Konusunu Oylayın.: Kadının çalışmalı mı?

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 6 kişi
Kadının çalışmalı mı?
 1. 16.Şubat.2011, 22:30
  1
  zeynep_im
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 13.Aralık.2010
  Üye No: 81549
  Mesaj Sayısı: 89
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Bulunduğu yer: yüreğimin derinlikleri...

  Kadının çalışmalı mı?


  Kadının çalışmalı mı? Mumsema selamun aleyküm...

  Allah evin geçim sorumluluğunu erkeğe yüklemiştir.

  çalışması gereken kadının yetim, dul, bakacak kimsesi olmayan vs kadınlara helal olduğunu biliyorum.

  oysa günümüzde ailede eşi çalışıyo olmasına rağmen kendisi de çalışan bi çok kadın biliyorum daha doğrusu hemen hemen bütün kadınlar çalışıyor.

  şimdi çocukların psikolojisi, evin düzensizliği, evin huzursuzluğu bi tarafa,

  kadının çalışması yada şöyle günümüz şartlarında kadının çalışması helal mi?

  ben günümüzde ki işsizliğin bu denli çoğalmasını kadınlara bağlıyorum.

  kimi ailelerde 5,6 nüfus olmalarına rağmen bir tek kişi bile iş bulamayıp çalışamazken, kimi ailelerde ise 6,7 nüfüsken bunların ortalama 5' i çalışıyo.
  bana göre bu bir adalet değil.

  kimi ailede eşler sabah birlikte işe gidip akşam birlikte dönerken, kimi ailelerde var ki evin reisi akşam çocuğuna götürücek bir lokma ekmek bulamıyo.

  kadının evinde çocuğunu yetiştirmesi, onun terbiyesiyle, dini eğitimiyle ilgilenmesi, evinin huzurunu sağlaması vs varken kur'an da bunu buyurmuyor mu?
  erkeklerle aynı ortamda çalışmak doğru mu?

  sakınmak!

  peki ama ne kadar olabilir ki?

  herşey bi kenara, günümüz şartlarında kadının çalışması helal mi?

  dua ile..
  sürç-i lisan ettiysem affola...


 2. 16.Şubat.2011, 22:30
  1
  Devamlı Üye  selamun aleyküm...

  Allah evin geçim sorumluluğunu erkeğe yüklemiştir.

  çalışması gereken kadının yetim, dul, bakacak kimsesi olmayan vs kadınlara helal olduğunu biliyorum.

  oysa günümüzde ailede eşi çalışıyo olmasına rağmen kendisi de çalışan bi çok kadın biliyorum daha doğrusu hemen hemen bütün kadınlar çalışıyor.

  şimdi çocukların psikolojisi, evin düzensizliği, evin huzursuzluğu bi tarafa,

  kadının çalışması yada şöyle günümüz şartlarında kadının çalışması helal mi?

  ben günümüzde ki işsizliğin bu denli çoğalmasını kadınlara bağlıyorum.

  kimi ailelerde 5,6 nüfus olmalarına rağmen bir tek kişi bile iş bulamayıp çalışamazken, kimi ailelerde ise 6,7 nüfüsken bunların ortalama 5' i çalışıyo.
  bana göre bu bir adalet değil.

  kimi ailede eşler sabah birlikte işe gidip akşam birlikte dönerken, kimi ailelerde var ki evin reisi akşam çocuğuna götürücek bir lokma ekmek bulamıyo.

  kadının evinde çocuğunu yetiştirmesi, onun terbiyesiyle, dini eğitimiyle ilgilenmesi, evinin huzurunu sağlaması vs varken kur'an da bunu buyurmuyor mu?
  erkeklerle aynı ortamda çalışmak doğru mu?

  sakınmak!

  peki ama ne kadar olabilir ki?

  herşey bi kenara, günümüz şartlarında kadının çalışması helal mi?

  dua ile..
  sürç-i lisan ettiysem affola...

 3. 16.Şubat.2011, 23:15
  2
  meryemgül1
  ~~Medinenin Gülü ~~

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 21.Haziran.2009
  Üye No: 48911
  Mesaj Sayısı: 3,915
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 77
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Cevap: kadının çalışması?
  Kadının çalışmasını engelleyen her hangi bir yasak bilmiyoruz. Ancak kadının çalışırken uyması gereken bazı kurallar vardır. Bu kurallara uymazsa haram işlemiş olur.

  “İslam’da insan olmaları bakımından, erkekle kadın arasında herhangi bir ayrım söz konusu değildir; her ikisi de eşit derecede Yüce Allah’ın emir ve yasaklarına muhataptır. Erkek olsun kadın olsun, bütün insanlar yeryüzünü imar etmek ve orada Allah’a kulluk etmekle yükümlüdürler. İslâm’da insanlık ve Allah’a kulluk bakımından kadınla erkek arasında bir fark bulunmadığı gibi temel hak ve sorumluluklar açısından da kadın erkek ayrımı bulunmamaktadır.

  Dinimizde, erkeğe tanınan temel hak ve hürriyetler, aynı derecede kadına da tanınmıştır. Buna göre yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme; kişi hürriyeti ve güvenliği; vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyeti; mülkiyet ve tasarruf hakkı; meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunmada bulunma, kanun önünde eşitlik ve adaletle muamele görme hakkı, mesken dokunulmazlığı, şeref ve onurun korunması, evlenme ve aile kurma hakkı, özel hayatın gizliliği ve dokunulmazlığı, geçim teminatı gibi temel haklar bakımından kadınla erkek arasında herhangi bir ayrım söz konusu değildir.

  Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamber'in kadınlardan biat almasının zikredilmesi (Mümtehine, 60/13), İslâm’da kadının iradesinin bağımsızlığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu itibarla kadın olmak, hak ehliyetini ve fiil ehliyetini daraltan bir sebep değildir. Sahip olduğu hakların, kocası ya da başkası tarafından ihlal edilmesi halinde kadının hakime başvurarak haksızlığın giderilmesini isteme hakkı bulunmaktadır.

  İslâm'da kadının konumu ve hakları konusundaki tartışmaların önemli bir kısmı, kadının sosyal hayata katılması, çalışması ve kamu görevi üstlenmesi noktalarında odaklaşmaktadır.

  İslâm'a göre, kural olarak kadın, ev içinde ve dışında çalışabilir; ailesinin ihtiyaçlarını sağlamada kocasına yardımcı olabilir. Şartlara ve ihtiyaçlara göre, aile hayatında eşlerin rollerinin değişmesi de mümkündür. Önemli olan hayatın huzur ve düzen içinde geçmesi, ihtiyaçların karşılanmasında bireylerin imkan ve kabiliyetlerine uygun sorumlulukları dengeli şekilde üstlenmeleridir. Bazı kaynaklarda yer alan Hz. Peygamber'in, evin iç işlerini kızı Hz. Fatıma'ya, dış işlerini ise damadı Hz. Ali'ye yüklemiş olması[İbn Ebî Şeybe, Musannef, X/165, No: 9118; XIII/284, No: 16355; Ömer Nasuhî Bilmen, Hukuk-i İslamiyye, II/484.
  Müslümanlar için bir aile modeli oluşturma amacına yönelik bağlayıcı bir kural değil, ihtiyaç, örf ve adete dayalı tavsiye niteliğinde bir çözümdür.

