+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Bu hadis'in manası ne? Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. barışuğur
  Emekli
  Reklam

  Bu hadis'in manası ne?

  Reklam

  Bu hadis'in manası ne? Mumsema Ravi:Ebu EyyubHadis:Resulullah (sav) buyurdular ki: "Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Teala hazretleri sizi helak eder ve yerinize, günah işleyecek (fakat tevbeleri sebebiyle) mağfiret edeceği kimseler yaratırdı."

  bu hadisin anlamını izah edebilir misiniz?

 2. ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah

  Yanıt: bu hadis'in manası ne?


  Reklam


  (4141).1 (...) - Ebu Eyyub (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Teâlâ hazretleri sizi helak eder ve yerinize, günah işleyecek (fakat tevbeleri sebebiyle) mağfiret edeceği kimseler yaratırdı." [Müslim, Tevbe, 9, (2748); Tirmizî, Da'avât 105, (3533).]
  (4142).2. (...)- Müslim'de Ebu Hüreyre'nin bir rivayeti şöyledir: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Nefsim kudret elinde olan Zat'a yemin ederim ki, eğer siz hiç günah işlemeseniz, Allah sizi toptan helak eder; günah işleyen, arkadan da istiğfar eden bir kavim yaratır ve onları mağfiret ederdi." [Müslim, Tevbe 9, (2748).]
  Rezîn şu ziyadede bulundu: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdu ki: "Nefsim elinde bulunan Zat-ı Zülcelâl'e yemin olsun ki, günah işlemediğiniz takdirde ondan daha büyük olan ucb'e düşeceğinizden korkarım." [Bu rivayet, Münzirî'nin et-Terğîb ve't-Terhîb'inde kaydedilmiştir (4, 20).]
  AÇIKLAMA:
  Tîbî der ki: "Hadiste, Allah hususunda aldananların vehmettikleri gibi, günah işlemekte berdevam olanlara teselli mevcut değildir. Zira, Peygamberler aleyhimüsselam, insanları günahlara banmaktan kurtarmak için gönderildiler. Hadis, Allah Teâlâ Hazretlerinin affını, günahkârları tevbeye teşvik için onlara olan mağfiretini beyan etmektir.
  Öyleyse hadisten murad olan ma'nâ şöyle olmalıdır:
  Allah Teâlâ, muhsin olanlara vermeyi sevdiği gibi, günahkar olanları da affetmeyi sevmektedir. Buna, Allah'ın birçok ismi delalet eder: Gaffâr, Halîm, Tevvâb, Afüvv gibi. Yahud, kullarını tek bir şe'n üzere yaratmamıştır, nitekim melekler günah işlemekten uzak olarak yaratıldığı halde, insanlar farklı meyillerle yaratılmıştır. Bir kısmı hevâya meyyaldir, onun gereklerini yapma durumundadır. Allah, bu fıtratta olanları hevaya uymaktan kaçınmakla mükellef kılar ve ona yaklaşmayı yasaklar. Hevâ ile mübtela ettikten sonra tövbeyi öğretir. Eğer ibtilaya rağmen hevaya uymazsa ecri Allah'a aittir. Eğer yolu şaşırırsa, önünde tövbe vardır."

  (İbrahim Canan, Kütüb-ü Sitte Tercüme Ve Şerhi)

 3. barışuğur
  Emekli
  benim aklıma gelen hiç günah işlemeyenin Allah'ın "gaffar" ismini tanıyamıyabileceğinden böyle bir duruma düşmesi olabilir. derunundaki anlamı anlamadım.

 4. ehli-sunnet
  Feseyekfikehumullah
  a- Ğaffar-Ğafur ikisi de mübalağa siygalarıdır. Bağışlamanın, örtmenin çokluğunu gösterir. Aralarındaki nüansı şöyle açıklayabiliriz:
  ĞAFFAR ismi: çokça örten, çokça bağışlayan anlamına gelir ki, Allah’ın cömertçe bağışlamasını, mükemmel bir bağışlama vasfına sahip olduğunu ifade etmektedir.
  “Şu da muhakkak ki, inkârdan dönüş yapan, iman eden, güzel ve makbul işler yapan, böylece doğru yola giren kimseyi tastamam bağışlarım”(Ta Ha,20/82) mealindeki ayette geçen Ğaffar isminin bu anlamını görebiliriz.
  ĞAFUR ismi: bağışlanan insanların, örtülen günahların çokluğunu gösterir.
  “Mahkkak ki Allah günahların hapsini örter, bağışlar.Çünkü o Ğafurdur, Rahimdir”(Zümer, 39/53) mealindeki ayetten bu anlamı sezmek mümkündür.

+ Yorum Gönder