Konusunu Oylayın.: Haram yeme ihtimaliye ilgili

5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi
Haram yeme ihtimaliye ilgili
 1. 21.Ocak.2011, 22:44
  1
  barışuğur
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 13.Ağustos.2010
  Üye No: 77959
  Mesaj Sayısı: 46
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 32
  Bulunduğu yer: istanbul

  Haram yeme ihtimaliye ilgili


  Haram yeme ihtimaliye ilgili Mumsema selamun aleykum,
  "İnsanlar için öyle bir devir gelecek ki, o zamanda riba yemeyen kalmayacak. Doğrudan yemeyene buharı (başka bir rivayette tozu) bulaşacak."

  "haram yiyen bedene cehennem ateşi layıktır."

  "bir kapta helal ve haram bir arada olsa haram ağır basar."
  "insanlara öyle bir zaman gelecek ki kişi elde ettiği malın haramdan mı yoksa helaldan mı olduğuna dikkat etmeyecek."

  "İslam'a uymak, ateşi elde tutmak gibi zor olur."(ahir zaman hadisi)

  bu 5 hadis ışığında yediğimiz ekmek mesela çiftçi krediyle para alıyor, devlet IMF den faizle borç para alıyor(bildiğim kadarıyla), oturduğumuz evi yapan inşaat şirketi faiz parası kullandı mı? ya da haram para, giydiğimiz kıyafetler de öyle.
  ben vicdanen elbisemi, her şeyi bırakıp gitmem gerektiğini düşünüyorum bi aya yakın bi süredir. acaba bu vesvese mi?
  Hazreti Muhammed kıyafet alırken; alışveriş yaparken bunlara dikkat ediyor muydu?
  biz kıyafet aldık mesela ipliği faiz parasıyla alınmış veya çalıntı bi mal o zaman biz de mesul muyuz?


 2. 21.Ocak.2011, 22:44
  1
  barışuğur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli  selamun aleykum,
  "İnsanlar için öyle bir devir gelecek ki, o zamanda riba yemeyen kalmayacak. Doğrudan yemeyene buharı (başka bir rivayette tozu) bulaşacak."

  "haram yiyen bedene cehennem ateşi layıktır."

  "bir kapta helal ve haram bir arada olsa haram ağır basar."
  "insanlara öyle bir zaman gelecek ki kişi elde ettiği malın haramdan mı yoksa helaldan mı olduğuna dikkat etmeyecek."

  "İslam'a uymak, ateşi elde tutmak gibi zor olur."(ahir zaman hadisi)

  bu 5 hadis ışığında yediğimiz ekmek mesela çiftçi krediyle para alıyor, devlet IMF den faizle borç para alıyor(bildiğim kadarıyla), oturduğumuz evi yapan inşaat şirketi faiz parası kullandı mı? ya da haram para, giydiğimiz kıyafetler de öyle.
  ben vicdanen elbisemi, her şeyi bırakıp gitmem gerektiğini düşünüyorum bi aya yakın bi süredir. acaba bu vesvese mi?
  Hazreti Muhammed kıyafet alırken; alışveriş yaparken bunlara dikkat ediyor muydu?
  biz kıyafet aldık mesela ipliği faiz parasıyla alınmış veya çalıntı bi mal o zaman biz de mesul muyuz?

 3. 22.Ocak.2011, 15:21
  2
  ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 19.Eylül.2010
  Üye No: 79032
  Mesaj Sayısı: 2,007
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 21
  Bulunduğu yer: Uzaklardan..

  Cevap: haram yeme ihtimaliye ilgili
  ve Aleykumusselam ve rahmetullah


  İlk Hadis şöyledir

  3331... Ebû Hureyre (r.a)'den rivayet edildiğine göre Hz. Peygam*ber (s.a) şöyle buyurmuştur:
  "İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, faiz yemeyen hiç*bir kimse kalmayacaktır. Kişi, faiz yemese bile, kendisine onun buha*rından bulaşacaktır."
  îbn îsa;"Onun tozundan ona bulaşacaktır" dedi.[1]