  Kaldı ki, ev hanımının ailesine ve topluma katkıları küçümsenemeyecek kadar önemli bir iştir.

  Kadın, mali ve ticarî alanlarda erkeklerle eşit konumda olup, kadın olması sebebiyle herhangi bir kısıtlamaya maruz değildir; ticaret ve borçlar hukuku alanında erkeklerin sahip oldukları bütün hak ve yetkilere sahiptir. İslâm dininde erkek – kadın ayrımı yapılmaksızın, çalışıp kazanmak teşvik edilmiş, "insan için ancak çalıştığı vardır" (Necm, 53/39); "… Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır; kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allâh'ın lutfundan nasibinizi isteyin..." (Nisa 4/32) buyurulmuştur.

  Çalışma kapsamında değerlendirilen ticaret ile ilgili “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helâk etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir” (Nisa, 4/29), âyeti ile “Sizden herhangi birinizin ipini alıp da dağdan sırtına bir bağ odun yüklenerek getirip satması, dilenmesinden daha hayırlıdır”[Buhârî, Büyû’ 5.>, hadisinde kadın erkek ayrımı söz konusu değildir.

  Dinimizin insanlar arası ilişkilerde ve ticarî hayata ilişkin koyduğu açıklık, dürüstük, güven, doğru sözlülük, sözünde durma, şart ve akitlere bağlı kalma, karşı tarafın zayıflığı, bilgisizliği ve sıkıntıda olmasını istismar etmeme gibi genel ilkelerine bağlı kalmak şartıyla, erkek ve kadın herkes helal ve meşru yollardan kazanç elde etme hakkına sahiptir.

  Bu açıklamalar ışığında Kadın hem çalışabilir, hem de çalışamaz diyebilirriz. Şartları bulunursa çalışabilir, bulunmazsa çalışamaz.

  Bir kadının iş yerinde çalışması için belli başlı şartlardan biri, tesettürüne mani olunmaması, vekar ve ciddiyeti hafife alınmamasıdır. Aynı zamanda bu iş yerinde başka insanlar da bulunması ve kadın tek erkekle başbaşa kalmamasıdır.

  Zira bir kadın bir erkekle başbaşa kalırsa üçüncülerinin şeytan olacağını Efendimiz bildirmiştir. Hem böyle bir yalnızlıkta halvet vaki olduğundan erkeğe mehr-i misil gibi maddî ceza, kadına da tâzir gibi dinî ceza terettüb eder.

  Demek oluyor ki, ihtiyaç içinde olduğundan çalışmak zorunda kalan kadın, tesettürüne, iffet ve vekarına halel gelmeyen ciddi iş yerinde çalışabilir. Çevredeki yabancı erkeklere bu tesettür ve vekar içinde ciddi şekilde muhatap olabilir. Bu şartların yok olduğu yerde kadının çalışma şartı da yok demektir.

  Zaten çalışıp kazanma mecburiyeti erkek içindir. Kadın evinde oturur, çoluk çocuğuna bakar. Erkek ise dışarda çalışıp çabalayarak kadının ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalır. Bizim sözünü ettiğimiz şartlar, herhalde böyle hâmisi olmayan ihtiyaç içinde çırpınan kadınlar içindir. Kocası izin vermeyen kadın zaten çalışma hakkına da sahip sayılmaz. Kocasının kazancıyla idare etmesi şart olur, yahut beyinin izni gerekir.

  Bir kadının yabancı bir erkeğin evinde veya iş yerinde çalışması İslâm'ın emrettiği şekilde olursa, yani birkaç kadın ile birlikte veya açık bir yerde çalışırsa beis yoktur. Ama, kapalı bir yerde yalnız yabancı bir kimse ile birlikte kalacak olursa halvet olduğundan haramdır (el-Fıkıh 'ala'l-Mezahip el-Arbaa, c.3 s.125).

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet 4. 16.Şubat.2011, 23:15
  2
  ~~Medinenin Gülü ~~  Kadının çalışmasını engelleyen her hangi bir yasak bilmiyoruz. Ancak kadının çalışırken uyması gereken bazı kurallar vardır. Bu kurallara uymazsa haram işlemiş olur.

  “İslam’da insan olmaları bakımından, erkekle kadın arasında herhangi bir ayrım söz konusu değildir; her ikisi de eşit derecede Yüce Allah’ın emir ve yasaklarına muhataptır. Erkek olsun kadın olsun, bütün insanlar yeryüzünü imar etmek ve orada Allah’a kulluk etmekle yükümlüdürler. İslâm’da insanlık ve Allah’a kulluk bakımından kadınla erkek arasında bir fark bulunmadığı gibi temel hak ve sorumluluklar açısından da kadın erkek ayrımı bulunmamaktadır.

  Dinimizde, erkeğe tanınan temel hak ve hürriyetler, aynı derecede kadına da tanınmıştır. Buna göre yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme; kişi hürriyeti ve güvenliği; vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyeti; mülkiyet ve tasarruf hakkı; meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunmada bulunma, kanun önünde eşitlik ve adaletle muamele görme hakkı, mesken dokunulmazlığı, şeref ve onurun korunması, evlenme ve aile kurma hakkı, özel hayatın gizliliği ve dokunulmazlığı, geçim teminatı gibi temel haklar bakımından kadınla erkek arasında herhangi bir ayrım söz konusu değildir.

  Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamber'in kadınlardan biat almasının zikredilmesi (Mümtehine, 60/13), İslâm’da kadının iradesinin bağımsızlığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu itibarla kadın olmak, hak ehliyetini ve fiil ehliyetini daraltan bir sebep değildir. Sahip olduğu hakların, kocası ya da başkası tarafından ihlal edilmesi halinde kadının hakime başvurarak haksızlığın giderilmesini isteme hakkı bulunmaktadır.

  İslâm'da kadının konumu ve hakları konusundaki tartışmaların önemli bir kısmı, kadının sosyal hayata katılması, çalışması ve kamu görevi üstlenmesi noktalarında odaklaşmaktadır.

  İslâm'a göre, kural olarak kadın, ev içinde ve dışında çalışabilir; ailesinin ihtiyaçlarını sağlamada kocasına yardımcı olabilir. Şartlara ve ihtiyaçlara göre, aile hayatında eşlerin rollerinin değişmesi de mümkündür. Önemli olan hayatın huzur ve düzen içinde geçmesi, ihtiyaçların karşılanmasında bireylerin imkan ve kabiliyetlerine uygun sorumlulukları dengeli şekilde üstlenmeleridir. Bazı kaynaklarda yer alan Hz. Peygamber'in, evin iç işlerini kızı Hz. Fatıma'ya, dış işlerini ise damadı Hz. Ali'ye yüklemiş olması[İbn Ebî Şeybe, Musannef, X/165, No: 9118; XIII/284, No: 16355; Ömer Nasuhî Bilmen, Hukuk-i İslamiyye, II/484.
  Müslümanlar için bir aile modeli oluşturma amacına yönelik bağlayıcı bir kural değil, ihtiyaç, örf ve adete dayalı tavsiye niteliğinde bir çözümdür.

