+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Allah Teala yeri mi önce yarattı, gökleri mi? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Yuzarsif
  YAKIŞIKLI
  Reklam

  Allah Teala yeri mi önce yarattı, gökleri mi?

  Reklam
 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Allah Teala yeri mi önce yarattı, gökleri mi?


  Reklam


  Önce şunu belirtmeliyiz ki meallerde hata ve çelişkiler olabilir ama Kur’an’ın metninde asla ve asla hata ve çelişki bulunmaz.
  Arapça’daki ثُمَّ sümme” edatı her zaman Türkçe’deki “sonra” manasında kullanılmaz. Bunun “aynı zamanda”, “bu esnada”, “bununla birlikte”, “bir de” gibi manaları da vardır. Naziat Suresinin 30. ayetinde بَعْدَ ذَلِكَ ba’de zâlike: bundan sonra” ibaresi kullanıldığı için yerin döşenmesinin kâinatın yaratılmasının tamamlanmasından sonra olduğu anlaşılmaktadır. Bakara Suresi 29 ve Fussilet Suresi 11. ayetlerde meallerde “sonra” diye tercüme edilen ثُمَّ sümme” edatına bu edatın yukarıda sayılan manalarından herhangi biri verilince mana doğru olacaktır.
  Buna göre Bakara Suresinin 29. ayetinin meali şöyle olmalıdır:
  “O, yerde olan her şeyi sizin için yaratandır. O, bununla birlikte göğe yönelmiş ve onları yedi gök olarak düzenlemiştir. O her şeyi bilir.”
  Durum böyle olunca Kur’an’ın kendisiyle çeliştiği iddiası da boşa çıkmaktadır.

+ Yorum Gönder