  [1]Ebu Dâvud, Büyû 3, (3331); Nesâî, Büyû 2, (7, 243); İbnu Mâce, Ticârât 58, (2278).  Bu hadis Musannif Ebû Davud'a iki ayrı hocadan intikal etmiştir. Bunlardan birisi Muhammed b. İsa, diğeri de Vehb b. Bakiyye'dir. Metin, Vehb b. Bakiyye'nin rivayetidir. Onun; "Kendisine onun buharından bir şey bulaşacaktır*' şeklinde rivayet ettiği cümle, Mu*hammed b. İsa' mn rivayetinde, ' 'Kendisine, onun tozundan bir şey bulaşacaktır" şeklinde varid olmuştur. Musannif bu farka, hadisin sonun*da işaret etmiştir.
  îbn Mâce'nin rivayeti de, İbn İsa'nın rivayeti gibidir.
  Senedden, Hasen'in hadisi Ebû Hureyre'den işittiği izlenimi ortaya çı*kar. Fakat Münziri, Hasen'in Ebû Hureyre'yi görmediğini, onun için hadi*sin munkatı olduğunu söyler.
  Metinde geçen; "faizin buharı" veya "tozu"ndan maksat, onun eseridir.
  Rasûluîlah (s.a), bu hadisi ile ta asırlar öncesinden bugünü görmüş, in*sanlığın düştüğü bu ekonomik batağı mucizevî bir tarzda haber vermiştir. Gerçekten de Hz. Peygamber'in bildirdiği tahakkuk etmiş, faize doğrudan ya da dolaylı olarak dalmayan hemen hemen kalmamıştır. Dinine bağlı ola*rak bilinen, faizin haram olduğuna inanan birçok insan bile maalesef ya bile bile ya da bilmeden faize bulanmıştır. Çünkü gayri islâmî bir sisteme daya*nan ve bu sistemin piyasasında gelişen ekonomi insanlığı kıskacına almış, bütün çıkış kapılarına faizi yerleştirmiştir. Öyle ki, piyasada iş yapmak iste*yen tüccar, yatırım yapmak isteyen sanayici, ister istemez faiz müesseseleri*nin kapılarına gitmek zorunda kalmıştır. Kredi ve banka ile hiçbir ilgi kur*mayan esnaf da faizden uzak kalamamaktadır. Çünkü, İslâm'ın koyduğu şartlara uyulmadan yapılan ve yaygınlaşan fasid akidler de faiz hükmünde*dir. Bu akitlerden uzak kalmak zamanımız tüccarı için imkânsız hale gelmiştir.
  Ticaret, sanayi ve banka ile hiçbir ilgisi olmayan çiftçi, işçi, memur da yakasını bu iletten kurtaramamaktadır. Ürününe karşılık aldığı bedel, çalışmasına karşılık aldığı ücret faiz kurumlarından geçmekte, faize bulanmak*tadır. Dostunda yediği yemekte, arkadaşından aldığı hediyede faiz bulaşığı*nın olmadığı, hiç kimse tarafından garanti edilemez durumdadır, işte Hz. Peygamber (s.a)'in, insanların faiz alıp yemese bile onun tozuna dumanına bulaşacağı yolundaki haberi budur.
  Avnü'l-Ma'bûd sahibinin ifadesine göre, AIiyyü'1-Kârî; kişinin, faizin tozuna bulaşmasını şöyle açıklar:
  "Yani kişiye faizin eseri ulaşır. Bu; faiz muamelesine şahit olmakla, o muameleyi yazmakla, faiz yiyenin ziyafetine iştirak etmekle veya hediyesini kabul etmekle olur. Kişi faizden korunsa bile, onun izlerinden kendisini kur*taramaz."
  Ebû Davud'un bu hadisi, "şüphelerden kaçınmak" babına alması, ha*disin bu tarafı ile ilgili olsa gerektir. Çünkü faiz olan, faiz olduğu bilinen şey kesinlikle haramdır. Şüphe ile hiçbir ilgisi yoktur. Şüpheli olan, akitler içerisine gizlenen, herkesin ayırd edemeyeceği ya da başkalarının kazançları vasıtasıyla gelen faizdir. Müslüman yaptığı muameleye çok dikkat etmeli*dir. Davetine gittiği, sofrasına oturduğu kişileri iyi seçmelidir. Hatta alışve*riş ettiği bakkalın ticarî muamelelerini bilmeli ve bakkalını ona göre tesbit etmelidir.[2]

  [2] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 12/328-329.