  Kaldı ki, ev hanımının ailesine ve topluma katkıları küçümsenemeyecek kadar önemli bir iştir.

  Kadın, mali ve ticarî alanlarda erkeklerle eşit konumda olup, kadın olması sebebiyle herhangi bir kısıtlamaya maruz değildir; ticaret ve borçlar hukuku alanında erkeklerin sahip oldukları bütün hak ve yetkilere sahiptir. İslâm dininde erkek – kadın ayrımı yapılmaksızın, çalışıp kazanmak teşvik edilmiş, "insan için ancak çalıştığı vardır" (Necm, 53/39); "… Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır; kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allâh'ın lutfundan nasibinizi isteyin..." (Nisa 4/32) buyurulmuştur.

  Çalışma kapsamında değerlendirilen ticaret ile ilgili “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helâk etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir” (Nisa, 4/29), âyeti ile “Sizden herhangi birinizin ipini alıp da dağdan sırtına bir bağ odun yüklenerek getirip satması, dilenmesinden daha hayırlıdır”[Buhârî, Büyû’ 5.>, hadisinde kadın erkek ayrımı söz konusu değildir.

  Dinimizin insanlar arası ilişkilerde ve ticarî hayata ilişkin koyduğu açıklık, dürüstük, güven, doğru sözlülük, sözünde durma, şart ve akitlere bağlı kalma, karşı tarafın zayıflığı, bilgisizliği ve sıkıntıda olmasını istismar etmeme gibi genel ilkelerine bağlı kalmak şartıyla, erkek ve kadın herkes helal ve meşru yollardan kazanç elde etme hakkına sahiptir.

  Bu açıklamalar ışığında Kadın hem çalışabilir, hem de çalışamaz diyebilirriz. Şartları bulunursa çalışabilir, bulunmazsa çalışamaz.

  Bir kadının iş yerinde çalışması için belli başlı şartlardan biri, tesettürüne mani olunmaması, vekar ve ciddiyeti hafife alınmamasıdır. Aynı zamanda bu iş yerinde başka insanlar da bulunması ve kadın tek erkekle başbaşa kalmamasıdır.

  Zira bir kadın bir erkekle başbaşa kalırsa üçüncülerinin şeytan olacağını Efendimiz bildirmiştir. Hem böyle bir yalnızlıkta halvet vaki olduğundan erkeğe mehr-i misil gibi maddî ceza, kadına da tâzir gibi dinî ceza terettüb eder.

  Demek oluyor ki, ihtiyaç içinde olduğundan çalışmak zorunda kalan kadın, tesettürüne, iffet ve vekarına halel gelmeyen ciddi iş yerinde çalışabilir. Çevredeki yabancı erkeklere bu tesettür ve vekar içinde ciddi şekilde muhatap olabilir. Bu şartların yok olduğu yerde kadının çalışma şartı da yok demektir.

  Zaten çalışıp kazanma mecburiyeti erkek içindir. Kadın evinde oturur, çoluk çocuğuna bakar. Erkek ise dışarda çalışıp çabalayarak kadının ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalır. Bizim sözünü ettiğimiz şartlar, herhalde böyle hâmisi olmayan ihtiyaç içinde çırpınan kadınlar içindir. Kocası izin vermeyen kadın zaten çalışma hakkına da sahip sayılmaz. Kocasının kazancıyla idare etmesi şart olur, yahut beyinin izni gerekir.

  Bir kadının yabancı bir erkeğin evinde veya iş yerinde çalışması İslâm'ın emrettiği şekilde olursa, yani birkaç kadın ile birlikte veya açık bir yerde çalışırsa beis yoktur. Ama, kapalı bir yerde yalnız yabancı bir kimse ile birlikte kalacak olursa halvet olduğundan haramdır (el-Fıkıh 'ala'l-Mezahip el-Arbaa, c.3 s.125).

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet


 5. 16.Şubat.2011, 23:21
  3
  HAMMADUN
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 03.Aralık.2010
  Üye No: 81065
  Mesaj Sayısı: 1,020
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0

  Cevap: kadının çalışması?

  Elhamdulillah, güzel bir konu. İnşaallah bu konuyu hep beraber paylaşalım.

  Sistem dediğimiz ve tüm insanlığı köleler sınıfında değerlendiren bir tatbikat, tüm toplumları materyalist bir çizgide ezip, onları düşünemez ve emre itaat eden köleler sınıfında değerlendirdiğinden, insan olma ve insanlık vasfının da ortadan kaldırılmasıyla, toplumları dinlerinden uzaklaştırabildikleri sürece hayat bulabilmektedirler.

  Zira dinde İSRAF HARAM'dır. KANAAT esasdır. En büyük zenginliklerden biri olmak üzere kanaat islamın zırhıdır.

  Burada önümüzde iki yol vardır.

  Birinci yol, Allah ve Resulü'nün emri muvacehesinde yaşamayı kendimize şiar edineceğiz.

  İkinci yol ise, sistem denilen çarkın dişlileri arasında ezilen her kardeşimize sadece sabrı tavsiye edeceğiz.

  Birinci yoldan olmak üzere, kadınların üzerlerine vazife almaları, vakıflar kurmaları, çalışan eşlerinin yaptıkları işlere iştirak etmekten mada kendi kurdukları vakıflarla aile için gerekli ortamları teşkil edecek çalışmalar içerisinde bulunmaları şarttır.

  Kadınlar bu hususda neler yapabilir....???

  Baştada zikrettiğimiz üzere VAKIFLAR kurarak, ailelerin huzurlu bir ortamda idamesini sağlamakta üzerlerine vazifeler alabilirler. Örnek olmak üzere, bu gün bir çok aile devlet yardımlarından yararlanamamaktadır. Gerek hukuk, gerek sağlık, gerek ictimai hayat, gerek başka usul ve şartlarda acziyeti peşinen kabul etmektedirler. Bu durumda da üstünlerin hukukunun altında kalıp, kendi hukuklarını tesis edememektedirler. Zira hukuk kişiden kişiye değişkenlik gösteren değil, güçlünün zayıfı ezdiği bir hal aldığı sürece küffara hizmet etmenin bir başka vesilesi olmaktadır.

