarak şöyle buyurur:
  “Rabbimiz Allah’tır diyen, sonra doğru davrananlar.. onların üzerlerine melekler iner ve «korkmayın, üzülmeyin, size söz verilmiş cennet ile sevinin» derler.
  Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Ahirette sizin için canınızın çektiği her şey vardır. Sizin için orada istediğiniz her şey vardır.
  Bu, bağışlaması ve ikramı bol olan Allah tarafından bir ziyafet olarak verilecektir.
  Allah’a çağıranın, iyi işler yapanın ve «ben müslümanım» diyenin sözünden daha güzeli kimin sözüdür?” (Fussilet, 41/30-33)
  Görüldüğü gibi iman etmiş ve sonra doğru davranışlar göstermiş olan kişilere melekler destek verecek, onların dostu olacaklardır. Bu kişilerin ölüm anında imanlarını kaybetme tehlikesi de olmayacaktır.
  Yoldan çıkmış olanlarla ilgili olarak da şöyle buyrulmuştur:
  “Allah’a karşı yalan uydurandan veya kendine bir şey vahyedilmediği halde ‘Bana vahiy gelir’ diyenden, bir de; ‘Allah’ın indirdiği gibi ben de indireceğim’ diyenden daha zalimi kim olabilir? Bu zalimleri can çekişirlerken bir görsen! Melekler ellerini uzatır şöyle derler: “Verin bakalım canlarınızı! Siz, Allah’a karşı gerçek dışı şeyler söylerdiniz, kendinizi onun ayetlerinden yukarı bir yerde görürdünüz. Ona karşılık bugün alçaltıcı bir cezaya çarptırılacaksınız.
  Bakın bize teker teker geldiniz; tıpkı sizi ilk defa yarattığımız gibi. Size yaptığımız ikramları arkanızda bıraktınız. Yanınızda şefaatçilerinizi de göremiyoruz; onların size eşlik edeceğini umuyordunuz. Bakın, aranızdaki bağlar tümüyle kopmuş. Umut besledikleriniz sizden ayrılıp gitmişler.” (En’am, 6/93-94)

 3. Ecrinim
  Hüvel Baki..
  Rabbimiz Allah’tır diyen, sonra doğru davrananlar.. onların üzerlerine melekler iner ve «korkmayın, üzülmeyin, size söz verilmiş cennet ile sevinin» derler.
  Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Ahirette sizin için canınızın çektiği her şey vardır. Sizin için orada istediğiniz her şey vardır.

  Bu, bağışlaması ve ikramı bol olan Allah tarafından bir ziyafet olarak verilecektir.
  Allah’a çağıranın, iyi işler yapanın ve «ben müslümanım» diyenin sözünden daha güzeli kimin sözüdür?”

  Rabbim cümlemize imanlı ve hayırlı ölüm nasip etsin..
  isabetli açıklama için Allah c.c. razı olsun kardeşim

 4. ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah
  Bu inanış, tarikatların ortaya attığı büyük bir yalandır. Onlar bu yalanı kullanarak şeyhlerine kutsallık vermeye ve onları kurtarıcı olarak göstermeye çalışırlar.
  Allah Teâlâ müminlerle ilgili olarak şöyle buyurur:
  Muhammed kardeşim bu fetvaları nerden alıyorsunuz acaba
  Bu fetvayı veren kişinin başına taş düşse Tarikat ve Şeyh'lerden biliyor  Soru

  Şeytanın ölüm anında kişinin imanını çalmaya çalışması ve bunun için ona su vermesi doğru mudur?


  Cevap

  Değerli Kardeşimiz;


  Hali ihtizarda bulunan yani ölümü çok yaklaşmış olan kimsenin ağzı ve boğazı çok kere susuzluktan kurur. Bu esnada kendisi de su isteyemez. Şeytan ise fırsat bu deyip, çeşitli entrikalarla ve çeşitli kılıklara girerek onun imanını almaya çalışır. Hatta ona elinde bir bardak su ile görünüp imanından dönmesi karşılığında su vereceğini bile söyler. Onu bu durumda susuzluktan kurtarmak için hastanın hizmetinde bulunanların azar azar suyla hastanın ağzını ıslatmaları ve hararetini gidermeleri gerekir. Şeytanın şerrinder kurtarmak için de Allah'a dua ve niyazda bulunmaları, hastaya Kelime-i Tevhid ile Kelime-i şehadet telkin etmeleri ve yanında onun imanını kuvvetlendiren ahiret hayatını, ölümü ve ölümden sonrasını anlatan ayet ve süreler okumaları lazımdır.

  Peygamberimiz (sav) "Siz ölülerinize (yani ölmek üzere olan hastalarınıza) La ilahe illallahı telkin ediniz (Müslim) buyurmuşlardır. (bk. Kabir Hayatı Doç. Dr. Süleyman Toprak)

  Selam ve Dua ile
  Sorularla İslmiyet

+ Yorum Gönder
şeytanın ölüm anında kişinin imanını çalmaya çalışması