 4. 22.Ocak.2011, 15:21
  2
  Feseyekfikehumullah  ve Aleykumusselam ve rahmetullah


  İlk Hadis şöyledir

  3331... Ebû Hureyre (r.a)'den rivayet edildiğine göre Hz. Peygam*ber (s.a) şöyle buyurmuştur:
  "İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, faiz yemeyen hiç*bir kimse kalmayacaktır. Kişi, faiz yemese bile, kendisine onun buha*rından bulaşacaktır."
  îbn îsa;"Onun tozundan ona bulaşacaktır" dedi.[1]

  [1]Ebu Dâvud, Büyû 3, (3331); Nesâî, Büyû 2, (7, 243); İbnu Mâce, Ticârât 58, (2278).  Bu hadis Musannif Ebû Davud'a iki ayrı hocadan intikal etmiştir. Bunlardan birisi Muhammed b. İsa, diğeri de Vehb b. Bakiyye'dir. Metin, Vehb b. Bakiyye'nin rivayetidir. Onun; "Kendisine onun buharından bir şey bulaşacaktır*' şeklinde rivayet ettiği cümle, Mu*hammed b. İsa' mn rivayetinde, ' 'Kendisine, onun tozundan bir şey bulaşacaktır" şeklinde varid olmuştur. Musannif bu farka, hadisin sonun*da işaret etmiştir.
  îbn Mâce'nin rivayeti de, İbn İsa'nın rivayeti gibidir.
  Senedden, Hasen'in hadisi Ebû Hureyre'den işittiği izlenimi ortaya çı*kar. Fakat Münziri, Hasen'in Ebû Hureyre'yi görmediğini, onun için hadi*sin munkatı olduğunu söyler.
  Metinde geçen; "faizin buharı" veya "tozu"ndan maksat, onun eseridir.
  Rasûluîlah (s.a), bu hadisi ile ta asırlar öncesinden bugünü görmüş, in*sanlığın düştüğü bu ekonomik batağı mucizevî bir tarzda haber vermiştir. Gerçekten de Hz. Peygamber'in bildirdiği tahakkuk etmiş, faize doğrudan ya da dolaylı olarak dalmayan hemen hemen kalmamıştır. Dinine bağlı ola*rak bilinen, faizin haram olduğuna inanan birçok insan bile maalesef ya bile bile ya da bilmeden faize bulanmıştır. Çünkü gayri islâmî bir sisteme daya*nan ve bu sistemin piyasasında gelişen ekonomi insanlığı kıskacına almış, bütün çıkış kapılarına faizi yerleştirmiştir. Öyle ki, piyasada iş yapmak iste*yen tüccar, yatırım yapmak isteyen sanayici, ister istemez faiz müesseseleri*nin kapılarına gitmek zorunda kalmıştır. Kredi ve banka ile hiçbir ilgi kur*mayan esnaf da faizden uzak kalamamaktadır. Çünkü, İslâm'ın koyduğu şartlara uyulmadan yapılan ve yaygınlaşan fasid akidler de faiz hükmünde*dir. Bu akitlerden uzak kalmak zamanımız tüccarı için imkânsız hale gelmiştir.
  Ticaret, sanayi ve banka ile hiçbir ilgisi olmayan çiftçi, işçi, memur da yakasını bu iletten kurtaramamaktadır. Ürününe karşılık aldığı bedel, çalışmasına karşılık aldığı ücret faiz kurumlarından geçmekte, faize bulanmak*tadır. Dostunda yediği yemekte, arkadaşından aldığı hediyede faiz bulaşığı*nın olmadığı, hiç kimse tarafından garanti edilemez durumdadır, işte Hz. Peygamber (s.a)'in, insanların faiz alıp yemese bile onun tozuna dumanına bulaşacağı yolundaki haberi budur.
  Avnü'l-Ma'bûd sahibinin ifadesine göre, AIiyyü'1-Kârî; kişinin, faizin tozuna bulaşmasını şöyle açıklar:
  "Yani kişiye faizin eseri ulaşır. Bu; faiz muamelesine şahit olmakla, o muameleyi yazmakla, faiz yiyenin ziyafetine iştirak etmekle veya hediyesini kabul etmekle olur. Kişi faizden korunsa bile, onun izlerinden kendisini kur*taramaz."
  Ebû Davud'un bu hadisi, "şüphelerden kaçınmak" babına alması, ha*disin bu tarafı ile ilgili olsa gerektir. Çünkü faiz olan, faiz olduğu bilinen şey kesinlikle haramdır. Şüphe ile hiçbir ilgisi yoktur. Şüpheli olan, akitler içerisine gizlenen, herkesin ayırd edemeyeceği ya da başkalarının kazançları vasıtasıyla gelen faizdir. Müslüman yaptığı muameleye çok dikkat etmeli*dir. Davetine gittiği, sofrasına oturduğu kişileri iyi seçmelidir. Hatta alışve*riş ettiği bakkalın ticarî muamelelerini bilmeli ve bakkalını ona göre tesbit etmelidir.[2]