  Hülasa; hayatın her kademesinde kurulacak olan vakıflarla kadınlar, kendilerini hem ekonomik hem sosyolojik bakımdan özgürleştirerek, aileye ve özellikle erkeğe de yardımcı olabileceklerdir. Aksi taktirde kadın erkek eşitliği kılıfı altında kadını da mahkum ve köle addeden bir sistem içerisinde, erkeğin rahat hareket etmesi ve rahat hareket tarzları geliştirmesi mümkün olmayacağından, kadınla eşitiz mantığı dahilinde kadınında sistem tarafından köle gibi kullanılmasına mani olamayacaktır.

  Başsız bir islamda, gövdenin ancak bu kadar hareket kaabiliyeti olur. Ancak ulusları ayağa kaldırıp, idamesini sağlayanlar erkekler değil, kadınlardır. Bunda da en az erkek kadar kadınlarada sorumluluklar düşmektedir.

  Kadınlar hangi vakıfları kurmalıdırlar.....???

  Bu hususda Osmanlı'yı örnek almalarında fayda vardır. Ne zamanki ekonomik açıdan zaafa düşen devlet idaresi vakıflarında çöküşüne göz yummuştur. Devlet-i Ali'nin sonunu o vakıfların yok olmasıyla birlikte hazırlamıştır. Her müslüman kadının üzerine vazifedir ki; ailede olacak veya olabilecek her türlü sıkıntıyı, vakıflarla çözüme ulaştıracak bir mahiyet kazanabilsin. Bir milleti zillete düşürmenin en kolay yolu, kadını acziyet içerisinde kategorize edebilmektir. Kadınlar bu kategoriden kurtulup, insan ve insanlığın kurtuluşunun temel taşlarını oluşturmada sabır ve sebat gösterebileceklerdir.

  Efendim kızılay kan bulamıyor. Hemen bir vakıf, KAN VAKFI. Her kadına bir kart ve kan verenlerin veya verebileceklerin ülke çapında teşhisi. VAKIF 1.

  Efendim kadınlar eziliyor. MİSAFİR HANE VAKFI. E peki böyle bir vakıf olurmu....??? Neden olmasın. Biz yaptık oldu. Ne yapsın kadın, sokağa düşmesinden iyidir. Gitti vakfa ve orada eğitim aldı. Misafir oldu. Kendine geldi. Belki dini eğitim de aldı. Ailesine de o kadının sahipsiz olmadığı anlatıldı.

  Kadın hukuk vakfı. Kadın sağlık vakfı. Kadın eğitim vakfı, Aklınıza ne gelirse, başına kadın ekleyin yeter. Yeterki ehil ellerde ve kadının içinde olan bir teşekkül olsunda, dünyaya yeni bir vakıf medeniyeti nasıl doğuyormuş kadın eliyle gösterelim.

  Erkekler ne yapacaklar bu durumda....???

  Her zamanki gibi. Kadınlar ne derse onu.


 6. 16.Şubat.2011, 23:21
  3
  HAMMADUN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  Elhamdulillah, güzel bir konu. İnşaallah bu konuyu hep beraber paylaşalım.

  Sistem dediğimiz ve tüm insanlığı köleler sınıfında değerlendiren bir tatbikat, tüm toplumları materyalist bir çizgide ezip, onları düşünemez ve emre itaat eden köleler sınıfında değerlendirdiğinden, insan olma ve insanlık vasfının da ortadan kaldırılmasıyla, toplumları dinlerinden uzaklaştırabildikleri sürece hayat bulabilmektedirler.

  Zira dinde İSRAF HARAM'dır. KANAAT esasdır. En büyük zenginliklerden biri olmak üzere kanaat islamın zırhıdır.

  Burada önümüzde iki yol vardır.

  Birinci yol, Allah ve Resulü'nün emri muvacehesinde yaşamayı kendimize şiar edineceğiz.

  İkinci yol ise, sistem denilen çarkın dişlileri arasında ezilen her kardeşimize sadece sabrı tavsiye edeceğiz.

  Birinci yoldan olmak üzere, kadınların üzerlerine vazife almaları, vakıflar kurmaları, çalışan eşlerinin yaptıkları işlere iştirak etmekten mada kendi kurdukları vakıflarla aile için gerekli ortamları teşkil edecek çalışmalar içerisinde bulunmaları şarttır.

  Kadınlar bu hususda neler yapabilir....???

  Baştada zikrettiğimiz üzere VAKIFLAR kurarak, ailelerin huzurlu bir ortamda idamesini sağlamakta üzerlerine vazifeler alabilirler. Örnek olmak üzere, bu gün bir çok aile devlet yardımlarından yararlanamamaktadır. Gerek hukuk, gerek sağlık, gerek ictimai hayat, gerek başka usul ve şartlarda acziyeti peşinen kabul etmektedirler. Bu durumda da üstünlerin hukukunun altında kalıp, kendi hukuklarını tesis edememektedirler. Zira hukuk kişiden kişiye değişkenlik gösteren değil, güçlünün zayıfı ezdiği bir hal aldığı sürece küffara hizmet etmenin bir başka vesilesi olmaktadır.

  Hülasa; hayatın her kademesinde kurulacak olan vakıflarla kadınlar, kendilerini hem ekonomik hem sosyolojik bakımdan özgürleştirerek, aileye ve özellikle erkeğe de yardımcı olabileceklerdir. Aksi taktirde kadın erkek eşitliği kılıfı altında kadını da mahkum ve köle addeden bir sistem içerisinde, erkeğin rahat hareket etmesi ve rahat hareket tarzları geliştirmesi mümkün olmayacağından, kadınla eşitiz mantığı dahilinde kadınında sistem tarafından köle gibi kullanılmasına mani olamayacaktır.

  Başsız bir islamda, gövdenin ancak bu kadar hareket kaabiliyeti olur. Ancak ulusları ayağa kaldırıp, idamesini sağlayanlar erkekler değil, kadınlardır. Bunda da en az erkek kadar kadınlarada sorumluluklar düşmektedir.

  Kadınlar hangi vakıfları kurmalıdırlar.....???

  Bu hususda Osmanlı'yı örnek almalarında fayda vardır. Ne zamanki ekonomik açıdan zaafa düşen devlet idaresi vakıflarında çöküşüne göz yummuştur. Devlet-i Ali'nin sonunu o vakıfların yok olmasıyla birlikte hazırlamıştır. Her müslüman kadının üzerine vazifedir ki; ailede olacak veya olabilecek her türlü sıkıntıyı, vakıflarla çözüme ulaştıracak bir mahiyet kazanabilsin. Bir milleti zillete düşürmenin en kolay yolu, kadını acziyet içerisinde kategorize edebilmektir. Kadınlar bu kategoriden kurtulup, insan ve insanlığın kurtuluşunun temel taşlarını oluşturmada sabır ve sebat gösterebileceklerdir.

  Efendim kızılay kan bulamıyor. Hemen bir vakıf, KAN VAKFI. Her kadına bir kart ve kan verenlerin veya verebileceklerin ülke çapında teşhisi. VAKIF 1.

