+ Yorum Gönder
Soru ve Cevaplar ve Sizden gelen sorular Kategorisinden Alimler duaların sayılarını nasıl biliyorlar? Mesela Salat-ı Tefriciye (4444) Konusununa Bakıyorsunuz..
 1. yaso-123
  Devamlı Üye
  Reklam

  Alimler duaların sayılarını nasıl biliyorlar? Mesela Salat-ı Tefriciye (4444)

  Reklam
 2. esin-ti
  ♥• ραyLαşмακ güzéLdiя •♥

  Yanıt: Alimler duaların sayılarını nasıl biliyorlar? Mesela Salat-ı Tefriciye (4444)


  Reklam


  Salat-ı tefriciyenin 4444 defa okunması konusunda ayet veya hadis var mıdır?


  Değerli Kardeşimiz;


  4444 Tefrîciyye veya 41 Yâsîn gibi belli saylarda okunan dualar, zikirler, salavât, âyetler ve sureler hakkında (namazlardan sonra 33 adet olarak söylenen tesbîh, tahmîd ve tekbîr gibi pek az müstesna tutulursa) emreden, tavsiye eden bir nas yoktur. Müslüman istediği kadar Tefrîciyye diye anılan salavât veya Yâsîn suresi okuyabilir. "Bunu şu kadar okumak sünnettir, farzdır, dinin emridir..." derse veya böyle inanırsa bid'at gerçekleşir. Böyle bir inanç olmaksızın, şahsî veya başkasının tecrübesine dayanarak "Bu kadar okumanın şuna faydası oluyor, oldu" der, okur ve tavsiye ederse bu bid'at olmaz ve sakıncası da bulunmaz. (Hayrettin Karaman)


  Salât (Çoğulu: Salavât), Peygamberimiz (sa) için dua etmeyi ifade eder. Bu duada ona hem salat, hem de selam okunduğu için buna “salâtü selam” denir. "Salât-ı tefrîciye" ise, Allah Rasulü Efendimize sıkıntılardan kurtulmak için okunan ve farklı cümlelerden oluşan salâtü selam demektir. Daha çok Mağrip ve havalisinde meşhurdur ve buna “salât-i nâriyye” de denir.


  Kuran-ı Kerimde şöyle buyrulur: "Allah da melekler de o Nebiye salat ederler, ey müminler, siz de ona salat edin, bol bol selam gönderin". (Ahzâb Suresi 33/56). Allahın ona salât etmesi, onu bağışlaması, meleklerin salât etmesi bağışlanmasını dilemeleri, müminlerin salât etmesi de derecesinin yüceltilmesi için dua etmeleri anlamına gelir. Buna göre Peygamberimize salâtü selam okumamız bize Allahın bir emridir ve bunu bilerek hiç okumayanların küfre bile girecekleri söylenmiştir.


  Hz. Peygamber de müminlerin kendisine salâtü selam okumalarını ister ve sizin bana okuyacağınız salâtı, Allah on katıyla size iade eder, buyurur.


  Sıkıntılarından ötürü Peygamberimize salâtü selam okuyup dua ederek Allahtan tefric (yani sıkıntılarının defedilmesini) istemek meşrudur ve umulur ki, Allah onun hatırına bu duaları daha çabuk kabul eder. Yeter ki, isteyen ondan değil, Allahtan istemiş olsun. Çünkü Allah bizim günde en az on yedi kez, "Ya Rab, sadece senden yardım isteyeceğim" ahdini tekrarlamamızı ister. Ama biz biliyoruz ki, o rasulünü çok sever ve bizim de onu sevmemizi ister. Biz de eğer sevdiğimizi ona salâtü selam okuyarak gösterir ve bunu vesile tutarak da Allahtan muradımızı istersek daha hızlı kabul olacağını ümit edebiliriz.


  Buraya kadar yazdıklarımız, sorunuzun cevabı için gerekli temel bilgilerdir.


  Ona nasıl, yani hangi cümlelerle salâtü selam okumamız gerektiği konusunda ise belirleyici bir emir yoktur. Herhangi bir salât ve selam kipini kullanabiliriz. Ama Allah Rasulü Efendimiz (sa) nasıl salât okuyalım sorusuna, bizim namazlarda okuduğumuz "salli... ve barik" dualarını öğreterek, böyle söyleyin diye cevap vermiştir. Yani bu dualar salâtü selamın en güzelidirler diyebiliriz. Ama Efendimizin bunları öğretmiş olması, başka cümlelerle salât okunamaz anlamına gelmediği için herkes çok farklı cümlelerle salâtü selamlar okumuştur ve bunların okunamayacağını da kimse söylememiştir. Çünkü önemli olan, ona salâtü selam okumaktır, bunun hangi cümlelerle olması gerektiği ikincil bir meseledir. Ama elbette aşırılık içeren ifadelerle salatü selam okunmaz.