  [2] Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Şamil Yayınevi: 12/328-329.

 5. 30.Ocak.2011, 13:24
  3
  barışuğur
  Emekli

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 13.Ağustos.2010
  Üye No: 77959
  Mesaj Sayısı: 46
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 0
  Yaş: 32
  Bulunduğu yer: istanbul

  Cevap: haram yeme ihtimaliye ilgili

  peki Hazreti Muhammed alışveriş yaparken aldığı mala haram bulaşıp bulaşmadığına dikkat ediyor muydu?(bu mantıken imkansız gibi geliyor) böyle bir sorumluluk var mı?


 6. 30.Ocak.2011, 13:24
  3
  barışuğur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Emekli
  peki Hazreti Muhammed alışveriş yaparken aldığı mala haram bulaşıp bulaşmadığına dikkat ediyor muydu?(bu mantıken imkansız gibi geliyor) böyle bir sorumluluk var mı?

 7. 30.Ocak.2011, 13:36
  4
  mumsema
  Administrator

  Profili:
  Üyelik Tarihi: 19.Ocak.2007
  Üye No: 1
  Mesaj Sayısı: 10,122
  Rep Derecesi:
  Tecrübe Puanı: 10
  Bulunduğu yer: Türkiye

  Cevap: haram yeme ihtimaliye ilgili

  Alıntı
  selamun aleykum,
  "İnsanlar için öyle bir devir gelecek ki, o zamanda riba yemeyen kalmayacak. Doğrudan yemeyene buharı (başka bir rivayette tozu) bulaşacak."

  "haram yiyen bedene cehennem ateşi layıktır."

  "bir kapta helal ve haram bir arada olsa haram ağır basar."
  "insanlara öyle bir zaman gelecek ki kişi elde ettiği malın haramdan mı yoksa helaldan mı olduğuna dikkat etmeyecek."

  "İslam'a uymak, ateşi elde tutmak gibi zor olur."(ahir zaman hadisi)

  bu 5 hadis ışığında yediğimiz ekmek mesela çiftçi krediyle para alıyor, devlet IMF den faizle borç para alıyor(bildiğim kadarıyla), oturduğumuz evi yapan inşaat şirketi faiz parası kullandı mı? ya da haram para, giydiğimiz kıyafetler de öyle.
  ben vicdanen elbisemi, her şeyi bırakıp gitmem gerektiğini düşünüyorum bi aya yakın bi süredir. acaba bu vesvese mi?
  Hazreti Muhammed kıyafet alırken; alışveriş yaparken bunlara dikkat ediyor muydu?
  biz kıyafet aldık mesela ipliği faiz parasıyla alınmış veya çalıntı bi mal o zaman biz de mesul muyuz?
  ve aleykumusselam ve rahmetullah.
  Evet bu vesvesedir kardeş. Titizlik iyidir ama Allah cc bizi bilmediklerimizden hesaba çekmez.
  İnsan bildiğinden sorumludur. Bir eşyayı alırken haram olup olmadığı bilinmiyorsa sorumlu değildir.
  Bir gün medine köylerinden gelen peynir ikram edilir Efendimize(sav), bu peynirin mayası domuz yağından yapılıyor denince.. Efendimiz (sav): Gördünüz mü? diye sorar "hayır" cevabını alınca yemeye devam eder.