  Efendim kadınlar eziliyor. MİSAFİR HANE VAKFI. E peki böyle bir vakıf olurmu....??? Neden olmasın. Biz yaptık oldu. Ne yapsın kadın, sokağa düşmesinden iyidir. Gitti vakfa ve orada eğitim aldı. Misafir oldu. Kendine geldi. Belki dini eğitim de aldı. Ailesine de o kadının sahipsiz olmadığı anlatıldı.

  Kadın hukuk vakfı. Kadın sağlık vakfı. Kadın eğitim vakfı, Aklınıza ne gelirse, başına kadın ekleyin yeter. Yeterki ehil ellerde ve kadının içinde olan bir teşekkül olsunda, dünyaya yeni bir vakıf medeniyeti nasıl doğuyormuş kadın eliyle gösterelim.

  Erkekler ne yapacaklar bu durumda....???

  Her zamanki gibi. Kadınlar ne derse onu.

 7. 16.Şubat.2011, 23:38
  4
  Qusai
  Aktive Olmamış Kullanıcı

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 18.Ağustos.2010
  Üye No: 78108
  Mesaj Sayısı: 40
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 25

  Cevap: kadının çalışması?

  Kadının yeri evidir evli kadının çalışması doğrumu sizce.Hem kadının erkeklerle aynı ortamda hele çalışması.Bide şu konu var arkadaş ya kadına erkekten arkadaş olurmu.Artık siz cevap verin.


 8. 16.Şubat.2011, 23:38
  4
  Aktive Olmamış Kullanıcı
  Kadının yeri evidir evli kadının çalışması doğrumu sizce.Hem kadının erkeklerle aynı ortamda hele çalışması.Bide şu konu var arkadaş ya kadına erkekten arkadaş olurmu.Artık siz cevap verin.

 9. 17.Şubat.2011, 11:02
  5
  haci
  Özel Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 25.Ocak.2011
  Üye No: 83513
  Mesaj Sayısı: 320
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 4

  Cevap: kadının çalışması?

  bir bayanın çalışması hakkında bende bir kaç cümle yazayım dedimyüce allah herkesi farklı farklı yaratmış biz kadının calışmasına bir şey demiyoruz.
  allah herkese bir görev vermiş bayan bayanlığını yapacak erkek erkekliğini yapacak.ihtiyac sahibi olan bayanların calışmasıda bence ayrı bir konu.
  bir cok tanıdığım calışan bayan ve erkekler mutlu değiller.yorgun argın eve gelip butun enerjisini tebessümünü başka yerde tuketen kocasını ne derecede mutlu eder.bu yemektir bulaşıktır ütüdür cocuksonra hadi model yükseltelim sonra hadi ev alalım tur vs vs coğaltabiliriz.hadi bayan calıştı sonra hadi araba alalım.ne zamana kadar sonra yaşlandın hayattan ne anladın şayet bir anne annelik görevini yaparsa ona 24 saat yetmez demişti m.islamoğlu hocam.bu nedenle allahın bize bahşetmiş oldugu görevi muhalefet etmeyelim.elimizden geldigince iyi bı rkul olmaya bakalım fani dunyaya bir sefer gelecegiz.biz dünyaya degil dünya bize hizmet etsin tamam calışmayalım demiyorum bayanların calışmasına kerşıyım.evet fakirlik iyi bir şey degil ama zenginlikte başa bela vehasılı kelam cok yazacak şey var ama buna gunler lazım musluman hanımlar akıllı olun inanın calışmak sizi mutlu etmez bunu sizde bizden iyi biliyorsunuz sizin amacınız ekonomi bagımsızlıgınızı ele gecirmek iyi bır koca zaten coluk cocugu icin kendini feda etmiyormu.eger birilerini üzmüşsem haklarınızı helal etmelerini diler.yüce mevladan bizleri iyi birer kul olarak yanına alır allaha emanet olun derim hammadun hocam sen tanımıyorum ama allah icin seviyorum seni selam ve dua il


 10. 17.Şubat.2011, 11:02
  5
  Özel Üye
  bir bayanın çalışması hakkında bende bir kaç cümle yazayım dedimyüce allah herkesi farklı farklı yaratmış biz kadının calışmasına bir şey demiyoruz.
  allah herkese bir görev vermiş bayan bayanlığını yapacak erkek erkekliğini yapacak.ihtiyac sahibi olan bayanların calışmasıda bence ayrı bir konu.
  bir cok tanıdığım calışan bayan ve erkekler mutlu değiller.yorgun argın eve gelip butun enerjisini tebessümünü başka yerde tuketen kocasını ne derecede mutlu eder.bu yemektir bulaşıktır ütüdür cocuksonra hadi model yükseltelim sonra hadi ev alalım tur vs vs coğaltabiliriz.hadi bayan calıştı sonra hadi araba alalım.ne zamana kadar sonra yaşlandın hayattan ne anladın şayet bir anne annelik görevini yaparsa ona 24 saat yetmez demişti m.islamoğlu hocam.bu nedenle allahın bize bahşetmiş oldugu görevi muhalefet etmeyelim.elimizden geldigince iyi bı rkul olmaya bakalım fani dunyaya bir sefer gelecegiz.biz dünyaya degil dünya bize hizmet etsin tamam calışmayalım demiyorum bayanların calışmasına kerşıyım.evet fakirlik iyi bir şey degil ama zenginlikte başa bela vehasılı kelam cok yazacak şey var ama buna gunler lazım musluman hanımlar akıllı olun inanın calışmak sizi mutlu etmez bunu sizde bizden iyi biliyorsunuz sizin amacınız ekonomi bagımsızlıgınızı ele gecirmek iyi bır koca zaten coluk cocugu icin kendini feda etmiyormu.eger birilerini üzmüşsem haklarınızı helal etmelerini diler.yüce mevladan bizleri iyi birer kul olarak yanına alır allaha emanet olun derim hammadun hocam sen tanımıyorum ama allah icin seviyorum seni selam ve dua il

 11. 17.Şubat.2011, 11:47
  6
  Neşem
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 17.Şubat.2011
  Üye No: 84563
  Mesaj Sayısı: 68
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 23

  Cevap: kadının çalışması?

  bende bir şey sormak istiyorum kapalı bir bayanın mecburiyetten dolayı saçını açması günah mıdr ?


 12. 17.Şubat.2011, 11:47
  6
  Üye
  bende bir şey sormak istiyorum kapalı bir bayanın mecburiyetten dolayı saçını açması günah mıdr ?

 13. 17.Şubat.2011, 12:03
  7
  Suheybi rumi
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 20.Şubat.2010
  Üye No: 73481
  Mesaj Sayısı: 35
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Bulunduğu yer: Dünya

  Cevap: kadının çalışması?

  Alıntı
  bende bir şey sormak istiyorum kapalı bir bayanın mecburiyetten dolayı saçını açması günah mıdr ?

  Kesinlikle tüm bayanların okuması gereken çok güzel bir makale.
  tıkla..
  http://www.mumsema.com/tesettur/150322-musluman-hanimin-kiyafetinin-ozellikleri.html#post603168


 14. 17.Şubat.2011, 12:03
  7
  Devamlı Üye
  Alıntı
  bende bir şey sormak istiyorum kapalı bir bayanın mecburiyetten dolayı saçını açması günah mıdr ?