  Buradaki bir inceliğe de işaret etmemiz de güzel olur: Biz sadece Allah için ibadet eder ve sadece Onun için namaz kılarız. Ama Allah (cc), Rasulünün kadrini iyi bilmemizi istediğinden olacak ki, sadece kendisi için kıldığımız namazlarda ona da salât, yani dua etmemizi hoş karşılamıştır.


  "Salat-i tefriciye" olarak bilinen salâtü selam cümleleri ise hadislerde bulunmamaktadır. Sadece bazı Şia kitaplarında ve Mağripte yazılmış dua kitaplarında yer almaktadır. Bizde dua kitabı yazanlar da bunu oralardan almış ve kitaplarına koymuşlardır. Bu kitapları yazanların, kitaplarının satışını artırmak için, bunu şu kadar okuyan şöyle olur, gibi ümit verici müjdeler zikretmeleri bunun yaygınlaşmasına sebep olmuştur.


  Ancak bu salatü selam, sağlıklı bir yorum yapılması kaydıyla, güzel manaları olan cümlelerden oluşur. Dolayısıyla bunları okumakta da bir sakınca olmaz. Ancak bu salatü selama özel bir yer verip, bunu diğerlerinden farklı bir konumda görmenin bir dayanağı yoktur. Hatta selefi bir yorumla yanlış manalar içerdiğine dair yazılar da okudum. Yani bunda öyle cümleler vardır ki, kastettiğiniz şeye göre manası güzel olabileceği gibi, caiz olmayan manalara da gelebilir.


  Muhtemelen birisi bir derde müptela olmuş ve içinden gelen bu cümlelerle uzun süre salâtü selam okuyarak Allahtan derdinin giderilmesini istemiş, Allah da duasını kabul etmiştir. Sonra da bu çokça okumayı, herkesin aklında kalsın diye 4444 sayısıyla sınırlamışlar ve bu salâvatı bu kadar okuyanın derdine Allah çare verir demişlerdir. Oysa duaların kabulünü sağlayan pek çok şartlar ve sebepler vardır: Dua edenin samimiyeti, çok bunalmış ve hatalarını sildirecek kadar sıkıntı çekmiş ve cezasını tamamlamış olması, çok candan ve ihlâsla dua etmesi, büyük bir iyilik yaptıktan sonra dua etmesi, Allahın veli bir kulu olması, belli zamanlarda ve belli yerlerde dua etmesi ve böylece okuduğu duayı bir ismi azam duası haline getirmesi. Dolayısıyla bu salâvat cümleleriyle dua edip isteğine kavuşan birisinin bulunmuş olması, herkesin bu sayıda bu salâvatı okuyarak isteğini elde etmesi anlamına gelmez. Hatta istediğini Allahtan isteme yerine sanki bu salâvat cümlelerinin ve 4444 sayısının bir şifre ve sihirli bir etki oluşturduğunu zannedip, tesiri bundan beklemek, sevap değil, Allah korusun şirk bile olabilir.


  Sonuç olarak diyebiliriz ki, "salât-i tefriciye", ya da “salât-ı nâriye” olarak bilinen cümleler, bilinmeyen bir insanın bir araya getirdiği cümlelerdir ve bir yorumla çok güzel manalar içermektedirler. Allah Rasulüne bunlarla da salâtü selam okumanın hiç bir sakıncası yoktur, hatta anlamları doğru bilinirse bu güzeldir. Ancak bu cümlelerden ya da bunların belli sayılarda tekrarlanmasından bir medet umma, insanı Allahtan uzaklaştırabilir, kaş yapayım derken göz çıkarılmış olabilir. İnsan tesiri Allah’tan değil, bunlardan beklemiş olabilir. Dolayısıyla bunlar okunursa bu bilinçle ve manaları düşünülerek okunmalıdır. Bununla yapılan dua mutlaka kabul edilir diye de inanmamalıdır. Yani bu kelimelere ve bu sayıya bir kutsiyet vermemek gerekir. Çünkü Kutsallık Allah’tandır ve Allah bu kelimeleri bize ne kendi öğretmiştir, ne de Rasulü vasıtasıyla öğretmiştir. Yani buna Allah’ın bir kutsallık verdiği bilinmemektedir.


  “Salât-ı terficiye” nin aslı, Latin harfleriyle okunuşu ve anlamı şöyledir:


  اللهـم صل صلاة كاملة وسلم سلاماً تاماً على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.


  Allahumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ-seyyidina Muhammedin ellezi tenhallü bihi’l ‘ukadu ve tenfericu bihi’l-kürabu ve tukdâ bihi’l-havâicu ve tünâlü bihi’r-rağâibu ve husnu’l-havâtimi ve yusteska’l-ğamâmu bi-vechihi’l-kerîmi ve ‘alâ âlihi ve sahbihi fî-külli lemhatin ve nefesin bi-‘adedi külli ma’lûmin lek.


