+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Buhari’nin kendi el yazması nüshası var mı, kayıp mı, bilinmiyor mu? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Yuzarsif
  YAKIŞIKLI
  Reklam

  Buhari’nin kendi el yazması nüshası var mı, kayıp mı, bilinmiyor mu?

  Reklam

  Buhari’nin kendi el yazması nüshası var mı, kayıp mı, bilinmiyor mu? Mumsema Buhari’nin kendi el yazması nüshası var mı, kayıp mı, bilinmiyor mu?

 2. Muhammed
  الله اكبر

  Cevap: Buhari’nin kendi el yazması nüshası var mı, kayıp mı, bilinmiyor mu?


  Reklam


  Hadis ravilerinin biyografilerini ele alan kitaplar, genellikle onların hadis öğrenimi, hocaları, öğrencileri, kitapları, rivayet ehliyeti (cerh ve ta’dil açısından durumu) gibi doğrudan hadis rivayetini etkileyen yönlerine öncelik verirler. Bir ravinin medeni hali, çocuk sayısı vs. gibi ailevi bilgileri, hadis rivayetiyle doğrudan ilgili olmadığı için üzerinde durulmaz. Sadece Buhari, Müslim gibi hadisçiler değil, mezhep imamları gibi en çok tanınan âlimlerin bile hayatları bu yönüyle fazla bilinmez. Buhari’nin ailesi hakkındaki bilgilerimiz bu yüzden yetersizdir ama hocaları (mesela İbn Mende (ö. 395/1005) Tesmiyetu Şuyuhi’l-Buhari’sinde, Buhari’nin 309 hocasını tanıtmıştır), hadis yolculukları, öğrencileri, kitapları, nisbesi, doğum ve ölüm tarihleri gibi hadis rivayetiyle ilgili yönleri ayrıntılı bir şekilde bilinir.
  el-Camiu’s-Sahih’in müellif nüshası günümüze ulaşmamıştır. Günümüzde mevcut Sahih-i Buhari nüshaları, Ali b. Muhammed el-Yunini (ö. 701/1301) tarafından Buhari’nin meşhur talebelerinden el-Firebri’nin nüshasına dayanılarak hazırlanan nüshaya dayanmaktadır. Firebri’nin kendi nüshasını, hocası Buhari’den iki defa dinlediği rivayet edilir.
  Doç. Dr. Hüseyin Hansu
  İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

+ Yorum Gönder
buharinin nushalari