  Kesinlikle tüm bayanların okuması gereken çok güzel bir makale.
  tıkla..
  http://www.mumsema.com/tesettur/150322-musluman-hanimin-kiyafetinin-ozellikleri.html#post603168

 15. 17.Şubat.2011, 12:25
  8
  Talebe_13
  Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 12.Haziran.2010
  Üye No: 76666
  Mesaj Sayısı: 26
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Yaş: 33
  Bulunduğu yer: Bitlis/TATVAN

  Cevap: kadının çalışması?

  Selamun aleykum konuya bir misal ile başlamam daha doğru olur diye düşünüyorum birgün bir kadın peygamber efendimiz (s.a.v) me gelerek ya resulALLAH ben ayakkabı dikip satıyorum kocam da çalışmıyor bu konuda ben kazancımı kndime harcarsam bir sakıncası varmıdır resulALLAH (s.a.v) kazancını kendin harcayabilirsin fakat kocan iş sahibi değilse onu evinde harcama yetkisine sahipsin buyurmuştur evet kadınların şartlar müsait olduğu zaman çalışmaları tabiki helaldir helal dairede fakat zamanımızda ortam okadar kötü oldu ki çevremizde çalışan kadınların aile bağları nasıl kopuyor görüyoruz çalışan kadınlar maddi geçim sıkıntısı yaşamadığı için kocasına karşı gelebiliyor ben kendim kazanıyorum kendime bakıyorum sen bana karışamazsın kimse kusura bakmasın kadınlarda bu var kadınlar ekonomik özgürlüğünü eline aldımı aslan kesilmeye başlıyor eğer kadının çalışması ailede maddi yönden zorlukları giderip manevi yönden o yuvayı yıkacaksa olmaz olsun o çalışma o para o eve girmez olsun evet kadın çalışsın affınıza sığınarak söylüyorum bir mağazada iç çmaşırı reyonunda bir bayan çalışmalı oradaki bayanlar erkeklerden alışveriş yapmadan rahat bir şekilde alışlverişini yapmalı ama zamanımızda çalışmamekanlarında daha fazla ilgi çkmesi için erkeklerin sıklıkla uğradığı yerlere özellikle genç ve güzel bayanları bırakıyorlar ki o bayan erkek müşteri çeksin tekrar affınıza sığınıyorum bir kadının cinsel meta olarak göstererek onun sırtından para kazanmanın p.....likten ne farkı var ALLAH aşkına uyanık olalım kadınlarımızı çalıştırıyorsak bile ehli namus yerlerde erkekler ile diyaloğa girmdikleri yerlerde çalıştıralım yukarda zeynepim isimli kardeşimiz çok güzel yazmış

  Allah evin geçim sorumluluğunu erkeğe yüklemiştir

  çalışması gereken kadının yetim, dul, bakacak kimsesi olmayan vs kadınlara helal olduğunu biliyorum

  oysa günümüzde ailede eşi çalışıyo olmasına rağmen kendisi de çalışan bi çok kadın biliyorum daha doğrusu hemen hemen bütün kadınlar çalışıyor

  şimdi çocukların psikolojisi, evin düzensizliği, evin huzursuzluğu bi tarafa,

  kadının çalışması yada şöyle günümüz şartlarında kadının çalışması helal mi?

  ben günümüzde ki işsizliğin bu denli çoğalmasını kadınlara bağlıyorum

  kimi ailelerde 5,6 nüfus olmalarına rağmen bir tek kişi bile iş bulamayıp çalışamazken, kimi ailelerde ise 6,7 nüfüsken bunların ortalama 5' i çalışıyo
  bana göre bu bir adalet değil


  buda çok doru birşey velhasıl zamanın şartlarına çalışma ortamına nerede çalıştığına kimlerleçalıştığına gibi şeylere dikkat edildikten sonra kadının çalışmasında bir sakınca yoktur ALLAH kadınlarımızı çalıştıracak duruma düşmekten bizi korusun özellikle bu dönemde ALLAH yar ve yardımcımız olsun ALLAH a emanet olun


 16. 17.Şubat.2011, 12:25
  8
  Selamun aleykum konuya bir misal ile başlamam daha doğru olur diye düşünüyorum birgün bir kadın peygamber efendimiz (s.a.v) me gelerek ya resulALLAH ben ayakkabı dikip satıyorum kocam da çalışmıyor bu konuda ben kazancımı kndime harcarsam bir sakıncası varmıdır resulALLAH (s.a.v) kazancını kendin harcayabilirsin fakat kocan iş sahibi değilse onu evinde harcama yetkisine sahipsin buyurmuştur evet kadınların şartlar müsait olduğu zaman çalışmaları tabiki helaldir helal dairede fakat zamanımızda ortam okadar kötü oldu ki çevremizde çalışan kadınların aile bağları nasıl kopuyor görüyoruz çalışan kadınlar maddi geçim sıkıntısı yaşamadığı için kocasına karşı gelebiliyor ben kendim kazanıyorum kendime bakıyorum sen bana karışamazsın kimse kusura bakmasın kadınlarda bu var kadınlar ekonomik özgürlüğünü eline aldımı aslan kesilmeye başlıyor eğer kadının çalışması ailede maddi yönden zorlukları giderip manevi yönden o yuvayı yıkacaksa olmaz olsun o çalışma o para o eve girmez olsun evet kadın çalışsın affınıza sığınarak söylüyorum bir mağazada iç çmaşırı reyonunda bir bayan çalışmalı oradaki bayanlar erkeklerden alışveriş yapmadan rahat bir şekilde alışlverişini yapmalı ama zamanımızda çalışmamekanlarında daha fazla ilgi çkmesi için erkeklerin sıklıkla uğradığı yerlere özellikle genç ve güzel bayanları bırakıyorlar ki o bayan erkek müşteri çeksin tekrar affınıza sığınıyorum bir kadının cinsel meta olarak göstererek onun sırtından para kazanmanın p.....likten ne farkı var ALLAH aşkına uyanık olalım kadınlarımızı çalıştırıyorsak bile ehli namus yerlerde erkekler ile diyaloğa girmdikleri yerlerde çalıştıralım yukarda zeynepim isimli kardeşimiz çok güzel yazmış

  Allah evin geçim sorumluluğunu erkeğe yüklemiştir

  çalışması gereken kadının yetim, dul, bakacak kimsesi olmayan vs kadınlara helal olduğunu biliyorum

  oysa günümüzde ailede eşi çalışıyo olmasına rağmen kendisi de çalışan bi çok kadın biliyorum daha doğrusu hemen hemen bütün kadınlar çalışıyor

  şimdi çocukların psikolojisi, evin düzensizliği, evin huzursuzluğu bi tarafa,

  kadının çalışması yada şöyle günümüz şartlarında kadının çalışması helal mi?

  ben günümüzde ki işsizliğin bu denli çoğalmasını kadınlara bağlıyorum

  kimi ailelerde 5,6 nüfus olmalarına rağmen bir tek kişi bile iş bulamayıp çalışamazken, kimi ailelerde ise 6,7 nüfüsken bunların ortalama 5' i çalışıyo
  bana göre bu bir adalet değil


  buda çok doru birşey velhasıl zamanın şartlarına çalışma ortamına nerede çalıştığına kimlerleçalıştığına gibi şeylere dikkat edildikten sonra kadının çalışmasında bir sakınca yoktur ALLAH kadınlarımızı çalıştıracak duruma düşmekten bizi korusun özellikle bu dönemde ALLAH yar ve yardımcımız olsun ALLAH a emanet olun

 17. 17.Şubat.2011, 15:40
  9
  @Burcu
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 19.Ocak.2011
  Üye No: 83293
  Mesaj Sayısı: 134
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 2
  Yaş: 31

  Cevap: kadının çalışması?