  Anlamı:


  “Ya Rab! Efendimiz Muhammed’e tam ve mükemmel bir salat ve selam eyle. O Nebi ki, onun yüzü suyu hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar dağılır, ihtiyaçlar karşılanır, arzulara ve güzel akıbetlere erişilir, bulutlardan yağmur dökülür… Onun âline ve ashabına da salât ve selam eyle ya Rab! Her an, her nefeste ve senin bildiklerinin sayısınca.”


  Faruk Beşer

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet Editör


 3. aziz83
  Emekli
  Alimler duaların sayılarını nasıl biliyorlar? Mesela Salat-ı Tefriciye (4444)
  Bu sayıları belirlerken alimlerimiz çok büyük titizlikle hareket ederler..Dayanakları hadis-i Şerif (örn: Resulullah (s.a.v.) buyuruyor ki: “Her namazdan sonra otuz üç defa Sübhanallah, otuz üç defa El-hamdülillah, otuz üç defa Allahü Ekber deyip, “La ilahe illallahü vahdehû la şerîkeleh lehü'l-mülkü ve lehü'l-hamdü ve hüve ala külli şey'in ka-dir” sözü ile yüze tamamlayanın bütün günahları afvedilir, isterse denizköpüğü kadar çok olsun”) , zühuratta Peygamberimizin bizzat bildirmesiyle veyahutta kendi tecrubelerine dayanarak bize sayıların kaç olduğunu söylemişlerdir..

  Eğer sayıları veren kişiler gerçekten Ehl-i Sünnet alimlerden ise onunla amel edilir. Bid'at ta olmaz. Söylenen sayılardan ne 1 eksik ne de 1 fazla söylemek doğru olmaz..Sayı kaç ise o kadar söylenmelidir...


 4. yaso-123
  Devamlı Üye
  Anladım, Allahü teala razı olsun

 5. HAMMADUN
  Emekli
  Kurtubî Hazretleri şöyle buyurmuş: "Bir kimse, çok önemli bir işinin veya önemli bir dileğinin gerçekleşmesini, ya da üzerinde devam edip duran büyük bir belanın üzerinden çekilip gitmesi (kalkması) için "Salât-i Tefriciye"yi (4444) defa okuyup, bu mübarek Salâtü Selâm ile Yüce Peygamberimizi vesile edinse, hiç şüphe ve tereddüt yoktur ki, Yüce Allah, o kulunun istek ve muradının olması için hayırlı bir sebeb yaratır ve ona muradını verir."  "Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedinillezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lûmin lek."

  "Allahım! Bizim Efendimiz Muhammed'e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O'nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O'nun hürmetine elde edilir. O'nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah'ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et."

  Muhakkakki insanlar rabbinden duva ve niyazda bulunurken asla bu duvalarının bu dünyada karşılarına çıkması için niyazda bulunma gafletinde olmayacaklardır. Zira Allah-u Taala kulunun istediği her şeyi ona bir takım duvalar neticesinde vermiş olsaydı kulu o üzerine aldığı şeylerden ötürü onun imtihanını çok haşin ve çetin bir şekilde ödeyerek duvasının kabul olmasından dolayı büyük bir zahmet ve meşakkate uğrayabilecekti. Ancak duvalar Allah'ın takdir ettiği bir süre ve yine onun takdir ettiği bir süreç içerisinde kaderleri nisbetinde karşılarına çıkacaktır. Ben duva ettim ancak Allah bana istediğimi vermedi...!!! Ben duva ettim ancak Allah beni kale almadı...!!! gibi bir takım evhamlara kapılmamak gerekir. Zira Allah-u Taala bize hayr getirmeyecek ve bizim taşımamızında mümkün olmadığı hiç bir şeyi kaderlerimiz dahilinde bize nasip etmez, etmeyecektir. Allah-u Taalanın şanından değildirki kendisinden hayr için istenileni kendisine vermesin.... Muhakkak onu bu dünyada vermesede daha sonra bir müslüman, yarab ben bu hayrı işlemediğim halde bu hal benim sevap defterimde yazıyor ve karşılğıda zatınca çok güzel takdir edilmiş dediğinde, rabbi, bu senin duvalarının dünyada alamadığın karşılığıdır buyuracaktır.

