+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Kabir ve cesed Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. bafralıemre
  Devamlı Üye
  Reklam

  Kabir ve cesed

  Reklam

  Kabir ve cesed Mumsema Esselamun aleykum verahmetullah

  Kardeşlerim şöyle bi soruyla karşılaştım

  İnsanlar öldükten sonra cesed ile ruh bağı tamamen koparmadığına göre cesedin çürümesini hissedecekmiyiz.Ruhumuz bunu anlayacak mı ve bu çürümeden dolayı acı çekecek miyiz

  Selam ve dua ile

 2. Fetva Meclisi
  Moderatör

  Cevap: kabir ve cesed


  Reklam


  İnsanlar öldükten sonra cesed ile ruh bağı tamamen koparmadığına göre cesedin çürümesini hissedecekmiyiz.Ruhumuz bunu anlayacak mı ve bu çürümeden dolayı acı çekecek miyiz
  Muhterem kardeşim. Ruh, Sözlükte "can, nefs, hayatın kendisine bağlı olduğu varlık, maddenin zıddı" anlamlarına gelen ruh, Kur'an'da yirmi dört yerde geçmiş ve şu anlamlarda kullanılmıştır: Rahmet, melek, Cibril, vahiy ve Kur'an, ilham, Hz. İsa ve ruh. Ruhun çeşitli tanımları yapılmıştır. Kur'an'da, "Sana ruhtan soruyorlar. De ki; Ruh, Rabbimin emrindedir. Size ilimden pek az bir şey verilmiştir" buyurulmaktadır (İsrâ, 17/85). Buna göre ruhun mahiyetini bilmemiz mümkün değildir, mahiyetini sadece Allah bilir. Biz ancak onun varlığını yaptığı işlerden ve hareketlerinden anlayabiliriz. İnsan, beden ve ruhtan müteşekkil bir varlıktır. İnsan öldükten sonra ruh yaşamaya devam eder. İlahi hitaba muhatap olan, sorumluluk yüklenen ve mükellef olan ruhtur. İnsan ruhu dünyaya gelmeden önce ruhlar aleminde idi Bu aleme geldikten sonra ise asli vatanı olan o aleme kavuşmanın hasret ve iştiyakı ile yaşar. Kabirdeki azap ve nimet ruhla bedenin her ikisine birlikte olacaktır. Bu görüş, Ehli Sünnetin ve müslümanların çoğunluğunun görüşüdür. Aslında nasların zahirinden de bu anlaşılmaktadır ve akılla bu naslan tevil etmeye de lüzum yoktur. Kabirdeki azap ve nimet ruhla bedenin her ikisine birlikte olacaktır. Bu görüş, Ehli Sünnetin ve müslümanların çoğunluğunun görüşüdür. Aslında nasların zahirinden de bu anlaşılmaktadır ve akılla bu naslan tevil etmeye de lüzum yoktur. Muhterem kardeşim ruhumuzun cesedinin çürümesinden dolayı acı çekecekmi? sualinize gelince, Ölünün bedeninin azap veya nimetten hissedar olmasını imkansız görenler vardır. Bunun iki yönden imkansız olduğunu söylemektedirler: Birincisi, ölünün cesedenin çoğu kez ölümle birlikte veya toprakta çürümesiyle ortadan kalktığını ve tam olarak mevcut olmayan bir bünyeye hayat verilip de, azap veya nimet tattırılmasının imkansızlığını sanmaları. İkincisi ise, Ölüde hiçbir nimet yada azap eserini göremeyişleri ve çoğu kez bir tabutla veya dar bir lahde defnedilen ölünün, hadislerde bildirildiği gibi, oturmasını falan imkansız saymaları. Bunların bu itirazlarını sıralayan Teftazani, kabir hayatı hakkında zikredilenlerin hiçbirinin diğer harikulade şeyler gibi, imkan dairesi haricinde ve imkansız olmadıklarını, doğru sözlü Peygamber (sav) bunları haber verdiği için de tasdik etmelerinin gerekli olduğunu belirtmektedir. Ve insanın, azap ve nimetten etkilenmesi için bütün vücudunun sağ salim kabirde bulunmasının şart olmadığını, Allah (cc) isterse yırtıcı hayvanın karnındaki parçalara bile bu azap ve nimeti tattırabileceğini, veya beden ortadan kalktıktan sonra insanın asli cüzleri üzerine bu azap veya nimetin devam edeceğini söylemekte; Allah’ın (cc) her şeye kadir olduğunu kabul edenlerin, O’nun lahdi veya tabutu genişletmesinde de hiçbir imkansızlık görmemeleri gerektiğini belirtmektedir. İnsanın bütün bu olanları görememesi de, reddetmesini gerektirmez. Çünkü Allah (cc) bazı şeyleri, hikmetine binaen insanlardan saklı tutmuştur. Allah'a emanet olunuz...

 3. HAMMADUN
  Emekli
  Değerli kardeşim, MEZAR başka bişeydir. KABİR başka bişey.

  ceset başka bişeydir. Ruh,can ve nefis başka bişey.

  Mezarlar cesetlerimiz içindir. Kabir ise ruhlar içindir.

  Allahu taala lahut aleminde ruhlarımızı yarattığı zaman, o ruhlarla orada ahitleşti. Ancak cesetle değil.

  Cesetler yaptığı hiç bir şeyden dolayı sorumlu değildir. Zira o rabbinin emri muvacehesinde ruhun ona emrettiğinden başka bir şey yapma gibi bir tasarrufu yoktur.

  O, Ruhun kendisine yaptırdığına, rabbinin emretmesine ve bu gün hüküm yalnız benimdir demesiyle, ruhun kendisine neler yaptırdığını birer birer rabbine haber verecek olan müthiş bir kayıt cihazıdır. Şahitlik cihazıdır.

  Can ve nefs vücudu ruh ile birlikte terk eder. Ten ise ölümlüdür. Can, nefs ve ruh ölümsüzdür. Nihayetsizdir. Ebedidir.

  Hülasa değerli kardeşim. Ten mezara, Ruh kabre yakışır. Azap dahi kıyamet gününe ve rabbinin bu gün hüküm yalnız benimdir dediği o güne kadar, kabirlerinde ya cennet bahçelerinden bir bahçede o rabbinden, rabbide ondan hoşnut olarak bekleyecek. Yada cehennem zindanlarından bir zindanda azap çekecektir.

  Allah cümlemizden razı olsun. Amin.

  Not.: Cennet bahçelerinden bir bahçede o rabbinden, rabbide ondan hoşnut olarak bekleyecek derken. Cennete girip orada bekleyecek manasında yazılmamıştır. Nasılki rüyada güzel bir rüya görüp uyanmak istemeyizde, Kâbus görüpte uyanmak diler. Kabir ancak böyle bir halin icabıdır. Gerçek azap cehennemde, Gerçek ödül ise cennettedir. Kabir ise, kıyamet gününe kadar bu bekleyişin güzel veya kabus halindeki rüyasıdır.

 4. bafralıemre
  Devamlı Üye
  Allah razı olsun cevaplarınız içinm kardeşlerim

+ Yorum Gönder