  Şimdiki erkekler (çağdaşlık adına) bunu yapmayanlar tenzih edilir
  'hayat müşterek' lafıyla kadının çalışması gerektiğini söyleyip evliliklerini de iyi bir mesleği olan kadınla yapmak istiyor ya da kadının işi yoksa eşinin özel müesseselerde çalışmasını istiyor hatta buna zorlayn bile var
  hayat müşterek lafından algılanan ne acaba merak ediyorum 9 ay karnında çocuk taşıyan yemeğini yapan çocuğuyla eşiyle ilgilenen kadın yeterince yardımcı değil midir kocasına?
  işin özü kesinlikle PARA HIRSI
  başka bir açıklaması yok
  eskiden bayanlar çalışmak ister eşleri buna müsaade etmez kıskanırdı şimdi devir değişti kadın çalışmak istemeyince hazırcı oluyor ya da tembel oluyor bu durumda eşi de bir hayli aç gözlü olmuş olmuyor mu ?
  hayat müşterek ama herkes bunu kendi hırsına göre yorumluyor
  Her kadının Allah'ın ona verdiği hakları kullanmaya hakkı var
  erkekler de eşlerine olan sorumluluklarını onlara yüklemeden bilirse ne güzel olur
  özellikle özel sektörde çalışan bayanlara Allah sabır versin


 18. 17.Şubat.2011, 15:40
  9
  Devamlı Üye
  Şimdiki erkekler (çağdaşlık adına) bunu yapmayanlar tenzih edilir
  'hayat müşterek' lafıyla kadının çalışması gerektiğini söyleyip evliliklerini de iyi bir mesleği olan kadınla yapmak istiyor ya da kadının işi yoksa eşinin özel müesseselerde çalışmasını istiyor hatta buna zorlayn bile var
  hayat müşterek lafından algılanan ne acaba merak ediyorum 9 ay karnında çocuk taşıyan yemeğini yapan çocuğuyla eşiyle ilgilenen kadın yeterince yardımcı değil midir kocasına?
  işin özü kesinlikle PARA HIRSI
  başka bir açıklaması yok
  eskiden bayanlar çalışmak ister eşleri buna müsaade etmez kıskanırdı şimdi devir değişti kadın çalışmak istemeyince hazırcı oluyor ya da tembel oluyor bu durumda eşi de bir hayli aç gözlü olmuş olmuyor mu ?
  hayat müşterek ama herkes bunu kendi hırsına göre yorumluyor
  Her kadının Allah'ın ona verdiği hakları kullanmaya hakkı var
  erkekler de eşlerine olan sorumluluklarını onlara yüklemeden bilirse ne güzel olur
  özellikle özel sektörde çalışan bayanlara Allah sabır versin

 19. 18.Şubat.2011, 20:41
  10
  zeynep_im
  Devamlı Üye

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 13.Aralık.2010
  Üye No: 81549
  Mesaj Sayısı: 89
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 1
  Bulunduğu yer: yüreğimin derinlikleri...

  Cevap: kadının çalışması?

  SELAMUN ALEYKÜM DEĞERLİ KARDEŞLERİM...
  aydınlatan paylaşımlarınız için RAHMAN razı olsun olsun inşeallah...
  @BURCU kardeşim ah ne doğru söyledin.ne yazık bunu yapanlara...

  TALEBE_13 kardeşim fakat zamanımızda ortam okadar kötü oldu ki çevremizde çalışan kadınların aile bağları nasıl kopuyor görüyoruz çalışan kadınlar maddi geçim sıkıntısı yaşamadığı için kocasına karşı gelebiliyor ben kendim kazanıyorum kendime bakıyorum sen bana karışamazsın kimse kusura bakmasın kadınlarda bu var kadınlar ekonomik özgürlüğünü eline aldımı aslan kesilmeye başlıyor eğer kadının çalışması ailede maddi yönden zorlukları giderip manevi yönden o yuvayı yıkacaksa olmaz olsun o çalışma o para o eve girmez olsun

  ne çok haklısın...

  HACİ3147 (yaşınızın büyüklüğünden affınıza sığınarak)ağabeyi;
  allah herkese bir görev vermiş bayan bayanlığını yapacak erkek erkekliğini yapacak.ihtiyac sahibi olan bayanların calışmasıda bence ayrı bir konu.
  bir cok tanıdığım calışan bayan ve erkekler mutlu değiller.yorgun argın eve gelip butun enerjisini tebessümünü başka yerde tuketen kocasını ne derecede mutlu eder.bu yemektir bulaşıktır ütüdür cocuksonra hadi model yükseltelim sonra hadi ev alalım tur vs vs coğaltabiliriz.hadi bayan calıştı sonra hadi araba alalım.ne zamana kadar sonra yaşlandın hayattan ne anladın şayet bir anne annelik görevini yaparsa ona 24 saat yetmez demişti m.islamoğlu hocam.bu nedenle allahın bize bahşetmiş oldugu görevi muhalefet etmeyelim.elimizden geldigince iyi bı rkul olmaya bakalım fani dunyaya bir sefer gelecegiz.biz dünyaya degil dünya bize hizmet etsin tamam calışmayalım demiyorum bayanların calışmasına kerşıyım.evet fakirlik iyi bir şey degil ama zenginlikte başa bela vehasılı kelam cok yazacak şey var ama buna gunler lazım musluman hanımlar akıllı olun inanın calışmak sizi mutlu etmez bunu sizde bizden iyi biliyorsunuz sizin amacınız ekonomi bagımsızlıgınızı ele gecirmek iyi bır koca zaten coluk cocugu icin kendini feda etmiyormu
  .


  ne güzel açıkladınız.

