+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Ziynet Ne Demek? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. dejavu2009
  Üye
  Reklam

  Ziynet Ne Demek?

  Reklam

  Ziynet Ne Demek? Mumsema Kur'an-ı Kerim'de geçen "ziynet" kelimesinin anlamı nedir?
  Farklı anlamları mı var yoksa tek bir anlamı mı var?

 2. Desert Rose
  Silent and lonely rains

  Cevap: Ziynet Ne Demek?


  Reklam


  Buyur kardeşim bu konuda İslam Alimlerinin açıklamasını
  okuyabilirsin yardımcı olur İnşaAllah...

  ______________________

  Büyük Kur’an tefsiri,Ali Arslan :

  ‘’(Ey Rasûlüm!) Mümin kadınlara da söyle, gözlerini (haramdan) sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Ziynetlerini (ziynetlerin takıldığı boğaz, baş, gerdan, kol, bacak ve kulaklar gibi yerlerini) göstermesinler. Ancak bunlardan görünmesi zaruri olan (yüz, el ve ayaklar) müstesnadır. Başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar (göğüs ve boyunlarını göstermesinler)’’
  El-Feraid sahibi ‘‘Bu, halin ismi mahal üzerine ıtlak olma cin-sindendir’‘ der. Yani ziynet denilmiş, fakat ziynet yerleri kastedilmiştir. Binaenaleyh ziynetlerin takıldığı yerlere bakmak nassın ibaresiyle haram olmuş oluyor.
  İbn Hâcer, Zevacir'de ‘‘Kadının kesilmiş saçına, tırnağına bakmak da haramdır’‘ diyor. Çünkü bir parçaya bakış çoğu kez hepsine bakmaya sürükler insanı.

  -Besairul Kur’an,Ali Küçük :

  Kadının erkeğe karşı avreti bedeninin tümüdür. Ancak bir kadınla evlenmek isteyen erkek onun ellerine ve yüzüne bakabilir.Ziynetleri ni teşhir etmesinler. Ziynetlerini görünen müstesna hiç kimseye göstermesinler. Top yekun vücutlarını başkalarına göstermesinler. Ziynet takınılan azalarını ve tüm diğer vücutlarını kimseye göstermesinler. Kadının tüm vücudu ziynettir.
  Ve başörtülerini tamamen yakalarının üzerine vursunlar, alsınlar, atsınlar, ne gerdan, ne göğüs, ne omuz hiçbir tarafları görünmesin, göstermesinler.
  Rabbimiz âyet-i Kerimesinde başörtülerini örtsünler demiyor da, darp etsinler, vursunlar diyor. Bundan anlaşılıyor ki eskiden, cahiliye dönenimde de aslında baş örtme vardı. Ama kadınlar bugünkü biçimde başın arkasında bağlanan bir tür örtü ile başlarını örtüyorlardı, gerdanları, göğüslerinin üst kısımları açıkta kalıyordu da Rabbimiz başörtülerini başlarını, göğüslerini ve sırtlarını tümüyle örtecek şekilde aşağıya doğru sıkıca bağlamalarını emretti.

  Diyanet, Kur’an Yolu :

  Âyetteki "Süs" diye çevrilen ziynet kelimesi Kur'an'da "elbise, takı, hoşa giden, güzel bulunan nesneler, insanı maddî veya manevî olarak güzelleştiren şeyler olması mümkün değildir; çünkü Örtünme onunla yapılacaktır. Bazı tefsirciler böyle yorumlamış olsalar bile takılarının kastedilmiş olması da mümkün değildir; çünkü kadının vücudunda olmayan takısına bakmak ittifakla caizdir. Geriye kalan ihtimal onun vücududur.
  Bu mananın kastedilmiş olmasının maddî aklî delili genellikle kadın vücudunun güzel ve çekici bulunmasıdır. Naklî delili ise "Süslerini göstermesinler" cümlesinin hemen arından "başörtülerini yakalarının üzerinden bağlasınlar" buyurulmasıdır. Buradaki mantık bağından zorunlu olarak, kadın vücudunun (nassa göre boyun, gerdan ve göğsü) ziynet, yani süs ve avret olduğu sonucu çıkmaktadır.

  Ahkam tefsiri, Prof.Dr.Muhammed Ali Sabuni :

  ‘‘...Ziynetlerini açmasınlar...’‘ âyeti kadınların yabancı erkekler karşısında fitneye sebebiyet vermemek için ziynetlerini açmalarının haram olduğuna delalet eder.
  Ziynet aslında, kadının giydiği elbise, takındığı süs eşyası ve kullandığı makyaj malzemesidir. Zira ziynet iki çeşittir. Birisi yaratılıştan olan ziynet, diğeri kazanılan ziynettir. Yaratılıştan olan ziynet, kadının teninin, boy ve 'endamının ve yüzünün güzelliğine denir. Her ne kadar bazı alimler yaratılıştan olan güzelliğin ziynet olmadığını iddia etmişlerse de kadının asıl ziynetinin yaratılıştan olan güzelliği olduğu açıktır
  Allah Teâlâ, ‘‘Başörtülerini yakalarının üstünü (kapayacak surette) koysunlar.’‘ buyurmuştur. Allah Teala bu âyetle kadınların saç, göğüs gibi azalarının örtülmesini emretmektedir, öyleyse bu âyet, ‘‘ziynet’‘ten kastın yaratılıştan olan güzellikler olduğuna da delalet etmektedir.
  Açıktır ki, elbise, küpe, gerdanlık gibi ziynetlere kadının vücudundan ayrı olarak bakılması haram değildir. Haram olan, kadın vücuduna takıldıktan sonra onlara bakmaktır. Kadına takılan ziynete bakmak haram olursa. Tabiatiyle ziynetin takıldığı uzva bakmak da haramdır.

 3. mum
  Administrator
  ziynet nedir? ziynet ne demek,
  Ziynet Süs anlamındadır.


 4. Ramadan
  Devamlı Üye
  süs olan herşeye arap dilinde ZIYNET denir.

+ Yorum Gönder
ziynet ne demek,  ziynet nedir,  zinet ne demek,  ziynet anlamı nedir,  ziynet anlamı,  ziynet ne demektir,  islamda ziynet ne demek