  Kişi aldığı malın haramlılığını bilerek alırsa harama ortak olur.
  İmama Malik (r.alyh): "Hızsızlık malını bilerek alan, hırsızlıkta ortaktır" demiş.
  Ölçülerimiz bunlardır kardeş. önemli olan bilerek yapmamaktır.
  Alıntı
  peki Hazreti Muhammed alışveriş yaparken aldığı mala haram bulaşıp bulaşmadığına dikkat ediyor muydu?(bu mantıken imkansız gibi geliyor) böyle bir sorumluluk var mı?
  Şüphesiz ki dikkat ediyor ama gözleri ile görmemiş ve adil bir şahit görmemişse, kalu-kil'e(söylentilere) aldırmazdı.
  ____________________________________
  Ahir zamana gelince...
  evet maalesef hepimiz haramlara bulaşıyoruz.


 8. 30.Ocak.2011, 13:36
  4
  Administrator
  Alıntı
  selamun aleykum,
  "İnsanlar için öyle bir devir gelecek ki, o zamanda riba yemeyen kalmayacak. Doğrudan yemeyene buharı (başka bir rivayette tozu) bulaşacak."

  "haram yiyen bedene cehennem ateşi layıktır."

  "bir kapta helal ve haram bir arada olsa haram ağır basar."
  "insanlara öyle bir zaman gelecek ki kişi elde ettiği malın haramdan mı yoksa helaldan mı olduğuna dikkat etmeyecek."

  "İslam'a uymak, ateşi elde tutmak gibi zor olur."(ahir zaman hadisi)

  bu 5 hadis ışığında yediğimiz ekmek mesela çiftçi krediyle para alıyor, devlet IMF den faizle borç para alıyor(bildiğim kadarıyla), oturduğumuz evi yapan inşaat şirketi faiz parası kullandı mı? ya da haram para, giydiğimiz kıyafetler de öyle.
  ben vicdanen elbisemi, her şeyi bırakıp gitmem gerektiğini düşünüyorum bi aya yakın bi süredir. acaba bu vesvese mi?
  Hazreti Muhammed kıyafet alırken; alışveriş yaparken bunlara dikkat ediyor muydu?
  biz kıyafet aldık mesela ipliği faiz parasıyla alınmış veya çalıntı bi mal o zaman biz de mesul muyuz?
  ve aleykumusselam ve rahmetullah.
  Evet bu vesvesedir kardeş. Titizlik iyidir ama Allah cc bizi bilmediklerimizden hesaba çekmez.
  İnsan bildiğinden sorumludur. Bir eşyayı alırken haram olup olmadığı bilinmiyorsa sorumlu değildir.
  Bir gün medine köylerinden gelen peynir ikram edilir Efendimize(sav), bu peynirin mayası domuz yağından yapılıyor denince.. Efendimiz (sav): Gördünüz mü? diye sorar "hayır" cevabını alınca yemeye devam eder.

  Kişi aldığı malın haramlılığını bilerek alırsa harama ortak olur.
  İmama Malik (r.alyh): "Hızsızlık malını bilerek alan, hırsızlıkta ortaktır" demiş.
  Ölçülerimiz bunlardır kardeş. önemli olan bilerek yapmamaktır.
  Alıntı
  peki Hazreti Muhammed alışveriş yaparken aldığı mala haram bulaşıp bulaşmadığına dikkat ediyor muydu?(bu mantıken imkansız gibi geliyor) böyle bir sorumluluk var mı?
  Şüphesiz ki dikkat ediyor ama gözleri ile görmemiş ve adil bir şahit görmemişse, kalu-kil'e(söylentilere) aldırmazdı.
  ____________________________________
  Ahir zamana gelince...
  evet maalesef hepimiz haramlara bulaşıyoruz.
+ Yorum Gönder