  QUSAİ kardeşim Kadının yeri evidir evli kadının çalışması doğrumu sizce.Hem kadının erkeklerle aynı ortamda hele çalışması.Bide şu konu var arkadaş ya kadına erkekten arkadaş olurmu.Artık siz cevap verin

  evli kadının çalışmasını bende kesinlikle hoş karşılamıyorum.hele ki kadının erkeklerle aynı ortamda çalışması sorun da bu zaten. HAMMADUN kardeşimizin de dediği gibi kadınlarla vakıf,sohbet gibi güzel ,yararlı,hayrlı işlerde bulunmaları tabi ki kendileri içinde müslüman olmayan insanlara veya dinimizi tam olarak kavramamış kardeşlerimiz içinde kapımızı açık tutup onlara davetimizi ulaştırmamız en hayrlısıdır. hayrlı işlerde eşlere destek olmak onlara yardım etmek bunun mutluluğu da ayrı bi huzur olsa gerek.

  erkek fıtratı gereği kadından üstün yaratılmıştır.
  evin geçimi erkeğe yüklenmiştir.
  erkek dışarıdan,rızk kazanmaktan vs, kadın ise evin içersinden çocukların terbiyesinden vs sorumludur.
  ama tabi ki hayır işlerinde, islama yararlı güzel işler yapmada, islami davetimizi ulaştırmamızda(dinimizi yaymamızda) kadın veya erkeğin geri saflarda durması diye bişi asla söz konusu bile değildir.


  RAHMAN yar ve yardımcınız olsun.
  allah cümlemizden razı olsun inşeallah...
  Kadının yeri evidir evli kadının çalışması doğrumu sizce.Hem kadının erkeklerle aynı ortamda hele çalışması.Bide şu konu var arkadaş ya kadına erkekten arkadaş olurmu.Artık siz cevap verin. 1 gün önce 22:21
  Kadının yeri evidir evli kadının çalışması doğrumu sizce.Hem kadının erkeklerle aynı ortamda hele çalışması.Bide şu konu var arkadaş ya kadına erkekten arkadaş olurmu.Artık siz cevap verin. 1 gün önce 22:21 20. 18.Şubat.2011, 20:41
  10
  Devamlı Üye
  SELAMUN ALEYKÜM DEĞERLİ KARDEŞLERİM...
  aydınlatan paylaşımlarınız için RAHMAN razı olsun olsun inşeallah...
  @BURCU kardeşim ah ne doğru söyledin.ne yazık bunu yapanlara...

  TALEBE_13 kardeşim fakat zamanımızda ortam okadar kötü oldu ki çevremizde çalışan kadınların aile bağları nasıl kopuyor görüyoruz çalışan kadınlar maddi geçim sıkıntısı yaşamadığı için kocasına karşı gelebiliyor ben kendim kazanıyorum kendime bakıyorum sen bana karışamazsın kimse kusura bakmasın kadınlarda bu var kadınlar ekonomik özgürlüğünü eline aldımı aslan kesilmeye başlıyor eğer kadının çalışması ailede maddi yönden zorlukları giderip manevi yönden o yuvayı yıkacaksa olmaz olsun o çalışma o para o eve girmez olsun

  ne çok haklısın...

  HACİ3147 (yaşınızın büyüklüğünden affınıza sığınarak)ağabeyi;
  allah herkese bir görev vermiş bayan bayanlığını yapacak erkek erkekliğini yapacak.ihtiyac sahibi olan bayanların calışmasıda bence ayrı bir konu.
  bir cok tanıdığım calışan bayan ve erkekler mutlu değiller.yorgun argın eve gelip butun enerjisini tebessümünü başka yerde tuketen kocasını ne derecede mutlu eder.bu yemektir bulaşıktır ütüdür cocuksonra hadi model yükseltelim sonra hadi ev alalım tur vs vs coğaltabiliriz.hadi bayan calıştı sonra hadi araba alalım.ne zamana kadar sonra yaşlandın hayattan ne anladın şayet bir anne annelik görevini yaparsa ona 24 saat yetmez demişti m.islamoğlu hocam.bu nedenle allahın bize bahşetmiş oldugu görevi muhalefet etmeyelim.elimizden geldigince iyi bı rkul olmaya bakalım fani dunyaya bir sefer gelecegiz.biz dünyaya degil dünya bize hizmet etsin tamam calışmayalım demiyorum bayanların calışmasına kerşıyım.evet fakirlik iyi bir şey degil ama zenginlikte başa bela vehasılı kelam cok yazacak şey var ama buna gunler lazım musluman hanımlar akıllı olun inanın calışmak sizi mutlu etmez bunu sizde bizden iyi biliyorsunuz sizin amacınız ekonomi bagımsızlıgınızı ele gecirmek iyi bır koca zaten coluk cocugu icin kendini feda etmiyormu
  .


  ne güzel açıkladınız.

  QUSAİ kardeşim Kadının yeri evidir evli kadının çalışması doğrumu sizce.Hem kadının erkeklerle aynı ortamda hele çalışması.Bide şu konu var arkadaş ya kadına erkekten arkadaş olurmu.Artık siz cevap verin

  evli kadının çalışmasını bende kesinlikle hoş karşılamıyorum.hele ki kadının erkeklerle aynı ortamda çalışması sorun da bu zaten. HAMMADUN kardeşimizin de dediği gibi kadınlarla vakıf,sohbet gibi güzel ,yararlı,hayrlı işlerde bulunmaları tabi ki kendileri içinde müslüman olmayan insanlara veya dinimizi tam olarak kavramamış kardeşlerimiz içinde kapımızı açık tutup onlara davetimizi ulaştırmamız en hayrlısıdır. hayrlı işlerde eşlere destek olmak onlara yardım etmek bunun mutluluğu da ayrı bi huzur olsa gerek.

  erkek fıtratı gereği kadından üstün yaratılmıştır.
  evin geçimi erkeğe yüklenmiştir.
  erkek dışarıdan,rızk kazanmaktan vs, kadın ise evin içersinden çocukların terbiyesinden vs sorumludur.
  ama tabi ki hayır işlerinde, islama yararlı güzel işler yapmada, islami davetimizi ulaştırmamızda(dinimizi yaymamızda) kadın veya erkeğin geri saflarda durması diye bişi asla söz konusu bile değildir.


  RAHMAN yar ve yardımcınız olsun.
  allah cümlemizden razı olsun inşeallah...
  Kadının yeri evidir evli kadının çalışması doğrumu sizce.Hem kadının erkeklerle aynı ortamda hele çalışması.Bide şu konu var arkadaş ya kadına erkekten arkadaş olurmu.Artık siz cevap verin. 1 gün önce 22:21
  Kadının yeri evidir evli kadının çalışması doğrumu sizce.Hem kadının erkeklerle aynı ortamda hele çalışması.Bide şu konu var arkadaş ya kadına erkekten arkadaş olurmu.Artık siz cevap verin. 1 gün önce 22:21


 21. 27.Aralık.2013, 13:32
  11
  Misafir

  Cevap: kadının çalışması?

  saolun çok yardımcı oldunuz


 22. 27.Aralık.2013, 13:32
  11
  Kayıtsız Üye - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Kayıtsız Üye
  Misafir
  saolun çok yardımcı oldunuz
+ Yorum Gönder