+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Bidat Nasıl Olur Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. Ferhat1991
  Emekli
  Reklam

  Bidat Nasıl Olur

  Reklam

  Bidat Nasıl Olur Mumsema Selamun Aleyküm Kardeşlerim Bidat Nasıl Olur Örneğin Ben Her Namazdan Sonra 100 Kere LA İLAHE İLLALLAH Desem ve Bunu Alışkanlık Haline Getirsem Bidat Olurmu Normalde Namazdan Sonra Söylenmiyor LA İLAHE İLLALLAH Söylesek Bidatmı Olur

 2. kaars
  Devamlı Üye

  Cevap: Bidat Nasıl Olur


  Reklam


  Selamun Aleyküm Kardeşlerim Bidat Nasıl Olur Örneğin Ben Her Namazdan Sonra 100 Kere LA İLAHE İLLALLAH Desem ve Bunu Alışkanlık Haline Getirsem Bidat Olurmu Normalde Namazdan Sonra Söylenmiyor LA İLAHE İLLALLAH Söylesek Bidatmı Olur
  ve a.selam.


  BİD'AT NEDİR? BİD'AT NASIL OLUR?

  Örneksiz bir şey yapmak, yepyeni bir iş ortaya koymak, umumî kanaata aykırı davranışta bulunmak ve daha evvel benzeri olmayan bir şeyi icat etmek gibi anlamlara gelir. Sonradan ihdas edilen her türlü yeniliklere bid'at denilmesi caiz olmakla birlikte, bu kavramın zamanla dinî konularda fazlalık veya noksanlık olarak telakki edilen davranışlar için kullanılmasının teâmül haline geldiği görülmektedir. Istılah bakımından bid'at; dinin aslından olmayan ve şer'î delillere istinad etmeden sünnete aykırı olarak icad edilen şeylerdir. Başka bir ifadeyle; dinî emirlerin ikmalinden sonra, Hz. Muhammed'in sünnetine, Kur'ân'ın sarîh hükümlerine, ashab, tabiin ve müctehitlerin genel görüşlerine tamamen aykırı olarak ortaya çıkan hal, davranış ve işler demektir. Bu iki tanımdan da anlaşıldığı gibi, sonradan ortaya çıkan bir olay veya davranışın bid'at olabilmesi için dinin muhtevasına zıt olması gerekir. Yaygın olan kanaata göre; bid'atların asıl doğuş sebebi, toplumlardaki kültür değişmeleridir. Bid'atların doğuşuna ve yaygınlaşmasına sebep olan hususlar şunlardır: 1- Bid'atın, bilinçli olarak üretilmesi, 2- cehalet, 3- kültür etkileşimi, 4- İslâm öncesinden kalan gelenek ve görenekler, 5- eski dinlerden kalan alışkanlıklar, 6- çok sevap kazanmak veya dinî vecibeleri fazlasıyla ifa etmek düşüncesi.

+ Yorum Gönder