  Hiç bir duva ve zikrin sayısal karşılığı yoktur. Cuma suresi 10. Ayette, Namaz bitince yeryüzüne yayılın; Allah'ın lütfundan rızık isteyin; Allah'ı çok anın ki saadete erişesiniz. Allah-u Taalayı zikretmek var. Ancak sayısı ve niteliği hakkında şu şukadardır demek ve her insanın hali muvacehesinde o zikri eşitlemek gibi bir şey söz konusu değildir. Zira insanlar ve kaldırabilecekleri zikirler aynı olmaz. Kimi için 100 çoktur. Kimi için 1000, Kimi için 10000, kimi için 100000. Kimi yatsı namazının abdestiyle sabah namazı kılar, kimi iki rekat namaz arasında abdestini tutamaz. Zahmetle ibadet ve duva etmekle rahmet ile ibadet ve duva etmek arasında ne fark vardır...??? Derlerki genç bir insanın ibadet etmesi, yaşlı bir insanın ibadet etmesinden efdaldir. Neden....??? Çünkü o genç insan erken yaşta rabbini bilmiş ve ibadet etmektedir. Peki ya o yaşlı olan insan bedenin tüm gücünü sınayarak rabbine itaat ve ibadet ederken aynı hal o genç insanda tezahür etse durumlar yine eşitlenebilirmi...??? Üstelik kim kimin ibadet ve duvasının karşılığının kaç adet, ton, metre, olduğu sonucuna daha doğrusu derecesinin ne olduğu sonucu ve takdirine Allah-u Taalanın Hükmü'nün dışında hüküm ve derece verebilir....???

  Gelelim bu duvanın aslına

  "Allahım! Bizim Efendimiz Muhammed'e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz.
  Allah-u Taala'nın vaadinin gerçek olduğunu bilen ve onda hiç bir şek ve şüpheye düşmeyen ve Allah-u Taala'nın habibim dediğine, Gelmiş, geçmiş ve gelecek tüm günahlarının avf olduğunu müjdelediği bir peygambere, Peygamber efendimize, böyle bir duvada bulunmak kelam ilmi bakımındanda kusurdur.

  Kusursuz bir selat ve rahmet,

  Allah-u Taala kusurlu bir selat ve rahmet verirmi hiç habibine, Kelam ilmi bunu kesinlikle red eder. Bu ilimmidir.

  O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir.

  El hak doğrudur. Onun hürmetine Alemler yaratıp, o alemlere rahmet olarak da Peygamber efendimizi takdir etmiştir.

  Ancak tüm sıkıntı ve belalar bizim gördüğümüz ve sonucunu, hikmetini bilmediğimiz bir süreç içerisinde kaderlerimiz dahilinde gelişirler.

  “Sabredecekmisiniz diye sizin bir kısmınızı diğer bir kısmınıza imtihan vesilesi kıldık. Rabbin her şeyi hakkıyla görmektedir.” (Furkan:20)
  Bakara Suresi. 216. Ayet.

  Savaş size farz kılındı, gerçi o size hoş gelmez. Olabilir ki siz, bir şeyden hoşlanmazsınız; oysa ki o sizin için bir hayırdır. Yine olabilir ki, siz bir şeyi seversiniz, oysaki o sizin için bir kötülüktür. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

  Maksatlara O'nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O'nun hürmetine elde edilir. O'nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir,

  İstenir, sadece istenir. Duva edilir. Eller semaya açılır ancak yukarıya bakılmaz, Zira rabbimiz tüm cihetlerin sahibidir. Ve o her cihettedir. İsteklerimizde bize verilmediği zaman asla şüphe ve kaygıya düşmemek gerekir. Zira o isteklerimiz dünyada bize verilmeyecek kadar zahmet ve meşakkat içeriyor olabilir. Bulutlardaki yağmur istenir... Ancak Allah-u Taaladan o bulutlardaki yağmur, selim ve salim olarak rahmetinden bir nebze olarak istenir. Zira o istedikleri yağmur büyük bir afetin habercisi olabilir ve insan hikmetini bilmediği bir yere parmak basarak rabbini bu hususda suçlama gibi bir temayülün içerisinde olmaması gerekir. (Yağmur bulutları bizi pas geçti... Halbuki bizim o bulutlara ve yağmura ihtiyacımız vardı.... Bir haberci haber getirir. Falanca bölgede sizi pas geçen bulutlar bir afet gibi insanların üzerine çöreklendi.)

  Allah'ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et."

  İlk bakışta güzel bir duva. Ancak kelamda eksiklikler var.

  Sana malum olan varlıklar sayısınca salat et.

  Sanırım buradaki eksiğide bunca kelam içerisinden bulup çıkartabileceksinizdir. Eğer bulamazsanız onuda bir sonraki bahisde, tekraren yazmayı ömrümüz var ise, inşaallah üzerimize vazife olarak alalım.... Allah cümlemizden razı olsun. Amin. 6. yaso-123
  Devamlı Üye
  Allahü teala razı olsun, paylaşımlarınız çok güzel ...

+ Yorum Gönder
duaların sayıları,  4444 kere okunan dua nasıl okunur,  salatı tefriciye bitince nasıl dua edilir,  salatı tefriciye yorumları